Sunteți pe pagina 1din 6

Teste drept UE

Teste de autoevaluare

1. Regulile dreptului Uniunii vor face inoperante orice reguli de drept național în
vigoare sau viitoare, în măsura în care ar fi contrare, potrivit principiului:
a. priorității dreptului Uniunii;
b. subsidiarității dreptului Uniunii,
c. aplicabilității directe a dreptului Uniunii;
d. nici un răspuns corect.

2. Regulile dreptului Uniunii se aplică de plin drept în același moment și cu efecte


identice pe întreag spațiu al Uniunii, potrivit principiului:
a. aplicabilității directe,
b. efectului direct;
c. priorității dreptului Uniunii;
d. niciun răspuns corect.
3. Are aplicabilitate directă, fără transformare sau receptare de către autoritățile
naționale:
a. directiva;
b. regulamentul;
c. avizul;
d. nici un răspuns corect.

4. Acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășeșete ceea ce este necesar pentru


realizarea obiectivelor tratatelor (TUE și TFUE) potrivit principiului:
a. subsidiarității;
b. proporționalității;
c. atribuirii de competență;
d. nici un răspuns corect.
5. Este un principiu de reglare a exercitării competențelor Uniunii Europene,
principiul:
a. atribuirii de competențe;
b. subsidiarității;
c. proprorționalității;
d. nici un răspuns corect.

Răspunsuri la testele de autoevaluare: 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. b.


Teste de autoevaluare

1. Uniunea Europeană dobândește personalitate juridiă prin:

a. Tratatul ce instituie Comunitatea Cărbunelui și Oțelului, semnat în anul 1951;

b. Tratatul de la Mastricht, semnat în anul 1992;

c. Tratatul de la Lisabona, semnat în anul 2007;

d. nici un răspuns corect.

2. Curtea Europeană de Conturi dobândește statut de instituție a Comunităților Europene prin:

a. Tratatul de la Mastricht, semnat în anul 1992;

b. Tratatul de la Lisabona, semnat în anul 2007;

c. Tratatul de la Nisa, semnat la Nisa în anul 2001;

d. nici un răspuns corect.

3. A fost înființată în vederea asigurării autorității dreptului în limitele teritoariale ale statelor
membre ale Comunităților Europene:

a. Curtea de Justiție a Comunităților Europene;

b. Înalta Autoritate;

c. Adunarea Parlamentară;

d. nici un răspuns corect.

4. Creearea unie piețe comune care să aibă caracteristicile unei piețe naționale a fost prevăzută
prin:

a. Tratatul ce instituie Comunitatea Cărbunelui și Oțelului, semnat la Paris în anul 1951;

b. Tratatul ce instituie Comunitatea Economică Europeană, semnat la Roma în anul 1951;

c. Tratatul de la Mastricht, semnat la în anul 1992;

d. nici un răspuns corect.


5. Tratatul CECO:

a. a fost încheiat pe o durată nelimitată;

b. este primul tratat de integrare generală;

c. este tratatul ce a înființat cele 4 instituții comunitare: Inalta Autoritate, Consiliul special de
Miniștri, Adunarea Parlamentară și Curtea de Justiție a Comunităților Europene;

d. nici un răspuns corect.

Răspunsurile la testele de autoevaluare: 1. c; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c

Teste de autoevaluare

1. Cetățenia Uniunii Europene a fost introdusă de către:


a. Tratatul ce instituie Comunitatea Economică Eiropeană, semnat la Roma în anul 1957;
b. Tratatul de la Maastricht, semnat la Maastricht în anul 1992;
c. Tratatul de la Lisabona, semnat la Lisabona în anul 2007;
d. nici un răspuns corect.

2. Cetățenia Uniunii Europene:


a. substituie cetățenia națională;
b. completeează cetățenia națională;
c. conferă cetățeanului român dublă cetățenie, potrivit legislației române în vigoare;
d. nici un răspuns corect.

3. Serviciul de informare, înființat de către Comisia Europeană pentru informarea cetățenilor Uniunii
Europene cu privire la drepturile ce le sunt conferite, este reprezentat de către:
a. Europol;
b. Eurojust;
c. Europe direct;
d. nici un răspuns corect.

4. Dreptul cetățenilor Europeni de a prezenta o inițiativă legislativă este prevăzut în:


a. Carta Socială Europeană (revizuită în anul 1991);
b. Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950);
c. Tratatul de la Lisabona (2007)
d. nici un răspuns corect.

5. Dreptul de inițiativă legislativă pe care îl au cetățenii europeni se exercită dacă provine:


a. de la cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii Europene, resortisanți ai unui număr
semnificativ de state;
b. de la cetățenii ce numără jumătate dintre cetățenii Uniunii Europene, indiferent de numărul
statelor membre ai căror cetățeni sunt;
c. de la trei ¾ din numărul cetățenilor Uniunii Europene, indiferent de numărul statelor membre ai
căror cetățeni sunt;
d. nici un răspuns corect.
Răspunsurile la testele de autoevaluare: 1. b; 2. b; 3. c; 4. c; 5. a
Teste de autoevaluare

1. Este direct aplicabil în toate statele membre, adică intră în vigoare și se aplică simultan și uniform
în toate statele membre:

a. regulamentul;

b. avizul;

c. directiva;

d. nici un răspuns corect.

2. Tratatele Uniunii Europene au oferit instituțiilor naționale ale statelor membre un instrument de
uniformizare juridică prin intermediul:

a. directivelor;

b. regulamentelor;

c. deciziilor;

d. nici un răspuns corect.

3. Nu are, în principiu aplicabilitate directă, dar are efect direct:

a. regulamentul;

b. avizul;

c. directiva;

d. nici un răspuns corect.

4. Este asimilabilă unui act administrativ individual din dreptul intern:

a. decizia;

b. directiva;

c. recomandarea;

d. nici un răspuns corect.

5. Nu sunt obligatorii nici pentru autorul, nici pentru destinatarul lor:


a. deciziile adresate particularilor;

b. directivele;

c. avizele;

d. nici un răspuns corect.

Răspunsurile la testele de autoevaluare: 1. a; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

S-ar putea să vă placă și