Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

„OMIDA MÂNCĂCIOASĂ”

Data: 11.11 2021


Unitatea: Scoala Veronica Micle Iasi
Prof. Înv. Preşcolar: Lazar Iulia
Grupa: combinata
Tema anuală: ,,Cum a fost,este și va fi aici pe pământ?”

Tema săptămânii: „Fructele toamnei”

Tema activităţii: „Omida mâncăcioasă”


Forma de realizare: Activități Libere Alese (ALA1 și ALA2), Activitate integrată (D.Ş. şi
D.E.C.)
Scop: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la importanta alimentaţiei
sănătoase în viaţa omului
Tipul activităţii: fixare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forme de organizare: frontal, individual.
Locul de desfăşurare: sala de grupă

• ACTIVITǍŢI DE DEZVOLTARE PERSONALǍ:


Întâlnirea de dimineaţǎ – „Bună dimineața, copii frumoşi şi sănătoşi!”
Rutine – legate de pregătirea copiilor pentru masă: strângerea jucăriilor, spălarea
mâinilor, aşezarea copiilor la masă – deprinderi de ordine şi de autoservire. Servirea
mesei. Pregătirea copiilor pentru activităţi.
Tranziții – cântecele: “Ploaia”, “Bat din plame, clap, clap, clap”

• ACTIVITĂŢI LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES (ALA 1)


Artă: „Coş cu fructe şi legume”
Joc de rol: „La piata”
Biblioteca: „Toamna”de Demostene Botez

• ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)


TEMA: „Omida mâncăcioasă” de Eric Karle- activitate integrată
DOMENIILE DE CUNOAŞTERE INTEGRATE: Domeniul Ştiinţă -Povestirea
educatoarei; Domeniul Estetic și Creativ- pictura;

• ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2)


• „Hrăneşte omida!” - parcurs aplicativ
• „Dacă vesel se trăieste”- joc muzical

RESURSE:
Bibliografice:
1. *** (2008). „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I.,
Bucureşti;
2. *** (2009). „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar” – vol.I,
Ed. DPH., Bucureşti;
3. ANTONOVICI Ştefania, MICU Gabriela. (2003). - „Jocuri interdisciplinare –
material auxiliar pentru educatoare”, Ed. Aramis, Bucureşti;
4. BANE Colleen. (2004). „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul
cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti;
5. CULEA I., SESOVICI A., GRAMA F., PLETEA M. (2008). - „Activitatea
integrată din grădiniţă”, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti;
6. G. CĂMĂŞARU, D. GHERGHINA, N. OPRESCU, A. PĂUNESCU. (2007).
“Metodica activităţilor instructive- educative în învăţământul preprimar”, Ed. Didactica
Nova, Craiova.
SCENARIUL ZILEI

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ – „Bunǎ dimineața, copii frumoşi şi sănătoşi!” - copiii au


posibilitatea de a-și împărtăși opiniile, de a-și manifesta starea de spirit, buna dispoziție.

Salutul: Ca în fiecare dimineaţă, copiii formează lanţul prieteniei, aşezându-se în semicerc pentru
a stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. Se propune ca şi astăzi salutul nostru să fie
realizat printr-o strângere de mână însoţită de cuvinte frumoase: „- Bună dimineaţa, mă bucur că
astăzi te simţi bine, Andrei!”; „- Bună dimineaţa, rochiţa ta este foarte frumoasă, Ana!” etc.
Fiecare copil rosteşte numele persoanei căreia i se adresează, făcându-i un compliment.
Prezenţa și calendarul naturii: Copiii, îndrumati de educatoare, completează prezența și
calendarul naturii “Ce zi este astăzi?”, “Ieri a fost…”, “Mâine este …”, “Cum este vremea? ”.

Activitatea de grup: Se va desfășura printr-o activitate folosind metoda Brainstorming. Le voi


arăta copiilor două imagini, una care reprezintă un copil sănătos, vesel, zâmbitor, iar cealaltă
reprezintă un copil care suferă de o durere de burtă. Copiii vor trebui să denumească ce alimente
sănătoase a mâncat copilul din prima imagine şi ce alimente nesănătoase a mâncat copilul din a
doua imagine.
Noutatea zilei: Educatoarea descoperă o cutie şi anunţă copiii că aceasta este primită de la
Omidee, o omidă foarte mâncăcioasă. În cutie se găsește: un coş cu plastilină pentru a modela
fructe şi legume pentru musafir (Omidee) la centrul Artă, şorţuleţe şi castroane pentru a realiza o
delicioasă salată de fructe la centrul Joc de rol şi fişele pe care le vor folosi la centrul Ştiinţă. Se
prezintă copiilor tema zilei și sunt enunțate obiectivele urmărite, pe ȋnțelesul copiilor.

RUTINE: Pregătirea copiilor pentru masă: strângerea jucăriilor, spălarea mâinilor, aşezarea
copiilor la masă – deprinderi de ordine şi de autoservire. Servirea mesei. Pregătirea copiilor
pentru activităţi.
TRANZIȚII: Cȃntecele “Câte unul pe cărare”, “Bat din palme”.
Prin intermediul tranziţiei „Câte unul pe cărare”, copiii se deplasează spre şi de la
spălător, formându-şi deprinderea de a se spăla în linişte. Copiii ajung în ritmul muzicii, la
centrele de interes deschise. Se vor intui materialele puse la dispoziţie pentru fiecare centru, voi
enunţa tema fiecărei activităţi şi obiectivele operaţionale pe înţelesul copiilor.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)


Centrul Artă - copiii vor modela din plastilină fructe şi legume sănătoase pe care le vor
aşeza în coşuleţe.
Centrul Joc de rol – copiii vor îmbrăca şorţuleţele, iar cu ajutorul cuţitelor din plastic,
sub o atentă îndrumare, vor tăia în bucăţi fructele, realizând o salată pentru Omidee.
Centru Științe- copiii vor primi câte o fişă sub forma corpului unei omizi pe care sunt
redate cifre de la 1 la 5. Copiii vor trebui să aşeze în dreptul fiecărei cifre tot atâtea frunze câte
indică cifra.
După desfăşurarea activităţilor la centerele de interes, copiii vor fi chemaţi la fiecare
dintre centrele deschise pentru a afla cum s-au jucat şi ce au realizat. Se vor face aprecieri cu
privire la modul de implicare şi participare activă a copiilor.

TRANZIȚIE: Copiii, împreună cu educatoarea vor face ordine la centrele de lucru, după
care se vor îndrepta spre baie, intonând cântecul „Bat din palme!”.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


Tema activității integrate se numește „Omida mâncăcioasă”. Copiii vor asculta povestea
şi apoi vor confecţiona omizi şi fluturi.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2 (A.L.A. 2)

Copiii vor parcurge un parcurs aplicativ „Hrăneşte omida!”.


ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)

Centrul de interes Tema Obiective operaţionale


Artă - Să modeleze utilizând tehnicile
Mijloc de realizare: lipire „Coş cu fructe şi legume” de lucru învăţate;
Strategii didactice: - Să folosească ambele mâini în
Metode şi procedee: explicaţia, timpul lucrului;
conversaţia, demostrația, exercițiul - Să redea adecvat forma
practic. fructelor.
Material didactic: plastilină,
planşete, coşuleţe.
Joc de rol „Salată de fructe” - Să interpreteze rolul folosind
Mijloc de realizare: activitate recuzita potrivită;
practic- gospodărească - Să aplice regulile de igienă atât
Strategii didactice: înainte cât şi în timpul lucrului;
Metode: explicaţia, conversaţia, - Să interacţioneze cu colegii de
exerciţiul, lucrul în echipă. grup, realizând un produs
Material didactic: şorţuleţe, fructe, colectiv- salata de fructe.
cuţite din plastic, planşete,
castronele.
Ştiinţe: „Aşază tot atâtea” - Să aşeze pe omidă tot atâtea
Strategii didactice: frunze câte îi indică cifra;
Metode şi procedee:explicaţia, - Să raporteze numărul la
conversaţia, exercițiul. cantitate şi invers;
Material didactic: fişa - Să rezolve corect sarcinile.
matematică, castroane cu frunze,
fişă cu labirint.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
Activitate integrată: „Omida mâncăcioasă”
Domeniul Ştiinţă (Cunoaşterea mediului) - povestirea educatoarei
Domeniul Om și Societate (Abilități practice) - lipire

Tipul activităţii: fixare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi


Scopul activităţii: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la importanţa
alimentaţiei sănătoase în viaţa omului
Obiective operaţionale:
Cognitive:
• Să redea pe scurt conţinutul poveştii pe baza imaginilor;
• Să înţeleagă necesitatea de a folosi alimente respectând regulile de igienă;
• Să folosească alimentele în mod raţional;
• Să se exprime în propoziţii corect formulate din punct de vedere gramatical.
Psiho-motorii:
• Să asambleze corect corpul omizii şi al fluturaşului, lipind corect părţile componente;
• Să respecte indicaţiile cu privire la etapele de lucru.
Afectiv-atitudinale:
• Să participe cu plăcere la activitate.

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, „Turul
galeriei”.
b) Materiale didactice: mascota Omidee, imagini din poveste, copacul cu elemente din poveste,
lipici, şabloane fluture, fâşii din hârtie pentru omidă, panou sub formă de floare, ecusoane cu
omizi şi fluturaşi, CD, computer.
Forma de realizare: frontal, pe echipe.
Sistem de evaluare: Evaluare formativă/ continuă.
Metode de evaluare: Verificare orală, observarea curentă a comportamentului copilului,
aprecieri stimulative, analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii, corectarea imediată a
răspunsurilor.

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA 2)

Tema activităţii: „Hrăneşte omida!”


Forma de realizare: Parcurs aplicativ (târâre, aruncare de pe loc la ţintă, alergare)
Scopul activităţii: Consolidarea deprinderilor motrice de bază (târâre, aruncare de pe loc,
alergare)

Obiective operaţionale:
Cognitive:
• Să arunce fructele și legumele în gura omizii.
Psiho-motrice:
• Să execute corect târârea, aruncarea de pe loc şi alergarea.
Afectiv-atitudinale:
• Să respecte regulile jocului.
• Sa coopereze cu partenerii de echipă.
Strategia didactică:
a) Metode si procedee: explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul.
b) Material didactic: două omizi, două coşuri cu fructe şi legume din material de plastic,
ecusoane, coroniţe.
Forme de organizare: frontal, pe echipe.
Locul de desfăşurare: Spațiu amenajat pentru activitatea fizică.
Desfăşurarea: Parcursul aplicativ se va desfășura sub forma unui concurs pentru care se
stabilesc reguli, cum ar fi: executarea corectă a deprinderilor motrice, păstrarea ordinii și a
liniștii.
Parcursul aplicativ:
• Târârea până la omidă;
• Aruncarea fructului/ legumei în gura omizii;
• Alergare pe marginea terenului.
La comanda mea, primul copil din fiecare echipă va executa târârea pana la coş, va lua
din coş un fruct sau o legumă din plastic şi o va arunca spre gura omizii. Apoi aleargă pe
marginea terenului și atinge pe umăr pe primul copil din echipa sa, trecând în spatele coloanei.
Jocul continuă până execută toți copiii. Câștigă echipa care termină prima și a executat corect.

Cântec: „Dacă vesel se trăieşte!”

S-ar putea să vă placă și