Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Tema:Viteza vorbirii-tempou-ritmul
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

Competenţe generale:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;

Obiective operaționale:
a) Cognitive:

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:


O1: să definească corect termenul de comunicare, cu ajutorul profesorului;
O2: să definească corect termenul de dicție, cu ajutorul profesorului;
O3: să utilizeze o dicție corectă și un limbaj paraverbal;
O4: să diferențieze corect noțiunile de comunicare nonverbală și
paraverbale.
1
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lecţiei/ OB. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Evaluare
Timp Metode şi Forma de Mijloace de
procedee organizare învăţământ
1. Moment Profesorul face prezența și Elevii se pregătesc pentru Dialog Frontală Catalogul Observarea
organizatoric asigură climatul necesar bunei începerea lecției. sistematică
1’ desfăşurări a lecţiei.
2.Captarea Le propune elevilor un joc de rol
atenţiei amuzant menit să-i facă pe elevi
5’ să înțeleagă importanța unei
pronunții clare și expresive în
comunicare.
O7 Expunerea Frontală Tabla Aprecieri
Profesorul notează pe tablă Elevii citesc cu atenție frază și
O8 Jocul de rol verbale
următorul enunț: Te-am avertizat interpretează rolul.
să nu faci asta! Acum trebuie să
dispar...
Imaginează-ți că ești , pe rând: un
copil, un papagal vorbitor, o
persoană în vârstă, un robot, un
șoricel, o vrăjitoare.
3. Anunţarea Le voi scrie elevilor titlul lecției Ascultă și notează titlul lecției în Expunerea Frontală Tabla
temei şi a noi Importanța dicției în caiete. Caietele
obiectivelor interacțiunile verbale și le voi elevilor
(1 – 2 min) enumera câteva obiective ale
1’ lecției

2
4. Dirijarea Pentru început, profesorul le Ascultă cu atenție și rezolvă Conversația Frontală Manualul
învăţării. propune elevilor exercițiul 1, sarcinile primite.
pagina 158, din manual.
30’
Importanța unei pronunții clare
reiese și din următorul filmuleț
Ascultă materialul audio. Ascultarea Frontală Material
propus în manualul digital activă audio
(manual autori: Norel,
O5 Bucurenciu, Dragu). Aprecierea
verbală
O6 Pentru a exersa dicția, profesorul Rezolvă exercițiile de pe fișa de Exercițiul Frontală
le propune elevilor o fișă de lucru lucru. Individuală Fișa de
O7 în care se regăsesc exerciții În perechi lucru 1
diverse. (Anexa 1) Răspunsuri așteptate(ex.3) (ex.1)
a. Într-o situație de comunicare
Pentru exercițiul 1, echipa care a de zi cu zi;
b. Pronunțarea corectă este cea Diploma
pronunțat cel mai clar și corect
completă: unde (2 silabe) poate
enunțul, primește o diplomă. Observarea
(două silabe), trebuie (trei
silabe), fiindcă (trei silabe). sistematică
c. Cel mai probabil, lectura cu a elevilor
voce scăzută nu a dus la
înțelegerea comunicării.

După lectura cu voce tare a Sunt atenți la informațiile pe Învățarea prin Frontală
descoperire
enunțurilor și rezolvarea care profesorul le comunică.

3
cerințelor, profesorul îi invită pe Conversația -
elevi să discute despre factorii euristică
care au bruiat comunicarea în
cadrul exercițiilor efectuate: un
anumit accent, pronunțarea prea
rapidă, neclară sau cu o voce
înceată.

Prin dialog frontal cu clasa,


profesorul va conduce analiza
O1 activității astfel încât să
definească comunicarea, dicția și
rolul ei în comunicare. Aprecierea
verbală
Scrie pe tablă următoarea
definiție:
Comunicarea reprezintă
Sunt atenți la informațiile pe
schimbul de mesaje între două care profesorul le comunică și le Expunerea Frontală Tabla
sau mai multe persoane, dintre notează în caiete. Explicația Observarea
care una exprimă o informație Caietele sistematică
O2 (emițător), iar cealaltă o elevilor
înțelege (receptor), cu condiția
O3 ca partenerii să cunoască
codul(să vorbească acceași
limbă).
O4
Comunicarea umană folosește:
limbajul verbal (cuvintele),

4
limbajul nonverbal (gestica,
mimica) și limbajul paraverbal
(tonul vocii, accentul, pauzele,
intonația, dicția).

Elevii ascultă explicațiile


Profesorul îi întreabă pe elevi ce
profesorului. Explicația Frontală -
cred ei ca este dicția, apoi scrie
definiția pe tablă.
Scriu definiția în caiete. Individuală Tabla
Dicția reprezintă pronunțarea - Caietele
clară și corectă a cuvintelor. elevilor

Cadrul didactic vine cu


următoarele explicații: Aprecierea
Într-o comunicare orală, dicția verbală
O5
reprezintă principala condiție ca
un mesaj să fie înțeles.
O6 Elevii ascultă explicațiile
profesorului. Explicația Frontală -
O7 Le explică oral: Aceasta înseamnă
ca emițătorul să nu vorbească Observarea
prea repede, înghițind silabe, nici sistematică
O8 pe un ton prea coborât, ci să
rostească deslușit cuvintele. Pe de
altă parte, vorbitorul nu trebuie să
articuleze cuvintele în mod
exagerat, efectul fiind artificial și
obositor pentru ascultători

Profesorul îi va ruga pe elevi să

5
citească momentul Reține! din
manual (pagina 158). Citesc din manual.
Dicția este influențată de: Conversația Frontală Manual
a) cunoașterea modului de
accentuare a cuvintelor;
b) cunoașterea sensurilor
cuvintelor;
c) respectarea semnelor de
punctuație;
d) elementele paraverbale ale
comunicării: intonația, volumul și Elevii sunt atenți la explicațiile
ritmul rostirii; ( Dacă este timp, profesorului. Explicația Frontală Manual/
se notează în caiete) Caietele
elevilor
Pentru a corecta o dicție
defectuoasă există numeroase
exerciții, așa-numitele
încurcături de limbă. (exemple
regăsesc în exercițiul 1 de pe fișa
de lucru)
5. Fixarea şi Pentru această etapă a lecției, Elevii primesc textul și trebuie Conversația Frontală Fișa de
consolidarea. O3 profesorul propune o lectură în să citească cu voce tare câte Jocul de rol Individuală lucru 2
Asigurarea lanț a unui text care ar putea pune două versuri. Evaluarea
feedback-ului probleme de dicție. Exerciții de Textul se reia până când toți orală
O5 memorizare de Nina Cassian. elevii au citit.
10’
( Anexa 2)
Observarea
O8 sistematică
Discută cu elevii pe baza textului: Conversația Frontală a elevilor
Răspund la întrebările
6
dacă a fost greu sau ușor să profesorului. euristică
pronunțe cuvintele, dacă au
înțeles despre ce este vorba sau
nu.

Feedback-ul are loc pe tot


parcursul orei, profesorul face
aprecieri verbale.
6. Aprecierea Profesorul face aprecieri succinte Elevii sunt mulțumiți. Conversația Frontală Se dau Apreciere
activităţii O8 asupra activității elevilor, puncte/ note verbală
elevilor şi menționând aspectele pozitive și elevilor ce
încheierea pe cele mai puțin dorite. au răspuns
activităţi 1’
7. Sarcini de Profesorul le comunica elevilor Elevii își notează tema pentru Explicația Frontală Caietele -
lucru pentru tema: acasă. elevilor
acasă Realizează jocuri de cuvinte are Cer explicații, dacă este cazul.
să ajute la îmbunătățirea dicției,
2’ având ca model exercițiul 1 de pe
fișa de lucru.

7
SCHEMA TABLEI

Comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între două sau mai


multe persoane, dintre care una exprimă o informație (emițător),
iar cealaltă o înțelege (receptor), cu condiția ca partenerii să
cunoască codul(să vorbească acceași limbă).

Comunicarea umană folosește: limbajul verbal (cuvintele), limbajul


nonverbal (gestica, mimica) și limbajul paraverbal (tonul vocii,
accentul, pauzele, intonația, dicția).

Dicția reprezintă pronunțarea clară și corectă a cuvintelor.

Dicția este influențată de:

a) cunoașterea modului de accentuare a cuvintelor;


b) cunoașterea sensurilor cuvintelor;
c) respectarea semnelor de punctuație;
d)elementele paraverbale ale comunicării: intonația, volumul și ritmul
rostirii;

Pentru a corecta o dicție defectuoasă există numeroase exerciții, așa-


numitele încurcături de limbă.

8
Anexa 1 FIȘĂ DE LUCRU
Dicția

1. Pronunță repede și clar următoarele enunțuri, împreună cu colegul de bancă.


a. E pestriță prepelița pestriță, dar mai pestriți sunt puii prepeliței pestrițe.
b. Știu că știi că știuca-i știucă și mai știu că știuca mușcă.
c. Papucarul papucărește papucii papucăresei, papucăreasa nu poate papucări papucii
papucarului.
d. Unui tâmplar i s-a întâmplat o întâmplare. Alt tâmplar auzind de întâmplarea
tâmplarului de la tâmplărie a venit și s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu
întâmplarea.
e. O barză brează face zarvă pe-o varză.
f. Când mă gândesc că te gândeşti că mă gândesc la tine, gândeşte-te că mă gândesc că te
gândeşti la mine.
g. Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe negândite.
h. Țânțarul soț însoți soața țânțăreasă, țânțărind și înțepând nesățios,
i. O găină porumbacă în porumbar s-a urcat. În porumbar, porumbaca tot porumbul l-a
mâncat.
j. Gânditorul gândea îngândurat când un gând gândit în gând a ajuns gândire negândită
de gând, când gândul gânditorului a gândit alt gând negândit în gând.

2. Rostește următoarele enunțuri, folosind intonația potrivită, marcată prin semnul


de punctuație:

a. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă.


b. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă!
c. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă?
d. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă…

3. Citește cu voce tare următoarele enunțuri: Un’ se duce băiatu’ ăla? Nu poa’
s-aștepte până mă-ntorc, tre’ să plece-așa repede? Fincă nici n-am apucat să-i spun
la revedere!

a. În ce situație de comunicare poate fi întâlnită o asemenea pronunțare?


b. Cum ar trebui rostite și scrise cuvintele subliniate în text?

9
c. Citește din nou, pronunțând de această dată toate cuvintele corect, dar foarte încet.
Întreabă-ți colegii dacă te-au auzit și dacă au înțeles ce ai spus.

Anexa 2 FIȘĂ DE LUCRU


Exerciții de memorizare
de Nina Cassian

Se dă textul:

În strâmtoarea Shagerak
ieri, am pescuit un rac.
În strâmtoarea Kategat
era peşte, dar sărat,
În strâmtoarea mării Behring,
o heringă şi un hering,
În strâmtoarea Dardanele,
trei plătici şi cinci plătele.
În canalul de Suez,
un morun cu mult orez.
În strâmtoare la Bosfor,
un chefal cu mult fosfor,
În strâmtoarea Magelan,
patru mrene şi un mrean.
În canalul Panama,
Vodă, da, şi Hâncu, ba.
În strâmtoarea Beltul mare,
un homar şi cinci homare.
În strâmtoarea Beltul mic,
o plătică şi-un plătic.
În strâmtoarea Gibraltar,
cinci homare şi-un homar etc.

Tema pentru acasă


Realizează jocuri de cuvinte are să ajute la îmbunătățirea dicției, având ca model exercițiul
de pe fișa de lucru.

10