Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 11 noiembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la
deputaților instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică
și modificarea unor acte normative (art.VI1, VI2)
nr. 280 din 14.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1553/1998 cu privire la
deputaților asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de
călători (art.1, 6)
nr. 187 din 18.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10)
nr. 281 din 14.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.130/2012 privind regimul
armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 3, 4, 5, ș.a.)
nr. 286 din 18.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic,
deputaților comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord
nr. 288 din 18.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de
deputaților note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind
cooperarea pentru dezvoltare
nr. 327 din 04.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
7 Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de
importanță pentru securitatea statului
nr. 302 din 26.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Roșca, D.Gherman, A.Mija, Ig.Grosu,
M.Popșoi, R.Marian, L.Nicolaescu-Onofrei, S.Lazarencu,
L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului
bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.)
nr. 199 din 24.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, E.Sinchevici, R.Marian,
M.Nistor, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
deputaților (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc
nr.291/2016-art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997-art.19, 22;
ș.a.)
nr. 222 din 06.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, M.Adam, M.Nistor, V.Jacot, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege cu privire la publicitate
deputaților nr. 269 din 07.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam,
V.Pâslariuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
raport
distribuit
11 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport
deputaților nr. 252 din 23.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata L.Voloh
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea


nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 –
art.134, 1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

13 Legea nr.189 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea unor acte


normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei –
art.4, 11, 35; Codul penal nr.985/2002 – art.13414; ș.a.)
nr. 2874 din 18.12.2020 reexaminare
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
Notă: referitor la proiectul de lege nr. 443 din 06.11.2020

14 Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii


Moldova în anul 2020
nr. 2549 din 09.11.2021
Prezentat - Consiliul Audiovizualului
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media

15 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului


nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor
permanente ale Parlamentului
nr. 341 din 11.11.2021
Prezentat - Biroul permanent

3
16 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea
Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor
Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare
bilaterale
nr. 342 din 11.11.2021
Prezentat - Biroul permanent
17 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și