Sunteți pe pagina 1din 5

Codificatoare

Codificatoarele sunt CLC la care activarea unei intrări conduce la apariţia unui cuvânt de
cod la ieşire.
Un codificator complet cu m ieşiri va avea 2m intrări
Simbolul logic pentru un CD cu 8 intrari si 3 ieşiri:
I7
I6 Q2
I5
I4 Q1
I3
I2
Q0
I1
I0

Tabelul de adevăr
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 Q2 Q1 Q0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Formulele logice:
Q2=I7+I6+I5+I4
Q1=I7+I6+I3+I2
Q0=I7+I5+I3+I1
Circuitul logic:

I7 I6 I5 I4
I3 I2 I1 I0

Q2

Q1

Q0

Codificatoare cu prioritate
Dezavantajul acestei scheme este ca la activarea simultana a mai multor intrari, adresa
furnizata la iesire este eronata. I1 si I4 active simultan determina la iesire C2C1C0 = 101, ceea ce
inseamna I5 activa.
Daca nu se poate evita activarea simultana a mai multor iesiri se folosesc codificatoare de adresa
prioritare, care prezinta la iesire adresa intrarii active cu prioritatea cea mai mare. Circuitul va fi
prevazut cu o intrare de validare En in , o iesire En Out0 , activa cand toate intrarile sunt inactive
şi o ieşire InS, activă, cînd cel puţin o intrare este activă.
Simbolul logic al codificatorului cu prioritate

Tabelul de adevăr
I3 I2 I1 I0 !Ei Q1 Q0 !Eo !GS
* * * * 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 * * * 0 1 1 1 0
0 1 * * 0 1 0 1 0
0 0 1 * 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0
Formulele logice:
Q1  Ei I 3  Ei I 3 I 2
Q0  Ei I 3  Ei I 3 I 2 I1
GS  Ei  E0  Ei E0

E 0  I 3  I 2  I 1  I 0  Ei  I 3 I 2 I 1 I 0 Ei
Circuitul logic:

Codificatorul de adresă prioritar există ca circuit integrat şi are codul de catalog 74148.
10 9
11 0 A0 7
12 1 A1 6
13 2 A2
1 3 14
2 4 GS
3 5
4 6
7
5 15
EI EO
74148

Codificatorul binar-zecimal

Codificatorul binar-zecimal codifică un număr zecimal în cod binar-zecimal. Acest circuit


are 10 intrări de date și 4 ieșiri.

La sinteza codificatoarelor trebuie de ţinut cont de faptul, că concomitent nu pot fi active


două sau mai multe intrări, de aceea la sinteza codificatoarelor în tabelul de adevăr fiecare
combinaţie a variabilelor de intrare poate avea valoarea egală cu unu doar pentru o singură
variabilă şi zero pentru toate celelalte. În acest caz sinteza codificatorului se reduce la
reprezentarea fiecărei ieşiri prin disjuncţia variabilelor de intrare, care determină egalitatea cu unu
a funcţiei respective.
Exemplu de sinteză a unui codificator pentru codul binar-zecimal 8 5(–2)(–4).
Tabelul de adevăr pentru sinteza acestui codificator.
Cifra Intrările Ieşirile
zeci- 8 5 -2 -4
mală x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f4 f3 f2 f1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1

Setul de funcţii care realizează codificatorul din tabelul de mai sus este următorul:

f 4  x2  x4  x6  x7  x8  x9 ;
f 3  x1  x3  x5  x7  x9 ;
f 2  x2  x3  x6  x7 ;
f1  x1  x2  x4  x7  x9 .

Folosind legile lui De Morgan, transformăm aceste relaţii în elemente ŞI-NU:

f 4  x 2 & x 4 & x6 & x7 & x8 & x9 ;

f3  x1 & x3 & x5 & x7 & x9 ;

f 2  x 2 & x3 & x 6 & x 7 ;

f1  x1 & x 2 & x 4 & x7 & x9 .


Schema codificatorului binar-zecimal 85(-2)(-4:

Codificatorul binar-zecimal pentru codul BCD există ca circuit integrat , având cele 10 intrări şi
4 ieşiri active pe nivel logic 0. Codul de catalog al circuitului integrat este 74147.

11
12 1
13 2
1 3 9
2 4 A 7
3 5 B 6
4 6 C 14
5 7 D
10 8
9
74147

S-ar putea să vă placă și