Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT DE PARTICIPARE

a) Înscriere
La acest concurs se pot înscrie şcolari ai ciclului primar, gimnazial, liceal precum şi
cadre didactice aparţinând oricărui nivel. Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru
didactic (anexa 1) şi acordul de parteneriat – în dublu exemplar (anexa 2) vor fi completate şi
trimise odată cu lucrările copiilor și un plic timbrat autoadresant la următoarea adresă:

Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoşani


str. Prieteniei, nr. 8
loc. Botoşani
jud. Botoşani, cod 710128
Cu menţiunea:Pentru concursul „Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de
datini ”

Email:frumuseteacraciunului@yahoo.com

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE !

Data limită de trimitere a lucrărilor este 5 noiembrie 2021 (data poştei).


b) Condiţii de participare:

Secţiuni destinate elevilor


 Se pot înscriere la concurs elevi ai claselor pregătitoare - XII

 Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de trei lucrări
(indiferent de secţiune)
 creaţie plastică: desene, grafică, ornamente, colaje;
 multimedia: prezentări powerpoint, filme, clipuri;
 creaţie literară: poezii, compuneri / eseuri

 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport de lucru la alegere, în ele
respectându-se tema concursului.
 Fiecare lucrare trebuie să aibă menţionat în colţul din dreapta jos : titlul lucrării, numele
şi prenumele elevului, clasa, școala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
localitatea.
 Ornamentele pentru bradul de Crăciun se predau personal persoanelor de contact sau se
ambalează corespunzător dacă vor fi expediate prin poştă.
 Se vor acorda premiile I, II, III şi mențiuni pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare secţiune
şi diplome de participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
 Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
 Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.
Secţiuni destinate cadrelor didactice
Fotografii

 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de trei fotografii şi o prezentare Power
Point.
 Fotografiile pot fi trimise în plicul cu lucrările copiilor şi vor avea pe spate o etichetă pe care se
va specifica numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala şi localitatea.
 Fotografiile vor reprezenta scene din serbările realizate în anii anteriori cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, dar şi instantanee surprinse cu ocazia Crăciunului sau a Anului Nou, reprezentând tradiţii şi
obiceiuri din zona unde locuiţi. Dorim cu acest prilej să observăm tradiţii şi obiceiuri din alte
zone ale județului sau ale țării.

Prezentări Power Point (PPT, PPS)

 Un cadru didactic poate participa cu o singură prezentare Power Point


 Prezentările vor fi: materiale suport, legende, tradiţii şi obiceiuri, poveşti, povestiri şi orice alte
materiale dedicate acestei minunate perioade a Sărbătorilor de iarnă
 Prezentările vor fi trimise pe un CD inclus în plicul cu celelalte lucrări
 Toate cadrele didactice participante vor primi diploma de premiu special pentru participarea la
secţiunile speciale dedicate acestora
 Participarea la secţiunea dedicată cadrelor didactice nu este condiţionată de participarea la
secţiunea dedicată elevilor.
Fişă de înscriere - Concursul regional
« Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini »

Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………
Adresa unităţii de învăţământ : …………………………………………………………….
Telefon : …………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic : …………………………………………………..
Specialitatea : …………………………….
Clasa : .............................
Adresa de email…………………………………………………….....................................
Adresa la care se vor trimite diplomele …………………………………………………….
................................................................................................................................................
Telefon cadru didactic ......................................................

 Secţiuni destinate elevilor

Nr. Numele şi prenumele


Clasa Secţiunea Titlul lucrării
Crt. elevului

 Secţiuni destinate cadrelor didactice

Nr Numele şi prenumele
Secţiunea Titlul lucrării
crt cadrului didactic

Notă: Participarea la secţiunile destinate elevilor nu este condiţionată de


participarea la secţiunile destinate cadrelor didactice.

Semnătură prof. coordonator…………………………………….


Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoșani _____________________
__________________________
Tel./fax: 0231-584116 Tel./fax:
e-mail: scoala12bt@yahoo.com e-mail:
Nr. ……… din …………………. 2021 Nr. _____ din _________ 2021

PROTOCOL DE COLABORARE
încheiat astăzi
1. Părţile contractante:
1) Școala Gimnazială Nr. 12, Botoșani reprezentat prin: director, Prof. Atodirese Ana-
Maria, în calitate de aplicant şi coordonatorul de proiect: Prof. Poleucă Liliana
2) Şcoala , strada
, nr. , localitatea , judeţul ,
reprezentată prin director ,în calitate de
Partener și în calitate de coordonator.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant în cadrul
concursului regional „Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini
”înscris în CAERI 2020 la poziția 229.
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; .
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
2021.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul regional „Frumusețea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini " face
parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţiile de învăţământ din țară și străinătate.

Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani Şcoala..................................................


DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. ATODIRESE ANA-MARIA Prof.

S-ar putea să vă placă și