Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA


МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN
ПРИКАЗ

Nr. ____ /____ 11. 2021

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii


de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă,
pentru sezonul de vânătoare 2021-2022.

Având în vedere referatele Institutului de Zoologie nr. 239/01 din 07.09.2021,


Agenției de Mediu nr. 14/130/2021 din 09.09.2021, Agenției „Moldsilva” nr. AM-
02/02-1041 din 07.09.2021 cu privire la evaluarea situației în domeniul protecției,
conservării și argumentările folosirii raționale a faunei de interes cinegetic, și
consultarea propunerilor gestionarilor terenurilor de vânătoare din fondul
forestier de stat (Agenția „Moldsilva” nr. AM-02/02-925 din 04.08.2021) cât și a
gestionarilor terenurilor de vânătoare din afara acestuia (Societatea Vânătorilor și
Pescarilor din Moldova nr. 02-04/44 din 21.06.2021), precum și consultarea
evaluărilor numerice a faunei de interes cinegetic pe terenurilor de vânătoare
preponderent neîmpădurite, efectuate în primăvara anului 2021, de către cercetătorii
științifici ai Institutului de Zoologie în comun cu reprezentanții Societății Vânătorilor
și Pescarilor din Moldova, rezultatele cărora sunt coordonate cu Inspectoratul pentru
Protecția Mediului (Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova nr. 02-04/38 din
08.06.2021),
ținând cont de prevederile Planului măsurilor de supraveghere, control și
eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019 – 2023 (acțiunea
nr. 2.2 și 2.5), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2019 (Monitorul Oficial al
R. Moldova nr. 101-107 art. 211 din 22.03.2019),
în temeiul art. 7 lit. h), art. 19 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 29
alin. (1) din Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018; art. 22 alin. (1) lit. a)
din Legea regnului animal nr. 439/1995; pct. 19 și pct. 20 din Regulamentul privind
Proiect
criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic, pct. 28 din Regulamentul
privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și animalelor
domestice împotriva cauzării daunelor de fauna de interes cinegetic și modul de
reparare a prejudiciului și pct. 3 sbp. 2) din Regulamentul privind vânarea
exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor
folosite în cadrul vânătorii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 254/2021 pentru
aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului
cinegetic național; pct. 9 alin. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Mediului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145/2021,
în scopul conservării diversității faunei de interes cinegetic și asigurării
echilibrului ecologic, ministrul mediului emite următorul

O R D I N:

1. Se aprobă cotele de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la


care vânătoarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2021-2022, prevăzute în
anexa nr. 1 și nr. 2. Cota de recoltare la vulpi și șacali – nelimitată.
2. Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează de către fiecare
gestionar a terenurilor de vânătoare pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic
și în perioadele de vânătoare stabilite în anexa la Legea vânătorii și fondului cinegetic
nr. 298/2018, prin respectarea obligațiilor ce le revin și reglementărilor în vigoare în
domeniul vânătorii, referitoare la ordinea, modul și mijloacele folosite pentru buna
organizare și desfășurare a vânătorii la exemplarele din specii de faună de interes
cinegetic în fondurile cinegetice din Republica Moldova, urmărindu-se conservarea
biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic.
3. Situația actualizată a cotelor de recoltă realizate la specii de faună sălbatică
aprobate la pct. 1, se transmit lunar de către inspectoratul pentru Protecția Mediului
pentru informare Ministerului Mediului și Agenției de Mediu.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin, respectării de către gestionarii
terenurilor de vânătoare a obligațiilor ce le revin și reglementărilor în vigoare în
domeniul vânătorii, se pune în sarcina Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

MINISTRU
Iuliana CANTARAGIU
Proiect
Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului mediului
Nr. ____ /____ 11. 2021

Cotele de recoltă (la bucată) aprobate pentru sezonul de vânătoare 2021-2022,


la speciile: iepure de câmp, fazan, porumbel gulerat, pe terenurile de vânătoare
preponderent neîmpădurite, atribuite asociațiilor de vânători și pescari,
de către autoritățile administrației publice locale
Nr. Unitățile Iepure de
Fazan Porumbel gulerat
crt. administrativ–teritoriale câmp
1 mun. Chișinău 202 1120 180
2 mun. Bălți 30 80 90
3 Anenii Noi 565 1200 425
4 Basarabeasca 187 300 155
5 Briceni 488 300 175
6 mun. Cahul 977 850 555
7 Cantemir 562 680 260
8 Călărași 308 970 325
9 Căușeni 781 1510 490
10 Cimișlia 628 550 290
11 Criuleni 447 810 335
12 Dondușeni 410 290 245
13 Drochia 440 310 85
14 Dubăsari 199 330 250
15 mun. Edineţ 495 560 330
16 Fălești 512 480 335
17 Florești 793 530 240
18 Glodeni 418 450 230
19 mun. Hâncești 955 1540 392
20 Ialoveni 419 1590 210
21 Leova 401 500 340
22 Nisporeni 346 910 250
23 Ocnița 348 400 250
24 mun. Orhei 637 1210 320
25 Rezina 292 300 205
26 Râșcani 480 460 200
27 Sângerei 687 620 400
28 mun. Soroca 522 350 300
29 mun. Strășeni 328 1760 340
30 Șoldănești 321 370 230
31 Ștefan Vodă 600 1710 410
32 Taraclia 470 480 270
33 Telenești 516 800 290
34 mun. Ungheni 495 830 360
35 UTA Găgăuzia 325 620 460
TOTAL 16584 25770 10222
Proiect
Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului mediului
Nr. ____ /____ 11. 2021

Cotele de recoltă (la bucată) aprobate pentru sezonul de vânătoare 2021-2022,


la specia mistreț, în fond forestier de stat atribuit în folosință
în scop de gospodărire cinegetică (arendași).

Mistreț
Nr.
Denumirea entității silvice/arendașului spre
d/o
recoltare
1. Total Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău” 1
1.1. Arendaș S.R.L. ,,Stan&Co” 1
2. Total Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură „HÎNCEŞTI -SILVA”” 41
2.1. Arendaș ,,Vila Vânătorului” 12
2.2. Arendaș ,,Vila Fagului” 14
2.3. Arendaș ,,Pom Erem” 15
3. Total Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” 2
3.1. Arendaș S.R.L. ,,Victor Lipcan” 2
4. Total Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Orhei” 12
4.1. Arendaș S.R.L. ,,Biotex Com” 12
5. Total Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură TIGHINA” 74
5.1. Arendaș S.R.L. ,,Biofauna” 47
5.2. Arendaș S.R.L. ,,Avis Club” 21
5.3. Arendaș S.R.L. ,,Fruct Ecologic” 6
TOTAL: 130