Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru părinți Anexa 3

1. Aveţicunoştinţă de vreun conflict apărut la şcoala unde învaţă copilul dumneavoastră? Dacă
Da, de la cine aţi aflat?

 Da, de la copilul meu


 Da, de la colegii săi
 Da, de la profesori
 Da, de la alte persoane. Specificaţi:   

 Nu
2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai des întâlnite conflicte în şcoală?

 Între elevi
 Între elevi şi profesori
 Între părinţi şi profesor

3. Cui credeţi că i se poate atribui rol principal în generarea conflictelor din mediul şcolar?

 Elevilor
 Părinţilor acestora
 Profesorilor
 Altor factori. Specificaţi 
4. Care credeţi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor din mediul şcolar? (alegeţi maxim 3 răspunsuri)

 Divergenţele de opinii

 Reacţiile de apărare la agresivitatea celorlalţi colegi

 Invidia

 Răzbunarea

 Teribilismul

 Dorinţa de a fi mai bun decât ceilalţi colegi

 Altele. Specificaţi 

5. Care credeţi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor dintre elevi şi părinţi? (alegeţi maxim trei răspunsuri
şi notaţi-le cu 1,2,3 în ordinea descrescătoare a importanţei)

 Climatul familial                      


1
 Situaţia materială                      
1
 Comunicarea                      

 Timpul petrecut de părinţi în mijlocul familiei                      


1
 Familii dezmembrate                    
6. Prin ce  modalităţi vi se aduc la cunoştinţă eventualele conflicte apărute în clasă/şcoală care ar putea
afecta copilul dumneavoastră? (alegeţi maxim trei răspunsuri)

 Discuţii cu învăţătorul/dirigintele

 Discuţii cu consilierul psihopedagog

 Discuţii cu alte cadre didactice

 Comunicarea în scris

 Şedinţele cu părinţii

 Altele. Specificaţi 

7. Cât de multă încredere aveţi în cadrele didactice implicate în soluţionarea conflictelor ce apar în mediul
şcolar?

 Multă 

 Puţină 

 Deloc

8. Cum credeţi că ar putea ajuta părinţii cadrele didactice implicate în soluţionarea conflictelor din mediul
şcolar?(enumeraţi 3 propuneri concrete)

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Vă rugăm să propuneţi câteva măsuri concrete, la nivelul conducerii şcolii, pentru reducerea conflictelor
din mediul şcolar (enumeraţi minim 2 măsuri)

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

Câteva date despre dumneavoastră:

Sex*:  Feminin       Masculin

Unitatea şcolară*:

Mediul în care funcţionează unitatea şcolară*:  Urban      Rural

S-ar putea să vă placă și