Sunteți pe pagina 1din 4

Regimuri politice democratice în Europa în secolul 20

Caracteristicile unui regim democratic:

- funcționează principiul separației puterilor în stat: puterea legislativă, puterea


executivă și puterea judecătorească
- pluripartidismul ( votul universal )
- respectarea drepturilor și libertăților cetățenești: libertatea cuvântului, persoanei,
presei și religioasă
- egalitatea în fața legii
- economie de piață liberă

Practici politice democratice în Europa secolului 20

Marea Britanie

După 1918 se consolidează democrația prin introducerea votului universal. Cele mai
importante formațiuni politice au fost Partidul Laburist și Partidul Conservator.
Forma de guvernământ a Marii Britanii este monarhie constituțională , având la bază
principiul separației puterilor în stat. Puterea legislativă este deținută de Parlamentul
bicameral formată din camera comunelor și camera lorzilor.
Personalitatea care a dominat viața politică a Marii Britanii în prima jumătate a secolului 20 a
fost Winston Churchill, Prim-ministru din partea Partidului conservator fiind considerat
arhitectul victoriei Marii Britanii în cel de al doilea Război Mondial . În perioada postbelică A
remarcat Margaret Thatcher, supranumită și ”Doamna de Fier”

Ideologii și practici politice democratice în România interbelică

România face pași importanți în consolidarea democrației prin adoptarea următoarelor


măsuri:

- În 1918 este adoptat votul universal pentru toți bărbații, care au împlinit vârsta de 21
de ani
- Este adoptata o constituție în 1923 care perfecționat drepturile și libertățile
cetățenești

Liberalismul

Ideologie: După 1918, ideologia promovată a fost neoliberalismul, avandu-i ca reprezentanți


pe Ștefan Zeletin, Vintilă Brătianu care susțineau:
- În plan economic susțineau dezvoltarea Industriei Naționale a capitalului românesc
- În plan social reprezentau interesele burgheziei, dar se pronunțau pentru un echilibru
între categoriile sociale
- În plan politic susțineau democrația parlamentară
Adoptarea Constituției din 1923 de către Partidul Național Liberal ca urmare a realizării Marii
Unirii și introducerea votului universal. Forma de guvernământ - monarhie constituțională
ereditară. Funcționează principiul separației puterilor în stat:

- Puterea executivă este deținută de rege și guvern


- Puterea legislativă de rege și Parlamentul bicameral
- Puterea judecătorească deținută de Înalta Curte de Casație și Justiție Instanțele
Judecătorești

Țărănismul

Ideologie: Țărănismul a fost susținut de teoreticieni ca Constantin Stere și Ion Mihalache,


susținând:

- În plan economic agricultura - trebuia să ocupe locul principal în dezvoltarea statului


- În plan social susțineau interesele țărănimii ca o clasă omogenă și independentă
- În plan politic susțineau dezvoltarea democrației parlamentare

Legi adoptate :

- Legea administrativă - 1929


- Legea monetară - 1929

Extremismul în România

Extremismul de dreapta :

- Promova ura față de evrei


- Condamna democrația parlamentară
- Susține teoria elitelor
- Promova violență și recurgea la asasinatul politic

Extremismul de stânga - comunismul

- Instaurarea dictaturii proletariatului ( clasa muncitoare )


- Desființarea proprietății private și înlocuirea cu proprietatea comună

Regimuri politice totalitare în secolul 21


Ideologie: Secolul 20 este cunoscut în istorie sub numele de ”secolul extremelor” ,
deoarece a fost marcat atât de democrație cât și de totalitarism.
În Europa interbelică se impun pe regimuri politice necunoscute până atunci istorie:
comunismul în Rusia ( 1917 ), fascismul în Italia ( 1922 ) și nazismul în Germania 1933.

Caracteristicile comune ale regimurilor totalitare:

- puterea este deținută de o singură persoană ce este exercitată prin intermediul


Partidului Unic
- Monopartidism
- cenzura - Partidul își propune controlul asupra mijloacelor de informare
- nu sunt respectate drepturile și libertățile cetățenești

Fascismul - Benito Mussolini - Italia

Fascismul apărut în condițiile în care Italia era într-o criza caracterizată prin:

- populație de bucuroasă de sărăcie și război


- ample mișcări sociale provocate și susținute de stânga socialistă
- Italia era nemulțumită de deciziile Conferinței de Pace de la Paris ( 1919-1920 ),
deoarece luptau alături de Antanta, dar nu a primit nici un teritoriu

Practici politice

- A desființat partidele și sindicatele în afara Partidului Unic și Partidului Național


Fascist
- A înființat poliția politică ”OVRA” cu ajutorul căreia erau eliminați adversarii politici

Nazismul - Adolf Hitler - Germania

Ideologie: A fost fundamentată în lucrarea ” Mein Kampf ” ( Lupta mea ), Scrisă de Adolf
Hitler în închisoare. Aceasta va deveni Biblia național socialismului.

Trăsăturile ideologiei naziste:

- naționalismul exacerbat
- rasismul
- antisemitismul

Practici politice:

- A desființat partidele și sindicatele în afara Partidului Unic, Partidul Nazist


- A înființat poliția politică ( Gestapo ) Și cele 2 poliții ale partidului ( S.A și S.S ),
începe teroarea
- În 1934 are ” noaptea cuțitelor lungi ” , cel mai important adversar al lui Hitler, Ernest
Rohm , este eliminat de trupele sovietice.

În viața cotidiană a fost impus ceremonialul nazist:

- salutul nazist
- cultul Fuhrerului
- portul uniformelor brunet și negre
- zvastica - crucea îmbârligată, un simbol solar, originar din India și adoptat de Hitler
ca emblemă a Partidului Nazist

În 1938 are loc ”noaptea de cristal”, acțiunea antisemită în urma căreia locuințele și
magazinele evreilor au fost furate/vandalizate pe scară largă.

Comunismul în Rusia

Ideologie: Termenul de comunism, provine de la latinismul ” comunis ”, care înseamnă


”universal în comun”. Originile ideologiei comuniste se găsesc în operele lui Karl Marix și
Federic Engels, în lucrarea ” Manifestul Partidului Comunist ”
Cele două idei de bază ale acestei ideologii:

- dictatura proletariatului ( clasa muncitoare )


- crearea ” omului nou ”, supus statului
- desființarea proprietății private și înlocuirea cu proprietatea comună

Lenin ( 1917 - 1924 ) - Ideologul bolsevicilor preia ideile lui Marks și le adaptează societății
rusești de la începutul secolului 20, astfel apare ” Ideologia Marsis-Lenista ”.

Preluarea puterii

Vladimir Irislenin ( 1917 - 1927 ) au organizat o revoluție în octombrie 1917, în urma


căreia, comuniștii au preluat puterea.

Practici politice adoptate de Lenin

- sunt desființate partidele și sindicatele în afara de Partidul Comunist


- a fost înființată poliția politică a regimului cunoscută sub abrevierile : CK, NKVD și
KGB
- a fost creată economia comunistă prin naționalizarea întreprinderilor
Fapt istoric 1922

- În 1922 se constituie URSS ( Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice )


- În 1924 este adoptată o nouă constituție care sublinia rolul conducător al
partidului Comunist Român

S-ar putea să vă placă și