Sunteți pe pagina 1din 6

1

CUVIOSULUI PAISIE AGIORITUL DESPRE TELEVIZOR

-Părinte, astăzi există o astfel de informare, prin televiziune, încât în acelaşi minut poţi
vedea fapte ce se petrec la celălalt capăt al lumii.
-Numai pe ei înşişi nu se văd oamenii, văd însă toată lumea. Astăzi lumea se distruge din
pricina minţii ei. Nu o distruge Dumnezeu.
-Părinte, televizorul face un mare rău.
-Face rău, spui. A venit cineva la mine şi mi-a spus: „Părinte, televizorul este bun!” „Şi
ouăle sunt bune, îi spun, dar dacă le amesteci cu găinaţ de găină, nu mai sunt de folos”. Aşa se face
şi cu televizorul şi cu radioul. Astăzi, dacă deschizi radioul ca să asculţi o ştire, trebuie să suporţi,
să asculţi şi o melodie, pentru că de îndată ce se termină o melodie încep să pună o ştire. Mai
demult nu era aşa. Ştiai la ce oră spun ştirile la radio, tac, deschideai şi ascultai. Astăzi eşti obligat
să asculţi şi muzica, pentru că dacă îl închizi pierzi ştirile.
Lumea s-a vătămat mult din pricina televizorului; în mod special se distrug copiii. A venit
la Coliba mea un copil de 7 ani cu tatăl său. Vedeam că prin gura copilului vorbea diavolul
televizorului, aşa cum vorbeşte diavolul prin gura celor demonizaţi. Era ca un copil ce se născuse
cu dinţi. Astăzi arareori vezi copii normali; sunt monştri. Priveşte-i că nu au dorire spre cele de
sus, ci ceea ce au auzit sau ceea ce au văzut aceea repetă. Aşa vor unii ca să tâmpească lumea cu
televizorul. Adică cele ce aud oamenii, să le creadă şi să le şi facă.
-Părinte, ne întreabă mamele cum să oprească pe copiii lor de la televizor.
-Să facă pe copii să înţeleagă că se tâmpesc cu televizorul; nu pot gândi. Să lăsăm faptul
că le strică ochii. Televizorul este opera omului, dar există şi un alt televizor, duhovnicesc. Adică
atunci când prin omorârea omului vechi se curăţă şi ochii sufletului, atunci omul vede mai departe
fără aparate. Au spus copiilor lor despre televizor? Să înţeleagă că există şi un televizor
duhovnicesc pentru că prin aceste cutii se prostesc. Cei întâi născuţi aveau harisma străvederii.
Aceasta s-a pierdut după cădere. Când copiii vor păstra harul Sfântului Botez, vor avea şi harul
străvederii, televizorul duhovnicesc. E nevoie de luare aminte, de lucrare duhovnicească. Astăzi
mamele se pierd în lucruri de nimic şi după aceea: „Ce să fac, Părinte? îmi pierd copilul!”
Şi televizorul şi celelalte mijloace l-a prostit pe om astăzi. Şi oamenii inteligenţi devin în
cele din urmă casete... Vreau să subliniez că omului trebuie să-i lucreze mintea. Totul e acolo.
Pentru că dacă nu îşi lucrează mintea, învaţă acum, să presupunem, lucrul acesta, dar se va încurca
apoi în celălalt. De aceea scopul este să-i nască mintea, să afle soluţii. Dacă nu naşte, atunci este
subdezvoltat. Pag. 278)

Antihristul • un singur împărat

Părintele deseori îşi arăta dorinţa să discute cu ucenicii săi, („cu copiii săi iubiţi”), despre
vremurile de apoi, ca să-i înveţe cum să se ferească de cărările greşite şi să fie veghetori.
Acum, când noi îi votăm pe conducătorii noştri suntem fie cu cei „de dreapta” fie cu cei
„de stânga”. Dar nu ăsta e amarul, căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă un
singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur împărat, să ştiţi că acela „el e” -
antihristul - şi să te ferească sfântul de vei vota. Apoi adăuga: Va fi un asemenea război mare încât
atât de mulţi se vor pierde că vor rămâne foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne
2

nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. Spunea că
în acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei.
Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la
sfârşit, va începe prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să scape fugind,
(evadând), iar cei neputincioşi şi bătrâni măcar de remorcile lor să se prindă şi să fugă.
Deseori stareţul repeta cu tristeţe în discuţiile despre antihrist următoarele cuvinte:
„Vor veni aşa vremuri când vor umbla din casă în casă ca lumea să semneze pentru acel
«singur împărat» pe pământ şi se va face un recensământ al populaţiei foarte drastic. Vor intra în
casa omului iar acolo sunt soţul, soţia şi copiii, şi soţia îl va ruga pe soţ să semneze căci altfel nu
va putea cumpăra nimic pentru copii: «hai, soţule, să ne înscriem şi noi căci avem copii şi dacă nu
ne înscriem nu vom putea face nimic», iar soţul îi va răspunde: «iubita mea soţie, tu fă cum vrei,
eu însă sunt pregătit să mor mai bine pentru Hristos, decât să semnez ceva pentru antihrist». Aşa
de tragic viitor vă aşteaptă.
Vine timpul, şi nu e departe, povestea stareţul, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor
deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară.
Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la
sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când
vor termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea
împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat. Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească
acest timp ca să ne putem întări în credinţă, căci vremuri groaznice ne aşteaptă. Luaţi aminte la
toate cele ce vă spun căci. totul se pregăteşte cu foarte mare viclenie (perfidie). Toate bisericile şi
mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele.
Antihrist va fi încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea clerului şi a
Patriarhului.
Intrarea şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci să vă străduiţi să nu
vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi pe voi, ca să vă atragă în ispită.
Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea neam de
preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale
intelectuale deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12 ani când, plimbându-
se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu satana care ieşind din beznă (din adâncul iadului) va intra
în el. Băiatul se va cutremura de spaimă dar satana îi va spune: „nu te teme şi nu te înspăimânta,
eu te voi înălţa pe tine” Acest copil îi va uimi pe toţi cu inteligenţa sa. ªi aşa, din el va încolţi şi se
va coace în chipul omului „antihristul”.
Când satana va fi întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei - Crezul
-, dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru
Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar
pe sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi facă
Sfânta Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala
sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este antihristul” pentru care
Patriarhul va fi omorât.
Din cer se vor coborî proorocii Enoh şi Ilie care de asemeni vor explica lumii şi vor striga:
„Acesta este antihristul! Să nu-1 credeţi!” Iar el îi va omorî pe ei, însă după 3 zile, cu puterea lui
Dumnezeu, vor învia şi se vor înălţa la ceruri.
Antihrist va fi foarte învăţat şi va cunoaşte toate vicleniile sataniceşti şi va face multe
minuni false şi semne amăgitoare. Pe el îl vor vedea toţi şi îl va auzi lumea întreagă (prin
3

televiziune, radio, etc. n. ed.). Pe


oamenii săi el îi va ştampila cu semnul său. Insă pe adevăraţii creştini, care i se vor opune,
are să-i urască cu ură mare. Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a creştinilor care
,vor refuza ştampila satanei (semnul 666). Prigoana va începe îndată de pe pământul Ierusalimului
iar apoi se va extinde pe tot globul şi se va vărsa ultima picătură de sânge în numele Mântuitorului
nostru lisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi veţi ajunge aceste vremuri îngrozitoare. ªtampila
lui satana (666) va fi de aşa natură încât toţi vor vedea dacă a primit omul sau nu semnul satanicesc.
vor fi omorâţi sau izgoniţi în locuri pustii, dar Dumnezeu are să-ª i îngrijească turma Sa,
dându-le de mâncare şi apă de băut celor ce urmează Lui.
Pe evrei de asemenea îi va goni într-un loc. Mulţi
. evrei care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei
vor sta în aşteptare, urmărindu-i toate activităţile lui. Ei ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut
pe Hristos drept Mesia, dar aici va lucra Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide şi ei nu vor
primi ştampila lui Creştinul care nu va primi seninul satanei (666) nu va putea nici să vândă şi nici
să cumpere nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-ªi va părăsi
turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă deznădăjduiţi!
Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în
ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui lisus Hristos. în ele va fi
toată „adunarea satanică”.
ªi iată că, pentru aceste fărădelegi, pământul nu-şi va mai da roadă sa şi va fi o secetă aşa
de mare, încât pământul va face aşa nişte crăpături că va putea să cadă omul într-însele. Creştinii
satana, iar în cel de-al unsprezecelea ceas îl vor recunoaşte pe lisus Hristos drept Mesia, vor trece
la ortodoxie, iar pentru credinţa lor se vor mântui.
Restul poporului, fiind slab în credinţă, va merge după satana. Iar când pământul nu va mai
rodi, oamenii vor merge la satana cerându-i pâine, la care el le va răspunde: „dacă pământul n-a
rodit, eu nu pot face nimic”. Vor seca râurile şi lacurile, şi nu va mai fi nici apă în fântâni. Acest
dezastru se va lungi vreme de trei ani şi jumătate, dar pentru aleşii Săi Dumnezeu va scurta aceste
zile.
în aceste grele vremuri încă vor fi luptători puternici, adevăraţi stâlpi ai Bisericii Ortodoxe
care vor avea harul Rugăciunii lui lisus (rugăciunea inimii) şi Dumnezeu îi va acoperi pe ei cu
harul Său cel sfânt şi binefacerea Sa cea atotputernică şi ei nu vor vedea acele minuni şi semne
false care vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oamenii şi pe care le va vedea restul lumii, unele
chiar în bisericile creştinilor, încă o dată vă repet să nu mergeţi în aceste biserici, căci Hristos şi
binefacerea Lui nu va fi acolo”.
Una din surori, ascultând această discuţie, a întrebat:
Ce să fac, Părinte? Tare n-aş vrea să ajung vremurile acelea!
Tu eşti încă tânără, s-ar putea să ajungi, i-a răspuns Părintele.
Atunci sora, îngrozită, a căzut la picioarele Părintelui, exclamând:
Părinte, mi-e frică, ce să fac?
Păi, tu alege una din două, sau cele cereşti sau cele pământeşti.
Va fi război, continuă Părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite,
vor dispărea şi oamenii şi toate vieţuitoarele. Dar înainte de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul
de boli pentru oamenii cei slabi şi ei vor muri. Când va veni antihrist la putere, bolile însă vor
dispărea. Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru
distrugere.
4

O soră 1-a întrebat pe Părintele:


Asta înseamnă că vom pieri cu toţii?
Nu, a răspuns Părintele. Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele pentru credinţă şi atunci ei
vor trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge direct în iad. Până când nu se vor
completa rândurileîngerilor căzuţi, Dumnezeu nu va veni la judecată, în timpurile cele de apoi,
Dumnezeu şi pe cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece în rândurile îngerilor, completând astfel
rândurile. Restaurarea bisericilor se va face până la venirea antihristului şi în toate va fi o bunăstare
materială nemaipomenită. Iar voi, cu reparaţiile în biserica noastră să mai îngăduiţi, fiţi modeşti şi
cu măsură în aspectul ei exterior, ci mai bine să vă rugaţi mai mult şi să umblaţi la biserică atâta
timp cât încă se mai poate, şi mai ales să veniţi la Sfânta Liturghie unde se aduce Jertfa fără de
sânge a Mântuitorului pentru păcatele întregii lumi. Să vă spovediţi cât mai des şi să vă împărtăşiţi
cu trupul şi sângele lui Hristos, şi Dumnezeu vă va întări.
Dumnezeu este mult milostiv. El îi va mântui şi pe evreii care vor refuza să primească
ştampila lui antihrist şi vor exclama că: asta e amăgire şi minciună, că acesta este necuratul şi nu
Mesia nostru, şi nu-1 vor recunoaşte de mesia.
Părintele discuta cu ierodiaconul Gheorghe despre timpurile de apoi şi vărsând lacrimi
amare, spunea:
Mulţi duhovnici şi slujitori ai Bisericii îşi vor pierde sufletul în vremea antihristului!
Ierodiaconul Gheorghe întrebă:
- Părinte, spuneţi-mi, eu cum să fac să nu pier, sunt doar diacon. La care el i-a răspuns
că nu ştie.
Atunci ierodiaconul Gheorghe a început să plângă căzând la picioarele stareţului şi-1 ruga
pe Părintele Lavrentie să se roage bunului Dumnezeu pentru el ca să nu ajungă în iad. Părintele
Lavrentie s-a ridicat şi a înălţat o rugăciune la Ceruri, apoi i-a spus:
- Se mai întâmplă şi aşa, că omul se îmbolnăveşte, moare şi ajunge în împărăţia
Cerurilor.
Această proorocie s-a împlinit întocmai. Noi îl cunoaştem pe acest diacon de la Lavra din
Kiev. Era un călugăr foarte râvnitor şi făcea multă milostenie. S-a îmbolnăvit aşa, dintr-o dată, şi
la scurt timp a murit.
De fiecare dată când Părintele se ruga sau când povestea despre viaţa de dincolo plângea
amarnic. Surorile îl linişteau, dar el le răspundea vărsând şi mai multe lacrimi:
- Cum să nu plâng, când întunericul cel veşnic (bezna - iadul) este plin de suflete
omeneşti!
Părintele Lavrentie a avut o dragoste duhovnicească puternică către toţi şi Bunul
Dumnezeu 1-a înzestrat cu darul rugăciunii inimii şi cel al înainte-vederii.

Parinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente? întârzie din pricina ta oi a mea, ca
sa dobândim o stare duhovniceasca buna. Dumnezeu înca mai rabda, pentru ca de se vor întâmpla
acum ne vom pierde amândoi, nu se spune nicaieri în înva?atura lui Hristos despre un anumit timp,
însa Scriptura spune ca semnele vremurilor vor înotiin?a despre venirea lor. Sa fim întotdeauna gata
oi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. "Timpul oi experien?a
levor descoperi celor treji" - spune Sfântul Andrei al Cezareii.
Mi-a cazut în mâna o carte care avea pe coperta un 666 mare. Ei, oameni lipsi?i de marime
de suflet! O fac ca sa-1 prezinte frumos pe 6 oi sa obionuiasca lumea cu el. Astfel, încet-încet va
5

veni oi pecetluirea.
Pãrinte, ºi nasturii ce se cos Ia haine se vând prinºi pe niºte hârtii care au numãrul 666.
- Mãi, ºi diavolul ãsta! Pe cartelele de credit 1-au pus de mult timp. Acum ºi pe nasturi.
Mulþi pun pe 666 ca firmã, ca sã fie preferate produsele lor. Unul îl sprijinã pe altul. Adicã 666 sã
ia de la 666. S-a scris cã atunci când va circula reclama cu ºarpele ce îºi mãnâncã coada, asta va
însemna cã evreii vor stãpâni toatã lumea. Acum ºi-au pus numãrul ºi pe uhele bancnote. 666 a
cuprins ºi
China ºi India.
- Pãrinte, cum de ºtiu ºi totuºi pun acest numãr?
- Sfântul Evanghelist loan ºtia ce va face diavolul, precum ºi proorocii au proorocit cã-
L vor vinde pe Hristos pentru "treizeci de arginti", cã-L vor adãpa cu oþet, cã-I vor împãrþi hainele.
Cu 2000 de ani în urmã s-a scris în Apocalipsã cã oamenii se vor pecetlui cu numãrul 666. "Cine are
pricepere sã socoteascã numãrul fiarei; cãci este numãr de om. ªi numãrul ei este ºase sute ºaizeci ºi
ºase". Pentru evrei numãrul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se aratã în Vechiul
Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite rãzboaie. Impozitul
anual era de 666 talanti de aur. Acum, ca sã supunã toatã lumea, pun iarãºiacest numãr de impozit
vechi, care se leagã de trecutul lor slãvit. De aceea nu vor sã-1 înlocuiascã cu alt numãr. Adicã 666
este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului - nu ºtiau aceasta ce o spune Sfântul loan
în Apocalipsã - dar nu înceteazã sã fie mamona. Evanghelia însã spune: "sau Hristos sau mamona".
"Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui mamona".
Lucrurile înainteazã în mod programat, în America câinii umblã fiind pecetluiþi cu un
emiþãtor ºi, pac!, îi gãsesc. Aºa ºtiu unde se aflã fiecare câine. Câinii care nu au marcaj ºi sunt fãrã
stãpân, îi omoarã cu raze laser. Dupã aceea vor începe sã-i omoare ºi pe oameni. Au pecetluit tone
de peºti ºi-i urmãresc din satelit în ce mare sunt. Acum iarãºi a apãrut o boalã, pentru care au aflat un
vaccin care va fi obligatoriu ºi, ca sã-1 poatã face cineva, îl vor pecetlui. Câþi oameni nu sunt deja
pecetluiþi acolo cu raze laser, unii pe frunte ºi alþii pe mânã. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit
cu nr. 666 nu va putea nici vinde, nici cumpãra, sau sã ia împrumut, sã fie numit într-un post etc. îmi
spune gândul cã Antihrist cu acest sistem vrea sã prindã toatã lumea ºi, dacã cineva nu este în sistem,
nu va putea lucra etc., fie el roºu, fie negru, fie alb, adicã toþi. Va supraveghea astfel printr-un sistem
economic care va controla economia mondialã ºi numai aceia care au primit pecetea cu numãrul 666
vor putea avea acces la schimburi comerciale.
Dar ce vor pãþi oamenii care se vor pecetlui!... Mi-a spus un specialist cã prin razele laser se
pricinuiesc vãtãmãri. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui ºi vor fi atât de
vãtãmaþi, încât îºi vor mânca limbile de durere'**. Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine
decât ceilalþi, pentru cã Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puþin lucru!
Pãrinte, când îi va ajuta? Dupã aceste evenimente?
Nu, chiar atunci.
Pãrinte, dacã nu vor putea vinde ºi cumpãra, cum vor putea petrece mai bine?
Sã vezi. Dumnezeu ºtie un mod, îl ºtiu ºi eu. Aºadar..., m-a preocupat mult subiectul acesta ºi
mi-a trimis dupã aceea... o telegramã. Mãi, mãi, cum ne iconomiseºte Dumnezeu!
Pãrinte, de ce pecetluirea se numeºte ºi încrestare? Pentru cã nu este la suprafaþã. Ce
înseamnã "a încresta"? Fiu înseamnã a trage linii adânci, crestãturi? Pecetluirea va fi încrestare, pe
care o vor pune mai întâi pe toate produsele ºi dupã aceea vor impune sã se facã ºi cu raze laser pe
mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire ºi
acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar cã în loc de cartelã cer amprentele de la mânã. Ei înainteazã
6

dar nu putem spune cã va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au ºi
un aparat care urmãresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puþin toþi cei ce vor avea televizor vor
privi la televizor, dar vor fi vãzuþi ºi ei. Adicã vor urmãri ºi vor fi urmãriþi. Li se va controla astfel
prin computer toatã viaþa lor; ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictaturã s-a gândit diavolul!
La Bruxelles au o clãdire întreagã cu 666, în care-ºi adãpostesc computerul. Acest computer poate
controla miliarde de oameni - sunt aproape 6 miliarde toatã lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-
o rãsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondialã. Noi,
ortodocºii, ne împotrivim, pentru cã nu-1 vrem pe Antihrist ºi, fireºte, nici dictatura. Ne aºteaptã
evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vãtãmat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vãtãma
ºi acum.

S-ar putea să vă placă și