Sunteți pe pagina 1din 1

1.4.

1 Parametrii constructivi ai automobilelor Principalii parametri constructivi ai automobilului sunt:


caracteristicile dimensionale, masa şi modul de repartizare a acesteia pe punţi. Caracteristicile
dimensionale ale automobilului sunt următoarele şi se definesc astfel: Dimensiunile de gabarit sunt
dimensiunile limită ale automobilului, adică cele mai mari dimensiuni privind lungimea L, lăţimea l şi
înălţimea H. Ampatamentul A este distanţa dintre planurile verticale care trec prin axele roţilor din faţă
şi din spate situate de aceeaşi parte a automobilului. Ecartamentul E este distanţa dintre planurile de
simetrie ale pneurilor punţii, măsurată în planul de contact cu drumul. La punţile cu roţi duble,
ecartamentul este distanţa dintre planurile verticale mediane ale roţilor duble. Consolele faţă C1 şi spate
C2 reprezintă distanţele de la punctele extreme din faţă, respecti din spate ale automobilului până la
planul vertical care trece prin centrul roţilor din faţă sau spate. Garda la sol g reprezintă distanţa minimă
dintre punctul cel mai de jos al şasiului automobilului şi suprafaţa drumului. Figura 1.5 : caracteristicile
dimensionale ale automobilului Masa totală a automobilului ma este caracterizată de masa proprie m0
şi de masa utilă mu ,adică ma.=mo+mu 8 Masa proprie poate fi, în funcţie de starea automobilului, masa
proprie a automobilului uscat care reprezintă masa automobilului nealimentat, având toate
echipamentele şi accesoriile necesare fucţionării sau masa proprie a automobilului în stare de
exploatare, care reprezintă masa proprie a automobilului uscat la care se mai adaugă combustibilul ( cel
puţin 90% din capacitatea rezervorului ) şi agentul de răcire al motorului. Masa utilă reprezintă sarcina
pentru care a fost construit automobilul să o transporte. Repartizarea masei automobilului pe punţi se
poate determina atât prin calcul cât şi pe cale experimentală. Sarcina pe punte este partea din masa
automobilului care se transmite suprafeţei de rulare prin roţile punţii considerate. La autocamioane şi
autobuze, unde în mod normal se prevăd roţi simple pe faţă şi roţi duble la puntea din spate, încărcarea
pe puntea din faţă se recomandă m1=( 0,25…0,36 ) ma şi m2=( 0,75…0,70 ) ma pe puntea din spate. La
autoturisme, încărcările se iau aproximativ egale.