Sunteți pe pagina 1din 3

SĂPTĂMÂNA 14: 17.12. – 21.12.2018 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

TEMA PROIECTULUI: TEMĂ ÎN AFARA PROIECTULUI SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN !

DATA INTER ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE INTERVA


/ VALE LE
ZIUA ORAR SEMNĂT
E TURA I ORARE TURA II URA

730 - ADP Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice) Salutul! ; Micul dejun; 1230 - I
900 Deprinderi igienico-sanitare; 1430 ADP Program de somn.
ÎD:„Eu îţi spun înainte, că sunt un copil 
cuminte!” (deprinderea de a se comporta civilizat)
T:„Ho, ho, ho, la drum pornim/Ajutoare vrem să fim!” 
LUNI (pas săltat, pasul ştrengarului).
900 - ALA JM: „Cadouri pentru brad” (sortare jetoane); 1430 – JR: „La atelierul de jucării”
1000 1 Ș: „Mirosul Crăciunului”  (joc senzorial) 1500 ALA1
17.12.
1000 - ADE DŞ Cunoaşterea mediului – LD I DŞ Cunoaşterea mediului – LD I
2018 1100 „Crăciunul copiilor” 1500 – ADE „Crăciunul copiilor” II
1600
1100 - ALA „Cipicul spiriduşului” (joc distractiv)
1200 2 Audiţie: Colinde A: „Hăinuţele Moşului” (pictură)
12 00 ADP Servirea mesei de prânz;.Deprinderi de igienă;Pregătirea pentru 1600 – ALA2 „Este Moş Crăciun pe drumul cel bun?” (joc 
-1230 somn 1700 distractiv).

730 - Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice) Salutul! ; Micul dejun; 1230 - ADP Program de somn I
900 ADP Deprinderi igienico-sanitare; 1430
MARŢI ÎD: „Vei putea să-mi spui tu, oare?/Cine este Moşul bun?
T: „Ne sprijinim în toiag” (joc imitativ
18.12. 900 - ALA B: „Despre brad” (formulare de propoziţii); 1430 – ALA1 JR: „De-a spiriduşiicofetari
1000 1 A: „Sacul lui Moș Crăciun” (colorare) 1500
2018
1000 - ADE DLC: Educarea limbajului ADE DLC: Educarea limbajului
1100 „La drum” De O Cazimir - Memorizare 00
15 – „La drum” De O Cazimir - Repetare
1600 II
DEC- Educaţie muz : „Vine pe cărare” predare cântec DEC- Educaţie muz : „Vine pe cărare”
1100 - ALA Cadourile încurcate” (joc distractiv) repetare cântec
1200 2 Audiţie colinde ALA2 „Cutia cu surprize de la Moş” (joc distractiv).
00
1200 ADP Servirea mesei de prânz;.Deprinderi de igienă;Pregătirea pentru 16 – „Bucuria se împărtăşeşte cu ceilalţi” (deprind
-1230 somn 1700 erea de a manifesta compasiune faţă de seme
ni)
730 - ADP Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice) Salutul! ; Micul dejun; 1230 - Program de somn I
Deprinderi igienico-sanitare; ADP
MIER 900 ÎD: „Mesaj de la Moş Crăciun” 1430
CURI T:Vine Moșul pe cărare/Și-n spinare un sac are (mers înainte și înapoi)
900 - ALA A: „Nasul lui Rudolf” (modelaj ); 1430 – C: „Sania lui Moș Crăciun
1000 1 B: „Uneşte şi potriveşte!”  (exerciţiu grafic pe linie punctată). 1500 ALA1
19.12.
1000 - ADE DŞ – Activitate matematică: j. d DŞ – Activitate matematică: j. d II
1100 „Unde sunt mai multe/mai puţine cadouri?” (exerciţii cu material 1500 – ADE „Unde sunt mai multe/mai puţine cadouri?”
2018
individula) 1600 (exerciţii cu material individula)

1100 - ALA Ce se ascunde în sacul lui Moș Crăciun?” (joc senzorial)


1200 2 Vizionare DVD: Renii lui Moş Crăciun „Tragem sania Moşului” (joc de mişcare).
1200 ADP Servirea mesei de prânz;.Deprinderi de igienă;Pregătirea pentru 1600 – ALA2 „Cine, oare, a sunat?” (joc de atenţie)
-1230 somn 1700 Salutul la plecare

730 - ADP Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice) Salutul! ; Micul dejun; 1230 - Program de somn I
900 Deprinderi igienico-sanitare; 1430 ADP
ÎD: „Moşul v-a promis, copii,/Că v-aduce bucurii!”
JOI T: „Renii Moşului” (joc de mişcare)
900 - ALA C: Sania lui moş Crăciun 1430 – Ș: „De unde vine Moş Crăciun?”.
1000 1 B: Citim imagini despre Moş Crăciun 1500 ALA1
20.12.
1000 - ADE DEC: Act artistico – plastice: DEC: Act artistico – plastice:
2018 1100 1500 – ADE II
„Darurile moşului”- Desen „Darurile moşului”- Desen finalizare
1600
DOS - Educaţie pt societate :LDI : DOS - Educaţie pt societate : LDI -
„În seara de Ajun/Aşteptăm pe Moşul bun!” „În seara de Ajun/Aşteptăm pe Moşul bun!”

1100 - ALA „Prinde cadoul!” (joc distractiv)


1200 2 A: Modelăm covrigi pentru Moş Crăciun „Pe furiş, venim la pom” (joc de mişcare).
12 00 ADP Servirea mesei de prânz;.Deprinderi de igienă;Pregătirea pentru 1600 – ALA2 „Drumul greu îl obosește,/Stă acum și se-
-1230 somn 1700 odihneşte!” (joc liniştitor)
730 - ADP Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice) Salutul! ; Micul dejun; 1230 - Program de somn I
900 Deprinderi igienico-sanitare; 1430 ADP
ÎD: „Poveştile preferate ale Moșului”;
VINERI T: „Dă mai departe!” (joc de atenţie)
900 - ALA A: „Sacul Moșului” (colaj);  1430 –  JM: „Ce nu se potrivește în imagine?”
21.12. 1000 1 1500 ALA1 C: Cabana lui Moş Crăciun
B: „Spiriduşul  alb”, de A. Szabo (lectura educatoarei)

2018 1000 - ADE DPM – Educaţie fizică : Predarea mersului în echilibru cu


1100 1500 – ADE DPM – Educaţie fizică : Predarea mersului
transport de obiecte uşoare
1600
Joc: „Moş Crăciun împarte daruri” în echilibru cu transport de obiecte uşoare
1100 - ALA Adună fundiţe pentru cadouri!” (joc distractiv) Joc: „Moş Crăciun împarte daruri” II
1200 2
Ş: Să grupăm globurile „Cursa renilor” joc de mişcare
Audiţie: Coline 1600 – ALA2 „Suntem ajutoare pentru Moş Crăciun!” (dep
1200 ADP Servirea mesei de prânz;.Deprinderi de igienă;Pregătirea pentru 1700 rinderea  de a se face util)
-1230 somn Vacanţă plăcută, dragi colegi!

NOTĂ: INTERVALUL 1200 – 1230 ESTE COMUN AMBELOR TURE