Sunteți pe pagina 1din 6

Informaţii standard privind creditul pentru consumatori 091881139

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit


Creditor, Adresă, Nr. telefon* O.C.N. Easy Credit S.R.L., mun. Chișinău, str. Tighina, 49/4, 022 838 888
Intermediar de credit , Adresă, Nr. telefon* ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L, Or. Rezina Str. Sciusev 7, 06210671
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit Credit legat, destinat procurării de bunuri/servicii
Valoarea totală a creditului 799,00 MDL
Condiţiile care reglementează tragerea creditului Dupa semnarea contractului de credit suma de bani va fi transferată la contul Comerciantului
(Intermediar de credit), pentru finanțarea integrală, sau în parte, a prețului Bunului/serviciului
procurat de Debitor, în termenii stabiliți de Comerciant și Creditor.
Durata contractului de credit 10 luni
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitați 10 rate lunare, a câte 80,00 MDL, în periodicitatea stabilită în Graficul de
rambursare a creditului. Prioritatea distribuirii mijloacelor încasate: Penalitate (în caz de
neexecutare), Dobânda contractuală, Comisioane, Taxă, Sold (creditul) și clauza penală
punitivă (în caz de survenire a scadenței).

Suma totală pe care va trebui să o achitaţi 800,00 MDL


Creditul este acordat sub forma unei amînări la plată pentru un bun sau serviciu DA. Smart Watch. 799,00 MDL
sau este legat de furnizarea anumitor bunuri sau a unui anumit serviciu.
Denumirea bunului/serviciului. Preţul actual.
Garanţii necesare NU SUNT NECESARE
3. Costurile creditului
Rata dobînzii aferente creditului 0,01 % anual, fixă, calculată de la Soldul creditului
Dobânda anuală efectivă (DAE). Costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din 0,27 %
valoarea totală a creditului. DAE vă ajută să comparați ofertele de credit.

Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi


condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:
– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau NU
– un contract privind un alt serviciu accesoriu? NU
Costuri aferente
Orice alte costuri rezultate din contractul de credit Comision de administrare - 0,00 %, lunar, fix, calculat din suma trasă
Taxă administrare cont - 0,00 MDL achitați lunar.

Costuri în caz de întîrziere la plată Vi se va percepe, pe lângă suma datorată:


Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră 1. Penalitate - 25 lei pentru fiecare zi de întârziere.
(de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite 2. Clauză penală punitivă - 1000,00 lei, după 90 zile consecutive de întârziere.
În cazul în care neexecutarea va dura mai mult de 30 zile din data notificării, istoria creditară
va fi transmisă către unul sau mai multe birouri de credit, fiind accesibilă creditorilor
profesioniști.
Totodată, poate servi drept motiv de refuz pentru ulterioară solicitare de credit.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de revocare a contractului de credit DA, în termen de 14 zile din data semnării contractului de credit, prin transmiterea unei
Notificări scrise de revocare la sediul Creditorului.
Rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment DA. Restituirea anticipată integrală e posibilă fără Notificare prealabilă și fără achitarea
compensației din partea Debitorului. Restituirea anticipată parțială este posibilă prin
Notificare scrisă, transmisă la sediul Creditorului, plata compensației și semnarea acordului
adițional de către Debitor.
Creditorul are dreptul la compensație în caz de rambursare parțială anticipată a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an; b) 0,5% din
valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și
rezilierea convenită a contractului de credit nu este mai mare de un an.

Consultarea unei baze de date. DA. Cu consimțământul Solicitantului: ÎM Biroul de Credit SRL, IP Agenția Servicii Publice,
Serviciul Fiscal de Stat. Alte, după caz.
Dreptul la un proiect de contract de credit DA. La cererea Solicitantului de la Creditor, sau Comerciant (intermediarul de credit).
IMPORTANT
Prin aplicarea semnăturii, declar că am luat cunoștință cu toate informațiile precontractuale, le consider clare, lizibile și rezonabile. Solicit
reducerea perioadei de 15 zile, pentru informare, cu semnarea imediată a contractului de credit, în condițiile indicate în informațiile
precontractuale.
Prin aplicarea semnăturii, îmi exprim consimțămîntul necondiționat la prelucrarea datelor cu caracter personal, dezvăluite benevol, de mine
către O.C.N. Easy Credit SRL, în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, precum și îmi exprim acordul cu privire la transmiterea și prelucrarea
datelor de către terțe persoane, în scopul evaluării bonității, efectuarea unor copii de rezervă, inclusiv transfrontalieră, cu condiția protecției
acestora. Consimţământul
subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit
Subsemnatul Tomsa Nicolae Ghenadii, IDNP 2004028006921 născut(ă) la data 07 Ianuarie 1996 domiciliat(ă) Rezina, OR.REZINA, str
STR.Trandafirilor NR.2, 2, ap. 38, îmi exprim consimţământul ca O.C.N. Easy Credit S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea de credit, conținută în
baza de date a biroului istoriilor de credit Î.M.”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816 și să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau
despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul istoriilor de credit
Î.M.”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816.
La fel, îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, situat pe adresa mun, Chișinău, str.
Alexandru cel Bun 49, să obțină de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO 1006601001182, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, informații despre
datoriile față de bugetul public național, precum și despre veniturile înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat.
Prezentul consimţământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu sursa
de formare a istoriei de credit.
Data 09 Noiembrie 2021 Ora 14:20

Numele, prenumele Tomsa Nicolae Semnătura____________________________

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000446-001, înregistrat în Registrul de evidență al
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată în condițiile prevăzute de Legea
nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Contract de credit Nr. 091881139
Partea 1. Condiții speciale

Creditor: O.C.N. «Easy Credit» S.R.L., cod fiscal 1005600043669, Adresa juridică mun. 091881139
Chișinău, str. Tighina, 49/4, MD 2001, Telefon +373 22 838888, Fax + 373 22838915 ID Raportului 41410543

Data : 09 Noiembrie 2021

Debitor
Date de identificare Informatia despre Locul de Munca a Debitorului
Prenume Nicolae Denumirea companiei SA MOLDASIG
Nume Tomsa Domeniul de activitate
Patronimicul Ghenadii Functia
Numarul Buletinului de Identitate B28021496 Tip de contract
Angajat de la 01 Februarie 2016
Data expirarii Buletinului de Identitate 07 Ianuarie 2021
Angajat pina la
Codul personal / Card ID 2004028006921 /
Numarul de ani in functia curenta
Data nasterii 07 Ianuarie 1996
Regiune Rezina
Casatorit casatorit(a)
Oras/Comuna Rezina
Strada -
Adresa de inregistrare (conform buletinului) Numarul cladirii -
Regiune Rezina Numarul oficiului -
Oras/Comuna OR.REZINA Telefon 079467664
Mobil 078857700
Strada STR.Trandafirilor NR.2
E-mail
Numarul cladirii 2
Numarul apartamentului 38
Telefon -
Mobil 078385772
Mobil 079467664 sotia
Ani la adresa curenta Persoana de contact
Locuinta in proprietate Prenume -
Nume -
Adresa de Facturare/Curenta Patronimicul
Data nasterii
Seria, Număr B/I
Regiune Rezina Codul Pers.
Oras/Comuna Mateuti Telefon Mobil -
Strada - Mobil 2
Numarul cladirii - Informatie Financiara
Numarul apartamentului - Venit lunar (NET) 6.000,00 MDL
Telefon - Venitul Net al sotului (sotiei) LUNAR 8.000,00 MDL
Mobil 078385772
Ani la adresa curenta Condițiile creditului
Locuinta in proprietate Suma creditului 799,00 MDL
Valoarea totală plătibilă 800,00 MDL
Informatie despre familie
Termenul creditului ( luni) 10
Numarul dependentilor 0 Data primei rate 09 Decembrie 2021
Informatie despre sot (sotie) Rata anuală a dobânzii contractuale (fixă) 0,01 %
Prenume Carina Comision de administrare (lunar, din suma trasă) 0,00 %
Nume Tomsa, Vasile
Data nasterii 18 Aprilie 1997 Mărimea ratei lunare 80,00 MDL
Scopul creditului Compensație pentru rambursare anticipată integrala 0 %
Denumirea bunului / serviciului Smart Watch Alte costuri 0 %
Pretul total al bunului / serviciului 799,00 MDL Comision unic perceput la acordare 0,00 %
IMEI Taxa administrare cont (lunar) 0,00 MDL

Asigurare Nu Produs: 3. Mobilife 0% 10 luni (Ref: mc.743#07)

Comerciant Creditor Debitor (Semnătura)


ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L Str.
Sciusev 7 Or. Rezina
ultracom-electronic271

Victor Gamarț
(semnătura) Tomsa Nicolae Ghenadii

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000446-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu
caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011
privind protecția datelor cu caracter personal.
Contract de credit Nr. 091881139
Partea 2. Condiții generale

091881139
ID Raportului 41410543

Data : 09 Noiembrie 2021


Organizația de Creditare Nebancară Easy Credit” S.R.L., numărul identificării de stat-codul fiscal 1005600043669, cu sediul pe str. Tighina 49/4, Chişinău,
Republica Moldova, în continuare Easy Credit, sau Creditor, reprezentat de administratorul, Gamarț Victor, ce acționează în baza Statutului, pe de o parte şi
Tomsa Nicolae Ghenadii în continuare Debitor, iar, împreună, denumite “Părţi” au stabilit PREZENTELE CONDIŢII CONTRACTUALE:
ARTICOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1.01. Definiţii
Termenii utilizați vor avea următoarea definiție:
“Contract de credit” - acordul de contractare în formă scrisă, ce include în sine “Partea 1. Condiții speciale”, “Partea 2. Condiții generale” și “Partea 3.
Graficul de rambursare a creditului. Consecințele neexecutării”. Prezentul contract de credit este condiționat, fiind acordat pentru finanțarea în parte, sau integral
a prețului Bunului, procurat de Debitor.
„Credit” - înseamnă capitalul creditului indicat în “Partea 1.Condiții speciale” din contractul de credit (Condițiile creditului, Suma creditului) sau, după cum
poate fi cerut de context, în orice moment, capitalul scadent la acel moment, conform Graficului de rambursare al creditului (Partea 3, alin. I al contractului).
„Comerciant” - înseamnă persoana fizică sau juridică, ce intermediază contractul de credit, de la care Debitorul procură Bunul, prețul căruia este achitat,
integral, sau în parte, din contul finanțării oferite de către Easy Credit.
„Bun” - înseamnă, în sensul prezentului Contract, atât Bunurile mobile, cât și serviciile, procurate de către Debitor de la Comerciant, prețul cărora este achitat,
integral, sau în parte, din contul finanțării oferite de către Easy Credit.
„Costul total al creditului” - toate costurile, inclusiv dobânda contractuală, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte
Debitorul în legătură cu contractul de credit şi care sânt cunoscute de Creditor, cu excepţia taxelor notariale.
„Dobânda anuală efectivă” sau DAE - înseamnă costul total al creditului, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, care este egal ă, pe o
perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de Creditor şi de Debitor.
„Valoarea totală plătibilă de către Debitor” - înseamnă suma dintre Suma creditului şi Costul total al creditului pentru Debitor.
“Rată lunară” - înseamnă plată periodică datorată de Debitor, care include în sine restituirea unei părți a creditului acordat, achitarea Dobânzii, Comisioanelor,
Taxelor, altor costuri aferente creditului, datorate pentru perioada respectivă de utilizare a creditului. Mărimea Ratei lunare este indicată în “Partea 1.Condiții
speciale” din contractul de credit compartimentul Condițiile creditului, precum și în “Partea 3. Graficul de rambursare. Consecințele neexecutării” din contractul
de credit.
ARTICOLUL II - DECLARAȚII. CONSIMȚĂMÂNTUL
Secţiunea 2.01. Declarații
Debitorul declară că: a)dispune de capacitate juridică deplină de a semna și executa prezentul Contract, b)a luat cunoștință cu condițiile prezentului Contract până
la semnarea acestuia, acestea fiind clare, inteligibile și lizibile, c)a acceptat condițiile prezentului Contract, d)toate datele indicate de el sunt veridice, sub
sancțiunea răspunderii penale.
Secţiunea 2.02. Consimțământ
a) Creditorul, în calitate de operator autorizat de date cu caracter personal nr. 0000446-001, prelucrează datele cu caracter personal ale Debitorului, în strictă
conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Debitorul este de acord și autorizează, în mod expres, Creditorul să
prelucreze datele sale cu caracter personal, precum și să acceseze și să transmită datele sale cu caracter personal către terțe persoane, inclusiv transfrontalier
(statele membre ale Uniunii Europene). Prin prezentul contract, Debitorului i se garantează că are dreptul de acces, de intervenție, dreptul de opoziție și dreptul
de a fi informat de către Creditor, conform legii sus-menționate. Acordul expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dat prin prezentul Contract de
către Debitor, include și acordul ca Creditorul să transmită datele cu caracter personal ale Debitorului, in scopul prelucrării acestora, către entități constituite în
scopul monitorizării riscurilor, verificării bonității, sau asociaților/partenerilor Creditorului, sau autorităților competente, pentru îndeplinirea obligațiilor legale
sau contractuale.
b) Debitorul împuternicește Easy Credit (inclusiv Comerciantul) cu dreptul de a colecta, înregistra, organiza, stoca, păstra, restabili, adapta ori modifica, extrage,
consulta, utiliza, dezvălui prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, orice date cu caracter personal, inclusiv în privința bunurilor sale, de la terțe
persoane, printre care Î.M. Biroul de Credit S.R.L., sau alt birou al istoriilor de credite, Î.P. Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat.
ARTICOLUL III - OBIECTUL ȘI COSTUL CONTRACTULUI. RESTITUIREA CREDITULUI
Secţiunea 3.01. Suma creditului acordat
a) În condițiile prezentului Contract, Easy Credit se obligă să pună la dispoziția Debitorului, ca urmare a aprobării solicitării de credit, o sumă bănească, indicată
în “Partea 1.Condiții speciale” din contractul de credit, compartimentul Condițiile creditului, Suma creditului, iar Debitorul se obligă să restituie la termen, suma
primită, precum și costurile totale aferente prezentului Contract: Dobândă contractuală, Comisioane, Taxe, alte costuri, în conformitate cu Partea 3 al
contractului.
b) Prezentul contract este condiționat și este destinat finanțării în parte, sau integral al prețului Bunului procurat de Debitor de la Comerciant. Astfel, suma
creditului va fi transferată, în numele și pentru Debitor, la contul bancar al Comerciantului, în termenii stabiliți prin acordul cu Comerciantul și doar pentru
acoperirea totală sau parțială a prețului Bunului, în limitele sumei Creditului. Dovada transmiterii Bunului de la Comerciant la Debitor servește Actul de
predare-primire indicat în Secțiunea 6.01-6.02 din prezentul Contract. Prin semnarea acestui Contract, Debitorul confirmă ca a preluat Bunul ales de c ătre el în
mod liber, fiind testat până la aplicarea semnăturii. La fel, în dreptul semnăturii, Debitorul va consemna pretențiile cu privire la prețul, calitatea, funcționalitatea
Bunului. În cazul prestării serviciilor, Debitorul își manifestă acordul și solicită achitarea acestora în avans, în mărimea Sumei creditului acordat. Toate serviciile
prestate constituie o unitate integră, separarea acestora nu poate fi efectuată. Toate pretențiile cu privire la calitatea Bunului/serviciilor prestate sau modalitatea
de prestare a acestora, Debitorul le va îndrepta în scris către Comerciant, informând în scris Creditorul.
c) Creditul se consideră acordat din ziua semnării prezentului Contract și transmiterii Bunului de Comerciant către Debitor.
Secţiunea 3.02. Costul contractului. Dobânda contractuală. Comision/oane. Taxe
a) Dobânda contractuală. Pentru utilizarea creditului Debitorul se obligă să achite Creditorului o dobândă contractuală fixă. Dobânda contractuală se calculează
din soldul creditului, din ziua semnării contractului până la data ultimei Rate lunare scadente. Mărimea anuală a ratei dobânzii aferente creditului este de 0,01 %.
b) Comision de administrare. Debitorul se obligă să achite Creditorului, un comision lunar fix, pentru serviciile Creditorului în scopul încheierii și executării
prezentului Contract și care sunt legate de evidența și monitorizarea continuă a fluxului mijloacelor financiare în procesul încheierii și executării prezentului
Contract. Debitorul va avea, gratis, acces, oricând la situația tuturor plăților, cu indicarea destinației mijloacelor financiare primite. La fel, acesta va avea acces
gratis la cabinetul personal www.client.ecredit.md. Easy Credit va elibera la cererea Debitorului, certificate privind plățile efectuate, istoria creditară, copii
autentificate ale actelor depuse și va acorda asistentă gratuită pe întreaga perioadă de executare a contractului. La fel, acestea constituie cheltuielile pentru
serviciile de administrare a sistemului de evidență a plăților, incusiv software și hardware, criptare și integrare, acces la baze de date și verificare a informației
precum și cheltuieli legate de intermedierea acordării creditului nebancar de către Comercianți. Comisionul de administrare este de 0,00 % lunar, calculat din suma
creditului primit
c) Taxă administrare cont. Acesta constituie cheltuielile suportate și prognozate de către Easy Credit în scopul încheierii și executării prezentului Contract și
care sunt legate nemijlocit de serviciile de transfer a mijloacelor financiare (tragere, transfer, achitare). Taxa administrare cont are formă fixă și se calculează
lunar, având o mărime de 0,00 lei.
d) Dobânda anuală efectivă (DAE). În legătură cu asumarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract de credit, Debitorul va suporta o Dobândă anuală
efectivă în mărime de 0,27 %.
e) Toate costurile indicate în la lit. a)-c) din prezenta Secțiune sunt incluse în costul total al creditului. Modificarea unilaterală a acestora, pe tot parcursul
derulării contractului, e interzisă.
Secţiunea 3.03. Restituirea creditului. Efectele neexecutării sau executării tardive.
a) Debitorul se obligă să restituie creditul către Easy Credit precum și toate plățile aferente, stabilite de Părți la momentul încheierii Contractului, în mărimea și
periodicitatea prevăzută în “Partea 3. Graficul de rambursare a creditului. Consecințele neexecutării” din contractul de credit, începând cu data scadenței primei
Rate.
b) În cazul în care, Debitorul, din momentul aprobării cererii și semnării prezentului Contract, nu-și va putea revendica, de la Comerciant, Bunul, finanțat prin
prezentul contract de credit, din vina Creditorului, sau în cazul în care Debitorul nu-și va executa, integral și în termen obligația de achitare către Creditor a Ratei
lunare, Partea aflată în întârziere va achita ceilelalte Părți, pe lângă obligațiunile de bază și o penalitate în mărime de 25,00 lei pentru fiecare zi de
întârziere. Penalitatea urmează a fi achitată imediat de către partea aflată în întârziere. Suma penalităților datorate de Debitor, poate fi redusă de către Easy
Credit în următoarele cazuri: (i) dacă suma datoriei scadente, dar neachitate este mai mică decât 50 lei, penalitatea va constitui 1 leu pentru fiecare zi de
întârziere; (ii) dacă suma datoriei scadente, dar neachitate este egală sau mai mare decât 50 lei, dar mai mică decât 100 lei, penalitatea va constitui 6,00 lei
pentru fiecare zi de întârziere; (iii) dacă suma datoriei scadente, dar neachitate este egală sau mai mare decât 100 lei, dar mai mică decât 150 lei, penalitatea va
constitui 12,00 lei pentru fiecare zi de întârziere
c) Debitorul este în drept să solicite diminuarea sumei penalităților calculate în temeiul prezentei Secțiuni, prin cerere scrisă, adresată Creditorului, cu anexarea
documentelor ce justifică întârzierea. Creditorul este în drept, fără a fi obligat, să renunțe la pretenția cu privire la încasarea penalităților.
d) În cazul în care sumele achitate de către Debitor nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a obligațiilor de plată scadente, plăţile efectuate de către
Debitor vor fi aplicate în următoarea ordine a priorităţii: în primul rând asupra penalității (în caz de întârziere), apoi pentru Ratele scadente, dar neachitate,
pentru Rata curentă şi în final pentru penalitatea suplimentară punitivă calculată (în cazul existenţei acesteia).
Secţiunea 3.04. Revocarea contractului. Restituirea anticipată
a) Debitorul are dreptul de revocare a contractului de credit în termen de 14 zile calendaristice din data semnării prezentului contract. Revocarea se face în formă
scrisă și se depune la sediul Creditorului, indicat în contract. Ca urmare a depunerii notificării de revocare la sediul Creditorului, Debitorul este obligat să achite
Creditorului, fără vreo întârziere nejustificată, dar nu mai târziu decât 30 zile din data depunerii notificării, suma creditului primit (tras), precum și dobânda
calculată până la data în care creditul a fost rambursat integral.
b) În cazul restituirii anticipate integrale a creditului, Debitorul se obligă să achite: sumele scadente, dar neachitate (datorie), mărimea Ratei lunare imediat
scadente și Suma capitalului neachitat. Debitorul nu va achita compensație pentru restituirea anticipată integrală a creditului.
c) În cazul restituirii anticipate parțiale a creditului, Debitorul se obligă să notifice Easy Credit în scris despre intenția sa și să semneze cu Easy Credit acord
adițional cu privire la rambursarea sumelor rămase după aplicarea dreptului de reducere. Rambursarea anticipată parțială este efectivă din data semnării acordului
adițional cu condiția achitării compensației stabilite prin Legea nr. 202 privind contractele de credit pentru consumatori.
d) Restituirea anticipată integrală, sau parțială, în cazul creditului fără costuri nu acordă drept de reducere.
Contract de credit Nr. 091881139

091881139
ID Raportului 41410543

Data : 09 Noiembrie 2021


Secţiunea 3.05. Plăţile. Extrase. Cabinet personal
a) Toate plăţile achitate de către Debitor către Easy Credit conform prezentului Contract vor fi plătite în numerar sau prin transfer, la casieriile Easy Credit,
inclusiv din oficiile secundare, sau la orice punct de colectare, autorizat de Easy Credit sau la sucursalele, agen țiile băncilor comerciale de pe teritoriul Republicii
Moldova la unul din conturile de decontare indicate în Partea 3 al contractului.
b) Debitorul are dreptul să solicite de la Easy Credit în orice moment pe parcursul executării prezentului Contract, fără a achita alte costuri suplimentare, un
extras menţinut de către Easy Credit cu privire la situația plăților și calculul datoriei. Debitorul va avea, acces oricînd, inclusiv securizat online, la situația tuturor
plăților, cu indicarea destinației mijloacelor financiare primite. Easy Credit va elibera, fără a cere costuri suplimentare, la cererea Debitorului, certificate privind
plățile efectuate, istoria creditară, fotocopii autentificate ale actelor depuse și va acorda asistență Debitorului, ce ține de executarea prezentului contract, pe
întreaga perioadă de executare a acestuia.
c) Creditorul acordă Debitorului acces on-line, securizat la Cabinetul personal care conține date cu privire la creditul în derulare, pentru a verifica starea plăților.
Cheltuielile cu privire la accesul Debitorului la Cabinetul personal prin transmiterea codului unic de acces la num ărul de mobil al Debitorului le suportă Creditorul,
fiind incluse în costul contractului. Accesul la Cabinetul personal se face prin accesarea www.client.ecredit.md cu urmarea instrucțiunilor. Creditorul își păstrează
dreptul de a suspenda accesul Debitorului la Cabinetul personal în cazul admiterii unor încălcări grave de către Debitor. Debitorul este responsabil de consecințele
transmiterii voluntare a accesului la cabinetul personal către terțe persoane.
ARTICOLUL IV - ÎNCĂLCARE GRAVĂ. PENALITATE SUPLIMENTARĂ
Secțiunea 4.01. Încălcare gravă
Se va considera drept o încălcare gravă a prevederilor prezentului Contract, admisă de Debitor, următoarele cazuri:
a) Neexecutarea de către Debitor a obligației de restituire integral și la termen a Ratei lunare.
b) False declarații ale Debitorului cu privire la Locul său de muncă, Venitul lunar al său și/sau oricăror alte date, ce au stat la baza acordării creditului
Secțiunea 4.02. Clauza penală punitivă
În cazul în care Debitorul nu-și execută la termen obligația de restituire a creditului și costurilor aferente, în mărimea și periodicitatea prevăzută în Partea 3.
Graficul de rambursare a creditului. Consecințele neexecutării, iar, Debitorul nu-și va putea revendica, din vina Creditorului, Bunul/rile procurat/e de la Comerciant
în temeiul prezentului Contract, pe o perioadă de 90 (nouăzeci) zile consecutiv din data survenirii scadenței obligației, Partea în întârziere va achita în beneficiul
celeilalte Părți, pe lângă cele datorate, o penalitate punitivă în mărime de 1000,00 (una mie) lei. Penalitatea punitivă devine scadentă în ziua lucrătoare
următoare expirării termenului de 90 zile.
ARTICOLUL V - DIVERSE
Secţiunea 5.01. Termenul Contractului
a) Prezentul Contract va fi acceptat ca fiind obligatoriu de către Părți şi va intra în vigoare la data semnării Contractului de către Părți.
b) Prezentul Contract va fi în vigoare până la scadența ultimei Rate lunare, cu condiția achitării integrale de către Debitor a tuturor obligaţiunilor băneşti, la care
are dreptul Easy Credit în baza prezentului Contract.
Secţiunea 5.02. Notificările
a) Orice notificare transmisă de o Parte în temeiul prezentului Contract se va face în scris și se va considera transmisă prin scrisoare recomandată cu aviz de
recepție sau prin fax, email, odată cu predarea acesteia către cealaltă Parte. În cazul în care primirea este refuzată, sau Debitorul nu va ridica scrisoarea de la
oficiul poștal, aceasta la fel se va considera transmisă către Debitor. Easy Credit nu este obligat să notifice Debitorul despre necesitatea executării prezentului
Contract dacă Debitorul este obligat să execute obligația de plată la o anumită dată calendaristică și nu s-a conformat pretențiilor Creditorului.
b) În scopul executării prezentului contract, Easy Credit va transmite Debitorului SMS-uri, alte tipuri de mesaje, email-uri, sau apeluri telefonice la numerele
indicate de Debitor, cu privire la survenirea scadențelor plăților, achitarea datoriilor restante sau alte informații relevante executării prezentului Contract în
scopul neadmiterii survenirii unor încălcări grave, precum și a unor oferte comerciale. Totodată, Easy Credit se obligă să acorde suportul necesar, inclusiv prin
intermediul apelurilor telefonice și să informeze adecvat Debitorul cu privire la condițiile prezentului Contract.
c) Debitorul se obligă să notifice imediat Easy Credit despre modificarea domiciliului, inclusiv cel temporar, numărului de telefon mobil, sau fix, adresa de email,
locul de muncă, pierderea capacității de muncă, deplasarea peste hotare pe o perioadă mai mare de 35 zile, contractarea unor alte credite, cu costuri mai mari
decât prezentul contract.
Secţiunea 5.03. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
a) Prezentul contract este guvernat de legea Republicii Moldova.
b) Orice litigiu, controversă sau pretenţie apărută în legătură cu executarea prezentului Contract va fi soluţionată amiabil de Părţi, iar în caz de imposibilitate
acestea pot opta pentru a soluționa litigiile prin: (i) intermediul unui mediator calificat corespunzător, (ii) intermediul instanțelor de arbitraj din Republica
Moldova conform Regulilor sale de procedură arbitrală sau, (iii) intermediul instanţelor de judecată competente ale Republicii Moldova.
c) Părțile convin că orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, (ne)executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui,
poate fi soluţionat, prin arbitraj în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău de pe lângă
Asociația Patronală “Camera de Comerț Americană din Moldova”, de către un arbitru unic, în limba de stat.
Secţiunea 5.04. Cesiunea
Debitorul nu este în drept să cesioneze, ori altfel să transmită drepturile și/sau obligațiunile sale din prezentul Contract, fără acordul scris din partea Easy Credit.
Easy Credit își păstrează dreptul, iar Debitorul își manifestă acordul neviciat, la înstrăinarea, novarea, gajarea, sau altfel dispunerea asupra drepturilor și
obligațiilor, inclusiv prin cesiune a creanței către terțe persoane, printre care și creditorii gajiști, în cazul gajării universalității creanțelor de către Easy Credit, fără
a notifica în prealabil Debitorul, sau solicita acordul acestuia.
Secţiunea 5.05. Înţelegerea deplină, individualitatea clauzelor, anexe şi modificări
a) Dacă orice prevedere a prezentului Contract va fi declarată, în condiţiile legii, nulă, celelalte clauze ale prezentului Contract nu vor fi afectate. Părţile vor
înlocui prevederea nulă cu o altă prevedere similară, care va fi valabilă şi va satisface scopurile Părţilor. Partea ce se face vinovată de tergiversarea înlocuirii
poartă răspundere în limita venitului ratat, calculat la suma creditului rămas la data declarării nule a clauzei.
b) Toate anexele sau alte documente anexate la prezentul Contract constituie parte integrantă a prezentului Contract.
c) Toate modificarile la prezentul Contract vor fi efectuate în scris, semnate de ambele Părţi.
d) Orice prelungire sau suspendare de către Easy Credit a exercitării drepturilor sale, prevăzute în prezentul Contract, nu va afecta în nici un fel aptitudinea sa de
a exercita asemenea drepturi în viitor şi nu se va interpreta ca o renunţare unilaterală de către Easy Credit de la drepturile sale. Easy Credit este liber să-şi
exercite drepturile contractuale atât separate cât şi simultan, în timpul şi în volumul, determinate la propria sa discreţie.
Secţiunea 5.06.Exemplarele
Prezentul Contract a fost întocmit în două exemplare, în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte.
Secţiunea 5.07.Autoritatea de supraveghere
Comisia Naţională a Pieţei Financiare este autoritatea publică care reglementează şi autorizează activitatea participan ţilor la piaţa financiară nebancară, precum
şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei. Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislației cu privire la contractele de credit pentru
consumatori este Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 78.
ARTICOLUL VI - PREDAREA-PRIMIREA BUNULUI
Secţiunea 6.01.Caracteristicele Bunului
Prin aplicarea semnăturii Debitorul confirmă că a ales personal Bunul/Serviciul, neinfluențat de nimeni, verficând prețul, cantitatea, caracteristicele și calitățile,
inclusiv funcționalitatea acestuia până la semnarea contractului.
Secţiunea 6.02.Primirea Bunului/Serviciului
Prin aplicarea semnăturii, Debitorul confirmă că a recepționat personal Bunul/Serviciul de la Comerciant, denumirea căruia este indicată în Partea 1. Condiții
speciale din contractul de credit, compartimentul Scopul Creditului, subcompartimentul Denumirea bunului /serviciului, la prețul indicat. Orice pretenție cu privire
la Bun se consemnează pe ambele exemplare de contract, indicându-se mai jos.
Secţiunea 6.03.Viciile Bunului
În cazul în care, după transmiterea Bunului de către Comerciant către Debitor, se vor constata vicii cu privire la Bun, Debitorul se obligă să informeze în scris
Comerciantul și Easy Credit. Easy Credit nu este responsabil de modul de înlăturare a viciilor de către Comerciant, în cazul în care acesta nu și-a executat
obligația legală de înlăturare a viciilor sau de înlocuire a Bunului. În cazul în care, contractul de bază (procurare de bunuri) a fost revocat, sau rezolvit de către
Debitor și Comerciant, Debitorul se obligă să informeze în scris, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile din data revocării sau rezolvirii, Easy Credit despre
condițiile de revocare sau rezolvire al contractului.
Secţiunea 6.04.Transmiterea riscurilor
Prin aplicarea semnăturii și transmiterea Bunului, Comerciantul transmite, iar Debitorul preia toate riscurile cu privire la Bun, inclusiv riscul pieirii, pierderii,
deteriorării fortuite a Bunului.
Debitor Comerciant Creditor

ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L


Or. Rezina Str. Sciusev 7
Tomsa Nicolae Ghenadii 06210671 Victor Gamarț

Bunul am primit. Bunul am predat.


Pretenții nu sunt. Pretenții nu sunt.

_______________ _______________
Contract de credit Nr. 091881139
Partea 3. Graficul de rambursare a creditului. Consecințele neexecutării

091881139
ID Raportului 41410543

Data : 09 Noiembrie 2021


I. Graficul de rambursare a creditului
Debitor. Nume: Tomsa Prenume: Nicolae Patronimicul: Ghenadii
Numar de rate Data Suma Zile Dobanda Comision de Taxa de Capital Achitat Soldul
lunare contractuală administrare administ. Capitalului
cont Neachitat
1 09 Decembrie 2021 80,00 29 0,01 0,00 0,00 79,99 719,01
2 09 Ianuarie 2022 80,00 31 0,01 0,00 0,00 79,99 639,02
3 09 Februarie 2022 80,00 31 0,01 0,00 0,00 79,99 559,03
4 09 Martie 2022 80,00 28 0,00 0,00 0,00 80,00 479,03
5 09 Aprilie 2022 80,00 31 0,00 0,00 0,00 80,00 399,03
6 09 Mai 2022 80,00 30 0,00 0,00 0,00 80,00 319,03
7 09 Iunie 2022 80,00 31 0,00 0,00 0,00 80,00 239,03
8 09 Iulie 2022 80,00 30 0,00 0,00 0,00 80,00 159,03
9 09 August 2022 80,00 31 0,00 0,00 0,00 80,00 79,03
10 09 Septembrie 2022 80,00 31 0,97 0,00 0,00 79,03 0,00
Total 800,00 1,00 0,00 0,00 799,00

DAE: 0,27 % Termenul creditului: 10 luni Tipul de credit: Esimplu Debitor (Semnătura)
Creditul poate fi achitat la unul din oficiile Easy Credit sau prin intermediul BC Victoriabank
SA, BC Energbank SA, BC Moldindconbank SA.

In cazul efectuarii platilor prin intermediul BC Victoriabank SA este necesar sa indicati


urmatoarea informatie: Nicolae Tomsa
Platitor: Nicolae Tomsa, IDNP 2004028006921
Beneficiarul platii : O.C.N. Easy Credit SRL c/f 1005600043669
Cont de decontare: MD31VI225100000265563MDL la BC Victoriabank SA Sucursala nr.3
Codul bancii: VICBMD2X416
Destinatia platii: Achitarea creditului conform contractului NR091881139
Ratele pot fi achitate prin intermediul ÎS Poșta Moldovei și Î.M. Moldcell S.A.
Ratele pot fi achitate in magazinele retelei Enter, Darwin, Conect, Expert, Smart.md
Ratele pot fi achitate in magazinele retelei Alo, VicMobile, Trion, Sonetofon, Zvontel
Ratele pot fi achitate prin intermediul terminalelor de plati electronice QIWI, NettoPRO, MMPS
Ratele pot fi achitate prin intermediul platilor online oplata.md, pay.nettopro.md, PayNet.md
II. Consecințele neexecutării:
a) În cazul în care Debitorul nu va achita integral și la termenul stabilit orice sumă scadentă conform prezentului
Contract, prevăzută în Graficul de rambursare a creditului, acesta va achita către Easy Credit, pe lîngă suma
datorată și o penalitate în mărime de 25,00 lei pentru fiecare zi de întîrziere.
b) În cazul în care Debitorul nu-și execută la termen obligația de restituire a creditului și costurilor aferente, în
mărimea și periodicitatea prevăzută în Partea 3. Graficul de rambursare a creditului. Consecințele neexecutării, pe o
perioadă de 90 (nouăzeci) zile consecutiv din data survenirii scadenței, acesta din urmă se obligă să achite în
beneficiul Easy Credit o clauză penală suplimentară punitivă în mărime de 1000,00 (una mie) lei. Clauza penală
devine scadentă în ziua lucrătoare următoare expirării termenului de 90 zile.

Comerciant Creditor
ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L Str.
Sciusev 7 Or. Rezina

semnătura

Dacă ești clientul nostru aplică acum pe www.ecredit.md și vei


primi răspuns imediat despre suma pre-aprobata.
Victor Gamarț
Contract de credit Nr. 091881139

091881139
ID Raportului 41410543

Data : 09 Noiembrie 2021


ACT
de predare-primire a bunurilor/serviciilor
achiziționate prin intermediul finanțării
în temeiul Contractului de credit Nr. 091881139 din 9/11/2021

09.11.2021

Societatea comercială ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L, cod fiscal 1020600034721, cu sediul în Or. Rezina, Str.
Sciusev 7 în calitate de «Vânzător» sau «Furnizor», pe de o parte și

Tomsa Nicolae, cnp 2004028006921, în calitate de «Cumpărător», pe de altă parte, au semnat prezentul Act privind
predarea-primirea următorului Bun(uri)/Serviciu(i), ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare și/sau prestare
servicii:
№ Denumirea/alte informații Preț (lei)
1 Smart Watch 799,00
Total: 799,00

1. Odată cu semnarea prezentului Act de predare-primire, Vânzătorul a predat, iar Cumpărătorul a primit Bunul/Serviciul
cumpărat, precum și a preluat toate riscurile pieirii și/sau deteriorării fortuite a Bunului.

2. Prin semnarea prezentului Act de predare-primire, Cumpărătorul declară că a verificat starea, cantitatea, asortimentul,
caracteristicile și funcționalitatea Bunului primit și/sau Serviciului primit,

3. Bunul/Serviciul este transmis fără vicii, fapt consemnat de părți. Orice obiecție se descrie mai jos.

4. Punctul de încărcare/predare a Bunului/Serviciului: Or. Rezina, Str. Sciusev 7

FURNIZOR CLIENT
ULTRACOM ELECTRONIC S.R.L Tomsa Nicolae
_______________________________________________ ________________________________________________________
(denumirea organizației)

Adresa Or. Rezina, Str. Sciusev 7 dom. Rezina OR.REZINA STR.Trandafirilor NR.2
IDNO: 1020600034721 2 38
cnp 2004028006921
_______________________________________________
ȘTAMPILA ȘI SEMNĂTURA
________________________________________________________
SEMNĂTURA

Obiecții ale Cumpărătorului cu privire la Bunul/Serviciului se descriu detaliat și mai jos (dacă există):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și