Sunteți pe pagina 1din 13

APROBAT:

DIRECTOR GENERAL

ELABORAT:

INSTRUCȚIUNI PROPRII
PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

ACTIVITATI SPECIFICE PERSONALULUI


TEHNICO – ADMINISTRATIV
ȘI OPERARE AUTOMATĂ A DATELOR

ACTIVITATI SPECIFICE PERSONALULUI


4/14
TEHNICO-ADMINISTRATIV
1. SCOP

Prezenta instructiune de lucru stabileste masurile de prevenire si protectie a angajatilor cu


activitati tehnico-administrative precum si de prevenire si stingere a incendiilor care trebuie
respectate in cadrul societatii.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea 319/2006 privind securitate si sanatatea in munca
HG 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
HG 1.146/2006 Cerinte esentiale de securitate pentru utilizarea echipamentelor de
munca
HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale.
Cerinte

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
DEFINIŢII
Definitiile termenilor utilizati sunt in conformitate cu cele din documentele de referinta
indicate la cap.2 din prezenta instructiune.
ABREVIERI
SSM Securitate si Sanatate in Munca
PC Computer personal

4. REGULI GENERALE

4.1. Fiecare lucrator trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de securitate si sanatate in


munca precum si regulile de aparare impotriva incendiilor in biroul sau in incaperea in
care isi desfasoara activitatea.
4.2. Personalul tehnico-administrativ are obligatia sa semnaleze orice situație periculoasă,
accident sau incendiu cunoscut in raza sa de activitate.
4.3. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte.
Deschiderea usii se va efectua incet pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in
incaperea alaturata, in imediata apropiere a ei.
4.4. Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme:
a) se va circula numai pe partea dreapta ;
b) se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu ;
c) se va sprijini de mana curenta, nu se va coti in timp ce se urca sau coboara pe
scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara bani, nu se va merge distrat, sarind
cate doua, trei trepte deodata etc.
d) vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea
(creioane, cotoare sau coji de fructe etc.).
4.5. In cazul in care trebuie luat un obiect de la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara
sigura.
4.6. Este intrerzis sa se improvizeze podete formate din scaune, cutii, sertare asezate
unele peste altele deoarece, nefiind stabile se vor rasturna.
4.7. La iesirea din cladire / curte, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a
nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport.
4.8. La intersectii trebuie sa se circule numai pe partea dreapta, mergandu-se incet, pentru
a se evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, care ar putea veni din
sens opus sau de dupa coltul cladirii.
4.9. Pardoselile din incaperi si culoare trebuie sa fie intretinute, sa nu prezinte urme de
ulei, grasimi, alte obiecte care ar putea provoca alunecari.
4.10. Trebuie semnalate orice defectiuni in mobilier, pardoseli (sparturi sau rupturi de
linoleum, covoare etc.).
4.11. Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla sau alte
sparturi trebuie sa fie lasate la vedere astfel incat sa poata fi identificate usor de acest
personal, prevenind in acest fel eventualele accidentari.
4.12. In locurile unde sunt afisate semnele conventionale de avertizare, se va intra
numai in prezenta personalului autorizat, luandu-se masurile de securitate adecvate.
4.13. La locul de munca si in spatiile de recreere este interzis fumatul. Fumatul este
permis numai in locurile destinate și amenajate pentru acest scop.
4.14.
4.15. Pe linie de P.S.I. trebuie sa se respecte urmatoarele norme :
a) sa se sesizeze conducerea socieatii de orice abatere sau situatie care ar putea
provoca incendii sau avarii ;
b) sa nu se arunce bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in
cosurile de hartie ;
d) este interzis sa se depoziteze in birouri substante inflamabile ;
e) este interzis sa se foloseasca improvizatii pentru incalzire (rezistente electrice
montate in b.c.a.) prize defecte, cabluri rupte, cu izolatie deteriorata sau fara stechere ;
f) nu se vor alimenta in acelasi timp mai multe aparate electrice, mari
consumatoare de energie electrica, din aceeasi priza ;
g) se interzice a se umbla la instalatii, aparate sau tablouri electrice. Orice
defectiune va fi adusa la cunostinta serviciului Administrativ pentru remediere ;
h) este interzis a se bloca culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar
impiedica evacuarea in caz de incendiu sau interventii pentru stingere ;

5. REGULI DE LUCRU CU APARATURA ELECTRICA SI ELECTRONICA DE BIROU

5.1. Prezentele reguli trebuie respectate de intreg personalul care utilizeaza aparatura
lectrica si electronica de birou (PC, copiator, taietor hirtie, etc.)
5.2. Controlul si supravegherea instalatiilor interioare de joasa tensiune se fac de catre
electricianul de specialitate autorizat care trebuie sa cunoasca temeinic normele de
securitatea muncii pentru instalatiile electrice si masurile de prim ajutor in caz de
electrocutare.
5.3. La manipularea documentelor se va verifica cu multa atentie sa nu se introduca in
masina obiecte straine (ace, agrafe, creioane etc.).
5.4. In cazul opririi aparatelor pe o durata mai lunga de 10 minute, curentul va fi intrerupt.
5.5. La aparitia defectelor de functionare se va intrerupe imediat alimantarea cu energie
electrica.
5.6. Este interzis sa se lucreze la aparate cand acestea au capacele demontate.
5.7. Manipularea aparatelor se va face numai de personal instruit pentru fiecare tip de
aparat.
5.8. La fiecare aparat se vor afisa la loc vizibil instructiunile de functioanare.

6. REGULI DE LUCRU CU APARATURA ELECTRICA SI ELECTRONICA DE BIROU

6.1. Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi la echipamentele de calcul vor fi


încadraţi şi repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor
medicale obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv a examenului
medical oftalmologic. Examenul medical se va realiza periodic, conform prevederilor
legale în vigoare, şi ori de câte ori lucrătorii acuză simptome vizuale sau generale
posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.
6.2. În cazul în care, la controlul medical oftalmologic se constată că nu pot fi utilizaţi
ochelari de corecţie obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace de corecţie speciale,
adecvate sarcinii de muncă. Plata mijloacelor de corecţie speciale va fi suportată de
agentul economic respectiv
6.3. Conducerea agentului economic va asigura informarea lucrătorilor asupra tuturor
aspectelor de securitate şi sănătate derivate din cerinţele desfăşurării activităţilor,
precum şi asupra măsurilor aplicabile la locul de muncă.
6.4. Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea
activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
6.5. Lucrătorii vor fi instruiţi special asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului
de muncă şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie să le adopte în timpul lucrului.
6.6. Conducătorul compartimentului sau serviciului va planifica şi organiza activităţile
de prelucrare automată a datelor astfel încât activitatea zilnică în faţa ecranului să
alterneze cu alte activităţi.
6.7. În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă
impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda
pauze suplimentare faţă de cele obişnuite.
6.8. Durata şi periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instrucţiuni
proprii, în funcţie de modul de organizare a activităţii şi de caracteristicile sarcinii de
muncă (complexitate, ritm, durată, repetitivitate, etc.) şi vor fi incluse în timpul de
lucru.
6.9. Timpul de aşteptare a răspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauză în
activitatea lucrătorilor.

7. AMENAJAREA POSTULUI DE LUCRU

7.1. Amenajarea postului de lucru trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort
şi libertate de mişcare şi să diminueze în măsură maxim posibilă riscurile de natură
vizuală, mentală şi posturală.
7.2. Posturile de lucru trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită unor
persoane diferite să realizeze o gamă diversă de sarcini de muncă, într-un mod
confortabil şi eficace, la nivelul de performanţe cerut.
7.3. Amenajarea posturilor de muncă trebuie să permită adaptarea acestora la schimbări
de cerinţe şi situaţii.
7.4. Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile

antropofuncţionale ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilităţilor de


reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia (Vezi fig. 1)
Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii.
7.5. Distanţele şi unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerinţele sarcinii de muncă
şi în conformitate cu poziţia de lucru standard. (Fig. 2)

Figura 1

Figura 2 – Pozitie de lucru standard: a)- asezat; b)- ortostatism


7.6. Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de
orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul oricare ar fi
înălţimea ochilor deasupra planului de lucru.
7.7. Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire
înclinate între 10 şi 200 sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
7.8. Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ
de minimum 900.
7.9. În poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie
cuprinsă între 200 şi 260 mm.
7.10. Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ
egală faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm.
7.11. Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu
sursele de lumină (naturală sau artificială).
7.12. Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între şirurile de corpuri de
iluminat din încăperea de lucru.
7.13. Videoterminalele vor fi amplasate la distanţă faţă de ferestre.
7.14. În cazul în care videoterminalele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi
alte activităţi, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu
necesită activitate la ecran.
7.15. Suprafeţele vitrate nu trebuie să fie situate în faţa sau în spatele utilizatorului.
7.16. Se va evita, pe cât posibil, amplasarea videoterminalelor în încăperi cu suprafeţe
vitrate de mari dimensiuni. Dacă acest lucru nu este posibil, în cazul încăperilor mari,
cu suprafeţe vitrate importante, dispuse pe mai mulţi pereţi, se vor lua măsuri
adecvate pentru mascarea zonelor cu luminanţă ridicată (pereţi mobili, storuri cu
lamele orizontale la ferestre, etc.).
7.17. Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:
- să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;
- să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
- să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de
rănire;
- să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
7.18. Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să
se asigure:
- accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă;
- accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile
echipamentului, la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea
activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă;
- un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de
comunicare între indivizi şi de intimitate.
7.19. Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:
- să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
- să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile
ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;
- să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea
activităţii;
7.20. Cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de
lucru.
7.21. Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva
deteriorărilor mecanice.

8. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE

8.1. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele cu ecran de vizualizare pe care


nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.
8.2. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către
personalul autorizat în acest scop.
8.3. Se interzice personalului de intretinere a echipamentelor cu ecran de vizualizare
să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri
stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice.
8.4. La punerea sub tensiune a PC se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi:
- verificarea termperaturii şi umidităţii din sală;
- verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
- punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului
corespunzător de pe panoul unităţii centrale;
- punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor
corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în
documentaţia tehnică a calculatorului.
8.5. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în
succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune.
8.6. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai
după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă în scris că
echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare.
8.7. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.
8.8. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se
putea interveni imediat ce se produce o defecţiune.
8.9. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată
o defecţiune a acestuia.
8.10. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere
autorizat.
8.11. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite,
acesta se va opri şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi
remediere.
8.12. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură
la pământ.
8.13. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul
autorizat în acest scop.
8.14. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente.
8.15. În cazul unui început de incendiu se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de
carbon.
8.16. Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai
după ventilarea spaţiilor respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit
deschis, un timp stabilit în funcţie de capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor,
dar nu mai puţin de o oră.
8.17. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra
tastaturii.
8.18. În timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.
8.19. Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii (sub
formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului).
8.20. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare trebuie să
cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de
lucru.
8.21. Reglările se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de
mediu şi cu caracteristicile antropofuncţionare şi psihofiziologice individuale.
8.22. Se vor regla în principal:
- luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului
(înălţime, orientare, înclinare);
- înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente;
- înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);

9. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTELOR CU RECRAN DE VIZUALIZARE

9.1. Se interzice accesul personalului de întreţinere şi reparaţii la echipamentele cu


ecran de vizualizare pe care nu le cunosc şi pentru care nu au fost instruiţi.
9.2. Orice reparaţie a echipamentelor cu ecran de vizualizare se va efectua în
conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică a calculatorului.
9.3. Pentru fiecare echipament cu ecran de vizualizare se vor întocmi grafice de control
periodic pentru semnalizarea deficienţelor şi remedierea acestora.
9.4. Înainte de începerea oricărei lucrări de reparaţie se vor verifica sculele,
dispozitivele de lucru şi echipamentul individual de protecţie adecvat riscurilor
existente.
9.5. Personalul de întreţinere şi reparaţii va verifica existenţa dispozitivelor de protecţie
şi a carcaselor şi nu va autoriza punerea în funcţiune a echipamentului respectiv
decât după montarea dispozitivelor şi carcaselor de protecţie.
9.6. Se interzice curăţarea echipamentelor în timpul funcţionării acestora.
9.7. Suprafeţele ecranelor videoterminalelor se vor curăţa periodic de depunerile de
praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce lizibilitatea.
9.8. Curăţarea se va face numai cu produsele prescrise de producătorul
echipamentului.
9.9. Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la
echipamentele cu ecran de vizualizare vor verifica permanent imposibilitatea atingerii
pieselor aflate normal sub tensiune (carcase intacte şi la locul lor, capace închise,
izolaţia cablurilor nedeteriorată, etc.).
9.10. Personalul de întreţinere a echipamentelor cu ecran de vizualizare trebuie să
asigure dotarea circuitelor cu siguranţe fuzibile originale şi calibrate corespunzător şi
reglarea aparatelor de protecţie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de
proiectant.
9.11. Mijloacele şi instalaţiile de protecţie împotriva pericolului de electrocutare vor fi
verificate pe baza unui plan de verificări aprobat de conducerea unităţii de informatică
sau agentului economic respectiv.
9.12. Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria
de electrician şi neautorizate.
9.13. Intervenţiile la instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie executate conform
prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei
electrice.

10.CERINŢEPENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRONICE DE CALCUL ŞI INSTALAŢIILE


ELECTRICE

10.1. Echipamentele electronice de calcul şi instalaţiile electrice care le alimentează cu


energie electrică trebuie astfel proiectate şi realizate încât să fie asigurată protecţia
împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă.
10.2. Echipamentele electronice şi instalaţiile electrice care le alimentează cu energie
electrică trebuie să corespundă mediului în care sunt utilizate.
10.3. Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie să fie de
maximum 220 V.
10.4. Echipamantele electronice de calcul trebuie să corespundă cel puţin gradului
IP2X.
10.5. Ca protecţie suplimentară împotriva electrocutării, pe circuitul de alimentare cu
energie electrică a echipamentelor electrice de clasa I de protecţie trebuie să fie
prevăzut un întrerupător de curent de defect care să deconecteze echipamentul la un
curent de defect de 30 mA.
10.6. Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie să
fie separate de cele care alimentează alte instalaţii şi prevăzute cu posibilitatea de
alimentare încă cel puţin 5 minute de la întreruperea tensiunii reţelei electrice şi
semnalizarea acestui defect.
10.7. Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevăzut cu un întrerupător care să
permită operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, în caz de necesitate.

11. CERINŢE PENTRU ECRANE DE VIZUALIZARE

11.1. Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite, cu un format clar, de mărime
suficientă şi cu spaţiu corespunzător între caractere şi între linii.
11.2. Înălţimea minimă a caracterului trebuie să subîntindă un arc la 16’.
11.3. Lăţimea caracterelor va fi de 50 până la 100% din înălţimea lor.
11.4. Spaţiul între caractere trebuie să fie egal sau mai mare decât grosimea liniei de
scriere a caracterului (sau 1 pixel).
11.5. Grosimea liniei de scriere a caracterelor va fi cuprinsă între 8 şi 17% din înălţimea
lor.
11.6. Spaţiul între linii va fi mai mare sau egal cu 1 pixel.
11.7. Raportul dintre lăţime şi înălţime va fi cuprins între 0,7:1 şi 0,9:1.
11.8. Spaţiul între cuvinte trebuie să fie egal cu minimum lăţimea unui caracter (“N”
pentru spaţiere proporţională).
11.9. Pentru prezentarea caracterelor numerice şi alfanumerice numai cu majuscule,
trebuie să fie folosită o matrice de cel puţin 5 x 7 pixeli.
11.10. Pentru sarcini care necesită citirea continuă a textului sau în care este importantă
vizibilitatea fiecărui caracter în parte, se va folosi o matrice de 7 x 9 pixeli.
11.11. Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă.
11.12. Pentru a evita fenomenul de scânteiere a imaginii se va asigura o frecvenţă de
regenerare verticală a fosforului mai mare de 65 Hz pentru ecranele cu fond deschis
şi de cel puţin 75 Hz pentru ecranele cu rezoluţie ridicată.
11.13. Se va asigura un contrast adecvat între caractere şi fond.
11.14. La ecranele cu contrast negativ (caractere deschise pe fond închis), rapoartele
optime de luminanţă trebuie să fie cuprinse între 3:1 şi 14:1 (optim între 5:1 şi 10:1).
11.15. Se va prevedea posibilitatea controlului şi a reglării luminanţei caracterelor şi/sau a
fondului de către utilizatorul echipamentului.
11.16. Ecranul nu trebuie să prezinte reflexii care să provoace disconfort utilizatorului.
Este de preferat ca el să fie tratat din fabricaţie împotriva reflexiilor.
11.17. Ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat uşor şi liber pentru a putea fi adaptat
nevoilor utilizatorilor.
11.18. Ecranul trebuie să fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 400 (unghi
măsurat în raport cu perpendiculara la suprafaţa ecranului într-un plan oarecare).
11.19. Se va prevedea posibilitatea poziţionării ecranului astfel încât acele zone ale sale
care trebuie privite în mod continuu să poate fi văzute sub un unghi al liniei de vedere
cuprins între orizontală şi 600 sub orizontală.

12. CERINŢE PENTRU TASTATURĂ

12.1. Tastatura trebuie astfel concepută încât să permită utilizatorului localizări şi


acţionări corecte, rapide şi confortabile ale tastelor şi în final o performanţă ridicată.
12.2. Tastatura trebuie să fie separată şi mobilă faţă de ecran pentru a permite reglarea
distanţei de citire în funcţie de cerinţele vizuale şi de utilizarea optimă a planului de
lucru.
12.3. Mărimea minimă a tastaturii este limitată de prescripţiile privind zonarea, spaţierea
tastelor şi mărimea capului tastei. Mărimea globală a tastaturii trebuie să depăşească
această mărime minimă cât mai puţin posibil.
12.4. Principalele secţiuni ale tastaturii trebuie separate vertical şi orizontal prin spaţii de
cel puţin jumătate din înălţimea tastei.
12.5. În cazul unor tastaturi de înălţime mai mare este necesară prevederea unui
reazăm pentru mână.
12.6. Tastatura trebuie să fie mată, pentru evitarea reflexiilor.
12.7. Tastele trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
a- forţa necesară pentru acţionarea unei taste: 0,25 până la 1,50 N;
b- cursa unei taste: între 1,5-6 mm;
c- mărimea unei taste pătrate: 12-15 mm;
d- distanţa între centrele a două taste alfanumerice adiacente: 18-20 mm;
e- taste mate cu caractere întunecate pe fond luminos, lizibile din poziţie de lucru
normală;
f- contrastul între nivelul de luminanţă a fondului şi cel al caracterelor: 3:1 pentru
toate tastele;
g- acţionarea unei taste să fie însoţită de un semnal tactil sau sonor sau de
ambele;
h- revenirea automată a tastei la poziţia iniţială după acţionare.

13. CERINŢE PRIVIND SUPORTUL PENTRU DOCUMENTE

13.1. Suportul pentru documente trebuie să fie reglabil în înălţime şi ca distanţă faţă de
utilizator.
13.2. Mărimea suportului va fi corelată cu cea a documentelor, de preferat cu 10 mm
mai mică decât a acestora, pentru a facilita manipularea lor.
13.3. Suportul va fi stabil astfel încât să nu fie afectat de mişcarea pe planul de lucru şi
va avea coeficient de reflex scăzut.

14. MASA (PLANUL) DE LUCRU

14.1. Planul de lucru va avea o suprafaţă suficientă pentru o amplasare flexibilă a


ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.
14.2. Lăţimea minimă a mesei va fi de 800 mm.
14.3. Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată pentru a evita reflexiile. Sunt contraindicate
culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanţă.
14.4. Mesele nereglabile vor avea o înălţime de 730±10 mm.
14.5. În condiţiile în care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe
persoane, mesele vor fi reglabile în înălţime, cu posibilităţi de reglare între 650 şi 740
mm.
14.6. Adâncimea minimă a spaţiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub
planul de lucru va fi de 700 mm.
14.7. Materialul din care este confecţionat planul de lucru nu trebuie să fie rece la
atingere sau să antreneze o conductivitate excesivă a căldurii către corpul
utilizatorului.

15. SCAUNUL DE LUCRU

15.1. Scaunul trebuie să fie stabil şi să-i permită utilizatorului libertate de mişcare şi o
poziţie confortabilă.
15.2. Înălţimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă.
15.3. Mecanismele de reglare a înălţimii scaunului trebuie să poată fi acţionate cu
15.4. uşurinţă şi concepute astfel încât să nu fie posibilă o modificare involuntară a
15.5. înălţimii scaunului.
15.6. Atunci când înălţimea scaunului nu poate fi reglată pentru a adapta unor utilizatori
de talie mică, se va prevedea un reazem pentru picioare.
15.7. Spătarul scaunului trebuie să fie reglabil atât ca înălţime cât şi ca înclinare.
15.8. Spătarul trebuie să sprijine zona lombară, umerii şi partea superioară a toracelui şi
trebuie să fie convex în regiunea lombară pentru a deveni plat sau concav mai sus.
15.9. Se va evita curbarea excesivă a spătarelor.
15.10. Dacă este necesar, locul de muncă va fi prevăzut cu reazem pentru picioare.
15.11. Reazemul trebuie poziţionat pe sol şi trebuie să prezinte stabilitate.
15.12. Suprafaţa trebuie să fie antiderapantă şi să prezinte o mărime suficientă pentru a
permite libertate de mişcare (lăţime mai mare sau egală cu 450 mm şi adâncime mai
mare sau egală cu 350 mm).
15.13. Înclinarea suprafeţei de sprijin trebuie să fie reglabilă între 00 – 150.

16. CERINŢE PRIVIND MEDIUL DE MUNCĂ ILUMINAT

16.1. Iluminatul încăperilor de lucru va fi proiectat în funcţie de caracteristicile sarcinii de


muncă şi cerinţele vizuale ale utilizatorilor, astfel încât să se asigure niveluri de
iluminare şi un contrast adecvat între ecran şi mediu, pentru obţinerea unei
performanţe vizuale ridicate.
16.2. Valorile parametrilor de iluminat sunt cele prevăzute în Normele generale de
protecţie a muncii.
16.3. Ferestrele vor fi prevăzute cu un sistem corespunzător de protecţie reglabil.
16.4. Posibilele reflexii şi străluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de muncă,
vor fi evitate corelând caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumină cu
amenajarea încăperilor şi posturilor de muncă.

17. MICROCLIMAT

17.1. În încăperile în care se desfăşoară activităţi de prelucrare automată a datelor, se


vor asigura condiţii de confort termic, valorile parametrilor de microclimat fiind cele
prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii.
17.2. Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmări să nu se
creeze curenţi de aer supărători. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se
evita uscarea mucoaselor.
17.3. Echipamentul aparţinând postului de lucru nu va produce o căldură excesivă, care
să producă disconfortul lucrătorilor.

18. ZGOMOT

18.1. Zgomotul emis de echipamentele care aparţin postului de muncă nu trebuie să


distragă atenţia şi să perturbe comunicarea verbală.
18.2. Nivelurile de zgomot vor fi cele prevăzute în Normele generale de protecţie a
muncii, pentru locuri de muncă cu nivel ridicat de concentrare a atenţiei.
18.3. Instalaţiile de ventilare nu trebuie să antreneze prin funcţionarea lor o creştere
semnificativă (mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încăperi.

19. RADIAŢII

19.1. Toate radiaţiile, exceptând părţile vizibile ale spectrului trebuie să fie reduse la
niveluri neglijabile din punct de vedere al protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrărilor, în
conformitate cu reglementările Normelor generale de protecţie a muncii.

20. SUBSTANŢE PERICULOASE

20.1. Emisiile de ozon (O3) de la imprimantele laser trebuie reduse la niveluri neglijabile
din punct de vedere al protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrărilor.

21. RESPONSABILITĂŢI
Personalul utilizator de tehnica de calcul respecta prevederile prezentei instructiuni.
22. INREGISTRĂRI
N/A

S-ar putea să vă placă și