Sunteți pe pagina 1din 5

CLASA a V-a 2021

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Model test inițial

Partea I 30 de puncte

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi scrie răspunsul cerințelor formulate.

„Cocoloș Explorator Și este un gest barbar Are doar un singur țel:


Patrula pe ecuator... S-o turtești ca-ntr-un ierbar Să ne rătăcim pe el...
Poate sunteți curioși Și s-o bagi în buzunar. I-o decizie-nțeleaptă,
De ce-l cheamă Cocoloș De aceea el preferă Deci, să ții poteca dreaptă
(Că Explorator, se știe, Să-i redea forma de sferă și să nu te-abați nicicum
Vine de la meserie)... Modelând foaia subțire când ai apucat pe drum.
Numele ăsta bizar Atent, prin cocoloșire, Numai că pe ecuator
I se trage, așadar, Până își redobândește A căzut un meteor
De la prea măiastra-i artă Forma plină între dește... Blocându-i lui Cocoloș
De a-mpături o hartă: Doar c-așa era mai greu Traseul din moși-strămoși...
Face harta cocoloș Să urmeze un traseu, „Ei, acuma ce mă fac?” zise el,
Și-o aruncă drept la coș Cum s-ar zice, coerent „Am dat de drac”...
Susținând că pentru el Pe oricare continent – Dracu zise: „Nu ți-e bine?
Toate hărțile-s la fel De aia umbla cu spor Cum să dai aici de mine?
Câtă vreme ne arată Numai pe ecuator Că doar n-oi fi prost să viu
Doar o suprafață plată. Ca să nu se rătăcească, La plimbare pe pustiu...”
Terra e, precum se știe O alegere firească,
Din cartea de geografie, Dacă e să ținem cont (Fragment din „Cocoloș
O planeta durdulie Că întregul mapamond Explorator” de Florin Bican)

1. a. (2p) Alcătuiește un enunț în care să folosești cuvântul CONTINENT cu sens neobișnuit:

1
b. (4p) Scrie câte un cuvânt cu înțeles asemănător pentru sensurile din text ale cuvintelor
subliniate:
a. patrula = c. barbar =
b. bizar = d. coerent =

2. (2p) Explică rolul semnului de punctuație două puncte din secvența:


Dracu zise: „Nu ți-e bine?
Cum să dai aici de mine?
Că doar n-oi fi prost să viu
La plimbare pe pustiu...”

3. (2p) Încercuiește, din seria de mai jos, cuvintele în care numărul de litere nu este egal cu numărul de
sunete: explorator, el, rătăcim, decizie.

4. (4p) Explică în ce măsură numele personajului i se potrivește.

5. (2p) Transcrie două versuri în care să se observe ironia autorului.

6. (4p) Desparte cuvintele următoare în silabe: geografie, dește, ecuator, a-mpături.

7. (2p) Alcătuiește un enunț în care cuvântul pustiu să fie altă parte de vorbire decât este în ultimul
vers.
8. (2p) Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele scrise cu litere înclinate din versurile de mai jos:

„Măiastra-i artă”
„I-o decizie-nțeleaptă” _

9. (4,5p) Încercuiește varianta corectă:

 Ași/aș/a-și înmii/înmi veniturile este visul acestor bărbați ilustrii/iluștri.


 Nu-mi veni/venii la îndemână să îl sun, veni/venii el la mine direct.
 Vorbesc cu aceeași/aceiași zbanghii/zbanghiii colegi de gradiniță, ceea ce/cea ce mă
înebunește/înnebunește de fericire.

10. (1,5p) Scrie semnele de punctuație/ortografie care lipsesc:

− Frate ce tema avem la mate Doamna nea dat numai de la exersați

Partea a II-a 15 de puncte

Scrie o compunere de 100-120 de cuvinte în care să prezinți continuarea aventurii lui Cocoloș.
Vei avea în vedere:
 Propunerea unui titlu sugestiv;
 Utilizarea a două cuvinte / grupuri de cuvinte care să indice timpul și spațiul acțiunii;
 Introducerea în text a unui vers la alegere din poezie;
 Respectarea normelor de ortografie și punctuație;

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 60 minute.


CLASA a V-a 2021
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Barem de corectare și notare

Model test inițial

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor


 Nu se acordă punctaje intermediare, în afara celor precizate în barem.

Partea I - 30 puncte
1. a. Alcătuirea enunțului în care cuvântul dat să aibă sens neobișnuit, de exemplu: Continentul
prieteniei ne bucură pe toți.
1. b. Indicarea sinonimelor contextuale, de exemplu: patrula = cerceta, mergea; bizar = ciudat, straniu;
barbar = sălbatic, brutal; coerent = logic. (1p+ 1p+ 1p+ 1p = 4p)
2. Explicarea corectă a semnului de punctuație indicat, de exemplu: semnul de punctuație
introduce/anunță replica unui personaj. (2p)
3. Încercuirea cuvintelor: explorator și el. (2p)
4. Explicarea ambelor nume (4p), explicarea unui singur nume (2p); încercare de explicare (1p)
5. Transcrierea versurilor care să indice ironia autorului, de exemplu: Susținând că pentru
el/Toate hărțile-s la fel sau De aia umbla cu spor/Numai pe ecuator etc. (1p+1p=2p)
6. Despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: geografie – geo-gra-fi-e; dește – deș-te; ecuator – e-cu-a-
tor; a-mpături – (a)-m-pă-tu-ri. (1p+ 1p+ 1p+ 1p = 4p)
7. Alcătuirea enunțului în care cuvântul pustiu să aibă valoare morfologică schimbată, de exemplu:
Imaginea satului pustiu i-a plăcut. (2p)
8. Indicarea corectă a părților de vorbire: -i = pronume personal; i- = verb. (2p+ 2p = 4p)
9. Încercuirea variantelor corecte:
Ași/aș/a-și înmii veniturile este visul acestor bărbați ilustrii/iluștri.
Nu-mi veni/venii la îndemână să îl sun, veni/venii el la mine direct.
Vorbesc cu aceeași/aceiași zbanghii/zbanghiii colegi de gradiniță, ceea ce/cea ce mă
înebunește/înnebunește de fericire. (0,50p x 9 = 4,50p)
10. Completarea corectă a semnelor de punctuație și ortografie din enunțul dat:
− Frate, ce temă avem la mate? Doamna ne-a dat numai de la „Exersați”? (0,25x6= 1,50p)
Partea a II-a – 15 puncte
 Titlu sugestiv 2p
 Două cuvinte/ grupuri de cuvinte care să indice timpul și spațiul acțiunii 1p+1p= 2p
 Includerea secvenței date 1p
 Respectarea normelor de exprimare corectă, ortografie și punctuație:
 2p - exprimare literară, îngrijită/ 1p - exprimare parțial îngrijită;
 3p - nicio greșeală de ortografie/ 2p - 2 greșeli de ortografie/ 1p - 3 greșeli de
ortografie/ 0p - peste 3 greșeli de ortografie;
 3p – nicio greșeală de punctuație/ 2p - 2 greșeli de punctuație/ 1p - 3 greșeli de
punctuație/ 0p - peste 3 greșeli de punctuație);
 2p - minimum 100 de cuvinte.