Sunteți pe pagina 1din 2

Numele i prenumele elevului:

Autoevaluare:
Data susinerii testului:
Nota profesorului:
Din oficiu se acord 10 puncte
Pentru redactarea întregii lucrri se acord 12 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea
(48 de puncte)

Citeste cu atenie textul:


Särind in joac de pe 0 creang pe alta, veveria cäzu drept pe spinarea unui lup adormit. Lupul säri în
picioare i vru s-o mnance. Veverita se rug:
Lasd-mä, lupule, s plec.
Lupul ii spuse:
- Bine, am s te las, dar numai cu conditia s-nmi spui de ce voi, veveriele, suntei atât de vesele. In timp ce

necontenit urâtul, de câte ori m uit la voi, vä vád zburånd i zbenguindu-vd prin crengile
pe mine må încolteste
de sus ale copacilor.
Veverita îi spuse:
-
Mai întái las-m s m urc în copac, iar de acolo fi-oi spune, cci aici mi-efric de tine.

veveria se ctr
iar în copac _i de acolo îi spuse:
Lupul o ls,
inima. Pe cand noi suntem vesele, fiindc
Urâtul te încolteste, fiindc eti ru. Rutatea îti mistuie
suntem bune i ru nu facem nimnui.
(Lev Tolstoi, Lupul i veveria)

A. Scrie rspunsuri pentru urmtoarele cerinte:


3x2p 6 puncte
1. Subliniazå varianta corect desprit în silabe:
b. con-di-ti-alcon-di-tia; C. r -u-ta-tea/r u-ta-tea.
a. cre-an-gacrean-gú;
2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemntor pentru cuvintele: 3x2p 6 puncte

a. vesele -
b.fric- c.findca-
dintre cuvintele scrise in
3. Completeaz tabelul urmtor, precizând partea de vorbire pentru fiecare
3x2p 6 puncte
coloana din stânga:
cuvantul partea de vorbire
czu

(la) voi
| (ale) copacilor
4. Subliniaz 3 puncte
predicatul propoziiei Veveria îi spuse.
5. Scrie un 3 puncte
enun in care substantivul rutate s fie subiect, ca parte de propoziie.
* ****** **************"
B. Pe baza textului citat, rspunde la urmtoarele cerinte:
1. Transcrie o
sintagm prin care lupul le caracterizeaz pe veverie. 3 puncte

*****°*********** ************
******°°*°****°

2. Formuleaz idee
o
principal din fragmentul marcat cu chenar. 3 puncte

****

****°************************ **** ************.

3. Exprim - i, în 20 30 de cuvinte, p rerea despre înv tura pe care o transmite ultima replica a

veveritei. 3 puncte

****°***. *°°°°* *****°**


**********°°*********°°*°********e****** **°**°°*****

********************°*****°*********°***

* . ****°*
**°**°*°° ****
°°°°**°°*°°°°*°°*°°**°°°**°*°°°°.

C. Completeaz enunturile cu forma corect dintre paranteze. Taie cu o linie forma gre_ita. 15 puncte
(Copii/copii) _vor (pornii/porni)_ spre _coal.
Va trebui (s fii/s fi) _ asculttor.
(Nu _optii/_opti)_ la test.
Fata (aceea/aceia) e cuminte.

PARTEA a ll-a 30 de puncte)

Redacteaz o compunere de 8 -10 rânduri, în care s folose_ti trei cuvinte alese de tine din textul dat la
Partea I. Tema compunerii este la alegerea ta. Dä un titlu potrivit compunerii.

Cuvinte selectate: . *********************** ****************************** ****... °°°°°*°°°°°

***** ***
***°'°**°*** °°*°************°°***°°°°°°*°°*° *°*

**** ****°**°°****°*°**°*°°°°°*°*°°*
****.

*********°*°****°**°********°*°°**°°°***°°************°*
°°°*****°°°°°***°

****** ********* ***** ****°°°**. ********°°**°*


*°°°****°* °**°°°*°**°**°***

*** °°*°°°*
******* ***

*****. ********** *******°*°**°*


****°***°°°°*°*°*°°°°**** *

***°°***°°***°***°** *°******°°****°* **°°°*


****
***°*°***°°°**

*** *****a****a**°**°***°°"******************e****°******.* s*****ee*. **°°**°°**

**************************°*°*°°***°.
********°**°***°

***°
******