Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE ANTRENAMENT 3, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, Clasa a IV-a

Citeşte cu atenţie textul următor:

„Cică odată în pădure murise o căprioară. O pisică sălbatică vine şi se suie pe ea să se mai
hodinească la soare. Dar trece un urs pe acolo şi vede pisica deasupra căprioarei. Ce se gândeşte nenea
Martin?
- Bre, da straşnică lighioană-i asta! Aşa de mică ş-a omorât cogiamite fiară. Ia să mă sui în copac şi
să mă uit şi eu ce-o mai face.
Alături, lângă căprioară, era culcat în frunze un porc mistreţ. Când se mai încălzeşte, porcul începe
să dea din coadă. Pisica ţâşt!... socoteşte că e şoarece şi sări pe coada porcului, trăgând de ea. Porcul
guiţă odată tare. Pisica de frică svrr!... pe copac în sus. Iar ursul:
- Hait! a omorât căprioara, a omorât porcul, acum vine să mă mănânce şi pe mine. Şi de frică i se
înmoaie labele lui nenea Martin şi cade udubâşt!... jos din copac, rămânând pe loc nemişcat.”
(*** - Animale viteze)

A. Limba română
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: sălbatică, căprioară, hodinească. 3 p.
2. Scrie următoarele substantive la numărul plural: mistreţ, fiară, şoarece. 3 p.
3. Precizează timpul următoarelor verbe: murise, vede, a omorât. 6 p.
4. Menţionează felul următoarelor cuvinte: pădure, vine, ea. 6 p.
5. Scrie antonime (cuvinte cu sens opus) pentru următoarele cuvinte: sălbatică, mică, frică. 3 p.
6. Scrie sinonime (cuvinte cu sens asemănător) pentru următoarele cuvinte: odată, se suie, tare. 3p.
7. Construiește o propoziție în care subiectul să fie exprimat prin pronume personal. 6p.

B. Înţelegerea textului
6. Identifică personajele prezente în text. 6 p.
7. Indică două însuşiri ale ursului, personajul din textul dat. 8 p.
8. Precizează locul unde se desfăşoară acţiunea din fragmentul dat. 6 p.
9. Scrie ideea principală din primul alineat al fragmentului dat. 10 p.

C. COMPUNERE: 30 de puncte.
Realizează o compunere narativă, de 8-10 rânduri, în care personajul să fie unul din textul de mai
sus. Dă un titlu potrivit compunerii tale.
Vei primi 20 puncte pentru conţinutul compunerii tale (mesajul exprimat) şi 10 puncte pentru
redactare (modalitatea de exprimare şi expresivitatea limbajului folosit).

Se acordă 10 puncte din oficiu