Sunteți pe pagina 1din 2

Ce cote de taxe sunt valabile pentru anul

2020?
2020/01/02

In 2020 se aplica urmatoarele cote de taxe:

Impozit pe dividende – 5 %

Impozitul pe dividende in 2020


Pana la modificari ulterioare, situatia in ce priveste impozitarea dividendelor la
persoane fizice in 2020 fata de 2019 este urmatoarea:

2019 2020
Cota de taxa 5% 5%
Plafon plata CASS 24960 26760
Cota CASS 10% 10%
CASS datorat 2496 2676

Asadar, cota de impozit pe venit este de de 5%. Aceasta se retine, se plateste si


se declara de catre compania care plateste dividendele.

Baza legala : art. 97 alin. (7) din Codul fiscal care arata ca „veniturile sub formă
de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de
participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv
se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația
calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine
persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul
obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către
acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul
dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare,
distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor
până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale,
impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.”

Daca dividendele platite in 2020 vor depasi plafonul de 12 salarii minime brute
pe economie, respectiv 12* 2.230 lei = 26.760, persoana fizica va datora si
CASS in cota de 10% aplicata la acest plafon de 26.760 lei, rezultand o
contributie anuala de 2.676 lei, comparativ cu situatia valabila la 2019 cand
suma anuala a fost 2.496 lei.

Persoana fizica beneficiara a dividendelor este resposabila cu intocmirea


declaratiei unice si plata acestui CASS.
TVA – 19 %, 9 %, 5 %

Split TVA eliminata incepand cu 01.02.2020 -OG 78/2019

Impozit pe profit – 16 %

CAS angajat – general – 25 %, constructii – 21.25 %

CASS angajat – general – 10 %, constructii – scutit

CAM – 2.25 %

Impozit pe venitul din salarii – general – 10 %, constructii – scutit

Impozit micro – cel putin un angajat – 1 %, fara salariati 3

S-ar putea să vă placă și