Sunteți pe pagina 1din 4

Data:______________ Durata: 45 minute Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul lecţiei: Ideea principală, ideile secundare (ghidat). Reproducerea orală a textelor
citite (succesiunea pe baza unor repere logice sau a unui plan de idei dat).Textul: S-au aurit a
toamnă pădurile, după Gheorghe Tomozei.

Subiectul: Modurile de expunere: naraţiune, dialog, descriere. Textul: S-au aurit a toamnă
pădurile, după Gheorghe Tomozei. Propoziţii lacunare.
Tipul lecţiei: LFCDC, LFCÎC, LFCAC, LFCA-SC, LFCEC, Lecţie mixtă.

Unităţi de competenţă Obiective operaţionale


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
3.6. Povestirea unui  -să citească corect, conștient, expresiv textul, ținînd cont de
text literar citit după conținut, semne de punctuație;
un plan simplu de idei.  -să dovedească înțelegerea cuvintelor noi prin încadrarea lor în
3.3. Recunoașterea enunțuri proprii;
modului de expunere  -să demonstreze cunoașterea datelor din biografia lui M.
utilizat într-un text literar Eminescu;
și a speciilor literare în  -să răspundă deplin la întrebările textului;
baza celor mai simple  -să lucreze activ pe parcursul lecției, dînd dovadă de creativitate și
trăsături de structură ingeniozitate.
specifice.

PRODUSUL Criterii de succes


1. Anunț titlul și autorul textului.
Povestirea despre textul 2. Explic (determin) modurile de expunere ale textului: narațiune,
literar dialog, descriere.
3. Explic vocabularul nou al textului. /Explic cuvintele textului.
4. Citesc enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins,
încheiere.
5. Prezint întâmplările în succesiunea logică.
6. Descriu succint personajele textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor
(valori morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț învățătura/ideea textului.*
Planul de idei 1. Delimitez părțile componente ale textului.
(elaborare) 2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment.
3. Ordonez logic ideile textului.
Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme.
Metode, tehnici şi procedee:
Problematizarea, explicaţia, exerciţiul, observarea, descoperirea, discuţia dirijată, jocul didactic,
clusteringul, semaforul (procedeul crromatic) , răspunsul la minut, tehnica întrebări de echilibrare / de
control sau confirmare / de atitudine, tehnica de reflecţie mesajul zilei / declar lumii întregi,
Mijloace de învăţământ:
Creioane – indicatoare (procedeul crromatic), fişe emoţicoane, poster cu criterii de succes, caiet pentru
teme scrise, manual (pag.______________ ), ____________________________________
Forme de organizare: ☺ frontal, ☺ individual, ☺ în perechi, ☺ în grup.
Tipuri de evaluare: EI, EFP, EFE, EFI, ES, ESO, autoevaluare, evaluare reciprocă Instrumentală / non-
instrumentală
Instrument de evaluare: probă scrisă / probă orală / probă practică / test / proiect.
Etapele Strategii
cadrului CONŢINUTUL (DEMERSUL) DIDACTIC
ERRE Activitatea învăţătorului şi a elevului
E Organizarea elevilor pentru lecţie.
V Verificarea temei de acasă (calitativ și cantitativ). Conversația
O CAPTAREA ATENȚIEI: comentariul
C -Cum înțelegeți expresiile?
A -a arunca ochii; -a avea mînă lungă;
R
-a vedea stele verzi; -cît ai bate din palme;
E
-ochi și urechi; -a-i rîde inima;
-Doresc și eu la lecția de astăzi să vă văd ochi și urechi, să vă
aruncați ochii doar în manual, să-mi răspundeți la întrebări cît ai
bate din palme, să lucrăm așa, ca la sfîrșitul lecției să ne rîdă
inima de bucurie.
Anunțarea subiectului și obiectivelor( accesibil elevilor). După
caz, anunțarea criteriilor de succes și a formelor de organizare.
Pentru început vă propun un joc de dezvoltare a memoriei. Joc pentru
Trebuie să memorizați un șir de cuvinte. Ca să ne fie mai ușor le dezvoltarea
asociem cu unele imagini: memoriei
Cuvintele:codru (un arbore), casă (o fereastră), școală (carte), Asocieri
potecă (linie șerpuită), ziuă (soare), Eminescu (stea), timp (ceas),
toamna (frunză), car (roată).
-Să vedem cum le-ați reținut (exersează 2-3 copii).
-acum alcătuiți enunțuri cu aceste două cuvinte (se separă
imaginile pentru a)toamnă și car; c)școală și
Eminescu; e) Eminescu și codru
b)timp și casă; d)vreme și ziua
- De ce cuvîntului Eminescu i-am asociat imaginea stelei?
R -Să vedem ce ați mai aflat din biografia lui M. Eminescu. Prezentarea
E (urmează victorina ce se organizează cu ajutorul jocului ”Moș cărții
A Știetot”). Elevul ce are pălăria pe cap răspunde la întrebarea:
L 1. Anul și locul nașterii lui M. Eminescu;
I 2. Prenumele părinților;
Z
3. Cîți copii erau în familie; Explicația
A
R 4. Al cîtelea copil era Mihai;
E 5. Unde și-a petrecut copilăria;
A 6. Numele unui prieten;
7. Orașele europene unde a studiat;
S 8. Data trecerii în neființă;
E 9. Florile preferate;
N 10. Titluri de poezii;
S -Deschideți manualul la pagina 46 și citiți cuvintele de la DEXI
U -Am mai selectat cîteva cuvinte:
L sfioase,... ( Cine de la noi din clasă e sfioasă?)
U prăjini,..... zdrențuit,... a se destrăma,...
I
mlădioase,... cerdac,... (imaginea din manual)
Acum am să vă citesc niște propoziții. Introduceți în ele cuvintele
noi.
 Bunica mînă găștele spre rîuleț. (gîrlă)
 E plăcut la mare să stai cu picioarele pe nisip și pietricele. Lectura
(prundiș) ”Zum-zum”
 Adelina e o fetiță rușinoasă. (sfioasă)
 Ia se croiește din mătase subțire. (borangic)
Citirea model a textului de către învățător și cîțiva elevi.
-Cînd are loc întîmplarea? (din titlu se înțelelge)
Citirea ”Zum-zum”. -Îndepliniți ex. 2 de la pagina 47
(explicarea a 3 expresii)
- În text mai avem și alte expresii. Vom citi textul și le vom afla.
Citirea în voce cu explicația următoarelor expresii:
-oglinda apei;
-firele taie oglinda apei; Lectură
-păsări sfioase; selectivă
-albină cu aripi de borangic;
-se destramă (aici ce sens?).
Acum va trebui să găsiți în text și să citiți enunțul ce se potrivește
imaginilor:
 Nuiele mlădioase se ating;
 Zboară peste răchite o albină cu aripi de borangic.
 Gospodarii din sat bat nucii cu prăjini lungi;
 S-au aurit a toamnă pădurile cu arbori tineri.
 Nuci lemnoase în cămăși zdrențuite;
 Ochii lui visători caută printre miliardele de stele;
 pentru umaginea din manual RAI
Să înțelegem textul. Prelucrarea întrebărilor în pereche.
-Din pădurea de la Ipotești au ajuns și la noi pe tablă cîteva
frunzulițe milticolore. Vă alegeți una la dorință. Formați echipe,
conform culorii. Găsiți sarcina pentru echipa voastră de la ex. 13 , Tehnica
pagina 48 și lucrați la realizarea ei. Cubul
Urmează prezentarea în fața clasei cu ajutorul Cubului.
Scrie cuvinte cu același înțeles:
straie = ......................... prăjină= .....................
iaz= .......................... zdrențuite= ................
străvezie= ................... prundiș= .....................
Găsește cuvinte cu înțeles opus:
repede= .................... subțire= ....................... exercițiul
domol= ..................... depărtări= .....................
străvezie= ................. rece= ................................
Ordonați ideile textului. Povestiți pe fragmente.

R Ex.5
E arbori tineri; pânză subțire; pene galbene; sunete îndepărtate; exercițiul
F cămăși zdrențuite; must amar; nuiele mlădioase; nisip mărunt;
L degete negre; mamă blândă.
E Familii de cuvinte:
C
aur-auriu, aurie, aurit, a auri;
Ţ
I pădure-pădurar; pădurice, împădurit;despădurit;
E pasăre-păsărică,păsăroi;
casă-căsuță, căsoaie;
stea-înstelat; steluță;
ochi-ochios, ochișori;
Continuați: Expresii de
 Astăzi am explorat textul.................. de .............. buzunar
 Am reținut expresia...............
 De azi înainte voi ști....................
 Cît de mult mi-aș dori.................
 Voi arunca la coș...........

Evaluare / Apreciere. Autoevaluare / Autoapreciere. Apreciere


reciprocă.
Tema pentru acasă: de citit/ povestit textul. Ex. 11 pagina 45.
EXTINDER Obligatoriu:
E Opțional:

Gheorghe Tomozei
– Fişă de scriitor-

S-a născut în 1936, la Bucureşti.


Studiile le-a absolvit la Târgovişte şi Bucureşti.
Debutează cu „Tânărul scriitor”.
Volume: „Pasărea albastră” (1957). „Steaua polară” (1960), „Lacul codrilor albastru”
(1961), „Noapte de echinox” (1964), „Fântâna culorilor” (1964), „Dacă treci
râul Selenei” (1967), „ Misterul clepsidrei” (1971), „Gloria ierbii” (1975)
Proză publicistică: „Filigran” (1958), „Muzeul ploii” (1973), Culegerea de mărturii şi
amintiri despre Labiş: ”Moartea unui poet” (1972)
Pentru copii: „Miradoniz”, „Copilăria şi tinereţea lui Eminescu”, „Toamnă cu iepuri”,
„Carul cu mere”

S-ar putea să vă placă și