Sunteți pe pagina 1din 12

Cap.

III Particularitati privind societatea comerciala


"Delia" COM SRL

3.1.Scurt istoric al societatii comerciale


Societatea comerciala : "Delia" COM SRL

Sediul : strada Ierbus nr.5 , Judetul Mures,

Localitatea Reghin

Nr. Înregistrare la O.R.C. MUREs: J262065/91

Cod fiscal: 1199514

Capital social varsat: 12 600

Forma juridica : SRL (societate cu raspundere limitata)

Obiectul de activitate al societatii: comercializarea cu amanuntul a


produselor alimentare si cosmetice în conditiile si formalitatile prevazute de
lege.

Societatea comerciala "Delia"s-a înfiintat în 1991 în conformitate cu cadrul legal (legea


31/1990).

Societatea a luat fiinta la initiativa domnului Boros Eugen, asociat unic al societatii.

Pe parcursul anilor societatea a înregistrat profit/pierdere dupa cum


urmeaza:

Ani Profit/Pierdere Cifra de afaceri Capital social


 So
cietatea comerciala Delia COM SRL prin asociatul unic, conform Legii 30/1990, adopta
bugetul de venituri si cheltuieli, adopta bilantul financiar, hotaraste structura
organizatorica si angajeaza personal, decide contractarea de împrumuturi bancare,
poate hotarî fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societatii comerciale, decide
modificarile statutului si informarea Registrului Comertului si Tribunalului.

Durata societatii: este nelimitata, începînd cu ziua înmatricularii sale în


Registrul Comertului din judetul Mures.

Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii:

Societatea va putea fi transformata într-o alta forma de societate numai pe


baza deciziei actionarului unic, cu obtinerea autorizatiei necesare.

Dizolvarea societatii poate avea loc numai în urmatoarele situatii:

-expirarea perioadei pentru care s-a constituit;

-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

-pierderea a 1/3 din capitalul social, dupa epuizarea fondului de rezerva, daca
actionarul unic nu este de acord cu completarea capitalului sau reducerea lui pana la
concurenta sumei subsistente.
Dizolvarea si lichidarea societatii se efectueaza potrivit Legii nr. 31/1990. Dizolvarea
societatii se înscrie la Registrul Comertului si se publica în Monitorul Oficial. Lichidarea
se va face de un lichidator numit de asociatul unic sau de Tribunal.

Fuziunea societatii cu alte societati, fie private, fie cu capital integral ori partial de stat,
se poate hotarî de catre asociatul unic în conditiile stabilite de legea romîna.

Capital social subscris: 12 600

Capital social varsat : 12 600

3.2. Structura organizatorica a societatii comerciale


Conducerea societatii se realizeaza de catre actionarul unic, domnul BOROs EUGEN,
care potrivit legii are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale.

De asemenea, actionarul unic este si administratorul societatii, revenindu-i astfel si


obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. Actionarul unic poate împuternici
una sau mai multe persoane care sa exercite atributiile de conducere a societatii în
limitele acordate de actionar.

Activitatea societatii este supusa controlului operativ continuu al actionarului unic care
detine si functia de administrator al societatii. Evidenta financiar-contabila se va
organiza si conduce conform reglementarilor legale.

Pentru realizarea obiectului de activitate, asociatul unic va putea angaja salariati ,cu
contracte de munca conform Codului Muncii.

Contractele colective si individuale de munca cu personalul angajat se vor încheia cu


respectarea actelor normative privind raporturile de munca. Salariatii vor fi asigurati
pentru accidente, pensii de invaliditate si limita de vîrsta cu instruirea la locul de munca
pentru prevenirea accidentelor, incendiilor si altele.

Unitatea nu prezinta riscuri de îmbolnavire prin activitatea desfasurata în incinta ei,


accidente sau boli profesionale, procesul de lucru este de 8 ore/zi pentru fiecare
lucrator, iar personalul are întocmite fise de protectia muncii.

Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice romîne sunt de competenta


instantelor judecatoresti din Romînia.

Litigiile personalului romîn angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta, se vor


rezolva în conformitate cu legislatia romîna a muncii, iar ale personalului strain în
conformitate cu prevederile contractului de munca.
ORGANIGRAMA

Proprietarul asociat unic

Administratorul unitatii

Contabil Vânzatoare
Monografie Contabila
Societatea comerciala "Delia" achizitioneaza, conform facturii nr
28/07.01.1998, o masina de înghetata la un pret de 2.500 lei + TVA
19%.Factura se achita ulterior conform ordinului de plata nr.367
Durata de utilizare a masinei de înghetata este de 10 ani. Metoda de
amortizare folosita este cea liniara. Aceasta se încarca în gestiune si
se amortizeaza.

Dupa 10 ani se vinde, conform facturii nr 35/08.01.2008, la pret de

vînzare 2.000 lei + TVA 19%, factura încasîndu-se ulterior prin banca.

achizitionarea

% = 404 "Furnizori 2.975

"Echipamente 2131 de imobilizari" 2.500

tehnologice"

"TVA 4426 475

deductibila" 

achitarea obligatiei fata de furnizori

"Furnizori 404 = 5121 "Conturi la 2.975

de imobilizari" banci in lei"

înregistrarea amortizarii (10 ani)

"Cheltuieli 6811 = 2813 "Amortizarea 250

de exploatare instalatiilor,mijloacelor

privind amortizarea  de transport,animalelor

imobilizarilor" si plantatiilor"

vînzarea

"Debitori diversi" 461 = % 2.380

7583 "Venituri din 2.000

vînzarea activelor si alte

operatii de capital"
4427 "TVA 380

colectata"

descarcarea gestiunii

"Amortizarea  2813 = 2131 "Echipamente 2.500

instalatiilor,mijloacelor tehnologice"

de transport,animalelor

si plantatiilor

încasarea clientilor

"Conturi la 5121=461 "Debitori 2.380

banci în lei" diversi"

SC Delia COM SRL achizitioneaza o lada frigorifica în valoare de 1.200 lei


+ TVA 19%, pe baza Avizului de însotire a marfii nr.23/05.06.2007 , factura
fiscala nr.62/09.06.2007, sosind peste 4 zile. Durata de utilizare a ladei
frigorifice este de 8 ani. Regimul de amortizare este liniar. Dupa 3 ani de
utilizare, lada frigorifica se vinde la pretul de 700 lei + TVA 19%, factura
încasîndu-se ulterior prin banca.

Achizitionarea pe baza Avizului de însotire a marfii:

% = 408 "Furnizori- 1.428 "Echipamente 2131 facturi nesosite" 1.200

tehnologice"

"TVA neexigibila" 4428 228

primirea facturii

"Furnizori- 408 = 404 "Furnizori 1.428

facturi nesosite" de imobilizari

"TVA 4426 = 4428 "TVA 228

deductibila"  neexigibila"
achitarea obligatiei fata de furnizor

"Furnizori  404 = 5121 "Conturi la 1.428

de imobilizari" banci în lei"

înregistrarea amortizarii (3 ani)

"Cheltuieli 6811 = 2813 "Amortizarea 150

de exploatare instalatiilor,mijloacelor

privind amortizarea de transport,animalelor

imobilizarilor" si plantatiilor"

vînzarea

"Debitori diversi" 461 = % 833

7583 "Venituri din 700

vînzarea activelor si alte

operattt de capital"

4427 "TVA colectata" 133

descarcarea gestiunii

% = 2131 1.200

"Amortizarea 2813 "Echipamente 450

instalatiilor,mijloacelor tehnologice"

de transport,animalelor

si plantatiilor"

"Cheltuieli privind 6583 750

activele cedate si alte

operatii de capital"
încasarea clientilor:

"Conturi la 5121 = 461 "Debitori 833

banci în lei" diversi"

3.Se primeste prin donatie, conform Procesului verbal de predare-primire


nr.2, un calculator evaluat la 2.000 lei.

"Aparate 2132 = 131 "Subventii 2.000

si instalatii pentru investitii

de masurare,

control si reglare

4. Receptia unui autoturism,conform Procesului verbal de receptie nr.6,


reprezentînd aport în natura la constituirea capitalului social evaluat la
valoarea de aport de 6.000 lei.

"Mijloace 2133 = 456 "Decontari cu 6.000

de transport" asociatii/actionarii

privind capitalul

Se achizitioneaza conform facturii nr.96/13.04.2006,

un aspirator la pretul de 357 lei inclusiv TVA 19%. Durata de utilizare a


aspiratorului este de 5 ani. Regimul de amortizare este liniar. Dupa 5 ani se
caseaza.

Achizitionarea

% = 404 "Furnizori 357

"Mobilier, aparatura 214 de imobilizari" 300

birotica,echipamente

de protectia valorilor

umane si materiale si
alte active corporale"

"TVA  4426 57

deductibila"

achitarea obligatiei fata de furnizor:

"Furnizori 404 = 5121 "Conturi la 357

de imobilizari" banci în lei"

înregistrarea amortizarii (5 ani)

"Cheltuieli 6811 = 2814 "Amortizarea 60

de exploatare  altor imobilizari

privind amortizarea  corporale"

imobilizarilor"

casarea

"Amortizarea 2814 = 214 "Mobilier 300

altor imobilizari aparatura birotica

corporale echipamente de protectie

a valorilor umane si

materiale si alte active corporale"

Concluzii
Activele imobilizate corporale reprezinta mijloace economice, deci elemente
ale activului patrimonial, destinate sa serveasca societatii pe durata
îndelungata.

Pentru a reflecta în contabilitate transmiterea treptata a valorii imobilizarilor asupra


produselor si lucrarilor executate, se înregistreaza amortizarea acestora, calculata liniar,
accelerat sau degresiv. De asemenea, imobilizarile corporale se supun reevaluarilor
periodice, înregistrându-se diferente din reevaluare.
Daca la sfarsitul anului, imobilizarile sufera deprecieri de valoare, se înregistreaza
provizioane de depreciere.

Imobilizarile corporale reprezinta baza desfasurarii oricarei activitati economice.


Existenta acestora, usureaza procesele economice, ofera spatiul si conditiile necesare
desfasurarii activitatii economice.

Societatea comerciala "Delia" COM SRL a achizitionat prin eforturi propri imobilizarile
corporale aflate în gestiune. Datorita calitatii ridicate si a eficientei imobilizarilor
corporale achizitionate, societatea comerciala si-a marit capitalul social, cifra de afaceri,
si-a sporit foarte mult vânzarile.

Imobilizarile corporale sunt unul din elementele "vitale" ale unei întreprinderi.

Bibliografie
1.Managementul Contabilitatii Romînesti Vol. II

Contabilitatea practica de la A-Z

Prof. Universitar Doctor Iacob Petru Pantea

Editura Intelcredo SA, Deva - 1999

2.Contabilitatea Romîneasca armonizata cu Directivele Contabile


Europene

Prof. Universitar Doctor Iacob Petru Pantea

Profesor Gheorghe Bodea

Editura Intelcredo, Deva -2003

3.Curs complet de contabilitate si fiscalitate vol.I

Lefter Chirica

Editura Economica 1999

4.Tratat de contabilitate financiara

Niculae Feleaga, Ion Ionascu

Editura Economica 1998


5.Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de contabilitate

Partea I

Editura Economica 2001

6. Statutul si Bilantul contabil al societati comerciale "Delia"

S-ar putea să vă placă și