Sunteți pe pagina 1din 9

Tema : “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE

PĂMÂNT?”
CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
PROIECT TEMATIC
„DIN LUMEACELOR CARE NU CUVÂNTĂ”

ALEGEREA TEMEI:
Curioziatea copiilor, faptul ca ei sunt fascinaţi de lumea animalelor şi amenajarea
spaţiului din grupă cu planşe, jetoane, cărţi, enciclopedii, coşuleţe cu animale din plastic etc., au
fost elementele pregătitoare ale derulării acestui proiect. Copiii sunt dornici să cunoască aproape
totul despre animale (modul de viaţă, hrana , adăposturile) acestora şi curiozităţi din lumea
acestora. Datorită acestui fapt am considerat că derularea acestui proiect tematic în care vom
studia animalele domestice şi sălbatice va fi o temă interesantă pentru copii.

Tema anuală: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”


Subteme:
1. “ÎN OGRADĂ LA BUNICI”
2. ,,ANIMALELE DIN PĂDURE”

Grupul ţintă : preşcolarii grupei mici.


Durata : 2 săptămâni
Loc de desfăşurare: Grădiniţa PP Nr 3 Târgoviște
Resurse umane :
- Copiii
- Directorul grădiniţei
- Educatoarea
- Părinţii
- Medicul veterinar
Resurse materiale:
- cărţi, reviste, albume
- tabla magnetică
- figurine, mulaje ale animalelor
- coli de scris, carioca
- imagini, prezentări PPS, calculator, DVD, CD-uri
- jetoane, puzzle, jocuri de masa,
- enciclopedii, atlas zoologic
- planşe ( poveşti ilustrate, în ograda bunicilor , animalele pădurii,imagini cu vietăţile
apelor etc.)
- blocuri de desen, acuarele, creioane colorate
- plastilina, planşete
- hârtie colorata, lipici, perforator
- halat, trusa doctor
- cuburi de lemn, piese AR-CO, LEGO, mozaic, forme geometrice.

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ:
DŞ:

 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fauna, fiinţa


umană ca parte integrantă a mediului) precum şi interdependenţa dintre ele;
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural poziţionând elementul uman
ca parte integrantă a mediului;
 Să aplice norme de comportare specifice sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea, clasificarea,
constituirea de grupuri, mulţimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un
spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
DLC:

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de


vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a
înţeles;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect
din punct de vedere gramatical;
DOS:

 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu


norme prestabilite şi cunoscute;
 Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin
lucrările personale;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;

DEC:

 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;


 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 Să intoneze cântece pentru copii;
 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme;
DPM:

 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;


 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair play;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.
CENTRUL TEMATIC:
Va fi amenajat cu materialele ce vor fi aduse de către părinţi în urma unui anunţ privind
tema proiectului, urmând ca pe parcursul derulării acestuia să fie adăugate şi alte materiale.

 Reviste şi cărţi tematice;


 Atlas zoologic şi enciclopedia copiilor;
 Figurine şi mulaje;
 Materiale din natură (materiale reciclabile, crenguţe, etc.);
 Deşeuri (hârtie, textile, etc.);
 Albume;
 Poster imagini;

FINALITATEA PROIECTULUI:

 Expoziţie cu lucrările copiilor;


 Album cu fotografii din timpul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de copii;
 Realizarea unui carnaval;

CENTRE DE INTERES:

Bibliotecă Ştiinţă Artă

Cărţi, planşe cu mediul de Atlas zoologic, figurine, Fişe de lucru, hârtie glasee,
viaţă al animalelor, reviste, mulaje, eşantioane din blană, plastilină, plansete, lipici, foarfece,
albume, enciclopedii, fişe de crenguţe, conuri de brad, etc.) , creioane colorate, acuarele,
lucru, panou/ tablă materiale cu suport electronic, şabloane cu animale, hârtie
magnetică, etc. vase de diferite forme şi creponată, fire de lână, etc.
mărimi pentru mici
experimente.

Construcţii Joc de rol Joc de masa

Cuburi de diferite Masti, truse doctor, ustensile Puzzle cu animale domestice ,


dimensiuni, piese lego, piese de bucătărie salbatice, jetoane etc.
AR-CO, cutii de diferite
mărimi, materiale din natură
(crenguţe, conuri de brad,
etc.)
INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Animalele mari si mici trăiesc în  Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?


ogradă;  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?
 În pădure trăiesc multe vieţuitoare  Cum pot contribui oamenii şi copii la protejarea
sălbatice; animalelor şi a mediului?
 În povesti întâlnim personaje  Păsările sunt singurele creaturi care au corpul
animale; acoperit cu pene;
 Există animale la Grădina Zoologică;  Păsările au gheare si cioc;
 Cum se hrănesc animalele iarna?
 Cum se numesc puii animalelor?
 Cum se numesc adăposturile lor?

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI

Dragi părinţi,
Vă anunţăm că în săptămânile următoare atenţia noastră se va îndrepta
spre teme în care vom vorbi despre viaţa animalelor domestice şi sălbatice. Vom învăţa despre
părţile componente ale animalelor, despre foloasele pe care ni le aduc acestea, despre asemănări
şi deosebiri între animale, despre adăposturi, despre hrană etc. Proiectul se va desfăsura pe
parcursul a trei săptămâni.
Vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi atât
cunoştinţe şi informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă. Pentru a
veni în sprijinul nostru, orice material consideraţi că ne va fi util desfăşurării activităţilor va fi
bine primit.
În speranţa că ne veţi sprijini, vă mulţumim!

Educatoarea şi copiii
MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
- Diseminare în cadrul comisiei metodice;
- Fotografii.
EVALUARE:
- Observarea directă;
- Fişe individuale de lucru;
- Album;
- Carnavalul animalelor;
- Expoziţie cu lucrările copiilor;
Bibliografie:
- Ana A, Cioflica S.M., (2006) – “Proiecte tematice orientative”, Editura Techno Art,
Oradea
- Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G, Pletea G, Călin
E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – ghid pentru
cadrele didactice – Vol I”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti
- Preda V (coord.), (2002) – “Metoda proiectelor la vârstele timpurii”, Editura miniped,
Bucureşti
- Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-5ani”, Editura Delta, Piteşti.
- Munteanu C,Munteanu E , - “Ghid pentru invatamantul preşcolar”,Editura Polirom
Subtema : ,, În grădină la bunici”

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


DATA
ADP.,,Cine a spus miau?”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire.
LUNI ALA. Bibliotecă „În ogradă- lectură după;
Construcţii:”Cuşca lui Azorel”;
Ştiinţă:”Ce mananca Azorica?”;
Jocuri distractive:”Zboară,zboară”;”Atinge clopoţelul!”
ADE: „Cainele”(DŞ)-observare
ADP. „Cine face oua?”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire.
MARŢI ALA. Construcţii :„Coteţul găinilor”,
Ştiinţă :„Spune tot ce ştii despre mine”,
Arta:”Casuţa lui Azorel”- dactilo-pictură,
Jocuri de mişcare:”Păsărică.mută-ţi cuibul”
ADE. „Animalele si puii lor”-activitate integrata(DLC,DEC)
DLC- joc didactic -„Mama îşi caută puiul”
DEC- pictură „Puişori”
ADP. „De vorba cu Grivei!”întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
MIERCUR ALA. Ştiinţă:”Cum ingrijim animalele si pasarile?”,
I Artă: „Coloram animale si pasari”-desen,
Jocuri de rol:”la medicul veterinar”
Joc de masă: ,,Bunicuţe, hărnicuţe”
ADE. DŞ „Unde sunt mai multe?”- exercitiu cu material individual
-formare de perechi, comparare a doua multimi
ADP. „Igiena după ce ma joc cu animale!”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
JOI ALA. Joc de rol: „De-a fermierii”,
Bibliotecă:”Gainusa cea motata”-lectura educatoarei,
Joc de masă”Alege şi grupează!”,
Joc de mişcare”Jocuri cu mingea”
ADE. „In curtea mea”- activitate integrata(DOS, DPM)

ADP.”Ce animale imi plac mai mult si de ce!”- întâlnirea de dimineaţă


„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire.
VINERI ALA. Constructii:”Adaposturi pentru animale si pasari”,Arta:”Ghemul
pisicutei”,Stiinta:”De ce crestem animale si pasari?
ADE . „Pisicuţa Miau”- DOS
Subtema : ,, Animale din pădure”

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


DATA
ADP.„Vulpiţa şireata ne povesteste!”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
LUNI ALA.Bibliotecă:”Atlasul animalelor”,
Artă:”Ochişorii vulpiţei”-modelaj,
Construcţii: „Adăposturi pentru animalele naturii”,
Joc de miscare:”Vulpea si puişorii”
ADE: „Vulpea”(DS)-observare
ADP. „Ce stii sa ne spui despre padure! ”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire.
MARŢI ALA.Joc de rol: „De-a pădurarul”,
Ştiinţă: „Ce stim despre animalele salbatice si mediul lor de viata?”,Ghicitori despre
animale,
Joc de mişcare: „Iepuraşii la morcovi”,”Vulpea si iepurele”;
ADE. „În pădure”-activitate integrata(DLC,DEC)
DLC-memorizare-„Vulpea si gradinita ei”
DEC-predare „Vulpe tu mi-ai furat găsca!”/joc muzical ,,Glasul animalelor”
ADP. „Ce stim despre Regele Leu?”- întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
MIERCUR ALA.Arta:”Coloram animale salbatice”
I ,Biblioteca:”Frumusetile padurii”-citire de imagini
Construcţii ,,Vizuina vupii”
Jocuri senzoriale:”Cald-rece”,”Ghici ce este si la ce foloseste?”
ADE. „Cuştile animalelor”-DS
-exercitiu cu material individual(forme geometrice-patrat,cerc)
ADP. „Ce am vazut la ZOO?”-întâlnirea de dimineaţă
„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
JOI ALA. Biblioteca: „Jetoane cu animale”,Stiinta:”Animale salbatice”-puzzle,Arta:”Masti
de animale”, Jocuri distractive:”Atinge clopoţelul”,”Cine sunt?”
ADE.”Alergăm în padure”-DPM
„Ursul”- DOS

ADP. „Versuri cu animale”- întâlnirea de dimineaţă


„Mă pregătesc pentru activităţi!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
VINERI ALA. Artă:”Carnavalul animalelor”;Joc de rol:”De-a padurarii”;Vizionare desene
animate
ADE. „Cum iubim animalele?”-DOS