Sunteți pe pagina 1din 7

7.

Implementarea serviciilor logistice în asigurarea circulației fluxurilor materiale


Cuprins:
Introducere
(doamna Bulat a zis că pe cât putem informația să o reprezentăm prin tabele, grafice, desene,
scheme... și in asa mod mai usor ne va fi sa introducem informatia in prezentare dar și mai mult
o sa fie apreciata)
Capitolul I
1.1 Circuitul fluxurilor de materiale în cadrul unei entități ( definiții: flux de materiale, circuit de
materiale, (clasificarea) tipurile de fluxuri de materiale, caracteristicile fluxurilor de materiale,...)
(deasemenea cumva de făcut legătură și de scris care sunt condițiile care determina ca resursele
materiale sa se transforme in flux de materiale) (vă rog ca sa scrieti cate o definitie/explicatie
scurtă și clară) total: 1-1,5 pagini
Fluxurile de materiale se formează ca urmare a transportului, depozitării și efectuării altor
operațiuni materiale cu materii prime, semifabricate și produse finite - de la sursa primară de
materii prime până la consumul final.
Fluxurile de materiale pot circula între întreprinderi diferite sau în cadrul unei întreprinderi.

1.2 Serviciile logistice întrebuințate în cadrul unei entități. (conceptul, caracteristici, importanța,
etc) (vă rog ca sa scrieti cate o definitie/explicatie scurtă și clară) total: 1-1,5 pagini

1.3 Integrarea serviciilor logistice în asigurarea circulației fluxurilor de materiale în cadrul


întreprinderii „CAFE LOFT” S.R.L. (deasemenea vă rog ca la fiecare explicatie/aliniat neaparat
sa adaugati partea practica ce tine de CAFE LOFT, spre exemplu: după enuntul cu fluxul de
materiale adaugati informatie precum că- în cadrul entității CAFE LOFT fluxul de materiale este
format din:....)
Capitolul II
2.1
2.2
2.3
Concluzii
Recomandări
Bibliografie
Anexe
Introducere (1-2 pagini)
Descrierea experimentului:
Studiul bibliografic
Obiectul de studiu și perioada de referință
Scopul
Obiective
Metodologia aplicată
Cuvinte cheie:
Capitolul I (4-5 pagini)
Capitolul II (6-7)
Concluzie (1)
Recomandări (1)
Bibliografie (1)