Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 06.05.2021

Unitatea de ȋnvăţământ: Gradiniţa „Strop de Rouă”

Grupa: Mijlocie 3 „Ursuleţii”

Prof. înv. preșcolar: Grigorescu Alexandra Cristina

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”

Tema săptămânală: “O lume dispărută”

Tema activității: „Dino-dinozaurul”


Tema plastica: Expresivitatea culorilor
Domeniul de activitate: DEC1 – Educaţie artistico-plastică

Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi

Forma de realizare: pictură

Scopul activitatii: 1) Formarea deprinderilor de a realiza o lucrare artistico-plastică folosind


tehnici specifice picturii
2) Educarea simţului estetic.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

O1: să denumească materialele și instrumentele de lucru utilizate;


O2: să picteze dinozaurul pe suprafaţa dată, folosind tehnica picturii cu pensula;
O3: să compună în mod original spațiul plastic, folosind o gamă cȃt mai variată de culori;
O4: să aprecieze lucrarea proprie/ a colegilor pe baza criteriilor de evaluare.

CRITERII DE EVALUARE:

- Respectarea tehnicilor de lucru


- Originalitatea lucrarii
- Acurateţea lucrărilor.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:, conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, Turul galeriei.

Material didactic: coli desen, acuarele, pensule, șervetele umede, pahar cu apă, foi suport,
memory stick cu muzică

Forme de organizare: frontal, individual

- Durata : 20-25 minute


- Bibliografie:
- *** Curriculum pentru educație timpurie 2019
- Metodica activităților instructive - educative în învățământul preprimar, Editura
Didactica Nova, Craiova, 2007.
- ,,Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar” vol.I,/ vol.II, Editura Delta
Cart Educaţional, Piteşti 2011/2016
- Revista naţională de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice ,,Învăţământul
preşcolar şi primar” 3-4/2014, Editura Arlequin, Bucureşti 2014
EVENIMENTU STRATEGII DIDACTICE
L DIDACTIC

CONŢINUT ȘTIINȚIFIC EVALUARE

Metode și Mijloace de Forma de


procedee învățământ organizare
Se vor asigura condiţiile
optime pentru desfӑșurarea
1. Moment activitӑții
organizatoric

Se va realiza printr-o scurtă


discuţie, pe baza unor
2. Captarea imagini ilustrate, despre Conversaţia Observarea
atenţiei dinozauri. sistematică a
Frontal comportamentului
copiilor

3. Anunţarea Se va anunţa tema Observarea


temei şi a activităţii, „Dino - sistematică a
obiectivelor dinozaurul” și se vor Explicaţia Frontal comportamentului
prezenta obiectivele pe copiilor
înţelesul copiilor.
Se vor intui materialele si
ustensilele de lucru.
4. Dirijarea Observaţia Frontal
invatarii Se va prezenta modelul
educatoarei Explicaţia

Se va explica și demonstra
tehnica de lucru: Se va
Observarea
înmuia cu atenție pensula în
sistematică a
apă, apoi în culoare. Vom Individual comportamentului
începe prin a picta capul,
copiilor
care va avea forma unui
cerc, dar mai alungit.
Continuăm cu corpul, apoi
picioarele. După ce Frontal
terminăm cu părțile
principale și vopseaua s-a Individual
mai uscat, ne vom întoarce
la capul dinozaurului și vom
picta ochi, nasul și gura. Exercițiul
Vom avea grijă să spălăm
bine pensula după fiecare
culoare folosită.

coli desen, Individual


acuarele,
Se vor realiza cȃteva
exerciţii de ȋncălzire a pensule,
muşchilor mici ai mȃinii: șervetele
Exerciţiul
Pentru crearea unei umede, pahar
atmosfere plăcute se va cu apa
asigură fondul muzical.

Se va ura copiilor “Spor la


lucru!”

Pe parcursul desfășurării
activităţii se vor oferi
sugestii, ori de cȃte ori este
nevoie.
5. Evaluarea Se vor expune la panou Frontal
activităţii lucrările realizate și,
împreună cu educatoarea, Conversaţia Individual Aprecieri verbale
copiii le vor aprecia pe baza Turul galeriei
criteriilor amintite mai sus.

6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra Conversaţia Frontal Aprecieri verbale


activităţii modului de desfășurare și
participare al copiilor la
activitate.

S-ar putea să vă placă și