Sunteți pe pagina 1din 9

„APROB”

Directorul l IMSP IMşiC

_______________Gladun Sergiu

„____”__________________2020

DAREA DE SEAMA

EFECTUAT DE CĂTRE ASISTENTA MEDICALĂ


DIN SECŢIA „PREMATURI,,
PE PERIOADA ANILOR 2019-2020

Catarev Tudorița

Chișinău
În anul 2019, am absolvit “Centru de Excelență în Medicină și Farmacie,
Raisa Pacalo” din orașul Chișinău . După absolvire am fost angajată ca asistentă
medicală, în secţia de Prematuri a IMSP IM şi C unde şi activez pînă în prezent.
Secţia se află pe teritoriul IMSP IM si C.

Secția de Prematuri constitue din 41 de paturi total, din ele 35 de paturi


pediatrice și 6- terapie intensivă.

Indicatorii cantitativi si calitativi ai sectiri de prematuri

6 luni 2019 6 luni 2020

Internați 211
Externați total 302
Decedați 20/21
Letalitatea 6.5
Zile pat 6597
Durata medie de tratament 15.6
Rata de utilizare a patului 103.8
Utilizarea patului / zile 160.9
Numar mediu de paturi 40.2
Ponderea pacienților din:

 Rurali 67.3

 Chișinău 11.4

21.3
 Urban

Structura copiilor externați din secția de prematuri după nivelul de referire


6 luni 2019 6 luni 2020

304 copii

PI 200 copii Post comun 104 copii

Aviasan Maternit Aviasan Maternit


105 copii
84copii (52.5%) 12 86 copii
+11 copii (84.6%)
(42%) (11.5%) + 6 copii
alte secții
alte sectii
(5.5%) (3.8%)

Secţia este înzestrată cu aparataj modern şi necesar pentru acordarea ajutorului


medical calificat pacienţilor aflaţi în secţie.

 Aparate pentru ventilare artificială,,Leoni 2,, HFO

 CPAP ,,Arabela,,

 Cardiomonitoare moderne

 Pulsoximetre

 Perfuzoare

 Aspiratoare

 Lămpi de fototerapie

 Incubatoare

Cu metodele de exploatare a acestor aparate sunt cunoscută .

Tot aparatajul din secţie este sub control în registrul special şi se găseşte în
stare de lucru.
Lunar este efectuat controlul profilactic a aparatajului medical. Toate
saloanele sunt luminoase, călduroase, completate cu lenjerie curată necesară
fiecărui bolnav. Totul corespunde ordinului. Lucrul în secţie este îndreptat la
acordarea ajutorului medical specializat pentru îngrijirea şi tratarea copiilor
prematuri.

Profesia de asistentă medicală este cea mai răspândită dintre toate profesiile
medicale. Asistenta joacă un rol important în tratamentul şi îngrijirea pacientului,
îmbinând umanismul înalt cu cunoaşterea fundamentală a bazelor medicinii.

Îngrijirea pacientului este o parte componentă a procesului curativ ce constă


dintr-un complect de măsuri care contribuie la uşurarea stării pacientului şi asigură
reuşita tratamentului. El cuprinde următoarele:

1. Executarea la timp şi cu stricteţe a prescripţiei medicului;

2. Crearea condiţiilor igienice pentru pacienţi în salon şi la domiciliu

3. Pregătirea pacientului pentru executarea tratamentului şi de diagnostic;

Ca asistentă medicală sunt primul ajutor al medicului în tratarea şi


îngrijirea pacientului. Despre calitatea procedurilor curative din staţionar se
judeca mai întâi de toate după calitatea măiestriei asistentei medicale . Trebuie să
observi cele mai mici schimbări în starea pacientului să le dai o apreciere rapidă şi
corectă şi să i-ai măsurile necesare în caz de nevoie să anunţ medicul.
Organizatia Mondială a Ocrotirii Sănătăţii în anul 1967 a adoptat noţiunea
de „Asistentă medicală".

Cerinţele faţă de mine în momentul începerii lucrului în secţia, a fost în


primul rând igiena personală a mea, cerinţele faţă de exterior şi formă.

Îngrijirea bolnavului este o muncă grea, care cere serioase eforturi fizice şi
un aport intelectual apreciabil. Când m-am hotărât să mă dedic acestei profesii mi-
am asumat un angajament a cărei îndeplinire necesită încordare fizică şi
intelectuală.
Petrecând majoritatea timpului de muncă printre bolnavi în condiţii de
muncă încordate şi de cele mai multe ori în mediu nefavorabil, a fost nevoie să-mi
organizez în aşa fel modul de viaţă încât să suport cu uşurinţă eforturile cerute de
munca profesională.

Eu ca asistentă medicală acord o atenţie deosebit de mare igienei


personale, fiind ca un exemplu de curăţenie nu numai la serviciu dar şi acasă. La
locul de lucru mă conduc după următoarele principii:

 Port un halat alb, curat, încheiat cu nasturi, o bonetă ce acoperă tot


părul, ciupici;
 Halatul îl păstrez într-un dulap special rezervat;
 Mâinile le spăl înainte şi după fiecare manipulaţie, înainte de masă şi
după vizitarea veceului;
 Pe mâini în timpul lucrului nu port bijuterii;
 Unghiile le port scurt tăiate şi nevopsite;
 În timpul serviciului nu folosesc cosmetică și parfum

Pe parcursul anului 2019-2020 am efectuat urmatoarele proceduri:


- Cateterizarea venei periferice ;
- Perfuzii intravenoase ;
- Injecţii intramusculare ;
- Pregatirea condițiilor și asistarea la cateterizarea venii ombelicale;
- Plasarea sondei gastrice;
- Transfuzia singelui și preparatelor din sînge;
- Aprecierea grupei sangvine;
- Lucru cu infuziomatul;
În dependenţă de profil şi de starea pacientului, conform fişei de
tratament am efectuat urmatoarele manipulaţii;
Nr Manipulaţii Număr manipulaţii

2019 2020
1. Injecţii intramusculare 100 500

2. Injecţii intravenoase 1000 5000

3. Injecţii subcutanate 150 150

4. Cateterizarea venei periferice 2500 3250

5. Pregatirea condiţiilor şi asistarea la cateterizarea venei 100 110


ombelicale

6. Infuzii intravenoase 3000 5000

7. Aprecierea grupei sangvine 200 900

8. Transfuzii de singe şi a prep.din sînge 70 90

9. Plasarea sondei gastrice 2800 2230

10. Alimentarea prin sonda gastrică 4000 7200

11. Lucru cu infuziomatul 4000 6500

- În funcţie de asistentă medicală în secţie mă supun în tot medicului şef al


secţiei, medicilor coordonatori cât şi asistenţei superioare care la rândul lor se
supun organelor de conducere şi de susţinere a instituţiei curative, împreună cu
medicii efectuăm supravegherea şi evidenţa lucrului pe parcursul zilei de
munca.
Ca asistentă medicală îmi îndeplinesc cu stricteţe şi precauţie toate
obligaţiunile şi funcţiile de serviciu.

Funcţiile asistentei medicale de la post:

- Funcţia de profilaxie de menţinere a sănătăţii;


- Funcţia terapeutică curativă;
- Funcţia de asistare a pacienţilor în momentele critice;
- Funcţia de promovare a sănătăţii;
- Observaţia - o vedere obiectivă asupra problemelor, simptomelor de boală, a
evoluţiei bolii şi multe altele;
- Analiza - înţelegerea fenomenelor vieţii;
- Luarea deciziilor pentru organizarea unei acţiuni şi răspunsuri adecvate
acesteia;
- Organizarea şi coordonarea activităţilor;
- Supravegherea acţiunilor, cunoaşterea limitelor, evaluarea acţiunilor în mod
periodic;

OBLIGAŢIUNILE ASISTENTEI MEDICALE

- Participa la vizitele matinale


- Preluarea serviciului de garda la patul bolnavului,verificarea instrumentarului
,medicamentelor,registrelor
- Respectarea regimului sanitar
- Folosirea echipamentului de lucru
- Primirea nou nascutului in sectie
- Eectuarea masurilor de internare
- Efectuarea la timp prescripţiile medicului;
- Masurarea temperaturii corpului; TA; SO2;Ps
- Informarea medicului despre satarile de alerta a pacientilor
- Pregatirea pacientului corect către diferite investigaţii;
-Pregatirea necesarului si deservirea medicului in timpu manipulatiilor invazive

În lucru mă conduc de instrucţiunile şi ordinele MS.:


> Ordinul Nr. 327 „ Cu privire la implimentarea tehnologiilor oportune în
asistenţa perinatală şi perfecţionarea măsurilor antiepidemice şi de
control al infecţiilor nosocomiale în Maternităţile Prietenoase Familiei ;
din 04,10,2005
> Ordinul Nr. 790 din 08.08.2012„Cu privire la Regulile de examinare şi
supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul
imunodeficienţei umane /maladia SIDA/";
Ordinul Nr.264 „Despre intesificarea activitatilor de combatere a hepatitelor
virale B, C si D ".

Şefa secţiei prematuri Pinzari Ludmila

Asistenta superioară Barbău Liliana

Moașa principala Dobrea Svetlana

REFERINŢA
As. medicală din secţia „Prematuri" a IMSP IM şi C, Moldoveancă, născută pe
25.10.98, Studii medicale medii speciale Catarev Tudorița.

Din 28.11.2019 a fost angajată în Instituţia Medico-Sanitară Publică


Institutul Mamei şi Copilului, în secţia „Prematuri,,
Cunoaşte bine aparatajul medical şi utilizarea corectă a echipamentului
medical în secţie.
Este disciplinată, respectă ierarhia de serviciu, etica şi deontologia medicală.
Lucrează cu mare responsabilitate şi devotament. Este intolerantă pasivităţii în
lucru. Studiază literatura medicală periodică, frecventează conferinţele
asistentelor medicale. Propagă între mame, iluminarea igienică sanitară,
metodelor de îngrijire umană a copilului prematur.
Asigură accesul în sistemul de sănatate pentru pacienţii săi la nivelele de
componenţă cele mai adecvate nevoilor acestora..
Promovează sănatatea și starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate
şi eficiente.
Se bucură de autoritate printre lucrătorii medicali şi părinţi. Corespunde în
toate cerinţele pentru funcţia dată.
Referinţa este dată pentru a o prezenta la Comisia de Atestare a asistenţilor
medicali pentru a confirma categoria a doua.

Director IMSP IM și C Sergiu Gladun.

Președintele Comitetului Sindical V.Şcarevnea

S-ar putea să vă placă și