Sunteți pe pagina 1din 2

Munca temporară la înălțime este una dintre principalele cauze ale accidentelor

din construcții care au ca rezultat răni grave și decese. Multe dintre aceste


accidente apar din cauza căderilor de la schele și platforme de lucru. 
În Europa, echipamentele de schele pentru lucrări temporare la înălțime sunt
reglementate de mai multe directive. O directivă este un act legislativ al Uniunii
Europene, care impune statelor membre să obțină un anumit rezultat fără a dicta
mijloacele de obținere a acestui rezultat. 
În acest sens, standardul european este de mare interes deoarece facilitează
respectarea cerințelor unei directive privind munca temporară la înălțime. Această
lucrare prezintă rezultatele unui studiu de cercetare care a fost realizat în Spania
între martie 2003 și 2004, în care au fost inspectate 146 de șantiere în vederea
examinării suprafeței schelelor la fiecare amplasament. Șantierele de construcții
cu schele care respectă un standard european au fost comparate cu cele cu schele
mai vechi (non-standard). Ambele tipuri au fost evaluate calitativ pentru a-și
stabili nivelul de siguranță. Constatările raportate în această lucrare demonstrează
că standardizarea echipamentelor de schele a avut un impact direct și pozitiv
asupra condițiilor de siguranță a muncii la șantierele de construcții. În consecință,
promovarea standardizării echipamentelor de schele în industria construcțiilor
poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa
întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte
țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele
individuale de protecție. Șantierele de construcții cu schele care respectă un
standard european au fost comparate cu cele cu schele mai vechi (non-
standard). Ambele tipuri au fost evaluate calitativ pentru a-și stabili nivelul de
siguranță. Constatările raportate în această lucrare demonstrează că
standardizarea echipamentelor de schele a avut un impact direct și pozitiv asupra
condițiilor de siguranță a muncii la șantierele de construcții. În consecință,
promovarea standardizării echipamentelor de schele în industria construcțiilor
poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa
întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte
țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele
individuale de protecție. Șantierele de construcții cu schele care respectă un
standard european au fost comparate cu cele cu schele mai vechi (non-
standard). Ambele tipuri au fost evaluate calitativ pentru a-și stabili nivelul de
siguranță. Constatările raportate în această lucrare demonstrează că
standardizarea echipamentelor de schele a avut un impact direct și pozitiv asupra
condițiilor de siguranță a muncii la șantierele de construcții. În consecință,
promovarea standardizării echipamentelor de schele în industria construcțiilor
poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa
întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte
țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele
individuale de protecție. Ambele tipuri au fost evaluate calitativ pentru a-și stabili
nivelul de siguranță. Constatările raportate în această lucrare demonstrează că
standardizarea echipamentelor de schele a avut un impact direct și pozitiv asupra
condițiilor de siguranță a muncii la șantierele de construcții. În consecință,
promovarea standardizării echipamentelor de schele în industria construcțiilor
poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa
întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte
țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele
individuale de protecție. Ambele tipuri au fost evaluate calitativ pentru a-și stabili
nivelul de siguranță. Constatările raportate în această lucrare demonstrează că
standardizarea echipamentelor de schele a avut un impact direct și pozitiv asupra
condițiilor de siguranță a muncii la șantierele de construcții. În consecință,
promovarea standardizării echipamentelor de schele în industria construcțiilor
poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa
întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte
țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele
individuale de protecție. promovarea standardizării echipamentelor de schele în
industria construcțiilor poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a
muncii, așa cum sa întâmplat în Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi
aplicată și în alte țări pentru a-și evalua reglementările sau codurile privind
echipamentele individuale de protecție. promovarea standardizării
echipamentelor de schele în industria construcțiilor poate contribui la
îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii, așa cum sa întâmplat în
Spania. Metodologia din lucrarea autorilor poate fi aplicată și în alte țări pentru a-
și evalua reglementările sau codurile privind echipamentele individuale de
protecție.