Sunteți pe pagina 1din 15

DATA: 25.03.

2009
CLASA: a II-a
ŞCOALA:
ÎNVĂŢĂTOR:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Unitatea „Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu şi fără trecere peste ordin în concentrul 0-1000
SUBIECTUL LECŢIEI: Aflarea termenului necunoscut
TIPUL LECŢIEI: consolidare

SCOPUL LECŢIEI: Dezvoltarea capacităţii de calcul prin rezolvarea exerciţiilor de aflare a termenului necunoscut

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să efectueze în plan mintal operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000;

O2: să calculeze valoarea unui termen necunoscut folosind modelul balanţei;

O3: să rezolve probleme cu două operaţii;


STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, calcul mintal

MATERIALE: manuale, caiete speciale, tablă, planşă, fişe de lucru

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

RESURSE:
 UMANE: 28 de elevi;
 TEMPORALE: 45 de minute;
 SPAŢIALE: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

• Mihaela Neagu, Constantin Petrovici, Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi, 2003.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
min Ob. EVALUARE
SECVENŢELE
INSTRUMENTE
ACTIVITĂŢII
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

Elevii pregătesc materialele necesare orei


MOMENT 1’ de matematică. instructaj
ORGANIZATORIC

VERIFICAREA 5’ Verific tema calitativ şi cantitativ. conversaţia caiete de frontal apreciez


TEMEI Trec printre bănci şi verific răspunsurile oral. teme răspunsurile
elevilor

Înainte de a trece la lecţia de astăzi, vreau să


CAPTAREA 3’ văd dacă ştiţi să rezolvaţi oral următoarele calcul mintal frontal capacitatea de a
ATENŢIEI exerciţii: rezolva oral
O1 o Mă gândesc la un număr. Adaug 12 şi exerciţiul exerciţiile date
obţin 30. La ce număr m-am gândit?
(nr. 18)
o Din care număr scad 60 şi obţin 15?
(nr. 75)
o Aflaţi diferenţa vecinilor lui 10, la
care adaug 5 (7)
o Aflaţi suma lui 8 şi 7, la care adaug 5
(20).
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
min Ob. EVALUARE
SECVENŢELE
INSTRUMENTE
ACTIVITĂŢII
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

ANUNŢAREA 1’ Astăzi la matematică vom rezolva exerciţii conversaţia frontal


SUBIECTULUI şi probleme de aflare a termenului
LECŢIEI ŞI A necunoscut.
OBIECTIVELOR Titlul lecţiei de astăzi este: Aflarea
OPERAŢIONALE termenului necunoscut

DIRIJAREA 25’ Cer elevilor să deschidă caietele pentru a conversaţia capacitatea de a


ÎNVĂŢĂRII scrie data şi titlul: Aflarea termenului afla termenul
necunoscut explicaţia necunoscut
Numesc elevi care să iasă la tablă în vederea
rezolvării exerciţiilor. exerciţiul
O2 1. Aflaţi termenul necunoscut:
a). 235 – x = 63
x = 235 – 63
x = 172
235 – 172 = 63
b). x + 192 = 527
x = 527 – 192
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
min Ob. EVALUARE
SECVENŢELE
INSTRUMENTE
ACTIVITĂŢII
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

x = 335
O2
335 + 192 = 527 exerciţiul
2. Calculaţi: manual frontal
890 – x – 78 = 7
___ - 78 = 7 tabla
78 + 7 = 85
890 – x = 85
x = 890 – 85
x = 805
890 – 805 = 85
890 – 805 – 78 = 7
capacitatea de a
O3 3. Problema 30/p.84 rezolva
Un termen al adunării este 325, al doilea problemati- problemele date
este cu 36 mai mic decât primul, iar al treilea zarea
este cu 46 mai mare decât al doilea.
Să se afle suma celor trei termeni.
Cât este b?
325 – 36 = 289 (b)
Cât este c?
289 + 46 = 335 (c)
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
min Ob. EVALUARE
SECVENŢELE
INSTRUMENTE
ACTIVITĂŢII
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

Care este suma celor trei numere?


325 + 289 + 335 = 949 conversaţia frontal

4. Problemă:
Într-un depozit sunt mere, pere şi caise. 370 explicaţia evaluez
O3 kg sunt mere, pere sunt cu 75 kg mai puţine capacitatea de a
decât mere, iar caise sunt cu 210 kg mai analiza datele
puţine decât suma merelor şi perelor. Câte kg problemei
de fructe sunt în total în depozit?
Întrebări adresate elevilor: exerciţiul
Ce cunoaştem în problemă?
Ce ştim despre mere?
Ce ştim despre pere?
Ce ştim despre caise?
Prin ce operaţie aflăm numărul total al
fructelor din depozit?
evaluez
Rezolvare: capacitatea de a
1. Câte kg de pere sunt? problemati- exprima sintetic
370 – 75 = 295 (pere) zarea rezolvarea unei
probleme
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
min Ob. EVALUARE
SECVENŢELE
INSTRUMENTE
ACTIVITĂŢII
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

2. Câte kg de mere şi pere sunt?


370 + 295 = 665 (mere + pere)
3. Câte kg de caise sunt?
665 – 210 = 455 (caise)
4. Câte kg de fructe sunt în total?
455 + 370 + 295 = 1120 (fructe)

5. Ştiind că balanţa se află în echilibru, află conversaţia


cât cântăreşte cutia (vezi planşa) planşă frontal capacitatea de a
explicaţia afla termenul
necunoscut
exerciţiul
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

min STRATEGII DIDACTICE


SECVENŢELE Ob. EVALUARE
ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL INSTRUMENTE
METODE/ MIJLOACE FORME DE ŞI INDICATORI
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
Activitate independentă
FIXAREA 10’ 1. Ştiind că balanţa se află în echilibru, află
CUNOŞTINŢELOR cât cântăreşte cutia (vezi planşa)
exerciţiul individual capacitatea de a
afla termenul
planşă necunoscut

2. Rezolvaţi următoarele exerciţii:


fişe de lucru
a). 686 = a – 24
a = 686 + 24
a = 710
686 = 710 – 24

b). 271 – 174 + a = 561


97 + a = 561
a = 561 – 97
a = 464
97 + 464 = 561

Anunţ tema pentru acasă din manual.


OGLINDA TABLEI

25. III. 2009

AFLAREA TERMENULUI NECUNOSCUT

1. Aflaţi termenul necunoscut:


a). 235 – x = 63
x = 235 – 63
x = 172
235 – 172 = 63
b). x + 192 = 527
x = 527 – 192
x = 335
335 + 192 = 527

2. Calculaţi:
890 – x – 78 = 7
___ - 78 = 7
78 + 7 = 85
890 – x = 85
x = 890 – 85
x = 805
890 – 805 = 85
890 – 805 – 78 = 7

3. Problema 30/p.84

Un termen al adunării este 325, al doilea este cu 36 mai mic decât primul, iar al treilea este cu 46 mai mare decât al doilea.
Să se afle suma celor trei termeni.
Rezolvare:
Cât este b?
325 – 36 = 289 (b)
Cât este c?
289 + 46 = 335 (c)
Care este suma celor trei numere?
325 + 289 + 335 = 949
4. Problemă:
Într-un depozit sunt mere, pere şi caise. 370 kg sunt mere, pere sunt cu 75 kg mai puţine decât mere, iar caise sunt cu 210 kg mai
puţine decât suma merelor şi perelor. Câte kg de fructe sunt în total în depozit?

Rezolvare:
1. Câte kg de pere sunt?
370 – 75 = 295 (pere)
2. Câte kg de mere şi pere sunt?
370 + 295 = 665 (mere + pere)
3. Câte kg de caise sunt?
665 – 210 = 455 (caise)
4. Câte kg de fructe sunt în total?
455 + 370 + 295 = 1120 (fructe)

5. Ştiind că balanţa se află în echilibru, află cât cântăreşte cutia.

FIŞĂ DE LUCRU

1. Ştiind că balanţa se află în echilibru, aflaţi cât cântăreşte cutia.


2. Rezolvaţi următoarele exerciţii:

a). 686 = a – 24

b). 271 – 174 + a = 561

S-ar putea să vă placă și