Sunteți pe pagina 1din 11

PROPUNĂTOR: prof. pt. înv.

primar TRÎNC LAURA- CARMEN,


Şcoala Gimnazială Pişcolt, jud. Satu Mare
DATA: 17.11.2016
CLASA: I A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română(CLR) – Activitate integrată
DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului (MEM)
Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)
Dezvoltare personală (DP)
Muzică şi mişcare (MM)
UNITATEA TEMATICĂ: Prietenie
SUBIECTUL: Sunetul [c] și litera ,,c” mică de tipar
TIPUL LECŢIEI: predare - învățare
SCOPUL LECŢIEI : familiarizarea cu sunetul [c] şi cu litera „c” mic de tipar
COMPETENŢE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii diverse de comunicare;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere
în sine;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare.

Matematică şi explorarea mediului


1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numărare;
2.1. orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții date folosind sintagme de tipul:
în, pe,deasupra, dedesubt, lângă, în față, în spate,stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic,
interior, exterior.

Dezvoltarte personală
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi un bun prieten.

Arte vizuale şi abilităţi practice


2.3. Realizarea de construcţii folosind materiale usor de prelucrat şi tehnici accesibile.

Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi ritm.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La finalul orei elevii vor şti :


O1: - să formuleze enunţuri şi răspunsuri corecte din punct de vedere logic şi
gramatical prin care să dovedească înţelegerea conţinutului vizat;
O2 :- să identifice sunetul/ litera nou învățată prin parcurgerea etapelor metodei
fonetice analitico-sintetice;
O3 : - să exemplifice cuvinte noi care conțin sunetul [c] precizând poziția acestuia
în cadrul cuvântului ( la început, în interior, sau la sfârşit);
O4 : -să ordoneze silabe pentru a forma un cuvânt, cuvinte pentru a forma o
propoziţie în funcție de ceințele formulate;
O5 : - să realizeze corect corespondenţa sunet-literă în procesul citirii;
O6 : -să citească în ritm propriu, corect şi conştient, cuvinte şi propoziţii, respectând
semnele de punctuaţie;
O7 : - să opereze cu numerele naturale în concentul 0-20 realizând recunoașterea,
compararea și ordonarea lor;
O8:- să efectueze operații simple de adunare și scădere în concentrul 0-20
recurgând la diferite procedee (numărare);
O9 : - să identifice caracteristicile necesare pentru a fi un bun prieten ;
O10 :- să realizeze forma literei folosind diferite materiale (sârmă) ușor de
prelucrat;
O11 :- să interpreteze în grup cântece cunoscute prin asocierea de mișcări sugerate
de text și melodie

RESURSE :
 PROCEDURALE : metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, problematizarea, munca independentă, diverse
procedee de citire (selectivă, în lanţ, în şoaptă), jocul didactic

 MATERIALE : - manualul şcolar, laptop, videoproiector, manual digital,


jetoane cu litere/silabe, planşe cu litera „c” mic de tipar, flip
chart, marker, creta colorată, tablă, panou întâlnirea de
dimineaţă, Calendarul naturii, Alfabetar mare, steluța Roco,
coli A5 pe care este trasat conturul literei C, creioane colorate,
planșe-suport pentru jocul ,,Nu te supăra, prietene!, zaruri

 TEMPORALE: 35 min. + 15 min activități în completare

FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală, în echipă

BIBLIOGRAFIE :
* Şerdean, Ioan - Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Corint,
2007;
* Nuţă, Silvia - Metodica predării limbii române, în clasele primare, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2000;
* Barbu, Marian - Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar,
Editura ,,Gh. Alexandru, Craiova, 2006
* Dumitrescu, Ileana
Barbu, Daniela – Comunicare în limba română –Manual pentru clasa I, Editura CD PRESS,
București, 2015
* Peneș, Marcela
Molan, Vasile – Îndrumător pentru folosirea Abecedarului, Editura Aramis, București, 1996
* Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasele I-II (2013)
MOMENTELE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE RESURSE MODALITĂŢI
LECŢIEI OP. PROPUNĂTORULUI ELEVILOR PROCEDURALE MATERIALE DE EVALUARE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Moment Pregătirea materialelor necesare
organizatoric pentru desfășurarea lecției.
Întâlnirea de
dimineață - ,,Burta-n față! Nasu-n vânt!...”
O11 ,,Dimineața ne trezim Elevii se ridică din Jocul didactic
Și spre școală noi pornim. băncuțe, la semnalul
Zâmbetul avem pe față învățătoarei, și pornesc
În fiecare dimineață. spre locul obișnuit de
Școala cu toți o iubim întâlnire.
Că ne-nvață să citim, - intonează cântecul
Să scriem, să socotim,
Lucruri noi descoperim!”
Elevii formează cercul,
Salutul: răspund salutului - observarea
„Dimineaţa a sosit, învăţătoarei, apoi se salută comportamentului
Toţi copiii au venit, între ei, de la stânga la elevilor
La şcoală ne-am întâlnit. dreapta. Dau mâna, se
privesc în ochi, îşi salută
De mânuţe ne luăm, colegul cu glas tare, clar,
Cercul mare îl formăm, folosind formula „Bună
Cu toţii ne salutăm.” dimineaţa, prieten drag!”

Calendarul naturii:
„A-nceput o nouă zi.
Cum e vremea azi, copii? Meteorologul de serviciu - aprecieri verbale
O1 - Ce zi este azi? prezinta data zilei si starea Calendarul naturii
- Dacă astăzi este miercuri, ieri a vremii, in timp ce asaza
fost ..... jetoanele corespunzatoare Conversația
- Dacă astăzi este miercuri, în calendar.
mâine va fi ..... - evaluarea orală
- În ce anotimp ne aflăm?
- Care sunt lunile de toamnă?
Mesajul zilei:
Pe o coală de hârtie se afișează
mesajul. Jocul didactic
- participă la activitatea
Bună dimineața, dragi propusă panou întâlnirea
prieteni! de dimineaţă,
Azi este joi, ...... noiembrie...
Suntem în a ......zi de școală.

Conversația
1. Ajutați steluța ROCO să-și - parcurg drumul indicat și ANEXA 1
găsească prietenul! Veți descoperi colorează casetele parcurse
drumul corect prin labirint respectând - citesc cuvintele obținute
indicațiile date.

O6 2. Câte litere ,,R am întâlnit în


drum? Dar litere ,,r?
Comparați cele două mulțimi! R< r - observarea
O5 Câte litere am parcurs în total? ...14 litere sistematică
Care este cifra unităților? Dar 1- Z și 4 - U - evaluarea orală
cifra zecilor? Exercițiul
Descoperiți vecinii acestui ... 13 și 15
număr!
Ce fel de număr este: par sau ...par, deoarece cifra
O7
impar? De ce? unităților este 4

Captarea şi - se descoperă prietenul steluței Roco -steluța Roco - aprecieri verbale


orientarea – un canar; se explică cuvântul nou și -imagine cu un
atenţiei se prezintă o imagine cu un canar. -se intonează cântecul canar
- se explică sensul cuvântului ,,amic prieteniei ANEXA 2
- De ce credeți că și-a ales Roco ... cântă frumos
acest prieten? ... îi va ține de urât Conversația
O9 ... are aceeași culoare ca și Problematizarea
- Voi cum procedați când vă alegeți Roco
prietenii? - motivează, exemplifică
Verificarea -Roco vrea să vă asculte cât de bine -își deschid manualele și
cunoștințelor ați citit lecția pentru azi ( sunetul [r] citesc coloanele de cuvinte diverse procedee de Maualul școlar - aprecieri verbale
anterioare /litera R mare de tipar) și propozițiile (citire în citire (selectivă, în (individuale și
lanț, citire selectivă) lanţ, în şoaptă) colective)
O6 - fac aprecieri individuale și colective -evaluare frontală
legate de modul de citire

Anunţarea - Azi Roco ne invită să ne jucăm - sunt atenți la cele


temei şi a ob. alături de amicii săi : Monica, Nicu comunicate
op. și Marcu. Împreună vom descoperi
un sunet și o literă nouă.
Manualul digital
Videoproiector
- se proiectează imaginea din manual - analizează imaginea Laptop
Discuţii de la pag. 36
pregătitoare
- Pe cine putem recunoaște în ...Roco și prietenii săi
imagine? - obs. sistematică
O1 - Ce fac copiii? ...se joacă Conversația
- Unde se află ei? ...într-o cameră
- Ce ține Roco în mână? ...o curea
- Cu ce se joacă Monica? ... cu un canar
- Ce face Marcu? ...numără cai
- Câți cai numără Marcu? ... nouă - evaluare orală
- Dacă i-ar da un cal Monicăi și unul
lui Nicu, câți i-ar mai rămâne? ... 7 cai
- Ce jucării mai vedem în imagine? ...carte, camion, rac
- Ce ar putea discuta cei trei copiii? - dau exemple
- Ce ia Nicu în mână? Nicu ia un arc.
Exercițiul
- Să repetăm cu toții rar această
propoziție. Problematizarea Tabla
- Să o reprezentăm grafic la tablă. Creta colorată
- Ce am notat la tablă? ... o propoziție
- Ce vom pune la finalul propoziției? ... punct
- Să descoperim câte cuvinte sunt în - rostesc rar cuvintele,
această propoziție, spunând cuvintele însoțindu-le de o bătaie din
rar să le putem număra! palme
O2
- Câte cuvinte are propoziția? ... 4 cuvinte Conversația - obs. sistematică
- Care este primul cuvânt? Al doilea? ... Nicu ...ia ...un...arc
Al treilea? Dar al patrulea?
- se reprezintă grafic fiecare cuvânt
din propoziția aleasă
- Să despărțim în silabe fiecare Ni-cu a-re un arc.
cuvânt pentru a stabili numărul lor! - se reprezintă grafic
fiecare cuvânt
- Să repetăm ultimul cuvânt mai rar,
punând mâna sub bărbie! ARC Metoda fonetică
- Câte silabe are? ... o singură silabă analitico-sintetică
-Ce sunete se aud? [a] [r] [c] ...3 sunete - observarea
-Să notăm fiecare sunet printr-un a ....r comportamentului
cerculeț! Dintre acestea, ce sunete - iau de la stelaj literele Alfabetarul mare elevilor
am învățat până acum? corespunzătoare și le Jetoane cu litere
așează pe cerculețe la locul
potrivit
- aprecieri verbale
- Care este ultimul sunet? ...[c]

- se pronunță clar de către învățătoare - repetă individual și în


colectiv
- Să rostim din nou cuvântul în ..ARC
întregime!
- Să spunem acum toată propoziția! Nicu ia un arc.
- În care cuvânt din propoziție se mai ... Nicu
aude sunetul [c] ? ...în interior, în silaba a
- În ce parte a cuvântului se aude? doua
O3 - Privind cu atenție imaginea vă rog - se pronunță cuvintele și Exercițiul
să descoperiți obiecte în denumirea se stabilește locul sunetului
cărora se aude sunetul [c] ! nou în cadrul fiecărui Problematizarea
cuvânt (la început, în
interior, la sfărșit)
Dirijarea - Care este sunetul nou descoperit ...[c]- 2/3 elevi pronunță Planșă litera de
învăţării O5 azi? sunetul individual tipar
- prezint litera corespunzătoare
acestui sunet ,,c mic de tipar
- Cu ce altă literă se aseamănă? ...cu litera o mic de tipar
- Din ce este alcătuită? ...semioval cu deschiderea - obs. sistematică
spre dreapta Conversația
- se intonează cântecul
O11 ,, Alfabetul (literele A...E) Covrig
- Cu ce se aseamănă litra ,,c în ...un covrigel
cântecul nostru?
- prezint un covrig pe care îl rup în - analiza produselor
două în timp ce recit: activității
,, Dacă rupi un covrigel
Obții doi de C din el!
- modelează litera din Sârmă colorată
O10 sârmă
Exercițiul Jetoane cu litere - evaluare orală
- scrierea / citirea la stelaj a unor Silabe: c+a; a+c; c +u; c+o;
O4
silabe, cuvinte ce conțin sunetul nou c+ă
- se împarte clasa în 4 grupe omogene - se grupează Plicuri
- fiecare grupă primește câte un plic -sunt atenți la explicații Jetoane cu litere
cu jetoane (litere de tipar), având
sarcina de a le aranja astfel încât să - participă la realizarea
obțină un cuvânt sarcinii
- câte un reprezentant din
- în momentul prezentării cuvântului fiecare grupă vine la stelaj
obținut, fiecărei echipe i se pune o și prezintă cuvântul obținut
sarcină:
Echipa I – Desparte în silabe
O1 cuvântul obținut! Câte silabe are?
Echipa II – Alcătuiește o propoziție - participă la realizarea Conversaţia, -evaluare
cu cuvântul dat! sarcinii Explicaţia, frontală
Echipa III – Formulează o întrebare Exerciţiul, a muncii în echipă
cu cuvăntul dat!
Echipa IV – Motivează scrierea
cuvântului cu literă mare!

O5 - se descifrează lecția din manual - citirea titlului


Ex. 1 – identifică litera Manualul școlar
mică de tipar dintr-o serie Creioane colorate
de litere date (colorare)
Ex. 3 – pronunță cuvintele
O6 - coordonez activitatea elevilor corespunzătoare imaginilor
Obţinerea O4 - îndrum și corectez acolo unde este și identifică poziția diverse procedee de
performanţei O5 cazul sunetului nou în cadrul citire (selectivă, în Creion grafic - aprecieri verbale
cuvântului lanţ, în şoaptă) individuale și
Ex. 4 – citesc cuvintele colective
monosilabice și încercuiesc
litera nouă
Ex. 5 – citirea coloanelor
de cuvinte: elevii
descifrează citind în gând,
apoi se face citirea în lanț,
cu voce tare, urmată de
citirea selectivă Conversaţia,
Ex.5 – citirea propozițiilor: Explicaţia,
elevii descifrează citind în Exerciţiul,
gând, apoi se face citirea în Problematizarea,
lanț, cu voce tare, urmată Munca independentă
de citirea selectivă
Ex. 7 – realizarea
corespondenței între
personaj și numele lui ;
motivarea scrierii cu
inițială mare
- se citește lecția model de către
învățătoare
Manualul școlar
JOC:,,Matematica dulce
Asigurarea O8 - se împart elevilor pliculețe din
conexiunii O4 plastic, închise, ce conțin un bilet și o - autoevaluarea
inverse caramea
- fiecare bilet are scris pe o parte o - mici plicuri din
operație de adunare/scădere, iar pe Jocul didactic material plastic
cealaltă parte o silabă - bilețele
- fiecare elev trebuie să-și găsească - sunt atenți la regulile - caramele
perechea: un coleg care a obținut jocului Exercițiul
același rezultat prin rezolvarea - participă la joc
O9 exercițiului propriu; modul de
verificare : din silabe pot obține un
cuvânt - în momentul găsirii
perechii, vor deschide
Tema pentru plicul și vor face schimb de
acasă - citirea lecției din manual caramele

JOC: ,,Transformarea miraculoasă


Activități liber - împart coli A5 pe care este trasat - vor transforma litera în - coli A5 pe care - analiza produselor
alese conturul literei C funcție de ceea ce-și este trasat activității
imaginează: un fruct, fața conturul literei C
unui personaj, un covrig - creioane
JOC: ,,Nu te supăra, prietene! etc. colorate

planșe-suport
pentru jocul ,,Nu
te supăra
prietene!, zaruri
ANEXA 1

BUNĂ DIMINEAȚA, DRAGI PRIETENI!


Azi este joi, ...... noiembrie...

Suntem în a ......zi de școală.

STELUȚA
ROCO
m ă r v B S i u E 1. Ajutați steluța ROCO să-și găsească prietenul!
E i o r a n I O r m 3
A e P a T I n v r B 3
1
e T R r Z U m o m M 3
u s n p i A a E e n 4
2
C a o L A M S m u i 3
O s r R o m a c T E
e T a c Z X i B a n
l H n o p L e a u r PRIETENUL
MISTERIOS

ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și