Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 17.11.2015
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Scoala Gimnaziala Nr. 5, Piatra Neamt
CLASA: I Step by Step
PROF. ÎNV. PRIMAR : Ignea Anca
UNITATEA TEMATICĂ: Toamna darnica
SUBIECTUL LECŢIEI: „Toamna se numara....cunostintele”
FORMA DE REALIZARE: activitate interdisciplinara
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi fixare de cunoştinţe
DOMENII INTEGRATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
COMPETENŢE GENERALE :
1.Receptare de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
3. Utilizarea numerelor în calcule elementare
4. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat
5. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
6.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
CLR – 1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
MEM – 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-31, recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
AVAP – 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
MM – 2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin intermediul cunoştinţelor despre anotimpul toamna;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- sa identifice pozitia sunetului [r] in cuvinte date;
O2-sa formeze cuvinte din silabele:la, mier, ra , muri, a, rii, u, men, ru;
O3-sa ordoneze cuvinte in propozitii logice;
O4-sa identifice numerele pare, respectiv numele impare dintr-un sir de numere date;
O5-să efectueze corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi cu si fără trecere peste ordin cu numere naturale în concentrul 0 – 31;
O6- să opereze cu terminologia matematică specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O7- să enumere partile componete ale unei plante;
O8-sa prezinte rolul partilor componete ale plantei;
O9-să rezolve sarcinile de lucru propuse individual și/sau prin cooperare
Resurse
I. Metodologice
STRATEGII DIDACTICE
1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda R.A.I,munca independentă, turul
galeriilor, jocul de rol
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: sabloane cu silabe , fişe de muncă independentă, marker, calculator, video-proiector, flip-chart, carton, lipici
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, in perechi,pe grupe
4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală, aprecieri verbale,
stimulente
II. Temporale
- 50 minute
III. Umane - 26 elevi.

IV. Bibliografice:

 oficiale: ***, 2013,Curriculum Naţional, Programe Şcolare pentru învăţământul primar, programa aprobata prin OM. Nr. 3418/19.03.2013

 ştiinţifice: ***, 2013,Suport de curs Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici

 metodologice: ***, 2010, Metode activ-participative aplicate in invatamantul primar, Editura DPH, Bucuresti

Mihaela Neagu, Constantin Petrovici, 2002, Elemente de didactica matematicii in gradinita si invatamantul primar, Editura Pim,
Iasi
O SCENARIUL
DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTICSTRATEGII DIDACTICE
DIDACTIC
Etapele
b. Activitatea Forme de Evaluar
lectiei Metode si Mijloace
O Conţinutul ştiinţific elevilor organizar e
procedee didactice
p. e
Se pregǎtesc materialele necesare Se pregătesc Conversaţia Frontal Observa
1.Moment unei bune desfăşurări a lecţiei. pentru lecţie rea
oragnizatoric Se asigură climatul de încredere sistemati
reciprocă pentru reuşita actului că
didactic.
Cer elevilor sa completeze panoul Completeaza Conversatia Scrisoare Frontal Aprecier
„Totul despre azi” cu informatii panoul „Totul i verbale
2. Captarea referitoare la data, calendarul naturii. despre azi”
atenţiei Un mesager aduce o scrisoare care Elevii ascultă
este adresată elevilor clasei I Step by scrisoarea
Step.

3. Anunţarea Se anunta titlul activitatii si se Receptioneaza Frontal Observa


temei şi enunta obiectivele operationale in mesajul rea
enuntarea termeni accesibili elevilor comport
obiectivelor amentulu
i elevilor
4.Dirijarea
consolidării Se propun exercitii ce urmeaza a fi Raspund
cunoştinţelor rezolvate, la tabla si pe caiete. solicitarilor Exercitiul Calculator, Frontal Aprecier
1. Asaza in „Copacul alfabet” Identifica video-proiector i verbale
doar acele litere „R” ce contin imaginile in a
materiale in denumirea carora caror denumire
se afla sunetul [r]. se afla
sunetul[r] Exercitiul Jetoane cu Frontal
2. Formeaza cuvinte folosind Formeaza silabe
silabele date: me, ru, re, a , cuvinte din
men, rii, mier, u, la silabele date:
rumen, aurii,
mere, mierla Individual
3. Separa cuvintele, apoi scrie Separa Flip-chart,
corect propozitia: cuvintele, apoi caiete tipI
Rianaiaramurile? scriu, in caiete,
propozitia
Riana ia
ramurile? Exercitiul Frontal
Pe flip-chart va fi scrisa poezia Foi flip-chart,
„Frunza gospodina”. Voi cere elevilor Un elev citeste marker
sa citeasca poezia si sa sublinieze integral poezia.
cuvintele ce denumesc partile Evaluare
componente ale unei plante orala
Frunza gospodina
De cum s-a ivit lumina
Planta a pornit la treaba Cate un elev
Ordin da la radacina citeste cate o
Seva sa o ia degraba. strofa si
Prin tulpina hrana cruda subliniaza
Trece in bucatarie cuvintele ce
La frunza ca s-o gateasca denumesc
Asa cum prea bine stie. partile unei
Ca o buna gospodina plante
Mancarea o pregateste
Si la masa in gradina
Toata lumea o pofteste. Metoda Frontal Observa
Folosind metoda R.A.I propun R.A.I. Minge rea
elevilor sa formuleze intrebari si comport
raspunsuri despre partile componete Formuleaza amentulu
ale unei plante, dar si rolul acestora. intrebari si Exercitiul Frontal i
Solicit elevii sa intoneze cantecul raspunsuri Calculator
„Castanele”
Interpreteaza,
Propun urmatoarea ghicitoare in cor, cantecul
matematica: „Castanele” Problematiz Frontal
Din castanul de pe strada area Aprecier
Nica a cules in graba i verbale
5 castane cam tepoase Asculta
Si vreo 4 matasoase. ghicitoarea
Dar cand mama l-a strigat matematica si
Iute el a alergat calculeaza:
Si in graba lui spre casa 5+4-
A scapat una tepoasa. 1=8(castane a
Spune, dac-ai calculat: adus Nica
Nica a adus acasa..... acasa)
Cate castane pe masa?
Impart elevilor, grupati in perechi, Ciorchinele In perechi
biletele pe care sunt scrise notiunile: Biletele cu Evaluare
„plus, aduna, cu...mai mult, mareste, terminologia orala
adauga, micsoreaza, ia, cu...mai putin, matematica,
diferenta, suma” si le cer sa le Citesc planse
citeasca, apoi sa realizeze un biletelele si le
ciorchine pornind de la termenul aranjeaza pe
„Adunare”/Scadere” plansa.
Exercitiul Frontal Aprecier
Propun rezolvarea unui exercitiu, la Foi flip-chart, i verbale
tabla si pe caiete: caiete , marker
Ordonati crescator numerele pare
si descrescator numerele impare: Identifica
14, 25, 21, 6, 30, 9, 15, 7, 17, 23, 28, nr.pare/nr
12, 2 impare
Ordoneaza
crescator nr.
pare si
derscrescator
nr. impare
2, 6, 12, 14, 28,
30
25, 23, 21, 17,
15,9, 7

Respectand Teoria inteligentelor Elevii, Munca Fise de lucru Pe grupe Observa


5.Obtinerea multiple cer elevilor sa rezolve impartiti pe independent Carton, lipici, rea
performante exercitiile de pe fise. grupe, rezolva a foarfece, sfoara compota
lor Anexa 2 sarcinile de pe mentului
fisele de lucru.

Se verifica sarcinilor de lucru Se evalueaza Evaluarea Lucrarile Frontal Evaluare


6.Realizarea
primite si se decoreaza copacul cu reciproc reciproca elevilor reciproca
feed-back-
ului lucrarile elevilor Turul
galeriilor

,,V-ați gândit, v-ați consultat


Și răspunsuri bune ați dat!
Și-nainte de plecare,
7.Asigurarea Un moment de relaxare
Pentru doamnele învățătoare!” Prezinta Joc de rol Frontal Evaluare
retentiei si a orala
transferului Cer elevilor sa prezinte sceneta sceneta”Pomul
„Pomul care face ciori” care face ciori”

8. Aprecierea Se vor face aprecieri generale şi


activităţii individuale asupra participării elevilor
elevilor la lecţie . Se oferă recompense.

S-ar putea să vă placă și