Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Genurile activității de întreprinzător


Legiuitorul ne pune la dispoziție 4 categorii de activități:

1. Fabricarea producției;

2. Executarea lucrărilor;

3. Prestarea serviciilor;

4. Comercializarea mărfurilor și a produselor.

Dar există și alte activități precum: activitățile bancare, cele de investiții, de


asigurare etc.

În legislația unor state, genurile de activități de întreprinzător sunt numite acte sau
fapte de comerț. Deosebirea este că actul include doar contracte comerciale, iar
faptele includ și încă faptele licite și ilicite ale comercianților. Dar faptul de comerț
e privit mai mult ca pe o speculație.

Revenim la categorii:

1. Fabricarea producției ca gen de activitate de întreprinzător presupune


transformarea materiilor prime în produse mari cu o valoare mai mare. Se cer
cunoștințe în diferite domenii, precum cel economic, financiar etc.

2. Executarea de lucrări- adică întreprinzătorul se obligă să îndeplinească într-un


termen anumit o anumită lucrare, spre exemplu: construcția unui edificiu,
drumurile, conductele de gaz etc.

3. Prestarea de servicii- se are în vedere satisfacerea anumitor necesități ale


persoanelor fizice și juridice prin acordarea de servicii informaționale: de transport,
marketing, de asigurări etc.

4. Comercializarea mărfurilor și a produselor presupune transferul de la vânzător la


cumpărător a dreptului de proprietar.

Activitățile pot fi clasificate și în:

1. Activități interzise- traficul de ființe umane, de copii, proxenetismul etc.

2. Activități monopol de stat - doar întreprinderile de stat pot desfășura anume


activități precum : confecționarea ordinelor și a medaliilor, tratamentul animalelor
ce suferă de boli foarte periculoase, supravegherea și tratamentul bolnavilor ce
suferă de narcomanie, evidența de stat etc.
3. Activități monopol natural- când producerea , transportarea, comercializarea,
procurarea mărfurilor etc. se află sub controlul unuia sau a mai multor agenți
economici: exploatarea căii ferate, a gariloe feroviare, a porturilor, a aeroporturilor
etc.

4. Activități supuse licențierii: Agenția Servicii Publice: poate elibera licențe


pentru funcționarea caselor de amanet, importul și păstrarea alcoolului, fabricarea
lui, fabricarea sau importul produselor din tutun etc. Banca Națională a Moldovei
eliberează licențe cu privire la unități de schimb valutar Comisia Națională a pieței
Financiare eliberează licențe cu privire la asociațiile de economii și împrumut, la
activitatea brokerilor de asigurare etc. Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică eliberează licențe cu privire la producerea gazului natural, a energiei
termice, a energiei electrice, importul și comercializarea cu motorina, benzina etc.

5. Activități liberale- se are în vedere prestațiile avocaților medicilor, notarilor,


profesorilor etc. Adică, punerea la dispoziția celor interesați a cunoștințelor,
competențelor și abilităților contra unui onorar.

S-ar putea să vă placă și