Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REZERVARE

NR.33 din 24.09.2021

Prezenta scrisoare de rezervare (denumita si ,,Cerere de rezervare”) a fost intocmita astazi, 24.09.2021
(,,Data semnarii”) intre :

Societatea CBC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în JUD. IAŞI, strada Pacurari nr.160,
camera 1, et.4, ap.10 birou, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/1047/2013, cod unic de
înregistrare RO31813348, avand contul bancar RO11BUCU1942234429030RON, reprezentată prin Cristian
Diaconu, în calitate de promitentă vânzătoare, şi

NICULITA SERGIU, cetăţean român, domiciliată în IASI, identificat cu C.I. SERIA MZ NR. 963446
eliberată de SPCLEP IASI, CNP 1661122224503, în calitate de promitent cumpărător,

Prezenta ,,Cerere de rezervare” s-a încheiat în următoarele condiţii:

Art.1 Prin prezenta ,,Cerere de rezervare”, promitenta vânzătoare se obliga sa rezerve, pana
la data de 27.09.2021 imobilul- ,,APARTAMENT”(apartamentul) nr. 28 conform schita anexa, situat
in strada Garoafei nr. 45, bl. D8, etaj 3, Valea Lupului, jud. Iasi, la pretul de 79300 euro, cu un avans
de 30%- 23790 euro, urmand ca diferenta de 22790 sa fie achitati in momentul semnarii
antecontractului.
Art.2. La data de rezervarii, Apartamentului, promitentul cumparator se obliga sa achite, in
baza facturii emise, suma de 1000 EURO, reprezentand avans din pretul stabilit la art.1.
Art. 3. Rezervarea apartamentului este valabila pana la data de 29.09.2021, inclusiv. In cazul
in care promitentul cumparator, pana la data de 12.10.2021, nu semneaza antecontractul sau
contractul de vanzare cumparare la notariat, atunci prezenta Cerere de rezervare va inceta de
drept, fara nici o alta formalitate, promitenta vânzătoare avand dreptul de a retine avansul achitat
de catre promitentul cumparator. Astfel, promitenta vânzătoare va fi eliberata de toate obligatiile
ce rezulta din prezenta Cerere de rezervare, iar promitentul cumparator renunta in mod expres si
irevocabil la toate drepturile si pretentiile fata de promitenta vânzătoare in cazul in care se
razgandeste si nu mai doreste achizitionarea Apartamentului.
Art. 4. Apartamentul va fi predat cu urmatoarele dotari: centrala termica individuala,
detector de gaz, usa exterioara, usi interioare, baia complet utilata, prize si intrerupatoare
modulare, videointerfon, incalzire in pardoseala, tavane extensibile, aer conditionat, gresie,
parchet, faianta etc.
Art.5.Partile sunt deacord si confirma ca prezenta Cerere de rezervare nu constituie titlu de
proprietate a Apartamentului, iar vanzarea imobilului/Apartamentului, va fi pe deplin
conditionata de achitarea pretului integral si autentificarea contractului de vanzare cumparare la
Biroul Notarial indicat de promitenta vânzătoare.

Prezenta scrisoare de rezervare (Cerere de rezervare), a fost intocmita si semnata azi 24.09.2021, in
doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, partile consimtand la respectarea lor asa
cum au fost redactate.

Promitenta vânzătoare , Promitent cumparator,


SC CBC SRL _____________________

Pagina 1

S-ar putea să vă placă și