Sunteți pe pagina 1din 2

CHELTUIELI

1. CHELTUIELI DE INFIINTARE
a. Taxe necesare
b. Capital social

2. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
a. Cheltuieli cu dotarea - realizare unui tabel cu toate bunurile necesare

Nr. crt Denumirea Numar/bucat Pret de TOTAL


produsului i achizitie/bun valoare

3. CHELTUIELI CURENTE
a. Cheltuieli salariale – realizarea structurii organizatorice1 – poziția
fiecarui angajat si salariul alocat2

Nr. crt Denumirea Numar Salariul brut TOTAL


postului persoane valoare
angajate salariala

1
Se realizeaza piramida organizationala
2
Sa realizeaza calcului salariilor ce urmeaza a fi platite pe timp de 3 luni, separat pe fiecare luna
b. Cheltuieli curente
i. Energie electrica
ii. Apa
iii. Internet
iv. Altele (hartie, tonere, hartie igienica, cafea, apa consum, s.a.)
4. CHELTUIELI CU APROVIZIONARE
a. Materii prime necesare functionarii –
calculatii pentru o luna / 4 saptamani

Nr. crt Denumirea Numar/bucat Pret de TOTAL


produsului i achizitie/bun valoare