Sunteți pe pagina 1din 238
Povestile lui Valerie Bowman sunt absolut selipitoare." Fresh Fiction Capitolul 1 CEES Londra, iunie 1827 Lady Delilah Montebank, in varsta de douazeci $i doi de ani, arunci o privire de dupa colful scarii servitorilor tn vreme ce prie- tenii ei strecurau din cas un mic copac in ghiveci, un brat de hartie verde gi niste urechi false de magar pe scarile din spate ale casei de Ja oras a mamei sale. ~Jadore urechile de magar, sopti ea, privind peste umar. Barbia i se atinse de volanasele rochiei roz. $t! Mama nu trebuie sa ne auda. Prietenii ei, Owen Monroe, contele de Moreland, Christian Forester, vicontele de Berkeley si Derek Hunt, duce de Claringdon, Se strecurara supusi pe usa din spate, cu bratele pline, fara s4 scoata un sunet. -Merci beaucoup, ii sopti ea lui Derek, in vreme ce cizmele lui scartaiau pe pietris, in drum spre trasura. Spune-i, te rog, lui Lucy ca ne vedem maine! Flutura din mand spre duce, Derek inclind din cap in semn de rispuns. Delilah se intoarse gi ofta. Fusese agitata toata dimineata, spe- rand ca mama ei nu avea sa-i descopere prietenii in timp ce se stre- curau din camera ei cu decoratiunile pentru pies4. Dar mama nu-i descoperise. Treaba bine facuta. Se pregatea si inchida usa, cind o mic veverita rogiaticd intra in goand. Veverita o lua la goana pe coridor spre partea din fata a casei. Delilah tresari. Poate cA mai vazuse veverita asta. Poate cA o hrani- se, ceea ce insemna cA era raspunzAtoare de intrarea ei in cas. $idacd © 2&reau mama $i bucatareasa, bietul animalut era pierdut. pi ridica fustele gi porni dupa veveri(4. Rozatoarea fugea in zigzag pe coridor, sarind in stanga §i In dreapta, indreptandu-se direct spre partea din fata a casei, de parca stia unde era fiecare incapere. Mama eiera in salonul din fata, avand invitati. Usa de la salonul auriu era dcanned win GarnSc er 6B aes ee a a ee we iin y deschisa. Putea sa vada veverita fugind. Desigur, Delilah sj pentru ca verificase unde se afla mama ei inainte si |e sl nilor cd puteau cara lucrurile pe usa din spate. Veverita era deja in foaier cand Delilah o ajunse din urm: lul se opri si privi in jur. Delilah se opri gi ea, finandu-si Tespir, Statea panicata si in expectativa, cu fustele inca ridicate eng sosetelor ce-i acopereau gleznele. Vocea mamei se auzi din salon, i lilah inghiti in sec, aruncdnd o privire in jur. 7 Veverita o zbughi pe podeaua de marmura si se ascunse sub 9 masa din lemn de trandafir, aceeasi masa din lemn de trandafiy pe care se afla un bol de cristal scump, in care vizitatorii igi lasay CArtile de vizita. Acelasi bol de cristal de care mama era foarte mandra, Se auzi din nou vocea mamei din salon. isi lua ramas-bun de lad neva, ceea ce insemna cd era pe cale s iasd din salon. Delilah nu avea mult timp. Trase aer in piept si se uitd precauta la veverita. Statea sub masa, adulmecand aerul si fosnind din coada stufoasa. Delilah nu avea de ales. Timpul era pretios. Se aruncd dupa veverita, dar isi agata pantoful in tivul fuste, care se rupse, rasturnand si spargind bolul de cristal. Ateriza in mijlocul lucrurilor rasturnate, strangind in maini corpul mic $i blanos al veveritei. Cand o umbra veni spre ea, se ridica intr-un cot pentru a se in- toarce sia se uita la silueta dreapta ce se profila in spatele ei. ~Oh, bonjour, mére. Adica... mama. Mamei nu-i placea cand fiica ei fi spunea mére. Faptul ca Delilah vorbea in francezd — mai precis, intr-o francezd proastd — o enerva pe mama ei. Sprancenele intunecate gi impunatoare ale mamei se ridicara. Incruntatura de pe chipul ei era inconfundabila si omniprezen- ta. Contele de Hilton se afla in dreapta ei, cu un zambet iritat pe chipul ingamfat. ~Seaméné cu tatal ei, nu-i asa? Se uitd la Delilah pe deasupra na- sului su arogant si drept. Neindemanatica. ; Se presupunea ca Lord Hilton fusese cel mai apropiat prieten al lui papa. Dar, de cand murise papa, in urma cu zece ani, barbatul {i dadea tarcoale mamei. Delilah banuia de ceva vreme cdo curta. El si hidosul lui fu, Clarence, incepusera sa vind tot mai des in vizita. Ea banuia c4 erau interesati de bani - si, din pacate, mama ei avea destui m " Fee Pte MSESTTIEU. WILT GAMSCE a ag, a Pung Priete. a, Anima, ——— incurcdturile dragostet bani, Acum unchiul ei era conte, dar papa avusese grija de viitorul ei qial mamei. Mama ridica barbia si stranse buzele, Nu era niciodatd semn bun cand strangea buzele, ~Aceasta creaturé arata ca fiica mea, dar nu sunt sigurd ci doresc so recunose in acest moment. Delilah se ridicd in picioare. Parul i se desprinsese, iar o suvita mare fi acoperea un ochi gi jumatate din gur4, Incd strangind bine yeverita, Incerca s&-gi sufle parul de pe fata, dar suvita se ridicA gi cazula loc. Mary si Rose, servitoarele, incepuserd deja si strang’ mizerla pe care o facuse. ~{mi pare teribil de rau, le zise Delilah. O privira amandous, zambindu-i cu compasiune. fi fusesera prie- tene de mici si gtiau cd urma sé fie certata de mama ei. Privirea mamei c4zu pe veverita, iar ea scoase un oftat lung siafectat. -Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai acolo? Narile contesei frematarA usor c4nd privi veverita, de parca era un sobolan turbat. Delilah stranse la piept micul animal. ~Lécureuil, anunfa ea, sperand ci cuvantul veverif suna mai ac- ceptabil in franceza. Majoritatea lucrurilor pareau mai acceptabile in franceza. : Mama ei se intoarse brusc spre usa de la intrare. ~Ml voi conduce pe Lord Hilton. Iti dau cinci minute s& scapi de chestia aia si si ne vedem in salon. Trebuie si vorbesc cu tine. igi ridica iute fustele viginii in directia usii. Delilah privi in jur. Usa din fata era cea mai apropiata iesire. Trecu. fn graba pe ling’ mama si Lord Hilton pentru a ajunge la usa inainte Jor, in timp ce Goodfellow, majordomul, o deschidea. Iesi in graba, inspirand aerul de primavard, si privi in jur. Parcul era peste strada. Ar fi fost cel mai bun loc pentru veverifa. Fu atenta sa nu treaca vreo trasura, apoi travers drumul noroios gi ajunse in parc, unde gisi un oc pe iarba gi didu drumul cu geijé animalului. ~ Ai grijé, monsieur Ecureuil, zise ea, aplecindu-se si deschizan- du-si palmele cu blandete pe iarba moale si verde. 9 dcanned wii GamSc eee eee Privi veverita alergand intr-un loc sigur, apoi se intoars, sa in grabs drumul, umplandu-gi gi mai mult fustele de Dieu! Inca un lucru cu care mama avea s4 nu fie de acord, Cand ajunse din nou in foaier, cu tivul rup gi murdar, Tespira iar coafura ei era gi mai ravagitd. Macar contele de Hilton, ple Dadu repede guvita rebela peste umar. Cel mai bine era SA 0j ate Intra in graba in salon gi se opri brusc in fata mamej ei, care fie scaun cu spatele drept gi aroganta, precum o regina pe tron, 4 De Femeia o privi de jos in sus, apoi clatina din cap dezaprobato, -laloc. Delilah se ageza pe scaunul din fata mamei. Invatase cy mult ti in urm ca, daca isi tinea privirea in jos gi incuviinta ascultatoare cap, genul acesta de discutii se terminau mult mai repede. ing aie statea in fire sa faca nici unul din aceste gesturi. : ~{n legatura cu veverita, eu... -Nu doresc sa discut despre veverita. Buzele mamei erau stranse. ~ in legatura cu vaza si masa, eu. Ochii mamei erau ca niste cioburi de gheata albastra. -Nu doresc sd discut despre vaza sau masa. Biata mére! Ar fi fost framoasa dacd nu ar fi fost mereu asa de fu- rioasa. De obicei, pe Delilah. Parul blond al contesei avea suvite albe subtile, iar ochii ei asa de albastri ar fi fost rupti din rai daca nu ar§ fost asa de duri. Avea un nas perfect, patrician si riduri in jurul guri, care, fara indoiala, fusesera provocate de anii in care se incruntase la singurul ei copil. Delilah nu semana deloc cu ea. Lord Hilton avea dreptate. Semi- na cu tatal ei. Avea parul negru al lui papa si ochi identici. O copie, aga-i spusesera, pentru cd semana perfect cu el, Era exuberanta gi vorbea mult prea tare si mult prea mult, in vreme ce mama ei era mereu calma si rezervata. Delilah era un esec pe piata cAsatorit- lor, in vreme ce mama ei - chiar sila varsta avansata de patruzect si trei de ani - avea destui petitori. Hilton era cel mai insistent, darsi favoritul mamei. : Mintea lui Delilah cauta cu febrilitate. Dacd mama nu vou as. Pedepseasca din cauza vazei, a mesei sau a veveritei, ce putea S4~ Tresari. ~Este vorba despre urechile de magar? © $1 travey Noroi, Mon dcanned wii GamSc _-——— Ineurcdturtle Fragostei — Mama facu ochii mari, un pic alarmata, ~Urechi de magar? Oh, vail Probabil cA nu era cel mai bun moment s5-i spun’ mamei cd facuse repetitii pentru o piesa de teatru caritabilé. Contesa rareori aproba ceva din ce facea Delilah si implicarea scandaloasei ducese de Claringdon. Lucy Hunt. lar punerea in scena a unei piese de teatru avea si fie sigur alt lucru din lunga lista de lucruri cu care mama ei nuera de acord, chiar daca jucau intr-o piesa de Shakespeare, Visul unei nopfi de vard. -Nu conteaza, zise Delilah peo voce cat putu de relaxata, Mana scoase alt oftat adanc gi afectat. isi atinse tamplele cu cate un deget. ~Nici macar nu vreau sé stiu la ce te-ai referlt. Dar nu e vorba despre nici unul dintre aceste lucruri. Méinile mamei se lasara in jos $i ramasera imobile in poala ei. Delilah o privi cu admiratie. Niciodatd nu reusise si stapaneascd arta de a sta complet nemigcata. Nu reusise s& stpaneasca nici vor- bitul fluent al limbii franceze, sa aiba rabdare, sA toamne ceai fara si-1 verse, s4-si pastreze hainele curate si sa nu le rupa sau alte lucruri pe care le incerca. Toate defectele ei erau sursa rusinif interminabile amamei, Delilah strénse buzele, dar nu reusi sa nu bata cu pantoful in podea. Cand avea sa invete cd era mai bine sa-si lase mama sa vor- beasca prima? Astfel, conversatia avea tendinta si fie mai putin incriminatoare, ~ Despre ce ai vrea sA vorbesti cu mine, mama? se chinui ea si intrebe pe cel mai cuviincios ton de care fu in stare. Mama o apreciase mereu cAnd era cuviincioasa. ~ Este vorba despre cAsitoria ta. In pieptul lui Delilah se trezi un sentiment: ‘ngrozitor, care isi facu loc in stomac, unde se agezi, ficdnd-o s& se simta ca gi cum ar fi Inghititd o mica nicovala. Stiuse de ani intregi c4 avea s4 vind ziua asta, dar sperase cd nu avea sA soseascd aga de repede. ~ Luna viitoare implinesti douazeci gi trei de ani, continua mama. Era adevarat, ~Da, mama. ~Este mult peste varsta respectabild la care o tanard ar trebui sa §€ Clsatoreasca, dcanneu win VainSc eee ee ee er | ea de lucrurile considerate Tespectabile q ind : pe ene ee i conta daca scopul acelej any, -i aga? Sic ns mita ersoana, nu-i aga? $ = . respectabilitatea. -Da, mama. i inci bland cu i t ultimele cinci sezoane um d , eesti pe petitoarele pentru alte tinere domn; Claringdon, Bra adevarat. -Da, mama. Bee A Delilah reugi s4 nu mai bata din picior, dar degetele Continuay s3 Ucesa de NSOare, ise miste in pantofi. A¥is a Na pare sa te fi gandit la casatoria ta. Siasta era adevarat. -Da, mama. ? 7 A 4 Era vina ei cd era mai distractiv s4 gaseasca persoane Compatibile pentru alti oameni decat sa-si doreasca sa fie curtata? Cand era copil, abia astepta sa fie curtata de domni chipesi. Dar asta fusese cu ani in urmé, inainte sd creascd si si devina complet neeligibila, Stiuse mereu ca la un moment dat trebuia sa se casatoreasca. Se parea a rabdarea mamei se terminase. ~As zice ca prietenia ta cu Huntley nu a avut o influenta buna, Si el refuza sa se cdsatoreasca. Iar el este duce, pentru numele lui Dum- nezeu! Intr-o zi, va avea nevoie de un mostenitor. Delilah treséri. Niciodata nu era semn bun cand mama il mentiona pe Thomas. Cei doi abia se puteau suporta unul pe celalalt. ~Thomas nu crede in casatorie. ~Da, ma rog, dar tu ai face bine s4 incepi sa crezi. Spranceana ex- trem de critic a mamei se arcui din nou. Acesta este al saselea sezon al tau gi e pe terminate. Da, dar cine numira? $i de ce trebuia mama sd pronunte cuvintele al, saselea de parca erau o blasfemie? Parea un sarpe care suiera. aos 2 : logodesti anul acesta, continua mama ei. Daca nuo * Vol Al obligata s4 iti gasesc ey unk i Delilah siri de pe scaum. cae ~Nu, mama! Avea puri trang in lateral ama ridicé din ancenele si isi a tnd Det oe Sprancenele gi igi Privi fata cu dispret pana nasi Privi " dar incepu sa bata din ah a a Reusi sa-si desclesteze pumnii, 2 5 dcanned wii LamSc ee Contesa isi quguie buzele. ‘ _ Te crezi petitoarea aristocratiel, draga mea. A sosit momentul s4 te ocupi de propria cisatorie, Delilah inspira adanc, apoi dadu aerul afara. Apoi mai inspira 0 data casi se calmeze. Matuga Willie o invatase sa foloseasca acest mic truccind avea de-a face cu mama ci. Delilah nu avea sd stie niciodata cum matuga Willie si matuga Lenore, mama verigoarei ei, Daphne, crescusera impreuna cu mama ei, fiind aga de diferite, de fericite, de dragute Si de placute Cele trei surori nu ar fi putut fi mai diferite. Dupaa treia respiratie calmanta, Delilah facu un efort sa gandeas- a. Casatorie. Prea bine. Deci chiar se intampla. Trebuia sa-si gaseasca un partener pan a sfarsitul sezonului. Inghiti in sec. Luna viitoare. ~Desigur, va trebui sa gasesti pe cineva dispus sa-ti tolereze... Mama ei o privi din nou de sus in jos. Excentricitatile, continua ea. Dar sunt destui tineri de calitate care au nevoie de o zestre substantiala. Iti sugerez s4 pui ochii pe unul dintre ei. Delilah clipi pentru a indeparta lacrimile. Refuza sa o lase pe mama ei so vada plangand. Nu mai permisese asta de cand era copil. De cand murise papa. Atunci ii spusese mama ei ca plansul era pentru oamenii care nu-si puteau controla emotiile, lucru dificil pentru De- lilah. Avea tendinta sa-si lase emotiile sa i se citeasca pe chip. Acesta era unul dintre nenumaratele motive pentru care fusese o dezama- gire ingrozitoare pentru propria mama. Dar Delilah mereu avusese de gand sa se marite bine. Chiar se gandise la asta. Doar cd fusese... distrasa. De fapt, ea si Lucy reusisera si giseasci perechi perfecte pentru toate prietenele ei. Lady Eleanor Rothschild, Lady Clara Pennington si Lady Anna Maxwell. Aceste tinere domnisoare debutasera odata cu ea, iar una cate una se mari- tasera cu fermecatori si chipesi domni cu titlu din aristocratie - fu- seserd cAsatorii din dragoste, nu altceva. ~Nu mi intelege gresit, continua mama, trecandu-si o mand peste fusta ei perfect calcata. Nu ma astept sd inchei casatoria sezonului. Delilah clipi. ~ Casatoria sezonului? Cu siguranta, mama ei nu se referea... ~Am auzit cA ducele de Branville igi cauta sotie anul acesta. La dracu’! Exact la el se referea mama ei. $i era adevarat. Du- cele de Branville era de mult cel mai ravnit burlac. Pana in acel an, ocanneu willl GamSc use aritase interesat de gasirea unei sotii, Ba gj Lucy isi z re parte din sezon discutand despre perspectivele 4 mare Pp’ una dintre di ctiile preferate. -Da, murmur ea ca raspuns pentru mama ei, Ducele Tee Vi, Bra, gett fan dep y siguranta ravnit. rant, este cu i ei se curbara. Burele mame! zis, nu am asteptari ca tu sa obtii ~Dupd cum am 2is, 1) step 84 obtiio Corer, unul precum Branville, pentru Dumnezeu! Nu. Cineva yn we lh hm... rezonabil ar fi mai potrivi Ba se ager gimai dreapta, a posibil. in acest scop, am ales deja pe cineva pentru tine, va Stomacul lui Delilah se agita teribil. -Pe cine? Un fior rece fi cuprinse pantecul. ~ Clarence, desigur. Delilah ramase cu gura cAscata, iar sprancenele i se unira, —Clarence... Hilton? Mama ei isi ridicd privirea spre cer pentru o clipa. ~Desigur, Clarence Hilton, cine altcineva? -Oh, mam, nu! Delilah nu-si putu retine dispretul din voce. Sunt siguré cd pot sa gasesc pe cineva mai bun decat Clarence Hilton. -Oh, serios? zise taraganat contesa, incrucis4ndu-si bratele la piept si privind-o pe Delilah peste varful nasului. -Da, serios. Delilah incuviinta ferm din cap. Ar fi preferat sd se marite cu un tap libidinos decat cu Clarence Hilton. Barbatul era corpolent, miro- sea urat $i rareori vorbea, iar cand o facea, nu avea nimic interesant de zis. ~Prea bine. Mama se ridica si se indrepta spre usa. Iti dau timp and la ziua ta ca sa obtii o cerere in casatorie mai buna. Delilah igi inclesta maxilarul. Mama ei nu avea mare incredere ai as See credea c4 Delilah era in stare sa gaseasc4 un 5 insd CA ineva maniac sio ai prlpscel nin Delilah. De obicei, facea tot ce Me indiferent cat de tare incerea yo nee Pan la urna. Dat on Copia tatalui ei din mai smh pa putea opri asemenea ganduri. : Puncte de vedere, iar ceea ce simteé dcanned wii LamSc __-—— Ancurcdturile dragostet —_ | acum arata cd era teribil de incapatanata si ridicol de hotarata cand igi punea ceva in cap. .. | Pentru Dumnezeu, avea sa-i arate ea mamei! Avea si-i dovedeas- ca, pana la urmé, c& nu era o cauzd pierduta, aga cum o considera, Si apoi, cine stia mai bine decat ea sa incheie cdsatoria sezonului? Era opetitoare, nu-i aga? ~Aiface bine s4 i}! amintffti cé Clarence Hilton este mostenitorul unui titlu de conte, zise mama. ~-$tiu prea bine. Delilah incercd, dar nu reusi sd-si ascunda sarcasmul din voce, ~Nu fi impertinenta! Chiar crezi cd tu poti si obtii o cerere din partea cuiva cu relatii mai bune decat ale lui? Delilah ridica barbia si tnfrunta privirea mamei, Avea s& moard incerc4nd. Pentru c4 mama ei tocmai lansase 0 Pprovocare, iar ea, din nefericire, fiind prea emotiva, zgomotoasa gi excentrici, nu putuse niciodata sa treacd pe langa o provocare. $i apoi, sansele succesului nu erau chiar minime. Cel mai bun prieten al ei, Thomnas, vorbea mereu despre sanse. Despre numere, Punea mare pret pe ele. Delilah rareori se gandea la probabilitati, dar acum trebuia sd creada cd erau in favoarea ei. Pan la urmi, o avea de partea ei pe cunoscuta ducesa de Claringdon, Lucy Hunt, iar femeia aceea era, fara indoiala, era cea mai bund petitoare din regat. ~Da, declara ea. Cred ca pot. ~Bine. Mama ei se opri in usd si se intoarse pentru a-gi privi fata cu un oarecare dispret in zAmbetul fortat. Te-ai gandit la cineva? Ai vreo perspectiva? Delilah igi indcepta umerii. Se simti rinitd de lipsa de incredere a mamei, Ziua ei de nastere era pe 21 iulie. Avea la dispozitie putin peste o luna sa-si atinga obiectivul. Obiectivul ei poate exagerat de maret. ~Da, chiar am, Delilah se ridica gi infrunta privirea mamei cu pro- priul zambet hotarat, Am de gand sa obtin o cerere in casatorie din partea ducelui de Branville. 15 , dcanned witht amSc Capitolul 2 CSP Thomas Hobbs, ducele de Huntley, se uité la sora lui mai mare, care se afla de partea cealalta a biroului sau, Stitea in Spatele biroului masiv din mahon, in vreme ce Lavinia rimasege cuviincioasa pe mar- ginea scaunului din fata lui. Parea destul de draguta si cu siguranta era eleganta. Dar cu cat distanta dintre ei era mai mare, cu atat era mai bine. Lavinia era mai mult o viespe decat o femeie, Dar era sora lui siel o iubea aga cum trebuie si-ti iubesti familia, Era raspunzator pentru ea. Tatal lor murise cu zece ani in urma. La frageda varsta de optsprezece ani, Thomas fusese obligat si para- seasca scoala $i s& preia intimidantul rol de duce. Pacuse tot ce pu- tuse ca sé fie demn de titlu. in vreme ce prietenii lui erau ocupati sa bea, sa invete si s& se distreze, el fusese obligat sa invete cum sa-si gestioneze marea avere si si-si tind arendasii multumiti. Nu doar Ca reusise si-si administreze proprietatile fara probleme, ci i sa tri- Pleze profiturile arendasilor. Pe linga administrarea terenurilor, fusese obligat sa aiba grija de mama si de sora lui mai mare necisatorita, Avusese grija de mama lui gi ti oferise Laviniei o alocatie lunara generoasa, cu care sa-si cum- Pere ce haine sau zorzoane voia ea. Familia lui si ducatul erau cele mai importante lucruri pentru el. Jurase s& nu dezamageasca nici 0 Persoana importanta pentru el. Inclusiv pe Lavinia. O privi cu atentie. ~Despre ce voiai sa vorbim? Lavinia rareori vorbea cu el, aga cd era cumva curios sa afle ce voia. O pisica sfrijita gi cu un singur ochi sari pe birou, iar Lavinia exclama uimita: ~Pentru Dumnezeu, ce este chestia aia? Se dadu in spate pe scaun pentru a pune distanta intre ea si animal. dcanned wii GamSc valerie PON Thomas se ridicd si lua pisica in oe ei ee &U Bria pe coridorul de dincolo de birou giinchise 44: P OarSe $i reven; in spatele biroului. -Acela este Hercules. -Aio pisica? at in vocea Laviniei se simti scepticism. Del Nu. Am fost de acord sa tin 0 pisica pent os elilah. A gasit-y afara, lang’ grajdurile casei ei de la oras, grav ranit de alta pisica, Agq armas doar cu un ochi. ai ya Ne De ce nu tine pisica Jaeaacasa? intreba Lavinia, cu barbia incg ridicata. Mama ei nu accepta animale in casa. ~ Are dreptate. Ar putea avea purici. —Cu sigurantd a avut, confirma Thomas. Dar Delilah 1-a splat si mea asigurat cd acum este curat. 7 _ Cite lucruri te convinge fata aia s4 faci! marai Lavinia. ig Un ranjet i se intinse pe chip. -Nu stii nici jumatate din ele. in afara de pisic4, mai sunt un cAine outrel rat in grajdurile din Huntley Park si un iepure cu o ureche in camerele servitorilor. Toate, datorita inimii mari a lui Delilah. -Doar js serios, Zi esta ; . a eee a zise Lavinia. Un iepure cu o ureche? P . Dar ceva imi ae a despre mica mea menajerie ject ventt $4 vorbim i aptati. ~Aidreptate, Lavinia igi i . tre . Am venit sa discutam Heese degetl peste o spranceana neagra. Dirbie. Veauaimémirit estul de simplu, de fapt. Ridica Thomas clipi. $i : pi. Sigur nu auzise bit oA bat Sof cumult timp in Sarda, Lavinia incetase sa mai caute mie ee capul intr-o wet’ a ca deja era o fata a mariti? fc Chipul ei fe aa ei ramase neclintit, Ho eae Aas bine. Winia abia ridica di ater ~Este datoria ta i an eee acoperiti de mata tample pa is gasesti un oe pana la sfarsitul se: sot, Thomas. A: ~Sezonul asta? zonului, . As vrea sa se in- 18 dcanned wii LamSc __-— iincurcdtturile dragostei ——— Thomas incerca s4-gi pastreze chipul inexpresiv, dar Lavinia sigur saci vada scepticismul. Dar ea avea dreptate. El avea o datorie ee de sora lui, dar presupuse c& urma sa ramAna in grija lui pe ter- fal men nedeterminat. | . _Bxact. Lavinia stranse buzele ca o pruna uscata. Am asteptat destul. Ar ficazul sA ma marit. ; E : Fusese de mult cazul sa se marite. La treizeci si doi de ani, Lavi- nia era cu cinci ani mai mare decat Thomas, si indubitabil, o fata patrana. Debutase cu multi ani in urma si aproape ca se maritase cu punul prieten allui Thomas, Lord Owen Monroe. Dar cealalta sora a Ini, Alexandra, era sndragostitd nebuneste de Monroe de ani intregi siti convinsese pana la urma pe parintii lui Owen, dar si pe ai lor sa fie de acord cu casatoria. Chiar daca Laviniei nu-i pasase de Owen, se enervase, ca de obicei, si igi petrecuse urmatorii ani facand ce voise. Thomas banuia ca, in parte, ingrijorarea pentru comportamen- tul Laviniei dusese la boala de inima ce il rapise pe tatal lor cdtiva ani mai tarziu. De cand devenise duce, era prima discutie despre un sot pe care Thomas o purta cu Lavinia. El crezuse, ca toata lumea, cd ea era intru totul... ei bine, neeligibila, Sora lui era frumoasa, educati si calma. Dar avea o limba de vipera si inclinatia de a o folosi. Femeia era pur sisimplu o scorpie. El tusi. -Nu sunt sigur ca... Lavinia ridicd o mana. -Dacd esti pe cale sa ma refuzi, iti sugerez sa-ti regandesti cuvin- tele. Stim amAndoi ca am fost preferata tatei. Ar vrea asta pentru mine. Am fost in doliu, poate mai mult decat ar fi trebuit, dar acum vreau un sot si am de gand sa gasesc unul. Dadea vina pe doliu pentru lipsa unui sot? Ce convenabil! Lavi- nia obtinea mereu ce voia. Sau, mai bine spus, ce ii cerea. Dar me- teu tiuse ce si-i spun lui Thomas pentru a-l tulbura. Lavinia fusese preferata tatei, Sau, mai corect, Thomas gi tatal lui se certasera cu aproape fiecare ocazie. Inclusiv ultima data cand el il vazuse in viata. Poate ca Lavinia contribuise la aparitia bolii de inima a tatalui, dar ‘Thomas umpluse paharul, lucru cu care fusese obligat s4 traiasca in ultimii zece ani si pe care avea si-| duca tot restul vietii. ‘Thomas batea cu degetele pe biroul din fata lui. ocanmed wii LamSc Ve eee | Ss UU! f yAndit la cineva? aati ge vazu nici o emotie. Flutura mana in aer, Banuiesc cA vei putea pasi tu pe cineva potrivit.. Thomas se gandi, Nici unul dintre domnit pe care ticunostea 7 fi fost interesat de Lavinia gi, sincer, nu i-ar fi dorit nici unuia dintye cj si aiba parte de groaznica lui sora. Calcul in minte FaNsele de - gasi Laviniei un sof. Nu erau favorabile. Deloc. ~ [mi pare rau, Lavinia, dar am crezut c4 nu mai esti interesats de casatorie. Ea miji ochiila el. ' a -Poate ca nu mai am optsprezece ani, dar inca fac Parte din up, 4 dintre cele mai bune familii din Londra gi ma astept ca tu s-mj Ofer o zestre considerabila. Una care sd atraga genul de petitor pe care il merit. 7 i »Pe care il merita? Thomas nu era sigur pe cine merita ea, Sau cine o merita pe ea. Dar avea dreptate in privinta zestrei. Daca o ma- rea un pic, cresteau si gansele de a-i gasi un sot. Probabil c trebuia sa o creasca substantial, se gandi el facand o grimasa. ~Ce altceva mai am? Cand vocea ii deveni plangacioasa, scoase ° batista si igi tampona ochii in incercarea de a-l convinge ca plangea. Alexandra s-a maritat deja. Ma astept sa te insori si tu la un moment dat, iar cand o vei face, nu-mi pot inchipui ca noua ta duces3 va ac- cepta ca tu sa ai o sora mai mare prin casa, Thomas se sprijini de spatarul scaunul sau sio privi. Nu credea nici o clipa cd ea era realmente suparata, dar avea dreptate. Poate G Lavinia avea dreptate. Poate cA ar fi fost bine pentru amandoi ca ea sd se marite. Batista fi cizu repede de pe chip. __”Mé astept sam un aranjament pana la sfarsitul sezonului. Se ridica si se indrepta Spre usa. Ma bazez pe tine, Thomas. Se intoarse incet, cu un zambet dispretuitor pe chip. Lacrimile ei false se uscase- ra repede. Daca esuezi, iti pot face viata destul de neplacuta. Thomas clatina din cap. Normal ca trebuia sa incheie cu 0 amenintare. Tipic Laviniei, ~Ozi minunata, dragi soral legi din incapere fara 53 Se mai uite la el. Thomas se sprijini de Spatarul scaunului, igi trecu mana prin par si gemu. La dracu’! Nu anticipase asta, Lavinia voia un Sof? Cum sa facd el asta? isi petrecuse on deanmneu wii LamSci _— ncurcaturile dragostet ultimil zece ani din viata intelsaine erat despre care stia prea putine $i invatind despre ele, dar s4 devina peyitor putea fi peste abilitatile lui, a . cand preluase rolul de duce, intreaga lui viata se schimbase. Trecuse de la un (nar marchia care mergea la Oxford la un barbat vo multime de responsabilitati importante gi variate. Nu crezuse ca putea. Mai ales la inceput. Dar invatase gi depusese toate efortu- rile si devina barbatul pe care l-ar fi vrut tatal sau drept fiu. Un bar- pat de care mama gi surorile lui sa fie mandre. Nu ca Lavinia ar fi fost miandra. Dar Alera. Si mamala fel. Zilele fara griji erau putine si pur- tape umeri greutatea responsabilitatilor, dar se descurca cu toate, in timp cele era loial amicilor sai, cum ar fi fost bunul lui prieten, Will. El si Will crescusera impreuna. Isi petrecusera copilaria impreu- na, Will fusese baiat la grajduri pe proprietatea tatalui lui Thomas. Dupa ce murise fostul duce, Thomas isi promovase prietenul la rolul de valet personal. Will nu era un valet acceptabil, in cel mai bun caz, dar lui Thomas nv-i pasa. In tinerete, Will fusese batjocorit fara mila pentru faptul ca se balbaia, iar el si Thomas se batusera cu alti baieti de nenumarate ori. Thomas nu-| lasase niciodata sa se bata singur. Diferenta de statut dintre ei nu contase niciodata pentru el. Dar Thomas Hobbs era loial si respectuos, iar daca sora lui voia un sof, avea sa faca tot ce-i statea in puteri pentru a-i gasi unul. Spre norocul lui, cea mai buna prietend a lui era petitoare. Delilah stia ce era de facut. Intentiona sa o viziteze si sa ii ceara ajutorul. Voia sd 0 roage sa-i gaseasca Laviniei un sot. Putea fi casatoria cel mai difi- cil de realizat, dar, daca cineva era in stare so faca, aceea era Delilah. Desigur, asta insemna ca Delilah si prietena ei, Lucy, urmau sa-] intrebe pentru a mia oarA de ce el refuza sa se insoare. Dar inca nu avea de gind sa le spuna. Pentru ci Thomas avea un motiv sa pretin- 44 cd nu era interesat sa se insoare. Un motiv cu adevarat intemeiat. dcanned wii GamSc Capitolul 3 CED Delilah intra in fuga in biblioteca lui Lucy Hunt. Spatioasa inca- era plina cu rafturi de carti necesare, dar era aglomerat& siculu- pee’ e care le stranseserd intreaga vara pentru scena reprezentatiej ae eopatil muschiul si urechile de magar cu care contribuise Delilah se aflau pe o masa din mijlocul inc4perii, impreuna cu alte Jucrari similare. Cassandra Swift, contesa de Swifdon - una dintre cele mai apro- piate prietene ale lui Lucy -, statea in colt, pictand un copac mare pe obucata de panza. Cu parul ei blond ca mierea si ochii precum albas- trelele, Cass era o artista talentata sii se solicitase si picteze recuzita pentru productia lor. Verisoara prin cAsatorie a lui Delilah, Danielle Cavendish, ocupa alt colt, unde ea si cateva servitoare se ocupau de cusutul tuturor costumelor. Pe langa Derek Hunt, mai erau cAtiva dintre prietenii lor, inclu- siv Lord Owen Monroe, sotul lui Cass, Julian, contele de Swifdon, si varul lui Lucy, Garrett, contele de Upbridge. Barbatii erau ocupati sa care restul de obiecte necesare piesei. ~ Delilah, iata-te! Lucy se duse sé o salute, Miniona ducesa era superba cu buclele negre si ochii in doua culori diferite, unul cAprui si celilalt albastru. Se roti intr-un cerc, fustele ei verzi fosnind in jurul gleznelor. incepe sa arate frumos, nu crezi? Delilah incuviinta din cap si privi la haosul din jur. ~Da. Ce ne mai trebuie? Lucy se batu cu degetul pe obraz. ~ Un felinar, un tufis, un Putem face rost de unul. Delilah ridica un deget in aer. ~Cred ca Pot face rost de un caine impaiat. ,, Perfect, draga mea, raspunse Lucy cu un zambet si incuviintand in cap, Delilah miji ochii ganditoare. pergament si un caine de jucarie, dac& dcanned wii LamSc Vee OUTTA a il, nu-i asa? Unul adevarat nu ar fi acceptabil, nu-i aga? -Uni -Nu cred, draga mea. S-ar putea transforma rapid Inte ae tate. Toatd vara am ascuns totul in dorm ne a -Ai as : niciodat’ in camera mea. Jadore intimitatea, desi U, a daca as ascunde un caine adevarat, ar putea afla, , re mama lui Delilah, Lucy isi dadu ochii ej neol camp tocmai am venit de la intalnirea Societatii tru Tratamentul Uman al Animalelor, iar Lady Rothw. cantata c4nd i-am spus ca recuzita pentru Piesd este ay Mai cu viata, baieti! zise Lucy catre barbati. Mai sunt in trasuri, Owen si Julian iesira din nou. Derek se opri pentru a-si siruta sofia pe frunte in semn de bun venit, apoi fi urma. Lucy se duse la muschiul lasat de Garrett pe masa. ~Vom avea nevoie de mai mi re adevaratd in mijlocul noptii. ~Da, fu de acord Delil adecvat. Lasand hartia verde Pe masa, Lucy isi incrucisa bratele la piept siofta, torul ism Regale Pen. ella fost in. Proape gata, multe lucrug ult. Vreau ca scena Sd arate cao padu- lah. N-are sens si o facem daca nu arata ~A trebuit si tin copii departe de aripile de zana zile intregi. Mary si Ralph insista sa joace sieiin piesa, Delilah batu din palme. ~Ar trebui si-j lasi, Lucy. Se vor descurca excelent, fara indoiala, sise vor distra, ~ Da, dar au numai inci si sase ani, M: 4 4 indoiesc ca vor putea sta ‘refi toata seara, Altfl,j-as lisa, Delilah rase, ~Banuiesc ca 0 Piesa precum Visul une nopti de vard este un pic cam mult pentru copiii mic, : Lucy intinse mana Pentru a-si indepar: A a ‘ta o suvit fa neagra si carliontata de pe frunte, e aaa . s Mi-ar Placea sa o distribui ica lui Cass in Piesa pentru ca este mai mare, dar se pare cg fata nu-i deloc interesata. Este timid ca mama ei, draga de ea, i dcanned wii LamSc gncurcaturtle dragostet —§———— apre Cass, care rimAsese agezata, pictand in colt. Cass wi wratid ele cu un zambet, pre ie eA pictez, nu sa joc. lar Bella ar fi un pachet de nervi - Bu prefer 88 won raga mea, rosti Lucy, zimbindu-i la randul ei. $tim. Dar z ate pail, Ja fel de bund gi de minunata ca mama ei. Nu-ti este oerG a distribui pe altcineva in ultimul rol de zana. “ e tri aminteste ceva. Delilah se duse la biroul din colt, aflat aS A, si ridicd 0 placuta cu o lista prinsa de ea. SA trecem nga fereast . 4 ae a ‘a in revista. Mai avem cateva roluri mici care tre- din nou distributi | buie impartite si nu mai e mult timp pentru asta. -Prea bine. Lucy veniila fereastra $i se uitd afara la barbatii care descarcau mai multe decoratiuni din trasura. {ntre timp, Delilah lua o penita. -Tu $i Derek sunteti Titania si Oberon, desigur. Lucy batu din palme. ~Da. Mereu am vrut si ma imbrac ca o regina a zanelor. Exista atat de putine ocazii sd te imbraci asa in viata, termina ea oftand. Delilah se lovi usor cu capatul penitei peste buze. Sunt de acord. Este o situatie de care trebuie si profitam din plin. Lucy veni lang Delilah si privi lista peste umarul ei. ~Julian este ducele Tezeu, zise ea. Alex trebuia sa fie Hippolyta, dar acum, dupa ce ne-a spus cd e insarcinata, trebuie si gasim pe altcineva pentru rolul acela. -Varul Rafe este Nick Bottom, adauga Delilah. $i Jane este Hermia. Lucy incuviinta din cap. ~ Garrett este Lysander. Tu esti Helena. Pe chipul lui Delilah aparu un zambet. ~ Mai ramane ca ‘Thomas sa fie Demetrius. ~ Eu tot cred ca ar fi trebuit sa primesc rolul lui Puck. gene intra in incapere cu bratele pline de frunze de hartie. De- Privi spre el gi rase. Thomas era inalt gi slab, cu parul inchis to $i ochii albastri. Se imbraca simplu, fara gust: pantaloni in gri-inchis, haina albastra, vest alba, cAmasa alba gi o esarfa dcanned win GamSc Valerie Bowman ———_ legata intr-o maniera indoielnica. Cizmele lui negre lustr, inuta. aeomeer ay la un bal cand Delilah avea treisprezece ani, iar Thomas saptesprezece si de atunci fusesera nedespartiy. Delilah, care fusese prea mica sa se afle acolo, se strecurase inauntru si Spusese ceva cinic despre turbanul lui Lady Hammock. Cand Thomas facuse un comentariu asemanator, ea fi ceruse sa stea impreuna Sifsi petro. cusera restul balului vorbind si razand in hohote. Delilah continua sa zambeasca in timp ce il studie din Cap pana-n Picioare, Era cat se putea de departe de Puck. ~Iata-te, Thomas. Credeam cd nu te voi vedea astazi, ~Intalnirea cu avocatul s-a incheiat mai devreme, raspunse el, lasand bratul de frunze de hartie pe canapea. Voiam sa vad ce ne mai trebuie pentru recuzita, Siamo propunere de afacere Pentru yoj doua. Asta, daca ma lasati si-l joc pe Puck in loc de Demetrius, ~Este mult prea tarziu pentru asta, Nu Poti fi Puck, raspunse Lucy, fluturdnd un deget spre el. Cade a memorat deja toate replicile, ~$i apoi, tu esti perfect pentru Demetrius, il asigura Delilah, adu- nand frunzele de pe canapea $i punandu-le lang3 urechile de magar de pe masa din apropiere, ‘Thomas isi inclina capul intr-o parte. ~Mereu am crezut cd Demetrius este un ticdlos mai mare decat Nick Bottom. Delilah rase si clatind din cap, ~Este o piesa de teatru caritabil reprezentatie, Thomas ridicd din umeri, ~Prea bine. Demetrius rémane. ~Multumese ca esti asa de binevoitor. Delilah igi musca buza. Sper doar ca mama sa numa renege cand va afla ce am pus la cale. Lucy se induiosa. O atinse pe Delilah pe umir. ~Oh, draga mea! Mama un lucru sau altul. Cred ca a Uite com, &, Thomas, $i facem o singurd actrita drept fica. a dcanned wii GamSc —— Incurcditurile dragostei Lucy flutard mana in aer. Cine e actrita? Noi organizam o singura Teprezentatie de caritate ingura cale dea vedea piesa este de a oferi osumd mare Societatii Regale. Nu este ca gi cum am vinde bilete la Covent Garden, pentru numele lui Dumnezeut Delilah oft, cufundindu-se in canapea. fn casa mea de lata ~$tiu, dar mama este persoana cel mai dificil de multumit din jume, Dacd nu ma cearta c4 nu am rabdare si nu dau dovada de puna-cuviinta, este nemultumita ca am trecut prin ultimele cinci sezoane fara sa primesc vreo cerere in cAsatorie, Lucy isi dadu ochii peste cap. - Cui fi pasa? Tu nu vrei orice cerere. Vrei una buna. Si apoi, nici eu n-am primit nici o cerere in primele sezoane, dar am ajuns sa ma marit cu un duce. -Am incercat sa-i spun asta, rosti Delilah. Nu poate fi convinsa. Lucy o trase de maneca ei verde. -Ca sA nu mai zic ca ti-ai petrecut ultimele cateva sezoane ajutandu-ti prietenele sa-si giseasca parteneri buni pentru ca esti jubitoare, iti pasa si te pricepi foarte bine la petit. Ai fost formata de cea mai buna petitoare. -N-a fost formata de tine, Lucy? intreba Thomas ranjind si jucan- du-se cu urechile de magar in timp ce vorbea. Lucy se aseza pe divan langa Delilah. ~ Exact asta vreau sa zic. Delilah isi impunse coafura cu varful penitei. ~Da, dar mama insista si nu mai petesc pentru altii in sezonul Asta gi sA mA concentrez pe mine. ~Serios? Thomas ]asa urechile de magar cu care se juca. Un zambet larg trecu peste chipul lui Lucy, care batu din palme. -Tu vorbesti serios? Delilah incuviinta din cap, simtind un disconfort in stomac. ~Da. $i am fost de acord. Dau vina pe bolul de cristal. ~Bolul de cristal? repeta Thomas, incruntandu-se. Delilah tresari. ~Incercam sa prind o veverita in foaier si am spart bolul de cristal almamei. Dupa aceea, am fost aga de tulburata, incat cred ca ag fi fost de acord cu orice mi-ar fi cerut. dcanned wii LamSc ——-. Valerie Bowman —_ | Lucy igi imbratisa prietena cu veselie siexclama; -Oh, Delilah, astept de ani intregi si-mi 5 sa gasesti un sot! N-as putea fi mai incantai perspectivele? ~ Da, zise Thomas pe un ton amuzat. Se ar ga Delilah, isi intinse picioarele lungi si batu maniera foarte dramatica. Ard de nerabdare, Delilah il impinse in umar. ~ Nu rade de mine! Poate ca tu nu crezi in casatorie, mereu sustinatoarea ei si trebuie sd ma marit, ~N-am zis niciodata cd nu cred in cdsatorie, teplicd Thomas ta. gandu-se de manseta si inca zambind, Eu doar am spus ¢§ nu tig grabesc. $i asta de fiecare data cand voi doua m-ati implorat si y las sa-mi gasiti pereche. Delilah isi didu ochii peste cap. ~Tu esti duce, pentru numele lui Dumnezeu, si nu ne lagi si. gasim o ducesa! Este innebunitor! Lucy il expedie pe Thomas fluturand din nou din mana, ~Nu-l lisa sa te descurajeze, draga mea. iti vom Basi o partida excelenta. De fapt, am de gand ca asta sa fie Prioritatea mea pentru restul sezonului. Expresia de fericire pura de pe chipul lui Lucy o facu pe Delilah sa rada. ~ Daca stiam ca vei fi aga de incantata, as fi putut sa caut un sot in urma cu trei sezoane. ~ Prostii. Lucy lua penita si lista cu distributia din mainile lui Delilah si le puse inapoi pe birou, in urmé cu trei sezoane, mun- ceam din greu si-i unim pe Lady Eleanor Rothschild sipe marchizul de Hinsdale. ~A fost un cuplu excelent, adauga Delilah, incuviintand din cap. Cei doi sunt aga de fericiti impreuna, iar acum 0 au pe micuta Theodora... ~Hm... Thomas tusi. Cred ca Excelenta Sa te-a intrebat ceva. Care sunt perspectivele pentru casatoria ta, Delilah? ~ Da, corect. Delilah se duse spre mormanul de costume create de Danielle si ridica o pereche de aripi sclipitoare de zana. Se intoarse pentru a se uita la cei doi prieteni ai ei, cu un zambet ca de pisica pe chip. Sunt o dezamagire pentru mama. Exista doar o perspectiva. Pui ca @, ti 5 Pregic: i "8 Acum, Care ‘uy t UNca Pe scauny] de din Bene spre “a bin Care sunt Perspectives dar exam oy 8 dcanned wii CamSc am AR MPCATUT Te aragostei Lucy se incrunta. -Cum adica? Thomas se sprijini greoi de bratul scaunului, -Da? Cum adicd? Delilah roti aripile intr-un cerc, -M-am hotarat sa pun ochii pe petitorul care Sigur 0 va impresio nape mama. Cel mai ravnit burlac al aristocratiei din sezonul Asta, " Nu-iscapa schimbul de priviri sceptice dintre Lucy si Thomas, Nici unul din ei nu avea o impresie prea buna despre mama ei, Sau dee opiniile acesteia. -Cel mai ravnit burlac al sezonului? repeta Lucy. Cine este? Delilah se opri din invartitul aripilor, buze. -Ducele de Branville, bien sir, ~Branville! exclama uimita Lucy. ~Ce este? Nu crezi ca e ravnit? ingrijorarea se strecura in pieptul lui Delilah. torul lui Lucy pentru a face asta. Lucy dlipi iute. ~Ba da. Sigur cd este ravnit. ~In plus, e bogat si chipes, adauga Delilah, privind-o atenta pe Lucy. siun mic zambet ij aparu Avea nevoie de aju- ~Am auzit c& e si amuzant, continua prietena ei. ~Eu nu cred ca este deosebit de amuzant, interveni Thomas incruntat. Se ridica si se duse la fereastra, privind afara cu mare interes, de Parca discutia nu-isolicita deloc atentia. ~Ce ein neregula cu Branville? o intreba Delilah pe Lucy, igno- Yand in mod vadit remarca lui Thomas. Lucy isi feri privirea, cu o oarecare urma de vinovatie in ochi. ~Eu... Pur si simplu nu stiam cd ai pus ochii pe el. Si s-ar putea si fie o problema. ~O problema? Ce problema? Inima lui Delilah bitea tot mai puternic. Se apropie de Lucy $i fi cerceta chipul. Lucy igi mugca varful unghiei. ; ~Am aflat recent cd debutanta cea mai ravnita din sezonul acesta, Lady Emmaline Rochester, a pus ochii pe Branville. 29 dcanned wii LamSc —_——————e VO -Oh, nu! x * ba se cufunda in cea mai apropiata canapea, inca tinang an. pile de s dovese sa fi stiut inainte sa vorbesc cu mama in diminea 4 asta, Eu am... Am promis ca voi obtine o cerere din partea lui Bran. ville. isi mused buza. Pana la ziua mea de nastere. ~Doar pentru cd se spune ca € cel mai ravnit burlac al sezonulyj? Thomas scoase un sunet batjocoritor $i se intoarse dela fereastrs pentrua fi cu fata spre ea. Delilah incuviinta trista din cap. . | ~Stii cum reactionez cand ma provoaca mama. A zis cé ma voi mirita cu Clarence Hilton daca nu gasesc 0 partida mai buna, Thomas isi inclesta maxilarul. - Doar nu vorbesti serios. -Nu-ti face griji. Lucy isi impreuna mainile in poala. Lucrurile astea se aranjeaza cumva de la sine. Din cate stim, Lady Emmaline nu e genul lui Branville. Cand este ziua ta de nastere, draga mea? adauga ea cu un pic de ingrijorare in voce. Delilah isi puse o mana pe stomacul agitat. Era sigura ca se putea descurca. ~Pe 21 iulie. in aceeasi noapte cu reprezentatia noastra. ~ Excelent! Lucy ridica barbia si zambi increzatoare, desi Delilah se indoia 4 increderea era sincera. Avem destul timp pana atunci. Ne vei avea pe mine, pe Cass, pe Jane si toti ceilalti prieteni ai nostri Pentru a te ajuta. N-ai cum sa dai gres. Si apoi, stii cat de mult imi plac provocarile. Delilah cerceta chipul lui Lucy pentru a afla adevarul din spatele acestei bravade. ~Cum ramane cu Lady Emmaline? Lucy ridica din umeri. -Ce-i cu ea? ~ Este superba si desavarsita, raspunse Delilah, ~ $i ce? intreba Lucy clipind spre ea, ~$ieu... nu sunt. Asta chiar e o problema Serioasa, nu crezi? Delilah isi incrucisa bratele la piept. Lucy flutura din nou o mand prin aer, ~Problemele, mari sau mici, nu ne-au oprit niciodata. Nu putem permite acestei probleme sa ne opreasca. Fii Curajoasa! 30 dcanned wii LamSc ee _—— incurcaturile Aragostet — Voi doud nu incetati niciodata sa ma uimiti. Thomas se arunca intr-un scaun gi expira ugor dezgustat. _Muljumesc, dragule. Lucy i batu pe Thomas pe umar. _Nuam vrut si fie un compliment, raspunse el. Fa fi acu cu ochiul : _Poate cd nu, dar eu asa l-am luat. Cred ca toate declaratiile ar Jpui luate drept complimente cand se poate. na Dar nu pot rivaliza cu Lady Emmaline, zise Delilah. Eu sunt lip- inde elegant, nerabdatoare, neindemanatica si, cum zice mama... Oh, da, dizgratioasa! {gi numara toate defectele pe degete. -Prostii, mormai Thomas. -Nu-i adevarat, draga mea. Lucy isi dadu o bucla neagra de pe frunte. $i apoi, eu nu eram nici pe departe bine-crescuta si am reusit ima marit cu un duce. ~Cu tot respectul pentru Excelenta Sa, rosti Delilah, Derek nu-i un duce obisnuit. ‘Thomas rase zgomotos la asta. ~Sice este, ma rog, un duce obignuit? Delilah intoarse dintr-odata capul pentru al privi pe Thomas. ~Stiiprea bine la ce mi refer. Ducele de Branville face parte dintr-o linie de duci care cauta anumite calitati la viitoarele lor sotii. Daca tu ai cduta o sotie, as zice ca ai cduta aceleasi calitati. ~Siafi bine-crescutd este una dintre acele calitati? intrebi Thomas cu scepticism pe chip, -Normal ca da, nelinistita. ~Stai putin, Stii ca e adevarat, rispunse Delilah, oftand draga mea, Lucy arta cu degetul in aer. Daca ducii obisnuiti cauta sofii bine-crescute, ce crezi cA a cautat Derek? Delilah se intoarse spre Lucy, ee Doar am vrut sa spun ca Derek a primit titlul datorita curaju- hui sau in lupta $ica, desi a fost foarte respectat ca erou de razboi, nu avea aceleasi standarde cand a venit vorba si-si caute 0 sotie, de aceea te iubeste cind esti aga de... nonconformist. O batu pe Lucy Fe mana. Spun asta fard intentia de a te jigni, Lucy, pentru cd stii cat de mult te adora, dearineu Win CamSc:

S-ar putea să vă placă și