Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA: a IV-a

DISCIPLINA: ISTORIE
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN nr. 5003 / 02.12.2014
RESURSE EDUCAȚIONALE:
ISTORIE, manual pentru clasa a IV-a, Editura Litera
ISTORIE, caiet de lucru, clasa a IV-a, Editura Litera

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Nr. DOMENII Unitatea de C. S. Conținuturi vizate/ activate Perioada Nr. ore. Observații
crt. învățare
SEMESTRUL I
1. Trecutul și Noțiuni 1.1, 1.2, Trecut-prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă S 1-2 2
prezentul introductive 1.3 istorică), spațiu istoric, surse istorice
din jurul
nostru Familia 1.1, 4.1, Trecutul familiei, sărbători de familie, timpul S 3-4 2
4.2 liber, activitățile cotidiene.
Comunitatea 1.2, 1.3, - Teritoriu, locuințe și viață cotidiană, tradiții, S 5-6 2
locală și națională 4.1 sărbători, religie, monumente ale eroilor
- Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi
al României
Copilăria de ieri și 1.1, 4.2 Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală S7 1
de azi în
comunitatea locală
Popoare de ieri și 2.1, 2.2, Localizare pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, S 8 - 10 3
de astăzi 2.3, 4.2, sărbători:
4.3 - Dacii, romanii, românii
- Grecii, galii, francezii
- Slavii, rușii, sârbii, bulgarii
- Germanii, ungurii, turcii

1
Cunoașterea lumii 1.2, 1.3, - Marco Polo, Cristofor Columb, Magellan, S 11 -13 3
prin călători 2.1, 2.2, - Badea Cârțan, Spătarul Milescu, Emil
2.3 Racoviță, Alexander Csoma de Korosi
- Exploratori ai secolului XX
Recapitulare 2.3 3.1, Recapitulare semestrială S 14 1
semestrială 3.2
SEMESTRUL al II lea
2. Epoci, Antichitatea 1.2, 2.1, Legende și scrieri ale anticilor despre daci și S 1-2 2
evenimente 2.2, 2.3, romani: fragmente din Herodot, Strabon,
și 3.1, 3.2, Cassius Dio
personalită 4.1
ți

Evul Mediu 1.2, 2.1, Figuri legendare de voievozi, domnitori și S 3- 6 4


2.2, 2.3, conducători locali în opere literare și istorice:
3.1, 3.2, - Gelu, Dragoș, Basarab
4.1 - Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad
Țepeș
- Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul
- Transilvania - spațiu multietnic. Sat și oraș în
Transilvania medievală
- Istorici și cronicari despre personalități ale
minorităților

Epoca modernă 1.2, 2.1, - Al.I. Cuza și Unirea S 7-11 5


2.2, 2.3, - Carol I și independența, Carol Davila
3.1, 3.2, - Eroi ai Primului Război Mondial
4.1 - Ferdinand și Marea Unire
- România la cumpăna dintre milenii

2
3. Cultură și Locuri istorice din 4.1, 4.2, Mănăstiri, străzi și case istorice din comunitate, S 12-13 2
patrimoniu comunitate 4.3 monumente ale eroilor, monumente
reprezentative ale comunităților etnice din
România
9. Locuri cu 4.1, 4.2, - Așezări și construcții dacice, grecești si S 14-16 3
importanță istorică 4.3 romane (orașele grecești de pe malul Mării
pentru România: Negre)
- Castele și cetăți martore ale evenimentelor
istorice
- Construcții religioase și ctitorii lor: Mircea cel
Bătrân, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe
Basarab, Antim Ivireanu, Constantin
Brâncoveanu

Monumente și 4.1, 4.2, - Fortificațiile dacice din Munții Orăștie S 17-18 2


locuri incluse în 4.3 - Așezările săsești cu biserici fortificate din
patrimoniul Transilvania, orașul Sighișoara,
UNESCO - Bisericile din lemn din Maramureș, bisericile
pictate din Nordul Moldovei.
10. Recapitulare și 1.1, 1.2, Recapitulare și evaluare finală S19-20 2
evaluare finală 1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2,
4.3

C.S.= competențe specifice