Sunteți pe pagina 1din 3

LIONS CLUBS

DISTRICT 124 ROMÂNIA

Lions Quest
Pentru că tinerii din întreaga lume au
nevoie de aptitudini pentru viață !

Nu pentru școală, Ce este Lions Quest?


ci pentru viață Lions Quest este un program de dezvoltare a
aptitudinilor pentru viață și de prevenție, al Fundației
învățăm! Internaţionale Lions Clubs, implementat în mai
mult de 50 de țări în întreaga lume. Programele
Abilitățile de care tinerii Lions Quest se adresează tinerilor şi le dezvoltă
au nevoie pentru o viață aptitudinile necesare pentru succesul de zi cu zi.
de succes nu sunt doar Aceste aptitudini includ:
cunoștințele, ci și deprinderi • Învățarea acceptării responsabilității;
• Comunicarea eficientă;
sociale. Lions Quest îi ajută • Fixarea de obiective;
pe profesori să le fie alături • Luarea deciziilor sănătoase;
elevilor și să le formeze • Rezistența la presiunea consumului de droguri
acestora deprinderi de viață. și alcool.

Când programele Lions Programele Lions Quest:


Quest sunt implementate în • Asigură resurse didactice de înaltă calitate,
bazate pe cercetare pentru profesori şi
totalitate, 30 dintre cele 40
materiale de învăţare potrivite vârstei pentru
de calități necesare pentru elevi;
dezvoltarea pozitivă a tinerilor • Prezintă oportunități pentru elevi de a
vor fi deja dezvoltate în rândul învăța şi de a pune în aplicare aptitudini
acestora. care consolidează şi îmbunătățesc relațiile
Peter Benson, Ph.D, Președintele pozitive;
Institutului de Cercetare din • Implică familia şi comunitatea ȋn susţinerea
Minneapolis, USA dezvoltării sănătoase a tinerilor.
Programe Programele Lions Quest
oferă leadership, cunoștințe și resurse pentru a forma
Lions Quest
Aptitudini pentru
tineri care să dobândească un caracter pozitiv.
în jurul lumii
creştere Numărul programelor de ȋnvățare socială și
emoțională destinate cadrelor didactice este în
Printr-o serie de unități de predare
creștere. Multe dintre aceste programe, deși bine
tematice, programul Aptitudini pentru
intenționate, nu au la bază o cercetare ştiințifică
Creştere va ajuta la crearea unui mediu capabilă să le dovedească eficiența în materie de
școlar care încurajează și eficientizează metode și aplicare.
procesul de învățare. Acest program Programul Lions Quest are peste douăzeci de
pentru învățământul primar conține unități ani de cercetare în domeniul pedagogic precum
tematice create cu scopul de a-i învăța și o susținere științifică, existând studii care
pe elevi cum să ia decizii pozitive şi să-şi demonstrează că, dacă este implementat cu
mențină stima de sine. fidelitate, se dovedește a fi eficient și ghidat de
factualitate.
Aptitudini pentru Multiple organizații naționale și internaționale care
s-au dedicat orientării tinerelor generații înspre
Adolescenți o viață sănătoasă, lipsită de vicii și violență,
la nivel global. Până astăzi:
recunosc susținerea Lions Quest și a Fundației
Aptitudini pentru Adolescenți, cel mai • Peste 420.000 de profesori au fost certificați în
Lions Clubs International pentru dezvoltarea
utilizat program Lions Quest în întreaga toată lumea;
tineretului.
lume, ajută elevii școlilor gimnaziale, • Materialele au fost traduse în peste 30 de limbi;
Profesori din mai mult de 50 de ţări au fost formați
părinții şi profesorii acestora să facă faţă • Aproape 12 milioane de tineri au beneficiat de
și pregătiți să implementeze programul Lions
provocărilor fizice, emoţionale şi sociale pe urma programelor Lions Quest.
Quest, făcându-l unul dintre cele mai folosite
ale primilor ani de adolescenţă. Programul programe de învăţare a aptitudinilor pentru viaţă
dezvoltă competențe importante prin
promovarea atitudinilor sociale pozitive,
a respectului și a responsabilității, fiind
totodată un instrument de prevenție -
orientarea tinerilor înspre un stil de viaţă
lipsit de droguri şi violenţă.

Aptitudini pentru Acţiune


Programul Aptitudini pentru Acţiune
se desfăşoară după o programă unică
pentru liceu, care combină dezvoltarea
aptitudinilor personale, sociale şi de
gândire cu învăţarea serviciului în folosul
comunității, menită a ajuta tinerii să-şi
îmbunătăţească încrederea ȋn sine şi să-
și consolideze optimismul, să menţină
legătura cu şcoala, să se implice în
problemele vieţii reale şi să dobândească
aptitudini relevante pentru piaţa muncii.
Formarea profesorilor şi dezvoltarea profesională
Caracterul flexibil al programului Aptitudini Pentru a asigura calitatea programului, toţi dascălii trebuie să frecventeze și să finalizeze un atelier de
pentru Acţiune este determinat de o formare Lions Quest, înainte de a utiliza manualele şi de a preda lecția. Doar profesorii cerificaţi Lions
programă valoroasă care vizeaƶă o arie Quest pot obţine materialele programului. Profesorii certificați sunt eligibili pentru credite de dezvoltare
extinsă de situaţii. profesională sau diplome/distincţii. O şcoală, un club/district Lions sau o entitate guvernamentală pot
sponsoriza atelierele Lions Quest.
Cheia către succes
Cele mai bune și mai
frumoase lucruri din lume
nu pot fi văzute, nici măcar
atinse. Ele trebuie simțite
din inimă. Conectarea la comunitate
(Helen Keller) Lions Quest uneşte şcoala, familia şi comunitatea pentru a
promova dezvoltarea tinerilor într-un mod sănătos şi responsabil
prin susţinerea procesului de învățare socială şi emoţională (SEL),
Aruncă o privire în jurul
a dezvoltării personale, a prevenirii comportamentului negativ şi a
tău, ȋn clasa ta. Este posibil
devotamentului faţă de serviciile comunitare.
să identifici oameni pe care
îi cunoşti de ani de zile
şi să cunoşti alţi oameni
Consolidarea învățării sociale şi
pe care nu i-ai întâlnit emoţionale
niciodată. Ce interese şi Organizația pentru Învățare Academică Socială și Emoțională
îngrijorări aveți ȋn comun? (CASEL) a acordat programelor Lions Quest calificativul maxim
Ce aţi putea învăţa unul SEL Select. Una dintre puţinele opţiuni de programe multilaterale
de la celălalt? Împreună, K-12, onorată cu nivelul maxim acordat de CASEL, Lions Quest
ce acțiuni ați putea face, asigură o programă de învățare socio-emoțională (SEL) care va
pentru a transforma lumea ajuta la crearea unui mediu performant de învăţare, va oferi practici
ȋn care trăiți ȋntr-un loc instrucționale interactive, sprijin pentru succesul academic şi va
consolida comunitatea şi implicarea parentală.
mai bun? Cum ai putea
dezvolta o comunitate de Accentuarea serviciului în folosul
învăţare în clasa ta, în
care fiecare membru este comunității
respectat pentru faptul de a Programele Lions Quest pun accentul pe serviciul în folosul
fi o resursă educațională ? comunității. Cluburile Lions pot fi implicate în activitatea şcolilor
unde se implementează programul Lions Quest, ajutând tinerii să
participle la proiecte de învăţare a serviciului în folosul comunității,
Asociația Cluburilor Lions oferindu-le oportunități de implicare semnificativă, contribuție și
District 124 România recunoaştere. Cluburile Lions pot, de asemenea, să devină parteneri
str. Fundătura Gruiului, ai şcolilor care implementează programele Lions Quest prin oferirea
nr. 2, Câmpulung, jud. Argeș,
România suportului financiar pentru atelierele de formare, materiale pentru
E-mail: secretariat@lions-clubs.ro elevi şi prin sprijinirea școlilor în crearea unui mediu de învăţare
web: www.lions-clubs.ro
pozitiv.