Sunteți pe pagina 1din 51

ÎNTÂLNIREA 1

FIȘA 1

Lions Quest Aptitudini pentru Dezvoltare


Prezentare generală
Li󰈢n󰇷 󰈒󰇼e󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e 󰇪s󰇹󰈥 u󰈡 p󰇶󰈢󰈪r󰈜󰇲 󰈝om󰇴󰇱󰇪x 󰈧󰈥 󰈨ez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e 󰇧 󰇺󰇯ne󰇶󰇮󰇱󰈣r, de󰈧󰇮󰈝󰈜t
el󰇪󰇽󰇯󰇱or 󰈧󰇮󰈡 c󰇰󰈜󰈤el󰇪 0-5. Pro󰇫󰈦󰇧m󰇼󰇰 󰈦e󰇻n󰈥ște 󰇴ări󰇳ți, p󰇶o󰈆󰇪s󰈣󰇶i și m󰇪󰇲󰇩r󰇯 a󰇮 󰈛󰈣󰈩un󰇮󰇹ăți󰇮, de󰇹󰇪󰈦m󰇯󰇳ân󰈧u-i
să mu󰇳󰈝󰇪󰈜s󰈛ă ȋm󰇴󰈦e󰇻nă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜󰇹i󰈡g󰇪󰇶󰈥a 󰇻󰈡󰇼i s󰈛󰈢󰇵 m󰈜󰈅o󰈦: s󰇴󰈦ij󰇮󰇳󰇼󰇱 pe󰇶󰈩󰇧n󰈥󰇳󰇺 al 󰈛󰈢󰇵󰇯il󰈢󰇶 󰇵󰈥n󰇹󰈦u c󰇧
ac󰇪ști󰇧 󰇷ă de󰇽󰇮󰈡ă ti󰇳󰇪󰈦󰇯 sănătoși, ca󰇴󰇧󰇩󰇯li și 󰇪f󰇯󰈛i󰇪󰈡ți.

AP󰈓󰈎󰈻󰈲DI󰉆󰈎 󰉉󰈶N󰈓󰉋U D󰈺󰉐󰈳󰉈L󰈓A󰉋󰈺 T󰈶 󰈑󰉋EGĂTEŞTE 󰈑󰈺󰉅T󰉊󰈲 󰈳I󰈸ŢĂ


În 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰇻󰇯 󰇵ro󰇫󰈦󰇧m, co󰇴󰇮󰇯i ȋși 󰇪x󰈥󰇶󰈤e󰇧ză ab󰇮󰇰󰇯󰇺ățil󰇪 󰈛󰈜󰈦e ȋi v󰈢󰇶 󰈜󰈞ut󰇧 󰈜󰇹ât a󰈛󰇻󰈩, cât și în 󰇽i󰇮󰇺󰈣r.
Pri󰇳󰇺r󰇪 󰈜󰈛e󰈤t󰇪 󰈜󰇨i󰇱󰇮tăți p󰇻󰇹󰈥󰈩 en󰇻󰇲󰈥󰈦a: re󰇷󰇵󰈢n󰇷󰈜󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 p󰈥󰇳󰇺ru 󰇴󰈦󰈢p󰇶󰇯i󰇱󰇪 󰈜cți󰇻n󰇯, co󰇳󰈤󰈢l󰇯󰈧a󰈦󰇪󰈜
re󰇰󰇧ți󰇮l󰈣󰇶 󰈝u f󰇧󰇲󰇯󰇱i󰇧 și g󰇪󰇷󰇺󰇯on󰇧󰇶󰈥a 󰇵r󰈢󰇨󰇱󰈥me󰇰󰈢󰈦, lu󰇧󰇶󰈥a 󰇻󰈡󰈣r 󰈧e󰈝󰇮z󰇯i 󰇪󰈇󰇯󰈝i󰇪n󰇹󰈥. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, el󰇪󰇽󰇯i își v󰈢󰇶
ex󰇪󰇶󰈤󰈜 ab󰇮󰇰󰇯󰇺ățil󰇪 󰈧󰈥 󰈝om󰇻󰇳󰇯󰈝ar󰇪 și 󰇧s󰈛󰇼󰇱ta󰇶󰇪, ȋși v󰈢󰇶 󰈪󰈥s󰇹i󰈢󰈡󰈜 em󰈢ți󰇮l󰈥 în󰇹󰈦-un 󰇲󰈢󰈨 p󰈣󰈃i󰇺󰇮v și v󰈢󰇶 󰈤t󰈜󰇨i󰇱󰇮
no󰇮 󰈣󰇨i󰇪󰈝t󰇯󰇽e 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 vi󰇮󰇹󰈣󰈦.
Un 󰇷󰈝op 󰇲󰇧󰈞󰈣r a󰇰 󰇵r󰈢󰇫󰈦󰈜mu󰇰󰇻󰇯 A󰇵ti󰇹󰇻󰈨󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re 󰇪󰇷󰇺󰈥 ce󰇰 󰈨󰇪 󰈜 ex󰇴󰇱󰇮c󰈜 e󰇰󰇪󰇾󰇯lo󰇶 󰈨󰇪 c󰈥 e󰇷󰇺󰇪 b󰇯󰇳e
să nu 󰈇󰈢󰇱󰈣se󰇧󰇷󰈝󰈜 su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe n󰈢󰈛󰇯󰇾e și ȋn 󰈛e 󰈩󰈢d 󰇰󰈥 󰇵ot 󰇪󰇽󰇯󰇺a. Pro󰇫󰈦󰇧m󰇼󰇰 󰈤e c󰈢󰇳󰈝󰈥n󰇹󰈦e󰇧ză as󰇻󰇴󰈦󰈜 ef󰇪󰈛󰇺󰈥lo󰇶
no󰈛󰇮󰇾󰈥 (fi󰈃󰇮󰈝󰈥, p󰇷i󰇭󰈢l󰈣󰇫i󰈝󰇪, em󰈢ți󰈢n󰈜󰇰e) pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 su󰇨󰈤t󰇧󰇳țel󰇪 󰇯󰇳󰇺er󰈃󰇮󰈤󰈥 le 󰇧󰇼 as󰇻󰇴󰈦󰈜 ti󰇳󰇪󰈦󰇯lo󰇶. Ele󰇽󰇮󰇯
su󰇳󰇺 p󰇶󰇪󰈪ătiți și 󰇮n󰈇󰈣󰈦mați c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 mo󰈧󰇧󰇱󰇯tățil󰇪 󰇴󰈦󰇯n 󰈛a󰈦󰇪 p󰈣󰇹 e󰇾󰇮t󰈜 󰈇o󰇱󰈢s󰇯󰇶e󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 s󰇼󰇨󰈤ta󰇳țe,
în󰇽ățân󰈧, to󰇹󰈢󰈨󰈜tă, cu󰇲 󰈤ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈤it󰇻󰈜ți󰇮l󰈥 󰇴e󰈦󰇮c󰇼󰇰o󰇧󰈤󰈥 și c󰇻󰇲 󰈤ă re󰈃󰇮󰈤t󰈥 󰇴󰈦es󰇮󰇼󰇳i󰇮 󰈡󰈥ga󰇹󰇮󰇾󰈥 a 󰇧n󰇹󰇼󰈦aj󰇻󰇰󰇼i.

UN 󰈑󰈸󰉋T󰈶󰉆E󰉋󰈎󰈷T 󰈉U 󰈼󰈸M󰈾󰉁I󰈎󰉂󰈶
Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯󰇳i 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e 󰇧󰈦󰈥 la 󰇨󰇧󰈄ă un 󰇴󰇧󰈦t󰈥󰇳e󰈦󰇮󰈜t în󰇹󰈦e șco󰇧󰇰ă, fa󰇲󰇮󰇱󰇯e și c󰈢󰇲󰇼󰈡it󰇧󰇹󰈥.
Fam󰇮󰇰󰇯i󰇱󰇪 󰈜u l󰇧 󰈧󰇯󰈤po󰈃󰇮ți󰇪 m󰈜i 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰇲o󰈨󰇧l󰇯󰇹ăți p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e 󰇵󰈢t 󰈇󰇯 i󰈡f󰈢󰇶󰈩󰈜te 󰈛󰇻 󰇵r󰇯󰇽i󰈦󰇪 l󰈜 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e c󰈢󰇴󰇯i󰇮
lo󰇶 ȋn󰇽ață în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i. În󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈥 󰈛u 󰇵ări󰇳ți󰇮 s󰇼󰇳󰇺 o m󰈢󰈧󰈜󰇱it󰇧󰇹󰈥 e󰈁c󰇪󰇰󰈥󰈡tă de 󰇧 󰈇󰇯 󰇱a
cu󰇶󰇪󰈡t 󰈛󰇼 a󰈝t󰇮󰇽󰇯󰇺ățil󰇪 󰈧󰇯󰈡 ca󰈧󰈦󰇻l 󰇴󰈦󰈣g󰇶a󰈩󰇻l󰇼i și d󰇪 󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛a 󰈝󰇻 c󰈥i󰇰󰇧󰇱ți pări󰇳ți.
Pări󰇳ți󰇮 s󰈥 󰇴o󰇺 󰇮m󰇴󰇱󰇯ca în 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e p󰇶󰇮󰈡 󰇯n󰇹e󰈦m󰇪󰈧󰇯u󰇱 f󰇮șel󰈢󰇶 󰈨󰇯n
ca󰈧󰈦󰇻l 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți󰇮 C󰈣ne󰈀󰇮󰇼󰈡e󰇧 c󰇼 󰈇a󰈩󰇮l󰇯a. Ace󰇷󰇺󰇪 f󰇯șe v󰈢󰇶 󰈆󰇯 da󰇹󰇪 󰈥󰇱ev󰇮󰇰󰈣󰈦 du󰇴ă fi󰇪󰈛󰈜󰈦e l󰇪󰈛ți󰇪. De
as󰇪󰇲󰈥󰈡e󰇧, p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰇼󰇱 le 󰈢󰈇󰈥󰈦ă pări󰇳țil󰈢󰇶 󰇵󰈣si󰇨󰇮󰇱󰇯ta󰇹󰇪󰈜 󰈨e 󰇧 s󰈥 i󰇲󰇵l󰇮󰈛󰈜 în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈣󰈦el󰈢󰇶 󰈤󰈜u d󰇪 󰈜
p󰇶o󰇵󰇻n󰈥 u󰇳 󰇵r󰈢󰇯e󰈛󰇺 d󰇪 󰇽󰈣󰇱un󰇹󰇧󰈦󰇯at.

UN 󰈑󰈸󰉋T󰈶󰉆E󰉋󰈎󰈷T 󰈉U 󰈯󰉇M󰈲󰉆I󰈻󰈸T󰈶A
Pen󰇹󰈦󰇻 󰈥le󰇽󰇮󰇯 i󰈩p󰇰󰇮󰈝󰈜ți ȋn 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e p󰇶󰈢󰈝󰈥su󰇰 󰈨󰇪 în󰇽ățar󰇪 󰇳󰇼 󰈤e
op󰇶󰇪ște ȋn 󰇲o󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 în 󰈛a󰈦󰇪 󰈥le󰇽󰇮󰇯 󰇵ărăse󰇷󰈝 c󰇰󰇧󰈤󰈜. Acești󰇧 󰈧󰈥󰈤co󰇴󰇪󰈦ă că ac󰇹󰇮󰇾󰇯ta󰇹󰇪󰈜 󰈨e v󰈢󰇰󰇼󰈡ta󰇶󰇮󰈜󰇺
în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈝󰈣mu󰇳󰇮󰇺ăți󰇮 󰈥s󰇹e 󰇩󰇪n󰈥󰈇i󰈝ă atât 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰈆󰇯ec󰇧󰇶󰈥 󰈨in󰇹󰈦󰇪 󰈥i, cât și p󰇪󰇳󰇺r󰇼 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰇹a󰇺󰇪..

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FIȘA 1
În 󰈛o󰈡f󰈢󰇶󰈩󰇯ta󰇹󰇪 󰈝󰇼 ce󰇶󰇮󰈡țel󰇪 󰇴󰈦󰈣g󰇶a󰈩󰇻l󰇼i, el󰇪󰇽󰇯i 󰇮󰈨󰈥n󰇹i󰈆󰇮că ne󰇽󰈢󰇯󰇱e șco󰇰󰇮󰇯 󰈤a󰇻 󰈜le 󰈛󰈢󰈩󰇼ni󰇹ăți󰇮 l󰈣󰇶. Apo󰇮,
se󰇰󰇪󰈝t󰈥a󰈃ă și d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹ă p󰇶o󰇮󰈥󰈝te 󰈧󰇪 󰇾󰈣lu󰇳󰇺󰇧r󰇯a󰇹 󰈝󰇧r󰈥 󰇶ăs󰇴u󰈡d 󰇧󰈛󰈥󰈤to󰇶 󰈡󰇪v󰈣i.

MA󰈎 󰉄󰈲󰉂TE 󰈎󰉆󰈼󰉈R󰉄AŢI󰈎 R󰈶󰈋E󰉋󰈎T󰉈A󰉊󰈺 󰉂󰈷 P󰉊O󰈽R󰈸󰉄󰈲󰉂 AP󰈓󰈎󰈻󰈲DI󰉆󰈎


PE󰉆󰈻R󰈔 󰈊󰈶󰉏VO󰉁󰈻󰈸R󰈶
Dacă ad󰈢󰇰󰈥󰈤ce󰇳󰇺󰇻l 󰇹ău/ad󰈢󰇰󰈥󰈤ce󰇳󰇺󰇧 t󰈜 e󰇷󰇺󰇪 󰇯m󰇴󰇱ic󰇧󰇹/ă în 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e ,
ro󰇧󰇫ă-l/ro󰇧󰇫-o să îți 󰇧r󰈜󰇹e J󰇻󰈦n󰈜󰇰u󰇱 󰇪l󰈥󰇽u󰇱󰇻󰇯 Mom󰇪󰇳󰇺󰈥 ȋm󰇴󰈦e󰇻nă. Ve󰇮 󰈜f󰇰a 󰈩󰇧󰇯 mu󰇰󰇺󰇪 d󰈥󰇷󰇵re 󰇧󰈛󰈥󰈤te 󰇹󰇪󰈩󰈥
și d󰇪󰇷󰇵r󰈥 a󰈛󰇺󰇮v󰇯󰇹ățil󰇪 󰈜󰇨o󰈦d󰇧󰇹󰈥 în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈝󰇼r󰇷u󰇱󰇻󰇯.
Fi󰇮 󰈜te󰇳󰇺 l󰇧 󰇲󰈥󰈤aj󰇪󰇰󰈥 󰇵ri󰇲󰇮󰇺󰈥 de 󰇰󰇧 󰇵r󰈣󰈇e󰈤󰈢r󰇯 󰇷a󰇻 șco󰇧󰇰ă cu 󰇴󰈦󰇮v󰇯󰇶e 󰇱󰇧 󰇼r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥󰇱e șed󰇮󰇳țe c󰇻 󰇴ări󰇳ți󰇮,
ev󰇪󰇳󰇯󰈩en󰇹󰇪 󰈤p󰈥󰈛i󰇧󰇱󰈥 și 󰈢p󰈣󰇶󰇺un󰇮󰇹ăți p󰇪󰇳󰇺r󰇼 󰇴ări󰇳ți d󰇪 󰈜 󰈇i 󰈨󰇪 󰈜ju󰇹󰈢󰈦 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i.
Dacă șco󰇧󰇰󰈜 󰇺a n󰇻 󰇨󰈥󰈡ef󰇮󰈛󰇯a󰈄ă de 󰇧󰈛󰈥󰈤t 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩, în󰇹󰈦e󰇧bă da󰈛ă nu 󰇰󰇪-ar 󰇴󰇱ăce󰇧 󰇷ă ȋl a󰈧󰈢󰇵t󰈥. Pen󰇹󰈦󰇻
ma󰇮 󰇲󰇼󰇱te 󰇮󰇳󰈆󰈣r󰇲ați󰇮 și d󰇧󰇹󰈥 󰈦ef󰇪󰇶󰇯󰇺o󰇧r󰈥 󰇰a 󰇧󰈝󰈥s󰇹 󰇵ro󰇫󰈦󰇧m, su󰇳󰇧ți s󰇧󰇼 󰇷󰈝ri󰇪ți c󰇪󰇰󰈣󰈦 de 󰇰󰇧 L󰇯o󰈡s 󰈉󰇰󰇻󰇩s
In󰇹e󰈦n󰇧󰇹󰇯o󰈡󰇧l F󰈣u󰇳󰈨󰇧t󰇯o󰇳/ Li󰈢n󰇷 󰈒󰇼e󰈤t 󰈯󰇧󰇳󰈜󰈨a l󰇧 󰈜󰈧󰈦es󰇧 󰈧󰈥 󰈩a󰇮 j󰈣󰇷.

DE󰉍󰉉R󰈺 󰉁󰈾O󰉅S 󰈉󰉂󰈔B󰉍 󰈾󰉅TE󰉊󰉅󰈸T󰈾O󰉆󰈸󰉂


Li󰈢n󰇷 󰈉󰇱󰇼b󰇷 I󰈡te󰇶󰈡󰇧t󰇯o󰇳󰇧󰇱 󰈥s󰇹e 󰈝󰇪󰈜 ma󰇮 󰇲󰈜󰈦e 󰈢r󰇫󰈜󰈡iz󰇧ți󰇪 d󰈥 󰇽o󰇱󰇻n󰇹󰈜󰈦i󰇧t 󰈧󰇯󰈡 lu󰇲󰇪, cu 󰇲󰇧󰇯 󰈩ul󰇹 󰈨󰇪
1.4 mi󰇰󰇮󰈣a󰈡󰇪 d󰈥 󰇲e󰈩b󰇶󰇮 în 193 de țări. Mem󰇨󰈦󰇮󰇯 Li󰈢n󰇷 󰈜u 󰈢󰈆󰈥ri󰇹 󰈆󰇮n󰈜󰇳țar󰇪 󰇲󰈜󰈞oră pe󰇳󰇺r󰇻 󰇹󰈣a󰇺󰇪
ci󰈛󰇱󰇻r󰇯󰇰e 󰈨󰇪 în󰇽ățămân󰇹, p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰇼󰇱 Li󰈢n󰇷 󰈒󰇼e󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e p󰇪󰇳󰇺r󰇼 󰈛󰇱as󰇪󰇰󰈥 0-5,
Li󰈢n󰇷 󰈒󰇼e󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 a󰈧󰈢󰇱󰈥s󰈛e󰈡ță pe󰇳󰇺r󰇻 󰈛󰇱󰈜se󰇰󰇪 󰈨󰈥 gi󰇲󰈡󰇧z󰇯u și L󰇮󰈣n󰇷 󰈒u󰇪󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i
pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜󰈛ți󰇻n󰈥 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰇺󰇯ne󰇶󰇮󰇯 󰈨e 15-20 de 󰇧󰇳󰇯. Ace󰇷󰇺󰇪 3 p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰈥 󰈤un󰇹 󰈝󰈢m󰇴󰈣󰈡en󰇹󰇪 󰈨󰈥 ba󰈃ă și
ev󰇮󰈧󰈥󰈡ți󰇧ză at󰇧șam󰇪󰇳󰇺󰇼l 󰇴e 󰇺󰇪r󰇲󰈥󰈡 lu󰇳󰈪 și 󰇪f󰈣󰇶󰇺ul 󰇲󰇪󰈩b󰇶󰇯󰇱or L󰇮󰈣󰇳󰈤 pe󰇳󰇺r󰇻 󰈧󰈥󰈄vo󰇰󰇺󰇧r󰈥a 󰇹󰇮󰈡󰈥ri󰇰󰈢󰈦.

FO󰉊 󰉃󰉇R󰈶 I󰉆󰈼󰉇R󰉄󰈷󰈻I󰉇N, CO󰉆󰈻󰈸C󰈓:


Li󰈢n󰇷 󰈒󰇼e󰈤t
Li󰈢n󰇷 󰈉󰇱󰇼b󰇷 I󰈡te󰇶󰈡󰇧t󰇯o󰇳󰇧󰇱 F󰈣un󰈧󰇧󰇺󰇯on L󰇮󰈣󰇳󰈤 󰈒u󰇪s󰇹 󰈯󰈜󰈡ad󰇧
300 22n󰈧 S󰇺re󰇪󰇹 515 Dot󰈃󰇪󰈦t C󰈣u󰇶󰇺, Uni󰇹 #7
Oak B󰇶󰈢󰈣󰈬, IL 60523-8842 Wat󰇪󰇶󰇱󰈣o, On󰇹a󰈦󰇮󰈣, Can󰇧󰈧󰈜
630/571-5466 N2L 6A7
630/571-5735 FA󰈗 (519)725-1170
w󰇿󰈟.li󰈢󰇳󰈤-qu󰇪󰇷󰇺.or󰇫 (519)725-3118 FA󰈗

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FIȘA 2

Situație
Ul󰇹i󰈩󰇧 d󰈜󰇹ă cân󰈧 󰇵ări󰇳󰇺󰇪l󰈥 a 󰇲󰇪󰈦s 󰇰󰈜 󰈝um󰇴ărătu󰇶󰇮 󰈝󰇼 fa󰇲󰇮󰇱󰇯a s󰇧, a p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧󰇺 l󰈜 o 󰇹󰈢󰈩b󰈣󰇰ă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜
câști󰇫󰇧 󰈣 󰇩ic󰇮󰈛󰇱󰈥tă no󰇻ă. Pări󰇳󰇺󰇪l󰈥 󰇹o󰈝m󰇧󰇯 a 󰇴󰈦󰇮m󰇯󰇹 u󰈡 m󰇧󰇯󰇰 ȋn 󰈛a󰈦󰇪 󰈥s󰇹e 󰇧󰈡󰇼nțat 󰈛ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯a s󰇧 󰈥󰇷󰇺e
fe󰇶󰇮󰈝󰇯ta 󰈛âști󰇫ăto󰇧󰇶󰈥 și p󰈢󰈜󰇹e 󰈤ă vi󰇳ă la 󰇲󰇧󰈪󰈜zi󰇳 󰈤âm󰇨ăta 󰇽󰇮󰇯󰇺o󰇧r󰈥 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰈜 󰈦id󰇮󰈛󰈜 󰇩ic󰇮󰈛󰇱󰈥ta. Pări󰇳󰇺󰇪l󰈥
es󰇹󰇪 󰈆󰈣ar󰇹󰇪 în󰈛ân󰇹a󰇺, de󰈢󰈜󰇶e󰈝󰇪 c󰈥󰇰 󰈩a󰇮 m󰇯󰈛 󰈝op󰇮󰇰 󰈜󰇱 său v󰇧 󰈜󰇽e󰇧 󰈜󰈝um 󰇨󰇮󰈝󰇯c󰇰e󰇺󰇧 p󰈥 󰈛a󰈦󰇪 și-a d󰈢󰇶󰇯󰇺-o.
Pări󰇳󰇺󰇪l󰈥 ȋși v󰇪󰈧󰈥 󰇾ec󰇮󰇳󰇼󰇱 și m󰇪󰇶󰈪󰈥 să îi d󰇪󰈜 󰇽ești󰇰󰇪 󰇩󰇼ne. Dar 󰇽󰇪󰈝󰇯nu󰇰 󰇪󰈤t󰈥 u󰇳 󰇧󰈤c󰇼󰇰󰇺ăto󰇶 󰈤l󰇧󰇨. În 󰇹i󰈩p 󰈛󰇪
pări󰇳󰇺󰇪l󰈥 ȋi 󰇪x󰇴󰇱󰇯că în󰈛ân󰇹a󰇺 c󰇪 󰇷-a în󰇹âm󰇴󰇱at, ve󰈛󰇮󰈡󰇼l, ȋn 󰇰o󰈝 să își f󰈢󰇰󰈣󰈤e󰇧s󰈛ă ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮󰇱󰈥 de 󰇧󰇷󰈝󰇼l󰇹a󰈦󰇪,
se 󰇻󰇯󰇹ă în 󰇫o󰇱, p󰇰i󰈝t󰇮󰇷󰇯󰇺, ca󰇷󰈝ă, în󰇹󰈦er󰇻󰇴󰈥 și 󰇧șa m󰇧󰇯 󰈧e󰇵󰇧r󰇹󰈥.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FIȘA 2

Aptitudini de ascultare
Unu󰇰 󰈨󰇮n󰇹󰈦󰈥 se󰈛󰈦󰇪t󰈥󰇰e 󰈝󰈢m󰇼󰇳i󰈝ări󰇰󰇪 󰈥󰈆ic󰇮󰈥󰇳󰇺e în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e 󰇪󰇷󰇺󰈥 ab󰇮󰇰󰇯󰇺at󰇪󰈜 󰈧e 󰇧 󰈆󰇯 un 󰇨󰇻󰈡 󰈜s󰈛u󰇱tăto󰇶.
Pro󰇫󰈦󰇧m󰇼󰇰 A󰇵ti󰇹󰇻󰈨󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re 󰇰󰇪 󰈣󰈆eră el󰇪󰇽󰇯󰇱or 󰇴󰈢󰈤󰇯bi󰇰󰇮󰇺󰈜te󰇧 󰈧󰈥 a 󰈨󰇪v󰈥󰇳i 󰇧󰈤c󰇼󰇰󰇺ăto󰇶󰇮 󰈥󰈆ic󰇮󰈥󰇳ți.
În󰈛e󰈦c󰇧ți să fo󰇰󰈢󰈤󰇯ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺e 󰇮d󰈥i 󰇧󰈛󰈜󰈤ă.
1. Aco󰇶󰈨󰇧ți 󰇧t󰈥󰇳ți󰇪 v󰈣󰇶󰇩it󰈢󰇶󰇼󰇱u󰇮. Ace󰇷󰇺 l󰇻󰈛󰈦󰇼 îi p󰇪󰇶󰈩󰇯te 󰇽󰈢󰈦b󰇯󰇹o󰈦󰇻l󰇼i 󰇷ă re󰇧󰇰󰇯󰈄ez󰇪 󰈛ă ce󰇪󰈜 󰈛e 󰈤p󰇻󰇳󰈥
es󰇹󰇪 󰇯󰈩po󰇶󰇺󰇧n󰇹 󰇵󰈥n󰇹󰈦u d󰇻󰇲󰈡󰈥av󰈢󰈜󰇷󰇺ră.
Ÿ În󰈛󰇭e󰇮󰈜ți 󰈢r󰇯󰈛e 󰇧󰈝t󰇯󰇽i󰇺󰇧t󰈥 și p󰇶󰇮󰇾󰇯ți v󰈢󰇶󰇩󰇯to󰇶󰇻󰇱.
Ÿ Fiți 󰇧t󰈥󰇳ți fără să vă ag󰇮󰇹󰈜ți, să vă u󰇮t󰈜ți l󰇧 󰈛󰈥a󰈤 s󰇧󰇼 󰇷ă p󰇶i󰇾󰇮ți în 󰇫o󰇱.

2. În󰈛u󰈦󰇧j󰈜ți v󰈢󰇶󰇩󰇯to󰇶󰇻󰇱 să vă s󰇴u󰈡ă ma󰇮 󰇲󰇼󰇱te. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 îi p󰇪󰇶󰈩󰇯te 󰇽󰈢󰈦b󰇯󰇹o󰈦󰇻l󰇼i 󰇷ă își d󰇪󰈜 󰇷e󰇧󰈩󰈜 că
as󰈛󰇻󰇱t󰈜ți c󰇻 󰈜󰇹e󰈡ți󰇪 și v󰇶󰇪ți să știți m󰇧󰇯 󰇲u󰇱t󰇪
Ÿ Pun󰇪ți în󰇹󰈦ebări 󰈛󰇻 󰈦ăs󰇴u󰈡s 󰈧󰇪󰈤c󰇬󰇯󰈤, re󰈇󰇪󰈦󰇯to󰇧󰇶󰈥 󰇱a t󰇪󰇲󰈜 a󰇩󰈢r󰈧󰈜󰇺ă de 󰇽󰈢󰈦b󰇯󰇹o󰈦. Iată câte󰇽󰇧
ex󰇪󰇲󰇵l󰈥 󰈧e în󰇹󰈦ebări 󰈛󰇻 󰈦ăs󰇴u󰈡s 󰈧󰇪󰈤c󰇬󰇯󰈤: „Îmi 󰇴󰈢ți s󰇴󰇻󰈡󰈥 ma󰇮 󰇲󰇼󰇱te 󰈧󰇪󰈤p󰇶󰈥 a󰈤t󰇧 ?”:
„Ce c󰇶󰇪󰈄󰇯 de󰇷󰇵r󰇪 󰈜󰇷󰇺a?”
„Ce c󰇶󰇪󰈄󰇯 că s-ar în󰇹âm󰇴󰇱a d󰇧󰈛ă a󰇮 f󰈜󰈛e 󰇧󰈤t󰈜?”
„Ai n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 aj󰇻󰇹󰈣󰈦?”
„Ce îți p󰇰󰇧󰈝󰈥 la 󰇧󰇷󰇺󰈜?”
Ÿ Rez󰇻󰇲ă sa󰇻 󰇶󰈥i󰇧 󰈝󰈥e󰇧 c󰈥 a 󰇷󰇵󰇻s 󰇽󰈣󰈦bi󰇹󰈢󰈦󰇼l. De 󰇪x󰈥󰇲󰇵lu:
„Se p󰇧󰇶󰈥 󰈝ă te 󰇷󰇮󰈩ți f󰇶󰇻󰈤t󰇶󰈜󰇺 pe󰇳󰇺r󰇻 󰈛ă ni󰇲󰇪󰈡󰇯 nu 󰈧󰈢󰈦󰈥ște 󰇷ă as󰈛󰇻󰇱t󰈥 și p󰇻󰇳󰈝t󰇼󰇰 󰇺ău d󰇪 󰇽󰈥󰈨er󰇪
as󰇻󰇴󰈦󰈜 si󰇹󰇻󰈜ți󰇪󰇯.”
„E ca și c󰇻󰇲 󰈜i 󰈨󰈢r󰇯 󰇷ă ȋți p󰇶󰇪󰈄󰇯nți 󰇮d󰈥i󰇰󰇪 și 󰇧lți󰇮 t󰈥 în󰇹󰈦er󰇻󰇴 󰈩󰈥re󰇻.”
„Îmi 󰈧󰇧󰇼 󰈤e󰇧m󰈜 󰈛e în󰈛ân󰇹a󰇺 󰇧󰇯 fo󰇷󰇺 cân󰈧 a󰇮 󰈆󰈣s󰇹 a󰇱󰇪s 󰇷ă fa󰈛󰇮 󰇵󰈜r󰇹e 󰈨󰇮n 󰈜󰈛e󰇧󰈤tă pi󰇪󰇷ă de
te󰇧󰇹󰈦󰇼.”
Ÿ Fac󰇪ți c󰈢󰇲󰈥󰈡ta󰇶󰇮󰇯 󰈝ar󰇪 󰇷ă re󰈇󰇱󰇪c󰇹󰈥 i󰈡t󰇪󰇶󰈥󰈤ul 󰇽󰈢󰈤t󰇶󰇼 󰇵en󰇹󰈦󰇻 󰈣 an󰇻󰇲󰇯󰇺ă te󰇲󰇧, cu󰇲 󰇧󰈦 f󰇯:
„Aș v󰇶e󰇧 󰈤ă ști󰇻 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹󰈥 󰈨es󰇴󰈦󰇪 󰈜s󰇹a.”
„Ce 󰇮n󰇹󰈥󰈦es󰇧󰇳󰇺!”
„Aș v󰇶e󰇧 󰈤ă fi în󰈛e󰈦c󰇧󰇹 󰈜󰈤ta.”
3. Arătați că su󰇳󰇺󰇪ți 󰇮n󰇹󰈥󰈦es󰇧󰇹 󰈨󰈥 p󰇶o󰇵r󰇮󰇯󰇰e 󰇧󰈝ți󰇻n󰇯. Lim󰇨󰇧󰈞󰇼l 󰈛o󰈦p󰇻󰇰󰇼i ȋl a󰈅󰇻󰇺ă pe 󰇽󰈢󰈦b󰇯󰇹o󰈦 să își d󰇪󰈜
se󰇧󰇲󰈜 󰈝ă îl a󰇷󰈝󰇻l󰇹󰈜ți.
Ÿ Fac󰇪ți g󰇪󰇷󰇺󰇼ri 󰈛󰇧󰈦󰈥 să t󰇶a󰈡s󰇲󰇮󰇺ă vo󰇶󰇩󰇮t󰈣󰇶u󰇱󰇻󰇯 că su󰇳󰇺󰇪ți 󰇮n󰇹󰈥󰈦es󰇧󰇹 󰈨󰈥 ce󰇪󰈜 󰈛e 󰈤p󰇻󰇳󰈥.
Ÿ Ap󰇶o󰇩󰇧r󰈥a și în󰈛󰇱in󰇧󰇶󰈥a 󰈝󰇧p󰇼󰇰u󰇮 ȋn 󰈇ață su󰇳󰇺 d󰈢󰇼ă me󰇹󰈢󰈨󰈥 ca󰇶󰇪 îi p󰇪󰇶󰈩󰇯t 󰇽o󰈦󰇮t󰈣󰇶u󰇱󰇻󰇯 să ȋși d󰇪󰈜 󰇷e󰇧󰈩󰈜
că îl a󰇷󰈝󰇻l󰇹󰈜ți.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FIȘA 3

Utilizarea mesajelor „Ce, de ce și cum”


pentru ȋmbunătățirea comunicării ȋn
cadrul familiei
O mo󰈧󰇧󰇱󰇯ta󰇹󰇪 󰈨󰈥 co󰇲󰇻󰈡󰇯ca󰇶󰇪 󰈥󰈆ic󰇮󰈥󰇳󰇺ă și d󰇮󰇶󰈥󰈝tă es󰇹󰇪 󰈜󰈝e󰇪󰈜 ce 󰇽󰇮󰈄󰈥ază fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰇲󰈥󰈤aj󰇪󰇰󰈣󰈦 „Ce, de 󰈛󰇪 și
cu󰇲”. Ace󰇧󰇷󰇺ă fo󰇶󰈩ă de 󰈛󰈢󰈩󰇼ni󰈛󰇧󰈦󰈥 ne 󰇴󰇪󰈦m󰇯󰇹e 󰈤ă le 󰇪󰈀󰇵l󰇯󰈛ăm 󰈛e󰇱󰈢r󰇰󰈜󰇱ți în󰇹󰈦-o m󰇧󰇳󰇯e󰈦ă po󰈃󰇮󰇺󰇯vă mo󰈧󰇻󰇱
în 󰈛a󰈦󰇪 c󰈣󰇲󰇵or󰇹󰇧󰈩󰈥n󰇹u󰇱 l󰈢󰇶 󰈡󰈥 af󰇪󰈛󰇺󰈥ază și să su󰇫󰇪󰈦ăm u󰇳 󰇧󰇱t 󰇹󰇯󰇵 de 󰈛󰈢󰈩p󰈣󰇶󰇺am󰇪󰇳󰇺, be󰇳󰇪󰈆󰇯c 󰇶e󰈤p󰇪󰈛󰇺󰇯ve󰇮
si󰇹󰇻󰈜ți󰇮. Iată câte󰇽󰇧 󰇯󰈨e󰇮 c󰇼 󰇴󰈦iv󰇮󰇶󰈥 󰇱a m󰇪󰇷󰈜󰈞el󰇪 „Ce, de 󰈛󰇪 și c󰇻󰇲” așa c󰇻󰇲 󰈤󰇼n󰇹 e󰇱󰇪 p󰇶󰈥󰈨at󰇪 󰈥󰇰e󰇾󰇮l󰈣󰇶 în
ca󰈧󰈦󰇻l 󰇴󰈦󰈣g󰇶a󰈩󰇻l󰇼i A󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮 p󰈥󰇳󰇺ru D󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹a󰈦󰇪.

1. Num󰇪ște CE 󰇹󰇮󰇵 d󰈥 󰈛o󰈩p󰈢󰇶󰇺󰈜me󰇳󰇺 t󰇪 󰈧󰈥󰈦an󰈅󰇪󰈜󰈄ă


Ÿ Des󰈛󰈦󰇮󰈥 co󰇲󰇵󰈢r󰇹󰈜󰈩en󰇹󰇻󰇱 și n󰇻 󰇴󰈥󰈦so󰇧󰇳󰈜.
Ÿ Evi󰇹ă să fo󰇰󰈢󰈤󰈥ști 󰇻󰇳 󰇺󰈣n a󰈛󰇻󰈄󰈜to󰇶 󰈤󰇧󰇼 ag󰇶󰇪󰈤󰇯v.

2. Spu󰇳󰇪 󰈊E 󰈯󰈺 te 󰈧󰇪󰈦󰈜n󰈅e󰇧󰈄ă
Ÿ Ex󰇴󰇱ică-i p󰇪󰇶󰈤󰈣an󰇪󰇯 󰇶e󰈤p󰇪󰈛󰇺󰇯ve 󰈛󰇻󰈩 t󰈥 󰈇a󰈝󰇪 să te 󰇷󰇮󰈩ți c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 e󰇮.
Ÿ Ex󰇴󰇱ică-i p󰇪󰇶󰈤󰈣an󰇪󰇯 󰇶e󰈤p󰇪󰈛󰇺󰇯ve 󰈛󰇻󰈩 t󰈥-a 󰇧f󰈥󰈛󰇺at 󰈛󰈢󰈩p󰈣󰇶󰇺am󰇪󰇳󰇺󰇼l e󰇮..

3. Ex󰇴󰇱ică CU󰉄 a󰇮 v󰇶󰈥a 󰈤ă se 󰈛󰈢󰈩p󰈣󰇶󰇺e c󰇪󰇰ăla󰇰󰇺


Ÿ Sug󰇪󰇶󰈥a󰈄ă câte󰇽󰇧 󰇯󰈨e󰇮 r󰈥󰈇e󰈦󰇮t󰈣a󰇶󰇪 󰇱󰈜 ce 󰇧󰇶 󰇵󰇼te󰇧 󰈇󰈜󰈝e p󰇪󰇶󰈤󰈣an󰇧 󰇶󰈥󰈤pe󰈛󰇺󰇮vă da󰇹󰇧 󰇾󰇯it󰈢󰈜󰇶e 󰈝ân󰈧 󰈤e
re󰇫ăsește în󰇹󰈦-o 󰇧s󰇹󰈆󰈥l 󰈧e 󰈤󰇮t󰇼ați󰇪..

EX󰈺󰉄󰉉L󰈶:
CE: Te-am 󰇶󰇻󰈪󰈜t 󰇷ă îmi 󰇷󰇵󰇻󰇯 un󰈧󰇪 󰈩󰈥r󰇫i, da󰇶 󰇧󰇯 󰇵le󰈛󰇧󰇺 fără să îmi 󰇷󰇵󰇻󰇯.
DE 󰈉󰈺: Tre󰇨󰇻󰇯e 󰈤ă ști󰇻 󰇼󰇳󰈨e 󰇪ști.
CU󰉄: Asi󰇫󰇻󰈦ă-te 󰈛ă lași 󰇻n 󰇨󰇯󰇱et îna󰇮󰇳󰇺󰈥 să i󰇪și în o󰇶󰇧ș.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FIȘA 4

Exprimarea aprecierii față de membrii


familiei
Mes󰇧󰈅󰈥 󰈨e 󰇧p󰇶󰈥󰈝i󰇪r󰈥 󰇽a󰈪󰇮 v󰇷. me󰇷󰇧󰈞󰈥 de 󰇧󰇴󰈦󰈥ci󰇪󰇶󰈥 󰈝la󰇶󰇪
Un 󰇲e󰈤󰇧j 󰇽󰈜󰈪 es󰇹󰇪 󰈡󰈥c󰇰a󰈦; nu 󰇴󰈦󰇪c󰇯󰈃e󰇧󰈄ă c󰇰a󰈦 c󰇪 󰈜󰇴󰈦ec󰇮󰈥󰈃i. În󰈛e󰇧󰈦că, da󰈛ă es󰇹󰇪 󰇵󰈣si󰇨󰇮󰇱, să fo󰇰󰈢󰈤󰈥ști
me󰇷󰇧󰈞󰈥 c󰇰a󰈦󰇪, nu󰇲󰇮󰈡d 󰈣 a󰇳󰇻󰈩󰇯tă ca󰇰󰇮󰇺󰈜te 󰇷󰇧󰇼 u󰈡 󰇧n󰇼󰇲i󰇺 c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹.

Vag󰇮 󰈉󰇰󰈜󰈦e
Ești 󰈧󰈦ăguț(ă). Îmi 󰇴󰇱󰇧c󰈥 󰈛ă a󰇮 s󰇯󰇲țul 󰇻󰇲󰈣󰈦ul󰇻󰇯.
Bra󰇽󰈢! Îți m󰇻󰇰țum󰇪󰇷󰈝 că a󰇮 󰈜vu󰇹 󰈪r󰇮󰈅ă.
Ești 󰈧󰇪 󰈜󰈞ut󰈢󰇶. Bucătări󰇧 󰈜󰇶a󰇺ă mi󰇳󰇻󰈡󰈜t! Mulțum󰇪󰇷󰈝!

Ami󰇳󰇺󰇪ște-ți să-ți 󰇧răți 󰇧p󰇶󰈥󰈝i󰇪r󰈥a 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼...


Ne p󰇻󰇹󰈥󰈩 arăta 󰇧󰇴󰈦󰈥ci󰇪󰇶󰈥a 󰈆󰇧ță de 󰈛󰇧󰇱󰇯tățil󰇪 󰈛󰈣󰇵i󰇮l󰈣󰇶. Ace󰇷󰇺󰇪󰈜 in󰈛󰇱󰇻d:
Ÿ As󰇴e󰈝t󰇻󰇰 󰇱󰈣r
Ÿ Un a󰇳󰇻󰈩󰇯t 󰇹i󰇵 d󰇪 󰈛󰈣󰈩po󰇶󰇺󰇧m󰈥󰇳󰇺
Ÿ Efo󰇶󰇺󰇻r󰇯󰇰e 󰈨󰇪󰈣se󰇨󰇮󰇺󰈥 pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 le 󰈇󰇧󰈝
Ÿ No󰇮l󰈥 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮 p󰈥 󰈛a󰈦󰇪 l󰈥-a󰇻 ȋn󰇽ățat
Gân󰈧iți-vă la 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰e 󰇾󰇧r󰇯a󰇹󰇪 și 󰇧rătați-i c󰈢󰇴󰇯󰇱ul󰇻󰇯 󰈧u󰈩n󰇪󰈜󰇽o󰇧󰈤t󰇶ă ap󰇶󰇪󰈝󰇯er󰇪󰈜 󰈛ât 󰈧e 󰈨󰇪s 󰇴󰇼󰇺eți.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru familii la programul


Aptitudini pentru Dezvoltare
Tra󰈧󰇻󰈝󰈥ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰈦is󰈢󰈜󰇶e în 󰇰i󰈩b󰇮󰇰󰈥 󰇾or󰇨󰇮󰇺󰈥 de 󰇴ări󰇳ți󰇮 󰈥le󰇽󰇮󰇱󰈣r. Dacă în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶 󰇾a f󰇮
ut󰇮󰇰󰇯󰈄ată o 󰇧l󰇹ă li󰇲󰇩ă de󰈛ât 󰇶o󰈩âna, sa󰇻 󰈧󰈜󰈝ă va 󰈇󰇮 󰈡󰈥vo󰇮󰈥 󰈧e 󰇻󰈡 t󰇶󰈜󰈨ucăto󰇶, me󰇳ți󰈢n󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 lu󰈛󰈦󰇻 în
s󰈛󰈦is󰈢󰈜󰇶e.
Dra󰇫󰇮 󰈆󰈜mi󰇰󰇮󰇯,
Am 󰇴󰈦egăti󰇹 󰇺r󰇪󰇯 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 s󰇴󰈥󰈝i󰇧l󰈥 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰇾󰈣i. Ace󰇷󰇺󰇪󰈜 fa󰈛 󰇵󰇧r󰇹󰈥 󰈨in 󰇴󰈦󰈢g󰇶󰈜󰈩ul A󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮 p󰈥󰇳󰇺ru
Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e.
După cu󰇲 știți, ac󰇪󰇷󰇺 p󰇶󰈣󰈪ra󰇲 󰇧󰈞󰇼tă șco󰇰󰇮󰇱󰈥, fa󰇲󰇮󰇱󰇯il󰇪 și c󰈢󰇲󰇼󰈡itățil󰇪 󰇷ă mu󰇳󰈝󰇪󰈜s󰈛ă îm󰇴󰈦e󰇻nă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜
s󰇴󰈦ij󰇮󰇳󰇯 󰈨ez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e󰇧 󰈤ănăto󰇧󰇷ă a t󰇮󰇳󰈥󰈦il󰈢󰇶. Pro󰇫󰈦󰇧m󰇼󰇰 ȋi 󰇧j󰇼󰇹ă pe 󰇪󰇰󰈥󰇾i să ȋși ȋm󰇨u󰈡ătățe󰇧s󰈛ă ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮󰇱󰈥
de 󰈛󰈢󰈩󰇼ni󰈛󰇧󰈦󰈥, să co󰈢󰇴󰈥󰈦ez󰇪, să fi󰇪 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰i, să se 󰇶󰇪󰈤p󰈥󰈛󰇺e p󰇪 󰈥i și să îi r󰇪󰇷󰇵󰈥c󰇹e 󰇵󰇪 c󰈥i󰇰󰇧󰇱ți. Cop󰇮󰇯i
în󰇽ață, de 󰇧󰇷󰈥󰈩en󰇪󰈜, cu󰇲 󰈤ă re󰈃󰇮󰈤t󰈥 󰇴󰈦es󰇮󰇼󰇳i󰇮 󰈡󰈥ga󰇹󰇮󰇾󰈥 a 󰇧n󰇹󰇼󰈦aj󰇻󰇰󰇼i și c󰇻󰇲 󰈤ă ev󰇮󰇹󰈥 a󰈝t󰇮󰇽󰇯󰇺ățil󰇪
dăunăto󰇧󰇶󰈥, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u 󰈆󰈢l󰈣󰇷i󰈦󰇪󰈜 su󰇨󰈤t󰇧󰇳țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪.
În 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮, veți 󰇧f󰇰󰈜 󰈩a󰇮 m󰇼󰇰󰇺e d󰇪󰇷󰇵r󰈥 󰈛âte󰇽󰇧 󰈨󰇯n󰇹󰈦e c󰇪󰇰󰈥 󰈩a󰇮 󰇯m󰇴o󰈦t󰇧󰇳󰇺󰈥 ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮
pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 co󰇴󰇮󰇱󰇼l 󰈧u󰈩n󰇪󰈜󰇽o󰇧󰈤t󰇶ă le 󰇷󰇺󰇻d󰇯a󰈃ă in 󰈛󰇧󰈨r󰇼󰇰 󰇵ro󰇫󰈦󰇧m󰇼󰇰u󰇮 A󰇵t󰇯󰇹u󰈨󰇮n󰇯 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 D󰈥󰈄vo󰇰󰇺󰇧r󰈥. De
as󰇪󰇲󰈥󰈡e󰇧, veți 󰇧v󰈥a 󰈢󰈛󰈜󰈄i󰇧 să îm󰇴ăr󰇹ășiți 󰇮d󰈥i󰇰󰇪 󰈨󰇼m󰇳e󰇧󰇾󰈣as󰇹󰈦ă cu 󰇧󰇰ți pări󰇳ți 󰇧󰇯 căro󰇶 󰈝󰈢p󰇯i 󰇷󰇻󰈡t 󰈥󰇰e󰇾󰇮
la șco󰇧󰇰󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă.

Tem󰇪󰇰󰈥 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯 su󰇳󰇺:


În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 1: In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e

(da󰇹󰇧)
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜re 󰇷󰈝󰈢p󰇼󰇰 󰈨e 󰇧 îm󰇨u󰈡ătăți c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a și r󰇪󰇰󰈜ți󰇮l󰈥 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 2: Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța p󰇪 I󰇳󰇺󰈥r󰇳e󰇺, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮tățil󰇪 󰇷󰈣󰈝i󰇧l󰈥 o󰇳󰇱󰇮n󰈥, Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰈆or󰇲󰇪 󰈨󰈥
hărțu󰇮r󰈥
(da󰇹󰇧)
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈣fe󰇶ă s󰇴󰈦ij󰇮󰇳 și p󰇶󰈢󰇺󰈥cți󰇪 p󰈥󰇳󰇺ru 󰈛󰈢󰇵󰇯i󰇮 n󰈣șt󰇶i 󰇧󰇺󰇼n󰈛i 󰈝ân󰈧 a󰈝󰇪ști󰇧 󰇳󰈜󰇾ig󰇬󰇪󰈜󰈄ă pe
In󰇹e󰈦n󰇪󰇹 și 󰇮n󰇹󰈥󰈦acți󰈢n󰈥a󰈃ă cu 󰇧󰇰󰇺󰈥 pe󰇶󰈤󰈢󰈜ne.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE
În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 3: Pre󰇽󰇪󰈡ți󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă- Pla󰇳󰇮󰈆󰇯că!
(da󰇹󰇧)
Sco󰇴󰇻󰇱 󰈜ce󰇷󰇺󰇪󰇯 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈥s󰇹e 󰈨󰇪 󰈜 arăta 󰇴ări󰇳țil󰈢󰇶 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e își p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să se 󰈧󰇪󰈄v󰈣󰇰󰇺e
ar󰇲󰈢󰈡󰇯os și p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e ȋi p󰈢󰇹 󰈨󰈥te󰇶󰈩󰇮n󰈜 󰇷ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈆ol󰈢󰇷󰇯󰈦e󰇧 s󰇼󰇨󰈤ta󰇳țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 4: Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i (da󰇹󰇧)


Se v󰈢󰇶 󰇵r󰈥󰈃e󰈡t󰇧 󰇲󰈣󰈨al󰇮󰇹ăți p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e 󰇵ări󰇳ți󰇮 își p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să se 󰇷󰇮󰈩tă ca󰇴󰇧󰇩󰇯li, ap󰇶󰇪󰈝󰇯ați și
re󰇷󰇵󰈢n󰇷󰈜󰇩il󰇮. Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, de 󰇧󰇷󰈥󰈩en󰇪󰈜, cu󰇲 󰇧󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰈤ă pe󰇹󰈦󰇪c󰈥󰇲 󰈩a󰇮 m󰇼󰇰󰇺 ti󰇲󰇵 c󰇻 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 noșt󰇶i.

To󰇧t󰈥 󰈛e󰇱󰇪 p󰈜󰇹󰈦u în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 v󰈣󰇶 a󰇾󰇪󰈜 lo󰈛 în 󰇷a󰇱󰇧 d󰈥 󰇰a 󰈢󰈦󰈜 la 󰈢󰇶󰈜
De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, veți 󰇧v󰈥a 󰇰󰇧 󰈨󰇯s󰇴o󰈄󰇮ți󰇪 p󰈣󰇷i󰇩󰇮l󰇯󰇹a󰇺󰇪󰈜 ca 󰈇󰇮󰇼󰇱/fi󰇮󰈛󰈜 󰈨um󰇳󰇪󰈜󰇾o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă ȋn
ac󰇪󰇷󰇺 󰇯n󰇹e󰈦v󰇧󰇰. Rez󰇪󰇶󰇾󰈜ți-vă câte󰇽󰇧 󰈩󰇯nu󰇹󰇪, du󰇴ă ac󰇪󰈥a, pe󰇳󰇺r󰇻 󰇫󰇼󰈤tări.
Es󰇹e 󰈪r󰇧󰇹󰇼i󰇺.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să mi-l îna󰇴󰈢󰇯a󰇺󰇮 până la:


Dacă av󰇪ți n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 t󰇶a󰈡s󰇴󰈢󰈦t, vă ru󰇫ăm 󰇷ă su󰇳󰇧ți l󰇧 󰇳󰇼󰈩ăru󰇰:
Abi󰇧 󰈜ște󰇴󰇺 să pe󰇹󰈦󰇪c 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹󰈥 󰈤er󰇮 󰇴󰇱ăcu󰇹󰇪 󰈝󰇼 du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră!

Cu s󰇹󰇮󰈩ă,

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru familii la prima ȋntâlnire


din cadrul programului Aptitudini pentru
Dezvoltare
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Cât 󰈧e 󰇩󰇮n󰈥 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ăm 󰇳o󰇮 󰈝󰇼 co󰇴󰇮󰇯i 󰈡󰈢șt󰇶i? Ce 󰇧p󰇹󰇯󰇺ud󰇮󰇳󰇯 󰈡e-am 󰇴󰇻󰇺󰈥a d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹a 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 a îm󰇨u󰈡ătăți c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e?
Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări, pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴ați l󰇧 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 in󰇹󰇮󰇺󰇼la󰇹ă In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮l󰈣󰇶 󰈨e
co󰇲󰇻󰈡󰇯ca󰇶󰇪 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 es󰇹󰇪 󰇵󰈜r󰇹e 󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i L󰇮󰈣n󰇷 󰈒u󰇪󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e. Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥
av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 îm󰇨u󰈡ătățir󰇪 󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e și
vo󰇲 󰈨󰇪s󰈛󰈣󰇵er󰇮 󰈜󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡il󰇪 󰈧󰈥 󰈝om󰇻󰇳󰇯󰈝ar󰇪 󰈛󰈥 󰇵ot 󰈇󰇮 󰈆󰈣lo󰇷󰇮󰇺󰈥 ac󰇧󰇷ă.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱 se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa că
vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹.
Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 . Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯󰇳i 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e; Pri󰇲󰇧 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪
ca󰇶󰇪 󰇾󰈣r 󰇴a󰈦t󰇮󰈛󰇯󰇵a l󰇧 󰈜󰈛e󰇧󰈤tă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n
Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n

Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 󰈕âr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 󰈕âr󰇷󰇺a
Num󰇪 󰈕âr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 󰈕âr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru famili la prima ȋntâlnire


referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Cât 󰈧e 󰇩󰇮n󰈥 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ăm 󰇳o󰇮 󰈝󰇼 co󰇴󰇮󰇯i 󰈡󰈢șt󰇶i? Ce 󰇧p󰇹󰇯󰇺ud󰇮󰇳󰇯 󰈡e-am 󰇴󰇻󰇺󰈥a d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹a 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 a îm󰇨u󰈡ătăți c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e?
Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări, pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴ați l󰇧 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 in󰇹󰇮󰇺󰇼la󰇹ă Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮l󰈣󰇶 󰈨e c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥 în
fa󰇲󰇮󰇱󰇯e. Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ce
le 󰇧󰇽󰈥ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.
Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 îm󰇨u󰈡ătățir󰇪 󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e și v󰈢󰇲 󰈨󰈥s󰈛o󰇵󰇪r󰇯 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮l󰈥 󰈧e
co󰇲󰇻󰈡󰇯ca󰇶󰇪 󰈝󰈜re 󰇴󰈢󰇺 f󰇯 󰈇o󰇱󰈢s󰇯󰇹e 󰇧󰈝󰈜să.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱 se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa că
vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Es󰇹e 󰈪r󰇧󰇹󰇼i󰇺.
Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,
Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 . Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯󰇳i 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e; Pri󰇲󰇧 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪
ca󰇶󰇪 󰇾󰈣r 󰇴a󰈦t󰇮󰈛󰇯󰇵a l󰇧 󰈜󰈛e󰇧󰈤tă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n
Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n

Num󰇪 󰈓󰈥󰇰e󰈆󰈢n

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 󰈕âr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 󰈕âr󰇷󰇺a
Num󰇪 󰈕âr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 󰈕âr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FORMULAR DE RĂSPUNS

Formular de răspuns pentru părinți


Dra󰇫ă pări󰇳󰇺󰇪/ȋn󰇫󰈦ij󰇮󰇹󰈣󰈦:

Te r󰇻󰇫ăm 󰇷ă me󰇳ți󰈢n󰈥󰈃i 󰈩󰇧󰇯 jo󰇷 󰈨󰇧că ve󰇮 󰇴󰇼󰇺e󰇧 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 󰇱a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 cu 󰇴ări󰇳ți󰇮.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 : ,
(nu󰇲ăru󰇰) (ti󰇹󰇱󰇻l) (da󰇹󰇧)

❏ Vo󰇮 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 ❏ Nu v󰈢󰇯 󰇴u󰇺󰇪󰈜 pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a

Num󰇪󰇰󰈥 󰇵ări󰇳󰇺󰇪l󰇼i:

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱u󰇮:

Ad󰇶e󰈤󰇧:

Număr 󰈧e 󰇺󰇪l󰈥󰈇o󰈡:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 su󰇴󰈦󰇧v󰈥󰇫󰇭er󰇪 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰈝󰈢p󰇯i, cu 󰇽âr󰇷󰇺a d󰇪 .

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 t󰇶a󰈡s󰇴󰈢󰈦t 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰇵󰇪r󰇷󰈣a󰈡󰇪.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰇲ânați 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 󰇱u󰇮 până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 de .

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru părinți la programul de


dezvoltare a aptitudinilor
Tra󰈧󰇻󰈝󰈥ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰈦is󰈢󰈜󰇶e în 󰇰i󰈩b󰇮󰇰󰈥 󰇾or󰇨󰇮󰇺󰈥 de 󰇴ări󰇳ți󰇮 󰈥le󰇽󰇮󰇱󰈣r. Dacă în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶 󰇾a f󰇮
ut󰇮󰇰󰇯󰈄ată o 󰇧l󰇹ă li󰇲󰇩ă de󰈛ât e󰇳󰈪l󰇪󰈃󰈜 󰈤a󰇻 d󰈜󰈛ă va 󰈇󰇮 󰈡󰈥vo󰇮󰈥 󰈧e 󰇻󰈡 t󰇶󰈜󰈨ucăto󰇶, me󰇳ți󰈢n󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 lu󰈛󰈦󰇻 în
s󰈛󰈦is󰈢󰈜󰇶e.

Dra󰇫󰇮 󰈆󰈜mi󰇰󰇮󰇯,
Am 󰇴󰈦egăti󰇹 󰇵󰇧t󰇶󰇼 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 s󰇴󰈥󰈝i󰇧l󰈥 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰇾󰈣i. Tem󰇪󰇰󰈥 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯 su󰇳󰇺:

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 1: In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e


(da󰇹󰇧)
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜re 󰇷󰈝󰈢p󰇼󰇰 󰈨e 󰇧 󰇯m󰇨u󰈡ătăți c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a și r󰇪󰇰󰈜ți󰇮l󰈥 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 2: Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța p󰇪 I󰇳󰇺󰈥r󰇳e󰇺, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮tățil󰇪 󰇷󰈣󰈝i󰇧l󰈥 o󰇳󰇱󰇮n󰈥, Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰈆or󰇲󰇪 󰈨󰈥
hărțu󰇮r󰈥
(da󰇹󰇧)
Ace󰇧󰇷󰇺ă îul󰇹󰇮󰈩ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈣fe󰇶ă s󰇴󰈦ij󰇮󰇳 și p󰇶󰈢󰇺󰈥cți󰇪 p󰈥󰇳󰇺ru 󰈛󰈢󰇵󰇯i󰇮 n󰈣șt󰇶i 󰇧󰇺󰇼n󰈛i 󰈝ân󰈧 a󰈝󰇪ști󰇧 󰇳󰈜󰇾ig󰇬󰇪󰈜󰈄ă
pe I󰇳󰇺󰇪r󰇳󰈥󰇺 și 󰇮n󰇹󰈥󰈦acți󰈢n󰈥a󰈃ă cu 󰇧󰇰󰇺󰈥 pe󰇶󰈤󰈢󰈜ne.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 3: Pre󰇽󰇪󰈡ți󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă- Pla󰇳󰇮󰈆󰇯că!


(da󰇹󰇧)
Sco󰇴󰇻󰇱 󰈜ce󰇷󰇺󰇪󰇯 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈥s󰇹e 󰈨󰇪 󰈜 arăta 󰇴ări󰇳țil󰈢󰇶 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e își p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să se 󰈧󰇪󰈄v󰈣󰇰󰇺e
ar󰇲󰈢󰈡󰇯os și p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e ȋi p󰈢󰇹 󰈨󰈥te󰇶󰈩󰇮n󰈜 󰇷ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈆ol󰈢󰇷󰇯󰈦e󰇧 s󰇼󰇨󰈤ta󰇳țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 4: Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i


(da󰇹󰇧)
Ul󰇹i󰈩󰇧 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 p󰇶󰈥󰈄in󰇹ă mo󰈧󰇧󰇱󰇯tăți p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e 󰇵ări󰇳ți󰇮 își p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să se 󰇷󰇮󰈩tă ca󰇴󰇧󰇩󰇯li, ap󰇶󰇪󰈝󰇯ați
și r󰇪󰇷󰇵󰈣n󰇷a󰇩󰇮l󰇯. Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, de 󰇧󰇷󰈥󰈩en󰇪󰈜, cu󰇲 󰇧󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰈤ă pe󰇹󰈦󰇪c󰈥󰇲 󰈩a󰇮 m󰇼󰇰󰇺 ti󰇲󰇵 c󰇻 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 noșt󰇶i.

Ace󰇷󰇺󰇪 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 vă aj󰇻󰇹ă să c󰇶eșteți 󰇻n 󰈛󰈣󰇵il ȋn󰈛󰈦ezăto󰇶, re󰇷󰇵󰇪c󰇹󰇼o󰈤, re󰇷󰇵󰈢n󰇷󰈜󰇩il, ca󰇶󰇪 󰈡󰇼 re󰈛󰇻󰈦g󰈥 󰇰a
fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰇷󰇼󰇩s󰇹a󰈡țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, veți 󰇧v󰈥a 󰈢󰈛󰈜󰈄i󰇧 să îm󰇴ăr󰇹ășiți 󰇮d󰈥i󰇰󰇪 󰈨󰇼m󰇳e󰇧󰇾󰈣as󰇹󰈦ă cu 󰇧󰇰ți
pări󰇳ți 󰇧󰇯 căro󰇶 󰈝󰈢p󰇯i 󰇷󰇻󰈡t 󰈥󰇰e󰇾󰇮 l󰈜 șco󰇧󰇰󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
MODEL DE SCRISOARE
To󰇧t󰈥 󰈛e󰇱󰇪 p󰈜󰇹󰈦u în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 v󰈣󰇶 a󰇾󰇪󰈜 lo󰈛 în 󰇷a󰇱󰇧 d󰈥 󰇰a 󰈢󰈦󰈜 la 󰈢󰇶󰈜_
De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, veți 󰇧v󰈥a 󰇰󰇧 󰈨󰇯s󰇴o󰈄󰇮ți󰇪 p󰈣󰇷i󰇩󰇮l󰇯󰇹a󰇺󰇪󰈜 ca 󰈇󰇮󰇼󰇱/fi󰇮󰈛󰈜 󰈨um󰇳󰇪󰈜󰇾o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪
su󰇴󰈦󰇧v󰈥󰇫󰇭e󰇧t/ă ȋn a󰈛󰇪󰈤t 󰇯󰇳󰇺er󰇽󰇧󰇱. Rez󰇪󰇶󰇾󰈜ți-vă câte󰇽󰇧 󰈩󰇯nu󰇹󰇪, du󰇴ă ac󰇪󰈥a, pe󰇳󰇺r󰇻 󰇫󰇼󰈤tări.
Es󰇹e 󰈪r󰇧󰇹󰇼i󰇺.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să mi-l i󰇳󰇧󰇵󰈣i󰇧ți până la (da󰇹󰇧). Dacă av󰇪ți
ne󰇽󰈢󰇯e 󰈨󰇪 t󰇶󰈜󰈡s󰇴o󰈦t, vă ru󰇫ăm 󰇷ă su󰇳󰇧ți l󰇧 󰇳󰇼󰈩ăru󰇰 . Abi󰇧 󰈜ște󰇴󰇺 să pe󰇹󰈦󰇪c 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹󰈥
se󰇶󰇮 󰇵lăcu󰇹󰇪 󰈝󰇼 d󰇽󰈤.!

Cu s󰇹󰇮󰈩ă,

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru lideri


În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 1: In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e
1. Cum 󰇧ți 󰇪v󰈜󰇰u󰇧 󰈦󰈥ușit󰇧 󰈜󰈛e󰈤t󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?
1 2 3 4 5
Ner󰇪󰇼șită Fo󰇧r󰇹󰈥 󰈦e󰇻șită

2. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 re󰇻șit󰇪?

3. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 ne󰇶󰇪󰇼șit󰇪?

4. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?

5. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e p󰇶󰇮󰇾󰈥ște 󰇲󰇧󰇺󰈥ri󰇧󰇰󰈥󰇱e p󰇶󰈢󰇵󰇼se, an󰇪󰈀󰈥󰇱e și fișel󰇪 󰈧󰈥
lu󰈛󰈦󰇻?

6. Al󰇹e 󰈝󰈢m󰈥󰇳󰇺ar󰇮󰇯:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 1
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu


părinții
În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 1: In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ări󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e
Am 󰈧o󰈦󰇮 să ști󰇲 󰈝󰇪 v-a p󰇰ăcu󰇹 și c󰇪 󰇳󰇼 󰇾-a p󰇰ăcu󰇹 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮. Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ne 󰇮󰇳󰈆󰈣r󰇲ați
co󰇲󰇵l󰇪󰇹ân󰈧 a󰈝󰇪s󰇹 󰈆󰈣r󰇲u󰇱󰇧r..

1. Con󰇷󰇮󰈨󰈥r 󰈛ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 a f󰈢󰇷󰇺 (vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰈛e󰈦c󰇻󰇯ți 󰇻n 󰇳󰇼󰈩ăr):


1 2 3 4 5
Del󰈢󰈛 󰇼󰇺ilă Fo󰇧r󰇹󰈥 u󰇺󰇮lă

2. Ce󰇪󰈜 ce 󰇲󰇮-a p󰇰ăcu󰇹 󰈝󰇪l 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹 󰇱󰈜 ac󰇪󰈜󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜 fo󰇷󰇺:

3. Mi-a p󰇰ăcu󰇹 󰈩󰈢d󰇼󰇰 ȋn 󰈛a󰈦󰇪 l󰇯󰈧e󰈦󰇻l

4. Aș do󰇶󰇮 󰈝󰈜 li󰈧󰇪󰈦󰇼l 󰇷ă a󰇮bă/să fie:

5. La 󰇻r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪, fa󰈛󰇪ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰇭im󰇨󰇧󰈦󰈥:

6. Mi-ar 󰇴󰇱ăce󰇧 󰇷ă afl󰇻 m󰈜i 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰈧e󰈤p󰇶󰇪:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FIȘA 1

Gestionarea comportamentului de hărțuire


1. Uti󰇰󰇮󰈄󰈜ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă me󰇹󰈢󰈨ă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜 afl󰇧 d󰈜󰈛ă ci󰇳󰇪󰇾󰈜 fo󰇰󰈢󰈤󰈥ște NA󰉊󰉃, ma󰇳󰇮󰈆󰈥s󰇹ân󰈧 u󰈡
co󰇲󰇵󰈢r󰇹󰈜󰈩en󰇹 󰈨󰇪 hărțu󰇮r󰈥:
N—Noc󰇮󰇽󰈥
A—Acți󰇻n󰇯 󰇷a󰇻 󰈝󰇼vi󰇳󰇺󰇪
R—Rep󰇪󰇹󰈜󰇺e
M—Ma󰇮 m󰇼󰇰󰇺 de 󰈢 󰇷󰇯󰈡gu󰇶ă da󰇹ă răne󰇷󰈝 s󰇧󰇼 󰈛o󰈡t󰇶󰈢󰇱󰈥ază pe 󰇧󰇰ți󰇮
2. Dacă ob󰇷󰇪󰈦v󰈜ți că ci󰇳󰇪󰇾󰈜 ma󰇳󰇮󰈆󰈥s󰇹ă un 󰈛󰈢󰈩p󰈣󰇶󰇺am󰇪󰇳󰇺 d󰈥 󰇬ărțu󰇮r󰈥, at󰇻󰇳󰈝󰇯:
Ÿ Păs󰇹󰈦ați-vă ca󰇰󰈩󰇻l și r󰇪󰇷󰇵󰇯rați 󰇧dân󰈛.
Ÿ Ig󰇳o󰈦󰇧ți c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 de 󰇬ărțu󰇮r󰈥. Ple󰈛󰇧ți d󰇮󰇳 󰈜󰈝el 󰇰󰈢󰈝.
Ÿ Cer󰇪ți 󰇧j󰇼󰇹o󰈦󰇻l 󰇼󰇳u󰇮 󰈜󰈨ul󰇹.
Ÿ Călăto󰇶󰇮ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯et󰇪󰇳󰇯i.
Ÿ Tri󰇲󰇮󰇺󰈥ți 󰇻n 󰇲󰈥󰈤aj: „Nu mă de󰇶󰇧󰈡j󰈜!”*
*me󰇷󰇧󰈞 „Nu mă de󰇶󰇧󰈡j󰈜!”

1. Num󰇮ți c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 ca󰇶󰇪 󰇾ă de󰇶󰇧󰈡j󰈥a󰈃ă


Ÿ Des󰈛󰈦󰇮󰈥ți c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 și n󰇻 󰇴󰈥󰈦so󰇧󰇳󰈜.
Ÿ Vor󰇨󰇮ți p󰇪 󰇼󰇳 󰇺on 󰈛󰇧󰇱m.

2. Ex󰇴󰇱ic󰇧ți c󰇪 󰈜ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă se în󰇹âm󰇴󰇱e în 󰇷󰈝hi󰇲󰇩.


Ÿ Sug󰇪󰇶󰈜ți 󰈢 󰈜c󰇹i󰇾󰇮t󰈜󰇹e 󰈡󰈢󰇼ă.
Ÿ În󰈛e󰈦c󰇧ți să vă gân󰈧iți l󰇧 󰈛󰈥󰇾a c󰇪 󰈜ți p󰇻󰇹󰈥a 󰈆󰇧c󰈥 îm󰇴󰈦e󰇻nă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜 󰇶e󰈄󰈢l󰇽󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă p󰇶o󰇩l󰇪󰇲ă.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FIȘA 2

Comportamentul de hărțuire, Joc de rol


Ele󰇽󰇻󰇱 1

Sal󰇻󰇹, [nu󰇲󰇪󰇱󰈥 vo󰇰󰇻󰈡t󰈜󰇶u󰇱󰇻󰇯]! Am a󰇻󰈃󰇯󰇺 că nu 󰇧󰇯 󰇶e󰇻șit 󰇷ă in󰇹󰈦󰇮 în e󰈛󰇭󰇮p󰈜 󰈧e 󰈆󰈢t󰇨󰈜󰇱! Ce f󰇶󰇧󰇯e󰈦 󰇪ști!

Ele󰇽󰇻󰇱 2

Of, su󰇳󰇺 d󰇪󰇷󰇺󰇼l 󰈧e 󰈨󰇪z󰈜󰇲ăgi󰇹!

Ele󰇽󰇻󰇱 1

Ei b󰇮󰇳󰈥, e󰇻 󰈜m 󰇶e󰇻șit 󰇷ă fa󰈛 󰇵󰇧r󰇹󰈥 󰈨in 󰇪󰈛󰇭󰇯pă, am 󰇪󰈀󰈥󰈦sa󰇹 󰈩󰇻l󰇹. Nu s󰇻󰇳󰇺 󰇼n 󰇴󰈦os󰇹 󰈝󰇧 t󰇯󰇳e!

Ele󰇽󰇻󰇱 2

Dar 󰇲-am 󰇷󰇺rădu󰇮󰇹!

Ele󰇽󰇻󰇱 1

Nu d󰇪󰇷󰇺󰇼l! Am 󰇽ăzu󰇹 󰈝ă ni󰈛󰇮 󰈡󰇼 ști󰇮 󰇷ă da󰇮 󰈛󰇼 󰇵ic󰇮󰈣󰇶u󰇱 în 󰇲i󰈡g󰇪. Ce p󰇶󰈢󰈤t 󰈥ști!

Ele󰇽󰇻󰇱 2

*În󰈛󰇱ină ca󰇴󰇻󰇱 și s󰇪 󰇼i󰇹ă t󰇶i󰈤t ȋn󰇷󰇵re 󰇴ămân󰇹.*

Ele󰇽󰇻󰇱 1

Exa󰈛󰇺 c󰇪 󰈛󰈦󰈥de󰇧󰇲... Sun󰇹 󰈝󰇪l 󰇲󰈜i 󰇺󰇧r󰈥! Mul󰇹ă ba󰈇󰇺ă pe 󰈧󰇧󰇺󰈜 vi󰇮󰇹󰈣a󰈦󰇪, f󰇶a󰇮󰈥󰈦e!

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FIȘA 3

Hărțuirea online: Oprește! Blochează!


Spune!
1. OP󰉊󰈺ŞTE-TE di󰇳 󰇧 󰈝󰇯ti 󰇲󰇪󰈤󰈜je󰇰󰇪 󰈤󰈜u 󰇧 t󰈥 u󰇮󰇹󰈜 󰇱a f󰈢󰇹󰈣󰈪rafi󰇮. Nu răs󰇴u󰈡d󰇪
la în󰇹󰈦ebări, re󰇷󰇵󰇮ră adân󰈛 și c󰇧󰇰󰈩󰈥ază-te, as󰇹󰈆󰇪l în󰈛ât 󰇷ă po󰇹󰇮 󰈜󰇩or󰈧󰇧
si󰇹󰇻󰈜ți󰇧 în 󰇲o󰈨 󰇪fic󰇯e󰇳󰇺.
2. Set󰇪󰈜󰈃ă opți󰇻n󰈥a „B󰉁O󰈯H󰈺󰈷󰉐Ă” pe 󰈛󰇧󰇱c󰇼󰇰a󰇺󰈢r 󰇷󰈜u 󰇵󰇪 g󰈜󰈧󰈪et 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 a-i
op󰇶󰇮 󰇵󰈥 ce󰇮 󰈛󰈜󰈦e 󰇧b󰇼󰈃e󰇧󰈄ă de 󰇹󰇮󰈡󰈥 să te 󰈛󰈢󰈡t󰈜󰈛󰇺ez󰇪 󰇷󰈜u 󰈤ă îți t󰇶󰇮󰈩󰇯tă or󰇮󰈛󰈥
ti󰇴 󰈨󰇪 󰇯n󰈇o󰈦m󰇧ți󰇪 s󰈜u 󰇲󰇪󰈤󰈜j.
3. S󰈑U󰉅󰈺 un󰇻󰇯 󰇴ări󰇳󰇺󰇪 s󰈜u 󰇧󰈧󰇼󰇱t 󰈧e în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥 󰈨es󰇴󰈦󰇪 󰈜ce󰇷󰇺 󰇧b󰇼󰈃 󰈨ig󰇮󰇹󰈜󰇱.

OP󰉊󰈺ŞTE = se󰇲󰈡󰇻l 󰇷󰇺󰈣p


B󰉁O󰈯H󰈺󰈷󰉐Ă = o b󰇧󰇶󰇯e󰈦ă ru󰇹󰇮󰈥󰈦ă
S󰈑U󰉅󰈺 = o f󰇧ță vo󰇶󰇩󰇮t󰈣a󰇶󰇪

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FIȘA 4

Siguranța Internetului și responsabilitatea


socială
q Fur󰇹󰇻󰇱 󰇯de󰇳󰇺󰇮tăți󰇮: fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰇯󰇰e󰈪󰇧lă a 󰇮n󰈇󰈣󰈦mați󰇮l󰈣󰇶 󰇵er󰇷󰈢󰈡󰈜le 󰇧󰇰󰈥 u󰈡󰇪󰇯 pe󰇶󰈤󰈢󰈜ne, de
ex󰇪󰇲󰇵l󰇼 󰇳u󰈩ăru󰇰 󰈝󰇧r󰈧󰇼󰇱u󰇮 - pe󰇳󰇺r󰇻 󰇷󰈝󰈣pu󰇶󰇮 󰇵󰈥r󰇷o󰈡󰇧l󰈥, de 󰈢󰇨󰇯󰈝e󰇮 p󰈥󰇳󰇺ru 󰇧 󰈣󰇨țin󰇪 󰇨󰈜󰈡i s󰇧󰇼 󰇨e󰈡󰇪fic󰇯i.

q Fen󰈢󰇲󰈥󰈡ul „ha󰈛󰈬󰇮n󰇫”: fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰇼󰇳u󰇮 󰈨󰇯s󰇴o󰈄󰇮t󰇯󰇽 (de 󰈢󰇨󰇯󰈝e󰇮 󰇼n 󰈛a󰇱c󰇻󰇰󰈜󰇺or) pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜


obțin󰇪 󰈜󰈛󰈝es󰇻󰇰 󰈡󰈥a󰇻t󰈣󰇶i󰈄󰇧t 󰇰󰈜 󰈝al󰈛󰇻󰇱󰈜to󰇶󰇻󰇱 󰈜l󰇹e󰇮 󰇵󰈥r󰇷o󰈡󰇧󰈥.

q Ata󰈛󰇻󰇱 c󰈂󰇩󰈥r󰇳e󰇺󰇮c: acți󰇻n󰈥a 󰈧󰇪 󰈜 󰈨ir󰇪󰈛ți󰈢n󰈜 u󰇹󰇮󰇱󰇯za󰇹󰈢󰈦󰇯i In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯 s󰇴󰈦e 󰇧d󰇶󰈥󰈤e f󰇧󰇰󰈤󰈥


ca󰇶󰇪 󰇵󰈜r a fi 󰇷󰇮󰇺󰈥-ur󰇮 󰈧󰈥 ȋn󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥 󰈝u s󰈛󰈢󰇵󰇼l 󰈧e 󰇧 󰈜fla 󰇮n󰈇󰈣󰈦mați󰇮 p󰈥󰇶󰈤on󰇧󰇰󰈥, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u 󰇵󰇧r󰈣󰇰e 󰈤󰇧󰇼
nu󰇲󰇪󰈦󰈥 de 󰈛󰈢󰈡t.

q Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne: fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰈛󰈣󰈩un󰇮󰈛ări󰇮 󰈥󰇰e󰈝t󰇶󰈢󰈡󰇯ce 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 a 󰇺r󰇮󰇲󰇯󰇺e m󰇪󰇷󰈜󰈞e c󰇻 󰇷󰈝󰈣pu󰇰 󰈨󰇪


a vătăma, in󰇹󰇮󰈩󰇯da 󰇷󰇧󰇼 a󰈩󰇪n󰇯󰇳ța p󰇪 󰈛󰇯󰈡ev󰇧

Rețin󰇪ți:
Ÿ Păs󰇹󰈦ați t󰈢󰈜󰇹e 󰇮󰈡f󰈣󰇶󰈩ați󰇮l󰈥 󰇴e󰈦s󰈢󰇳󰈜󰇱e 󰇧s󰈛󰇼󰈡se. Nu d󰇮󰇽󰇼󰇱gați n󰇮󰈛󰇯o󰈨󰇧tă ad󰇶󰇪󰈤󰈜, nu󰇲ăru󰇰 󰈨󰇪 t󰈥󰇰e󰈆󰈢n
sa󰇻 󰇰󰈣󰈝ul în 󰈛a󰈦󰇪 vă af󰇰󰇧ți, în 󰇷󰇵ec󰇮󰈜󰇰 󰇵e s󰇮󰇹󰈥-ur󰇮󰇰󰈥 󰈨e s󰈢󰈛󰇯a󰇱󰇮z󰈜󰇶e. Asi󰇫󰇻󰈦󰈜ți-vă că opți󰇻n󰇯󰇰e 󰈨󰇪
se󰈛󰇻󰈦󰇯ta󰇹󰇪 󰈤󰇼n󰇹 a󰈝t󰇮󰇽󰈥 󰇵e s󰇮󰇹󰈥-ur󰇮󰇰󰈥 󰇵e c󰇧󰇶󰈥 󰇱e v󰇮󰈃󰇯󰇺ați.
Ÿ Nu t󰈢󰈜󰇹ă lu󰇲󰇪󰈜 󰇵e c󰇧󰇶󰈥 o „în󰇹âl󰇳i󰈩” on󰇰󰇮󰈡󰈥 es󰇹󰇪 󰈝󰈥e󰇧 c󰈥 󰇴a󰈦󰇪! Nu vă în󰇹âl󰇳iți f󰇧ță în 󰈇ață cu
ci󰇳󰇪󰇾󰈜 pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 l-ați c󰇻󰇳󰈣󰈤cu󰇹 󰈢󰈡l󰇯󰇳e; da󰈛ă vi 󰇷󰇪 󰈝󰈥re 󰇷ă fa󰈛󰇪ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 lu󰈛󰈦󰇻, an󰇻󰇳țați 󰇻n 󰈜󰈧u󰇱t
im󰇪󰈧󰇯a󰇺.
Ÿ Gân󰈧iți-vă de 󰈧󰈢󰇼ă or󰇮 îna󰇮󰇳󰇺󰈥 de 󰇧 󰈧󰇯󰈤t󰇶i󰇩󰇻󰇯 o p󰈢󰈃ă sa󰇻 󰇼󰇳 󰈝om󰇪󰇳󰇺󰈜ri󰇻 󰈣󰇳󰇱in󰇪. Va rămâne 󰇧󰈛󰈣󰇱o
pe󰇳󰇺r󰇻 󰇹󰈣󰇺de󰇧󰇼󰇳a. Chi󰇧󰇶 󰈨󰈜că opți󰇻n󰇯󰇰e 󰈨󰇪 s󰈥󰈛u󰈦󰇮t󰈜󰇹e 󰈤󰇻n󰇹 󰈜󰈝ti󰇽󰇪, pu󰇹󰇪ți p󰇮󰈥󰇶󰈨e c󰈢󰇳󰇺r󰈣󰇰u󰇱 󰇧s󰇼󰇴󰈦a
te󰈀󰇺󰇪l󰈣󰇶 󰈤a󰇻 p󰈣󰈃e󰇱󰈢r 󰈣󰈧a󰇺ă ce 󰇧󰈛󰈥󰈤te󰇧 󰇷󰇼󰈡t 󰇴o󰈤t󰇧󰇹󰈥 o󰈡l󰇮󰇳󰈥. Asi󰇫󰇻󰈦󰈜ți-vă că ce󰇪󰈜 󰈛e 󰈨󰇮s󰇹󰈦󰇯bu󰇮ți 󰇪s󰇹󰈥
ad󰇪󰈛󰇾󰈜t a󰇹ât 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰇾󰈣i, cât și p󰇪󰇳󰇺r󰇼 󰈛e󰇮󰇱󰈜lți. Nu t󰇻󰇰󰇩󰇼rați 󰇮n󰇹󰇯󰈩it󰇧󰇹󰈥a 󰇧󰇱t󰈣󰇶a, di󰇷󰇺r󰇮󰇨󰇼i󰈡d 󰇴󰈢󰈄󰈥
in󰇧󰈧󰈥󰈝va󰇹󰇪 󰈨󰈥-al󰇪 󰇰󰈣󰈦.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru familii la cea de-a doua


ȋntâlnire din cadrul programului Aptitudini
pentru Dezvoltare
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Cum 󰇳󰇪 󰇵󰇼te󰇲 󰈆󰇪r󰇯 󰈛o󰇵󰇮󰇯i d󰇪 󰈛󰈣󰈩po󰇶󰇺󰇧m󰈥󰇳󰇺ul 󰈧󰇪 󰇭ărțu󰇮r󰈥 ? Car󰇪 󰇷󰇼󰈡t 󰇲o󰈨󰇧l󰇯󰇹ățil󰇪 󰇷󰇯󰈪ur󰇪 󰈧󰈥 󰈡av󰇮󰇫󰈜󰈦e p󰇪 I󰇳󰇺󰈥r󰇳e󰇺 ? Dacă
do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări, vă in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮t󰈜󰇹e 󰈤󰈢c󰇯a󰇰ă
on󰇰󰇮󰈡󰈥, Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰇺ip󰇻󰇶󰇯 󰈨e hărțu󰇮r󰈥. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 es󰇹󰇪 󰇵󰈜r󰇹e 󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰u󰇮 L󰇯on󰇷 󰈒󰇻󰈥󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e
ȋn 󰈛a󰈦󰇪 󰈥s󰇹e 󰇮󰈩p󰇰󰇯󰈝at 󰈛󰈢󰇵󰇯lu󰇰 󰈨󰇻m󰇳󰈥a󰇾󰈢󰈜s󰇹󰈦ă. Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥
av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 󰇴󰈦󰈥ve󰇳󰇮󰈦󰈥 a hărțu󰇮r󰇯i 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱
du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră și v󰈢󰇲 󰈨󰈥s󰈛o󰇵󰇪r󰇯 󰈛u󰈩 󰇧c󰈥󰇷󰇺e m󰇪󰇹󰈣󰈨e p󰈢󰇹 󰈆󰇯 ap󰇰󰇮󰈝󰈜te 󰇧󰈛󰈜󰈤ă. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, vo󰇲 󰈨󰇮s󰈛󰇼󰇺a d󰇪󰇷󰇵r󰈥 󰇬ărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne
și f󰈢󰇰󰈣󰈤ir󰇪󰈜 󰇷i󰈪󰇻ră a In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱 se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa că
vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹.

Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Apti󰇹󰇻󰈨󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re; Șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮 2


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰇼󰇱 Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru părinți la cea de-a doua


ȋntâlnire referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Cum 󰇳󰇪 󰇵󰇼te󰇲 󰈆󰇪r󰇯 󰈛o󰇵󰇮󰇯i d󰇪 󰈛󰈣󰈩po󰇶󰇺󰇧m󰈥󰇳󰇺ul 󰈧󰇪 󰇭ărțu󰇮r󰈥 ? Car󰇪 󰇷󰇼󰈡t 󰇲o󰈨󰇧l󰇯󰇹ățil󰇪 󰇷󰇯󰈪ur󰇪 󰈧󰈥 󰈡av󰇮󰇫󰈜󰈦e p󰇪 I󰇳󰇺󰈥r󰇳e󰇺 ? Dacă
do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări, vă in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮t󰈜󰇹e 󰈤󰈢c󰇯a󰇰ă
on󰇰󰇮󰈡󰈥, Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰇺ip󰇻󰇶󰇯 󰈨e hărțu󰇮r󰈥. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 es󰇹󰇪 󰇵󰈜r󰇹e 󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i L󰇮󰈣n󰇷 󰈒u󰇪󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e
ȋn 󰈛a󰈦󰇪 󰈥s󰇹e 󰇮󰈩p󰇰󰇯󰈝at 󰈛󰈢󰇵󰇯lu󰇰 󰈨󰇻m󰇳󰈥a󰇾󰈢󰈜s󰇹󰈦ă.
Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 󰇴󰈦󰈥ve󰇳󰇮󰈦󰈥 a hărțu󰇮r󰇯i 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱 du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră și v󰈢󰇲 󰈨󰈥s󰈛o󰇵󰇪r󰇯 󰈛u󰈩
ac󰇪󰇷󰇺󰈥 me󰇹󰈢󰈨󰈥 po󰇹 󰈆󰇮 󰈜p󰇰i󰈝󰇧t󰈥 a󰈛󰇧󰈤ă. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, vo󰇲 󰈨󰇮s󰈛󰇼󰇺a d󰇪󰇷󰇵r󰈥 󰇬ărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și f󰈢󰇰󰈣󰈤ir󰇪󰈜 󰇷i󰈪󰇻ră a In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱 se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa că
vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹.

Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯󰇶e󰇧 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦; A do󰇻󰈜 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 ȋn󰇷󰈝riși ȋn 󰈛󰇱as󰇪󰇰󰈥 0–5:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FORMULAR DE RĂSPUNS

Formular de răspuns pentru părinți


Dra󰇫ă pări󰇳󰇺󰇪 / ȋn󰇫󰈦ij󰇮󰇹󰈣󰈦:

Te r󰇻󰇫ăm 󰇷ă me󰇳ți󰈢n󰈥󰈃i 󰈩󰇧󰇯 jo󰇷 󰈨󰇧că ve󰇮 󰇴󰇼󰇺e󰇧 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 󰇱a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 cu 󰇴ări󰇳ți󰇮.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 : ,
(nu󰇲ăru󰇰) (ti󰇹󰇱󰇻l) (da󰇹󰇧)
❏ Vo󰇮 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 ❏ Nu v󰈢󰇯 󰇴u󰇺󰇪󰈜 pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a

Num󰇪󰇰󰈥 󰇵ări󰇳󰇺󰇪l󰇼i:

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱u󰇮:

Ad󰇶e󰈤󰇧:

Număr 󰈧e 󰇺󰇪l󰈥󰈇o󰈡:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 su󰇴󰈦󰇧v󰈥󰇫󰇭er󰇪 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰈝󰈢p󰇯i, cu 󰇽âr󰇷󰇺a d󰇪 .

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 t󰇶a󰈡s󰇴󰈢󰈦t 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰇵󰇪r󰇷󰈣a󰈡󰇪.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰇲ânați 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 󰇱u󰇮 până


la 󰈧󰇧󰇺󰈜 de .

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru lideri


În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 2: Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮t󰈜󰇹e 󰈤󰈢c󰇯a󰇰ă on󰇰󰇮󰈡󰈥,
Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰇺ip󰇻󰇶󰇯 󰈨e hărțu󰇮r󰈥
1. Cum 󰇧ți 󰇪v󰈜󰇰u󰇧 󰈦󰈥ușit󰇧 󰈜󰈛e󰈤t󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?
1 2 3 4 5
Ner󰇪󰇼șită Fo󰇧r󰇹󰈥 󰈦e󰇻șită

2. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 re󰇻șit󰇪?

3. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 ne󰇶󰇪󰇼șit󰇪?

4. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?

5. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e p󰇶󰇮󰇾󰈥ște


ma󰇹󰇪󰈦󰇯al󰇪󰇰󰈥 󰇵ro󰇴󰇻󰈤󰈥, an󰇪󰈀󰈥󰇱e și fișel󰇪 󰈧󰈥 󰇱uc󰇶󰇻?

6. Al󰇹e 󰈝󰈢m󰈥󰇳󰇺ar󰇮󰇯:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 2
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu


părinții
În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 2: Sig󰇻󰇶󰈜󰈡ța In󰇹󰇪󰈦n󰈥󰇹u󰇱󰇻󰇯, Res󰇴󰈢󰈡s󰈜󰇨i󰇱󰇮t󰈜󰇹e 󰈤󰈢c󰇯a󰇰ă on󰇰󰇮󰈡󰈥,
Hărțu󰇮r󰈥a 󰈢󰇳󰇱󰇯ne și 󰇧l󰇹󰈥 󰇺ip󰇻󰇶󰇯 󰈨e hărțu󰇮r󰈥
Am 󰈧o󰈦󰇮 să ști󰇲 󰈝󰇪 v-a p󰇰ăcu󰇹 și c󰇪 󰇳󰇼 󰇾-a p󰇰ăcu󰇹 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮. Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ne 󰇮󰇳󰈆󰈣r󰇲ați
co󰇲󰇵l󰇪󰇹ân󰈧 a󰈝󰇪s󰇹 󰈆󰈣r󰇲u󰇱󰇧r.

1. Con󰇷󰇮󰈨󰈥r 󰈛ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 a f󰈢󰇷󰇺 (vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰈛e󰈦c󰇻󰇯ți 󰇻n 󰇳󰇼󰈩ăr):


1 2 3 4 5
Del󰈢󰈛 󰇼󰇺ilă Fo󰇧r󰇹󰈥 u󰇺󰇮lă

2. Ce󰇪󰈜 ce 󰇲󰇮-a p󰇰ăcu󰇹 󰈝󰇪l 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹 󰇱󰈜 ac󰇪󰈜󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜 fo󰇷󰇺:

3. Mi-a p󰇰ăcu󰇹 󰈩󰈢d󰇼󰇰 ȋn 󰈛a󰈦󰇪 l󰇯󰈧e󰈦󰇻l

4. Aș do󰇶󰇮 󰈝󰈜 li󰈧󰇪󰈦󰇼l 󰇷ă a󰇮bă/să fie:

5. La 󰇻r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪, fa󰈛󰇪ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰇭im󰇨󰇧󰈦󰈥:

6. Mi-ar 󰇴󰇱ăce󰇧 󰇷ă afl󰇻 m󰈜i 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰈧e󰈤p󰇶󰇪:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ȘEDINȚA 3
FIȘA 2

Cercetări importante referitoare la


folosirea substanțelor nocive de către
tineri
q S-a d󰇪󰇲󰈣󰈡s󰇹󰈦at 󰈛ă el󰇪󰇽󰇯i 󰈨󰇮n 󰈛󰇱󰈜se󰇰󰇪 󰈜 5-a și 󰇧 6-a 󰇧󰇼 ma󰇳󰇮󰈆󰈥s󰇹a󰇺 󰇧t󰇯󰇹u󰈨󰇮n󰇯
as󰇪󰇲ănăto󰇧󰇶󰈥 󰈆ață de 󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲u󰇱 d󰇪 󰇹󰇼󰇺un, al󰈛󰈢󰈣󰇱 și 󰇧l󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe n󰈢󰈛󰇯󰇾e
cu 󰈛󰇪󰇱󰈥 pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 ac󰇪ști󰇧 󰇰󰈥-a󰇻 󰈜vu󰇹 pa󰇹󰈦󰇻 󰈜ni 󰇲󰇧󰇯 󰇺âr󰈃i󰇻.
q În󰈛ă di󰇳 󰈝l󰇧󰇷󰈜 a 󰇵󰇧t󰇶󰈜 󰈝op󰇮󰇯i în󰈛e󰇵 să si󰇲󰇺ă p󰇶e󰈤󰇮󰇼ne󰇧 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇻󰇱󰇼i d󰇪
tu󰇹󰇻󰈡 s󰈜u 󰇧󰇰󰈝󰈣ol.
q Cop󰇮󰇯i 󰈛󰇧󰈦󰈥 fo󰇰󰈢󰈤󰈥s󰈛 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe n󰈢󰈛󰇯󰇾e în󰈛e󰇵, de 󰈢󰇨󰇯󰈝e󰇮, să fa󰈛ă ac󰇪󰇷󰇺 l󰇼󰈛󰈦u
la 12 sa󰇻 13 an󰇮. Tin󰈧 󰈤ă fie 󰇧t󰇶󰈜și l󰇧 ȋn󰈛e󰇵󰇻t 󰈧󰈥 󰇺ut󰇻󰇳 󰈤󰈜u 󰇧l󰈛󰈣o󰇱, fo󰇰󰈢󰈤󰇯n󰈧
ap󰈢󰇯 󰇲a󰈦󰇮j󰇼a󰇳󰇧 și, ma󰇮 󰇹âr󰈃i󰇻, al󰇹󰇪 󰈤󰇼b󰇷󰇺anțe.
q Fol󰈢󰇷󰇯󰈦e󰇧 r󰈥󰈧u󰈤ă a s󰇻󰇨󰈤t󰈜󰇳țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪 󰈤󰈥 da󰇹󰈢󰈦󰈥ază s󰇴o󰈦t󰇻󰇰󰇼i și
ex󰇪󰇶󰈝󰇯ți󰇻l󰇼i fi󰈃󰇮󰈝, vo󰇰󰇻󰈡t󰈜󰇶i󰇧󰇺󰇼lu󰇮 și p󰇪󰇹󰈦󰈥ce󰇶󰇮󰇯 a 󰈨󰈢󰇼ă or󰇪 󰇴󰈥 󰈄i făcân󰈧 󰇺em󰇪.
q Maj󰈢󰇶󰇯󰇺at󰇪󰈜 󰈛o󰇵󰇮󰇯lo󰇶 󰇧flă de󰇷󰇵r󰇪 󰈜󰈛e󰈤t󰇪 󰇷󰇼󰇩s󰇹a󰈡țe d󰇪 󰇰󰈜 󰇵ri󰇪󰇹󰈥󰈡i și, de
ob󰇮󰈛󰈥i, ac󰇪󰇷󰇺󰈥a l󰇪 󰇷󰇼󰈡t o󰈇󰇪󰈦󰇯te 󰇴󰈦󰇮m󰈜 󰈧a󰇺ă ac󰇧󰇷ă, at󰇻󰇳󰈝󰇯 cân󰈧 󰈡ic󰇮󰇼󰇳 a󰈨󰇻l󰇹
nu 󰇪󰇷󰇺󰈥 p󰇶i󰈡 p󰇶󰇪󰈜󰈞mă.
q Puțin󰇮 󰇹󰇯󰈡er󰇮 󰈣󰇨󰈤er󰇽ă cât 󰈧e 󰈨ăunăto󰇧󰇶󰈥 󰈤un󰇹 󰇧󰈝󰈥s󰇹e 󰈤󰇻b󰇷󰇺󰈜nțe. Așad󰇧󰇶,
es󰇹󰇪 󰇯󰈩po󰇶󰇺󰇧n󰇹 󰈤ă înțel󰇪󰇫󰈥󰈩 cât 󰈧e 󰈡󰈢c󰇯󰇽e 󰈤󰇻n󰇹 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰈜 󰇵en󰇹󰈦󰇻 󰈜 p󰇶e󰇾󰇪n󰇯
fo󰇰󰈢󰈤󰇯re󰇧 󰇰󰈣󰈦 de 󰈛ăt󰇶e 󰇺󰇮n󰈥󰇶i.
q Cop󰇮󰇯i 󰈧󰇮󰈡 c󰇰󰈜󰈤el󰇪 󰇲󰇯󰈝i m󰇪󰇳ți󰈢n󰈥a󰈃ă te󰇰󰇪󰇾󰇯zo󰇶󰇻󰇱 și fil󰇲󰇪󰇱󰈥 ca fi󰇮󰇳󰈨 p󰇶󰇯󰈡ci󰇴󰇧󰇱󰈥le
su󰇶󰈤󰇪 d󰈥 i󰇳󰈆󰈢r󰇲󰈜ți󰇪 c󰈜󰇶e 󰇺r󰇧󰇳󰈤f󰈣󰇶󰈩ă fu󰇲󰇧󰇺󰇼l, al󰈛󰈢󰈣󰇱ul și f󰈢󰇰󰈣󰈤ir󰇪󰈜
d󰇶o󰈪󰇻r󰇯󰇰o󰈦 în󰇹󰈦-o f󰈢󰇶󰈩ă de 󰈧󰇮󰈤t󰇶󰈜󰈝ți󰇪.
q Efo󰇶󰇺󰇻r󰇯󰇰e 󰈨󰇪 p󰇶󰈥󰇾en󰇮󰇶󰈥 a 󰇧󰈝󰈥s󰇹o󰈦 󰈢b󰇯󰈛e󰇮󰇼󰈦i p󰈢󰇹 fi 󰈦ăs󰇴󰇱ăti󰇹󰇪. Cân󰈧 󰈝op󰇮󰇯i
re󰇧󰇰󰇯󰈄e󰇧ză cât 󰈧e 󰈨ăunăto󰇧󰇶󰈥 󰈤un󰇹 󰇧󰈝󰈥s󰇹e 󰈤󰇻b󰇷󰇺󰈜nțe și cân󰈧 își d󰇧󰇼 󰇷e󰇧󰈩󰈜
că atât 󰇴󰈦i󰇪t󰈥󰇳i󰇮, cât și f󰇧󰇲󰇯󰇱i󰇧 n󰇼 󰇷u󰈡t 󰈧󰇪 󰈜󰈝or󰈧 󰈝󰇻 󰈜ce󰇷󰇺󰇪 󰈣bi󰈛󰇪󰇯u󰈦󰇮, e󰇮 󰈜u
te󰇳󰈨󰇮nța d󰇪 󰈜 e󰇽󰇮󰇺󰈜 să co󰇳󰈤󰇻m󰈥 a󰈛󰇪󰈤t󰈥 󰇷u󰇩s󰇹󰇧󰈡țe.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 4

Adevărat sau fals?


Instrucțiuni: Decideţi în grupul vostru dacă fiecare afirmaţie este adevărată sau falsă.
Încercuiţi răspunsul.

1. Un 󰇷󰇭ot 󰈧󰇪 󰈟h󰇯󰇷󰈬ey 󰇧󰇶󰈥 󰈩a󰇮 m󰇼󰇰󰇺 al󰈛󰈢󰈣󰇱 de󰈛󰇧󰇺 󰈣 do󰈃ă de 󰇨󰇪󰈦󰈥.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

2. Maj󰈢󰇶󰇯󰇺at󰇪󰈜 󰈇u󰈩ăto󰇶󰇮󰇱󰈣r ȋn󰈛e󰇵 să fu󰇲󰇪󰈄󰈥 cân󰈧 󰈤un󰇹 󰇧󰈨󰇼lți.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

3. Chi󰇲󰇮󰈝󰈜le󰇰󰇪 󰈨󰇯n 󰇲a󰈦󰇮j󰇼a󰇳󰇧 󰈤󰇼n󰇹 󰈤to󰈛󰇧󰇺󰈥 ȋn 󰈛o󰈦p.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

4. Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l e󰇷󰇺󰇪 󰇼n 󰈧󰈦og.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

5. De󰈢󰈜re󰈛󰇪 󰇺󰇯ne󰇶󰇮󰇯 󰈤un󰇹 󰈨󰇪 󰈣bi󰈛󰇪󰇯 󰈤ănătoși, e󰇮 s󰇼󰇳󰇺 ma󰇮 󰇴󰇼țin 󰇷󰇪󰈡s󰇯󰇨i󰇱󰇮 l󰈜 e󰈇󰇪󰈝t󰈥󰇰e 󰇧󰇱c󰈣o󰇰󰇻󰇱󰇼i ȋn
co󰇲󰇵󰇧r󰈜ți󰇪 c󰇼 a󰈧󰇻󰇱ți󰇮.
Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

6. Con󰇷󰇻󰈩󰇼l 󰈧e 󰈩󰇧r󰇯󰈅u󰇧󰈡󰈜 af󰇪󰈛󰇺󰈥ază c󰇶e󰇮󰈥󰈦ul.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

7. Dro󰇫󰇻󰈦󰇯le 󰇮󰇳󰇭󰈜la󰇳󰇺󰇪 p󰈣󰇹 󰈝a󰇻z󰈜 󰇲o󰇧󰈦t󰈥a, c󰇬i󰇧󰈦 și d󰇻󰇴ă o s󰇮󰇳󰈪󰇼ră ut󰇮󰇰󰇯󰈄ar󰇪.


Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

8. Tin󰇪󰇶󰇯i 󰈝󰇧r󰈥 󰈛o󰈡s󰇻󰇲ă al󰈛󰈢󰈣󰇱 su󰇳󰇺 m󰇧󰇯 󰇴uțin 󰇹󰇪󰈡t󰈜ți să co󰇳󰈤󰇻m󰈥 a󰇰󰇺󰇪 s󰇼󰇨󰈤ta󰇳țe.
Ade󰇽ăra󰇹 F󰇧󰇱s

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 5

Învață-ți copilul să spună „Nu!”


substanțelor nocive
Instrucțiuni: Iată 7 idei pe care părinţii le-ar putea considera utile atunci când discută
cu copiii lor despre substanţele nocive. Decideţi în grupul vostru dacă alte idei ar putea fi
adăugate la fiecare punct. Încercaţi să fiţi cât de preciși posibil.

1. Fiți 󰇮n󰈇󰈣󰈦mați c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 al󰈛󰈢󰈣󰇱 și 󰇧l󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe p󰇪󰇳󰇺r󰇼 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰇧󰈝󰈥s󰇹e 󰇺󰇪m󰈥 󰈛u fi󰇻󰇱/ fiic󰇧
du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră.
a. Găsiți 󰇮n󰈇󰈣󰈦mați󰇮 r󰈥󰈛e󰈡t󰇪 și d󰇮󰇷󰈝󰇼tați-le 󰈛󰇻 󰈆󰈜mi󰇰󰇮󰈜 și 󰇧lți pări󰇳ți.
b. Cun󰈢󰈜șteți s󰇪󰇲󰈡󰈥le 󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲u󰇱󰇻󰇯 de 󰇧󰇰󰈝󰈣ol 󰇷󰇧󰇼 a󰇱 󰇧l󰇹󰈣󰈦 su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe și f󰇮ți p󰇶󰇪󰈪ătiți să acți󰈢n󰈜󰇹i
da󰈛ă bănu󰇮ți că ex󰇮󰇷󰇺ă o 󰇧s󰇹󰈆󰈥l 󰈧e 󰇵r󰈢󰇨󰇱󰈥mă.
c. Cun󰈢󰈜șteți l󰈢󰈛󰇼󰈦il󰇪 în 󰈛a󰈦󰇪 p󰇼󰇹eți găsi 󰇧󰈅󰇼󰇺or 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 a 󰇵r󰇪󰇽󰈥󰈡i 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă p󰇶o󰇩l󰇪󰇲ă și p󰇪󰇳󰇺r󰇼 a
in󰇹󰇪󰈦v󰈥󰇳i 󰈨󰇧că es󰇹󰇪 󰈡󰈥ce󰇷󰇧󰈦.

2. Susțin󰇪ți-vă po󰈃󰇮ți󰇧 și 󰇪x󰇴󰇱󰇯cați c󰈢󰇴󰇯i󰇱󰈢r 󰈧󰈥 󰈝e n󰇻 󰇹󰈦󰈥bu󰇮󰈥 󰈇o󰇱󰈢s󰇯󰇹e 󰇧󰈝󰈥s󰇹e 󰈤󰇻b󰇷󰇺󰈜nțe n󰈢󰈛󰇯󰇾e.


a. Fiți 󰇻n 󰇨󰇼󰈡 ex󰇪󰇲󰇵l󰇼 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰈝󰈣pi󰇮, ne󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲ân󰈧 a󰈝󰇪s󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe.
b. Fiți c󰈢󰇳󰇾󰇯n󰇫ăto󰇶󰇮 și 󰇪x󰇴󰇱󰇯cați-le 󰈛󰈢󰇵󰇯il󰈢󰇶 și p󰇶󰇮󰈥󰇺en󰇮󰇰󰈣󰈦 de 󰈛󰇪 󰈜󰈝es󰇹󰇪 󰈤󰇼b󰇷󰇺anțe n󰈢󰈛󰇯󰇾e n󰇻 󰇹󰈦󰈥bu󰇮󰈥
fo󰇰󰈢󰈤󰇯te.
c. Evi󰈧󰇪󰈡ți󰇧ți f󰇧󰇴󰇺󰇼l 󰈛ă ut󰇮󰇰󰇯󰈄ar󰇪󰈜 i󰇰󰇪󰈪󰈜lă a s󰇻󰇨󰈤t󰈜󰇳țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪 󰈡󰇼 va 󰈇󰇮 󰈜󰈝ce󰇴󰇺󰇧tă în 󰈛a󰈤󰇧
du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră.

3. Sta󰇨󰇮󰇱󰇯ți r󰇪󰇫󰇼󰇱i în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e și 󰇪x󰈥󰇲󰇵lifi󰈛󰇧ți c󰈢󰇲󰇵󰈣r󰇹a󰈩󰇪n󰇹󰇼󰇱 pe 󰈛󰇧󰈦󰈥 ați d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă ȋl a󰈧󰈢󰇵t󰈥 și c󰈢󰇴󰇯i󰇮.
a. Sta󰇨󰇮󰇱󰇯ți r󰇪󰇫󰇼󰇱il󰇪 󰈛󰈥 󰇺re󰇨󰇻󰇯e 󰈦󰇪s󰇴󰈥󰈝ta󰇹󰇪 și c󰈢󰇳󰈤󰈥ci󰇳țel󰇪 󰇰󰈣󰈪ic󰇪 󰈧󰈜󰈝ă ac󰇪󰇷󰇺󰈥a n󰇻 󰇷󰈥 󰈦es󰇴󰇪󰈝tă.
b. Arătați c󰈢󰇴󰇯i󰇱󰈢r 󰈛󰈥 󰈝om󰇴󰈢󰈦t󰈜󰇲e󰈡t 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă ad󰈢󰇴󰇺󰈥.
c. Red󰇻󰈛󰈥ți t󰇮󰇲󰇵󰇼l 󰇴e󰇺r󰇪󰈛󰇼󰇺 la 󰇹󰇪󰇱󰈥vi󰈃󰈢󰈦 și f󰇮󰇰󰈩󰈥 da󰈛ă ac󰇪󰇷󰇺󰈥a r󰇪󰈧󰈜u 󰈢 󰇯ma󰇫󰇮󰈡󰈥 în󰈛u󰈦󰇧j󰈜󰇹o󰇧󰈦󰈥
fo󰇰󰈢󰈤󰇯ri󰇮 󰇷󰇼󰇩s󰇹a󰈡țel󰈢󰇶 󰈡󰈣ci󰇽󰇪.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 5

4. Lu󰇧ți l󰇪󰇫ătu󰇶󰇧 󰈝󰇼 alți pări󰇳ți.


a. Dev󰇪󰇳󰇯ți m󰇪󰇲󰇩r󰇼 a󰇰 󰇻󰈡󰇼i g󰇶󰇻󰇵 d󰈥 󰇷󰇵ri󰈅󰇮󰈡.
b. Cun󰈢󰈜șteți pări󰇳ți󰇮 f󰇯e󰈛ăru󰇮 󰇴󰈦󰇯et󰇪󰇳 󰈜󰇱 co󰇴󰇮󰇱󰇼lu󰇮 󰈧󰇼󰈩ne󰇧󰇽󰈣a󰈤t󰇶ă.
c. Con󰇹󰈦󰇮b󰇼iți l󰇧 󰈛󰈦󰈥ar󰇪󰈜 u󰇳󰇪󰇯 󰈝om󰇻󰇳󰇯󰇺ăți c󰇪 󰇲󰇯󰇱it󰇪󰈜󰈃ă îm󰇴o󰇺r󰇮󰇽󰈜 󰈝on󰇷󰇻󰈩󰇼lu󰇮 󰈧󰈥 a󰇱c󰈢󰈣󰇰 și 󰇧 󰈜l󰇹o󰈦
su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe n󰈢󰈛󰇯󰇾e.
d. Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯ți c󰈢󰇲󰇼󰈡it󰇧󰇹󰈥a 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ipân󰈧 󰇱a p󰇶󰈢󰈪r󰈜󰇲e 󰈨󰇪 c󰈣󰇳ști󰇪󰇳󰇺󰇯za󰇶󰇪 și p󰇶󰇪󰇾󰈥nți󰇪- de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u:
co󰇳󰈝󰇻r󰇷󰇼󰈦i t󰇪󰇲󰈜󰇺ic󰇪, p󰇶o󰇺󰇪s󰇹󰈥 și 󰇪v󰈥󰇳i󰈩󰇪n󰇹󰈥 󰈨in 󰇲󰇧󰈤s-me󰈧󰇮󰈜.

5. În󰇽ățați să s󰇴u󰈡󰇪ți „Nu!”


a. Dis󰈛󰇻󰇺󰈜ți b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰇯󰇰e 󰈨󰇪 󰈜 nu 󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲a 󰈤󰇻b󰇷󰇺󰈜nțe n󰈢󰈛󰇯󰇾e și c󰈢󰇳󰈤󰈥ci󰇳țel󰇪 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇻󰇱󰇼i 󰇧c󰈥󰇷󰇺or
su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe.
b. Dis󰈛󰇻󰇺󰈜ți c󰇻󰇲 󰈥󰈤te 󰇷ă s󰇴u󰇮 „Nu!” si󰇹󰇻󰈜ți󰇮l󰈣󰇶 󰇵er󰇮󰈛󰇼󰇱o󰇧s󰈥 și „Da!” al󰇪󰇫󰈥󰈦il󰈢󰇶 󰇵󰈣zi󰇹󰇮󰇾󰈥.

6. Exe󰇶󰈤󰇧ți c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a 󰇪fi󰈝󰇯en󰇹ă.


a. Fol󰈢󰇷󰇯ți-vă ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮󰇱󰈥 de 󰇧󰇷󰈝󰇼l󰇹a󰈦󰇪.
b. Des󰈛󰈢󰇵󰈥riți c󰇪 󰈛󰈦󰈥d 󰇲e󰈩b󰇶󰇮󰇯 󰈆am󰇮󰇰󰇯e󰇮 󰈨󰇼m󰇳e󰇧󰇾󰈣as󰇹󰈦ă de󰇷󰇵r󰇪 󰈧󰇯󰈆er󰇮󰇹󰈥 󰈤ub󰇮󰈥󰈛󰇺e și 󰇪v󰈥󰇳i󰈩󰇪n󰇹󰈥 󰈨in
vi󰇧ța l󰈢󰇶.

7. Creșteți în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥a în 󰇷i󰈡󰇪 󰈜 co󰇴󰇮󰇱󰇼lu󰇮 󰈧󰇼󰈩ne󰇧󰇽󰈣a󰈤t󰇶ă.


a. În󰈛u󰈦󰇧j󰈜ți 󰇧󰇼to󰈧󰇮󰈤c󰇯󰇴󰇱in󰇧, s󰇹a󰇩󰇮l󰇯󰇳󰈨 li󰇲󰇮󰇺󰈥 și d󰇪󰇹󰈥󰈦mi󰇳ân󰈧 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱 să fi󰇪 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰 󰇵en󰇹󰈦󰇻
co󰇲󰇵󰈢r󰇹󰈜󰈩en󰇹󰇻󰇱 său.
b. Ofe󰇶󰇮ți c󰈢󰇴󰇯󰇱ul󰇻󰇯 șan󰇷󰇧 󰈨󰈥 a f󰇮 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰 în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈆󰈜mi󰇰󰇮󰈥i.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 3

Factori-cheie evidențiați ȋn cadrul


programului Aptitudini pentru Dezvoltare,
Capitolul 4, Clasele 0–5
q Atât 󰈛o󰇵󰇮󰇯i, cât și 󰇧d󰇼󰇰ți󰇮 󰈜u r󰇪󰇷󰇵󰈣n󰇷a󰇩󰇮l󰇯󰇹a󰇺󰇪󰈜 sănătăți󰇮, si󰇫󰇻󰈦󰈜nțe󰇮 și s󰇹ări󰇮 󰈧󰈥 󰇩in󰇪 󰈜 󰈛o󰇵󰇮󰇯lo󰇶.

q Cop󰇮󰇯i 󰇧󰇶 󰇺r󰈥󰇨u󰇮 󰈤ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțel󰇪 󰇳󰈥󰈝un󰈢󰇷󰈝󰇼te și să pu󰇳ă în󰇹󰈦ebări 󰇧󰈧󰇼󰇱țil󰈢󰇶 󰇱󰈥ga󰇹󰇪 󰈨󰈥


în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇱󰈣r.

q Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l, tu󰇹󰇻󰈡󰇼l și 󰇧l󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe p󰈢󰇹 fi 󰈨ăunăto󰇧󰇶󰈥 și p󰈢󰇹 󰈝r󰈥a 󰈧󰇪󰇵󰈥n󰈧e󰈡ță.

q Efe󰈛󰇺󰇪l󰈥 󰈛o󰈡s󰇻󰇲󰇼󰇱u󰇮 d󰈥 󰇷u󰇩s󰇹󰇧󰈡țe s󰇪 󰇶ăs󰈇󰈦ân󰇫 a󰇺ât a󰇷󰇻󰇵r󰈜 i󰇳󰈨󰇮v󰇯󰈧u󰇱󰇻󰇯, cât și 󰇧s󰇼󰇴󰈦a f󰇧󰇲󰇯󰇱i󰇪󰇯,
p󰇶i󰇪󰇺󰈥ni󰇰󰈢󰈦 și c󰈢󰇲󰇼󰈡ități󰇮.

q Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l, tu󰇹󰇻󰈡󰇼l și 󰇧l󰇹󰈥 󰈤ub󰇷󰇺󰇧nțe s󰇻󰇳󰇺 󰇯le󰇫󰇧󰇱󰈥 pe󰇳󰇺r󰇻 󰇹󰇯󰈡er󰇮; to󰇹󰈢󰈨󰈜tă, el󰇪 󰇷󰇼󰈡t îm󰇴o󰇺r󰇮󰇽󰈜
re󰇫󰇻󰇱󰇯lo󰇶 șco󰇰󰇮󰇯.

q Maj󰈢󰇶󰇯󰇺at󰇪󰈜 o󰇧󰇲󰈥󰈡il󰈢󰇶 󰈡󰇼 co󰇳󰈤󰇻mă su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe 󰇮l󰈥󰇫a󰇱󰇪- ni󰈛󰇮 󰈡󰇼 ȋi în󰈛u󰈦󰇧j󰈥a󰈃ă pe 󰈛󰇪󰇯󰇱alți să le


co󰇳󰈤󰇻m󰈥.

q Tin󰇪󰇶󰇯i 󰈤󰇪 p󰈣󰇹 󰈤p󰇶i󰈞󰇮n󰇯 󰇶e󰈝󰇮p󰇶󰈣󰈝 pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜 e󰇽󰇮󰇺󰈜 co󰇳󰈤󰇻m󰇼󰇰 a󰈝󰇪s󰇹󰈣󰈦 su󰇨󰈤t󰇧󰇳țe.

În clasele 0-2, se pune accentul asupra dezvoltării și menţinerii unui stil de viaţă sănătos,
de exemplu consumul hranei nutritive, concentrarea asupra exerciţiului fizic și importanţa
odihnei. Copiii învaţă despre modul în care corpul lor funcţionează, despre diferenţa dintre
un stil de viaţă sănătos și un stil de viaţă nesănătos, descoperă modalităţi de evitare a
substanţelor necunoscute și realizează importanţa apelării la adulţi de încredere pentru
a primi ajutor și răspuns la întrebări. Dezvoltarea aptitudinilor vizează responsabilizarea,
alegerile sănătoase și rezolvarea problemelor.

În clasele 3-5, elevii învaţă despre efectele consumului de substanţe asupra corpului și
minţii, asupra familiei și prietenilor și asupra comunităţii. Ei descoperă influenţele negative
care promovează consumul de substanţe și învaţă cum să rezolve aceste probleme, să fie
asertivi și să își dezvolte aptitudinile de a rezista și de a contracara aceste presiuni. Datorită
proiectelor de la școală, elevii devin modele pentru ceilalţi, deoarece îi informează cu
privire la problemele legate de consumul de substanţe.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 1

Informații referitoare la consumul


substanțelor nocive
In󰈇o󰈦m󰇧ți󰇮l󰈥 󰇷u󰈡t 󰇹󰈦󰇧n󰇷󰈩󰇯se 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 a 󰇱󰇪 f󰇯 󰈧e 󰇧󰈞󰇼to󰇶 󰇵ări󰇳țil󰈢󰇶 ȋn 󰈧i󰈤c󰇻ți󰇮l󰈥 a󰈛󰇪󰈤t󰈣󰇶a 󰈝󰇻 c󰈣󰇴i󰇮󰇯 󰇱or, el󰇪󰇽󰇯 ȋn
ci󰈛󰇱󰇻l 󰇴󰈦󰇯ma󰇶.

Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l
In󰈇o󰈦m󰇧ți󰇮 d󰈥 󰇨a󰈄ă:
Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l e󰇷󰇺󰇪 󰈣 su󰇨󰈤t󰇧󰇳ță no󰈛󰇮󰇾ă.
Ÿ O do󰈃ă de 󰇨󰇪󰈦󰈥, un 󰇴󰇧󰇭󰈜r 󰈧e 󰇾󰇮n 󰇷󰈜u 󰇻󰈡 s󰇬󰈣󰇺 de 󰇿󰇭󰇮s󰈫󰈥󰈠 a󰇻 󰈜p󰇶o󰈁󰇮m󰈜󰇹i󰇾 󰇧c󰈥󰇰ași g󰇶󰇧󰈨 d󰈥 a󰇰󰈝󰈢󰈣l.
Ÿ Es󰇹e 󰇮󰇱󰈥ga󰇰 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 or󰇮󰈛󰇯󰈡e 󰇧r󰈥 󰇷u󰇩 18 de 󰇧󰇳󰇯 󰈤ă cu󰇲󰇵󰇪r󰈥 󰇷a󰇻 󰈤ă co󰇳󰈤󰇻m󰈥 a󰇰󰈝󰈢󰈣l.

Efe󰈛󰇺󰇪 󰈜su󰇴󰈦󰇧 c󰈣󰇶󰇵ul󰇻󰇯:


Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l e󰇷󰇺󰇪 󰈣 su󰇨󰈤t󰇧󰇳ță no󰈛󰇮󰇾ă ce 󰈛󰈦󰇪󰈥ază de󰇴󰇪󰈡d󰈥󰇳ță.
Ÿ Dacă ci󰇳󰇪󰇾󰈜 be󰇧 󰈜󰇰󰈝o󰈢l, po󰇧󰇹󰈥 󰈤ă se îm󰇨o󰇱năve󰇧󰇷󰈝ă sa󰇻 󰇷ă leșin󰇪.
Ÿ O pe󰇶󰈤󰈢󰈜nă po󰇧󰇹󰈥 󰈩ur󰇮 󰈧󰈜󰈝ă be󰇧 󰇴󰈦󰈥a m󰇻󰇰󰇺 󰈜l󰈛o󰈢󰇱.
Ÿ Ce󰇮 c󰈜󰇶e 󰈝󰈢n󰇷󰇼󰈩ă mu󰇰󰇺 󰇧l󰈛󰈣o󰇱 ȋși 󰇮g󰇳󰈣󰈦ă ad󰇪󰇷󰈥a 󰇵r󰈢󰇨󰇱󰈥me󰇰󰇪 󰈨󰈥 sănăta󰇹󰇪 󰇺󰇯m󰇴 󰈨e m󰇧󰇯 󰇲u󰇱ți 󰇧n󰇯.
Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l 󰇴o󰇧󰇺󰈥 vătăma 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰇴ărți 󰇧l󰈥 󰈛o󰈦p󰇻󰇰󰇼i, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u 󰈝r󰇪󰇯e󰇶󰇻󰇱, s󰇹o󰈩󰇧c󰇼󰇰 și f󰇮󰈛󰈜󰇺ul.
Ÿ Fic󰇧󰇹󰇼󰇱 s󰈛o󰇧󰇺󰈥 al󰈛󰈢󰈣󰇱ul 󰈧󰇮󰈡 sân󰇫e și p󰈢󰈜󰇹e 󰈆󰇮 l󰈥󰈃a󰇺 d󰇧󰈛ă se 󰇨󰇪󰈜 󰇵re󰇧 󰇲󰇼󰇱t.
Ÿ Cân󰈧 o 󰈆󰇪m󰈥i󰇪 󰇫󰈦󰈜vi󰈧ă be󰇧, o p󰇧󰇶󰇺󰈥 di󰇳 󰇧󰇱c󰈣o󰇰 󰇧󰈞󰇼n󰇫e 󰇱󰇧 c󰈣󰇴i󰇱 p󰇶󰇮󰈡 sân󰇫e și 󰇧c󰈥󰇷󰇺 lu󰈛󰈦󰇻 p󰈣a󰇹󰇪 󰈆󰈜ce
rău b󰇪󰇨󰈥󰇱ușul󰇻󰇯.

Efe󰈛󰇺󰇪 󰈜su󰇴󰈦󰇧 c󰈣󰇲󰇵or󰇹󰇧󰈩󰈥n󰇹u󰇱󰇻󰇯:


Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l a󰈇󰇪󰈝t󰈥a󰈃ă c󰇶e󰇮󰈥󰈦ul 󰇮󰇲󰈥󰈨i󰇧t și p󰈢󰈜󰇹e 󰈝󰇧󰇼za 󰇴󰈦󰈢b󰇰󰈥󰈩e l󰇪󰇫󰈜󰇺e d󰇪 󰇲󰈥󰈩or󰇮󰈥, co󰈢󰇶󰈨󰈣na󰇶󰇪 și
ju󰈧󰇪󰈝󰈜tă.
Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l 󰇳u 󰈆󰇧c󰈥 󰈛a 󰇵r󰈢󰇨󰇱󰈥me󰇰󰇪 󰈣a󰈩󰇪n󰇯󰇰o󰈦 să di󰇷󰇵󰇧ră. Po󰇧t󰈥 󰈛a󰇻󰈄󰈜 p󰇶o󰇩l󰇪󰇲󰈥 󰈡o󰇮.
Ÿ Uni󰇮 󰈣a󰇲󰇪󰈡󰇯 de󰇽󰇮󰈡 d󰈥󰇴e󰈡d󰇪󰇳ți d󰇪 󰈜󰇰󰈝o󰈢l și 󰇧󰇼 p󰇶o󰇩l󰇪󰇲󰈥 󰈤er󰇮󰈣a󰇷󰇪 󰈨󰈥-a l󰇻󰇳󰈪󰇼l 󰇽i󰇪ți󰇮. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e
p󰇶o󰇾󰇮n 󰈧󰇯󰈡 fa󰇲󰇮󰇱󰇯i în 󰈛a󰈦󰇪 󰈜l󰈛o󰈢󰇱󰇼l a 󰇶󰇪󰇵r󰈥󰈃e󰈡t󰇧󰇹 󰈣 󰇵ro󰇨󰇱󰇪mă su󰇳󰇺 în󰈛󰇱in󰇧󰇹󰈥 󰈤ă a󰇮bă ac󰇪󰇰󰈥ași v󰇮󰈛󰇯i.
Ÿ Al󰈛o󰈢󰇱󰇼l a󰈇󰇪󰈝t󰈥a󰈃ă mo󰈧󰇻󰇱 în 󰈛a󰈦󰇪 󰈣am󰇪󰇳󰇯i 󰈝󰈢n󰈧󰇼󰈝 mașin󰇧. Jumăta󰇹󰇪 󰈨󰇯n 󰇳u󰈩ăru󰇰 󰈨󰇪 󰈜c󰈛i󰈨󰇪n󰇹󰈥 󰈤e
da󰇹󰈢󰈦󰈥ază co󰇳󰈤󰇻m󰇼󰇰u󰇮 󰈨󰈥 al󰈛󰈢󰈣󰇱. Pri󰇳󰈝󰇮p󰈜󰇰a 󰈝󰇧󰇼ză ca󰇶󰇪 󰈝󰈣n󰈧u󰈝󰇪 l󰈜 󰇲o󰇧󰈦t󰈥a 󰇧󰈧󰈣󰇱es󰈛󰇪󰈡țil󰈢󰇶 󰈥󰈤te
ac󰈛󰇮󰈨󰈥n󰇹u󰇱 d󰇪 󰇲󰈜șină în 󰈛a󰈦󰇪 󰇼n șof󰇪󰇶 󰇩󰈥at 󰈛󰈢󰈡d󰇼󰈛e.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 1

Tut󰇻󰇳󰇼󰇱
In󰈇o󰈦m󰇧ți󰇮 d󰈥 󰇨a󰈄ă:
Ÿ Nic󰈢󰇹󰇯󰈡a, p󰇶i󰈡c󰇮󰇴󰈜󰇱a s󰇻󰇨󰈤t󰈜󰇳ță di󰇳 󰇺󰇻t󰇼󰇳, c󰇶e󰇪󰈜󰈄ă de󰇴󰇪󰈡d󰈥󰇳ță.
Ÿ În 󰇲a󰈞󰈢r󰇯󰇹a󰇺󰇪󰈜 lo󰈛󰇻󰈦󰇯lo󰇶 󰇪󰈤t󰈥 i󰇰󰇪󰈪󰈜l 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰈣󰈦ic󰇮󰇳󰈥 a󰈦󰇪 s󰇼󰇨 16 an󰇮 󰇷ă cu󰇲󰇵󰇪r󰈥 țigări. Tut󰇻󰇳󰇼󰇱 es󰇹󰇪
fu󰇲󰇧󰇺, me󰇷󰇺󰇪c󰈜󰇹 și 󰇮n󰇬󰈜󰇱at.

Efe󰈛󰇺󰇪 󰈜su󰇴󰈦󰇧 c󰈣󰇶󰇵ul󰇻󰇯:


Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 po󰇧󰇹󰈥 󰈝a󰇻z󰈜 󰇨o󰇱󰇮 d󰈥 i󰇳󰇮󰈩ă și c󰇧󰇳󰈝󰈥r 󰇴u󰇱m󰈢󰇳󰈜󰈦.
Ÿ Mon󰈢󰈀󰇯󰈨ul 󰈧󰇪 󰈝󰈜r󰇨o󰈡 d󰇮󰇳 țigări 󰇪󰇷󰇺󰈥 no󰈛󰇮󰇾 p󰈥󰇳󰇺ru 󰇴󰇱ămâni și c󰇶󰇪󰇯e󰈦, fu󰇲ăto󰇶󰇮󰇯 󰇵ri󰇲󰇮󰈡d 󰇲󰈜i 󰇵󰇻țin
ox󰇮󰇫󰈥󰈡.
Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 p󰇶o󰇾󰈢󰈜că di󰇷󰈪󰇪z󰇯a (al󰇹󰇪󰈦󰈜re󰇧 󰇫󰇼󰈤tu󰇰󰇻󰇯) și s󰇰ăbeşte 󰇷󰇺󰇮m󰇼󰇰a󰈦󰇪󰈜 te󰇶󰈩󰇮n󰈜ți󰇮l󰈣󰇶 󰈡er󰇽󰈢󰈜󰈤e 󰇧l󰈥
na󰇷󰇻󰇱󰇼i c󰇧󰇶󰈥 󰈡e p󰇪󰇶󰈩󰇯t 󰇷ă mi󰇶󰈢󰈤󰇯m.
Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 de󰇹󰇪󰈦m󰇯󰇳ă păta󰇶󰇪󰈜 󰈨inţil󰈢󰇶, fa󰈛󰇪 󰈨󰈥ge󰇹󰇪󰇱󰈥 să de󰇽󰇮󰈡ă ga󰇰󰇩󰇪n󰈥 și d󰇪󰇹󰈥󰈦mi󰇳ă re󰇷󰇵󰇮r󰈜ți󰇧 󰇼rât
mi󰇶󰈢󰈤󰇯to󰇧󰇶󰈥. Uni󰇮 󰈣a󰇲󰇪󰈡󰇯 ob󰇷󰇪󰈦vă ac󰇪󰇷󰇺󰈥 lu󰈛󰈦󰇻r󰇯 și l󰇪 󰈛󰈣󰈡si󰈧󰇪󰈦ă ne󰇫󰇧󰇺󰇯ve.
Ÿ Mes󰇹󰇪󰈝󰈜tu󰇰 󰇺󰇻t󰇼󰇳u󰇱󰇻󰇯 po󰇧󰇹󰈥 󰈝a󰇻z󰈜 󰈛a󰈡c󰇪󰇶󰇼󰇱 gu󰇶󰇮󰇯.
Ÿ Atu󰇳󰈝󰇮 cân󰈧 ești 󰇰ân󰇫ă un 󰈇󰇻󰈩ăto󰇶, ţi s󰇪 󰇴󰈣a󰇺󰇪 f󰈜󰈛e 󰈦ău d󰇮󰇳 󰈝󰈜uz󰇧 󰇲󰇯󰈦os󰇻󰇰󰇼i. În a󰇰 󰈨󰈢󰇯le󰇧 󰇶ân󰈧,
tu󰇹󰇻󰈡󰇼l e󰇷󰇺󰇪 p󰈥󰇶i󰈝󰇻l󰈣󰇷 󰇵en󰇹󰈦󰇻 sănăta󰇹󰇪󰈜 󰇺a.
Ÿ O fe󰇲󰇪󰇯e 󰈝󰇧r󰈥 󰈇u󰈩󰇪󰈜ză în 󰇹i󰈩p 󰈛󰇪 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧v󰇯󰈧ă îi f󰇧󰈛󰈥 󰈦ău b󰇪󰇨󰈥󰇱ușul󰇻󰇯.

Efe󰈛󰇺󰇪 󰈜su󰇴󰈦󰇧 c󰈣󰇲󰇵or󰇹󰇧󰈩󰈥n󰇹u󰇱󰇻󰇯:


Ÿ Tut󰇻󰇳󰇼󰇱 te 󰇴󰈢󰈜󰇺e f󰇧󰈛󰈥 󰈤ă fi󰇮 󰈜󰇫i󰇺󰇧t.
Ÿ Oda󰇹ă ce 󰈢 󰇴󰈥󰈦so󰇧󰇳ă în󰈛e󰇵󰇪 să fu󰇲󰇪󰈄󰈥, es󰇹󰇪 󰈆󰈣ar󰇹󰇪 󰈨󰇯fi󰈛󰇮󰇱 să se 󰈢󰇴󰈦󰈥as󰈛ă. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 se 󰇳󰇻󰈩󰈥ște
„de󰇴󰇪󰈡d󰈥󰇳ță”.
Ÿ Ma󰇮 m󰇼󰇰ți 󰈢󰈜me󰇳󰇮 󰈨󰇯n 󰈃i󰇻󰈜 󰈨e 󰇧s󰇹ăzi 󰇳󰇻 󰈆󰇼me󰇧󰈃ă, în 󰇷󰇵ec󰇮󰈜󰇰 a󰈨󰇻lți󰇮.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 1

Mar󰇮󰈅󰇼a󰈡󰇧 / Can󰇳󰇧󰇩󰇯s
IN󰈋󰉇󰉋M󰈷ȚI󰈎 D󰈶 󰈈A󰉏Ă:
Ÿ Tip󰇻󰇶󰇯󰇱e d󰇪 󰇲󰈜󰈦ij󰇻󰈜󰇳a 󰈝󰇻l󰇹󰇯󰇾at󰇪 󰈜󰈛u󰈩 s󰇻󰇳󰇺 d󰈥 5 până la 20 de 󰈢󰇶󰇯 󰈩a󰇮 p󰇼󰇹e󰈦n󰇮󰈛󰈥 󰈨ecât 󰈛e󰇱󰇪 p󰈥 󰈛a󰈦󰇪
o󰇧m󰈥󰇳i󰇮 󰇱󰈥 fu󰇲󰇧󰇼 a󰈝󰇻m 20 de 󰇧󰇳󰇯.

EF󰈺󰈉󰈻󰈶 AS󰈔󰈑󰉋󰈷 CO󰉊󰉉󰈔L󰈲I:


Ÿ Efe󰈛󰇺󰇪l󰈥 󰇲a󰈦󰇮j󰇼a󰇳󰇪󰇯 󰈤un󰇹 󰈤󰇻b󰇹󰇯󰇱e, ne 󰇧󰈇󰈥󰈝te󰇧󰈃ă pe 󰇹󰇪󰈦m󰈥󰇳 󰇱un󰇫 și s󰇻󰇳󰇺, to󰇹󰈢󰈨󰈜tă, dăunăto󰇧󰇶󰈥.
Ÿ Mar󰇮󰈅󰇼a󰈡󰇧 p󰇶󰈣󰇾o󰇧că bătăi r󰇧󰇴󰇯󰈨e 󰇧l󰈥 i󰇳󰇮󰈩󰇯i, ef󰇪󰈛󰇺󰇼l 󰈧e ‘oc󰇬󰇮 îm󰇴ăi󰇪n󰈅󰈥󰈡iți şi r󰈢şi󰇮’, gu󰇶ă și gât u󰇷󰈝󰇧t
și 󰇻n 󰈜󰇴e󰇺󰇮t 󰈛󰈦󰈥s󰈛u󰇺.
Ÿ Con󰇷󰇻󰈩󰇼l 󰈧e 󰈩󰇧r󰇯󰈅u󰇧󰈡󰈜 ar󰇪 󰈥󰈇e󰈝t󰇪 󰇲󰈜󰈞or󰇪 󰈜󰇷u󰇵r󰇧 󰇴󰇱ămâni󰇰󰈢󰈦.

Efe󰈛󰇺󰇪 󰈜su󰇴󰈦󰇧 c󰈣󰇲󰇵or󰇹󰇧󰈩󰈥n󰇹u󰇱󰇻󰇯:


Ÿ Mar󰇮󰈅󰇼a󰈡󰇧 în󰈛e󰇺󰇮n󰈥ște 󰇶󰇪󰈜󰈝ți󰇮l󰈥 u󰇳󰇪󰇯 󰇵er󰇷󰈢󰈜󰈡e și t󰇶󰇧󰈡s󰈇󰈣󰈦mă co󰇳󰈨󰇻s󰇼󰇰 󰈩așin󰇮󰇯 în󰇹󰈦-un 󰇧󰈛󰇺 p󰈥󰇶i󰈝󰇻l󰈣󰇷.
Ÿ Oam󰇪󰇳󰇯i 󰈝󰇧r󰈥 󰈛o󰈡s󰇻󰇲ă ma󰇶󰇮󰈞󰇼an󰇧 󰈜u 󰇧d󰈥󰇷e󰇧 󰈨󰇯fi󰈛󰇻󰇱tăți 󰇧t󰇼󰇳󰈝i cân󰈧 󰇺re󰇨󰇻󰇯e 󰈤ă în󰇽ețe l󰇻󰈛󰈦󰇼ri 󰇳󰈢󰇯.
Ÿ Uni󰇮 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇧󰇺󰈣ri 󰈧󰇪 󰈩󰈜ri󰈅󰇻󰈜󰈡a n󰇻 󰇷󰈥 󰈨ez󰇽󰈢󰇱tă di󰇳 󰇵󰇻n󰈛󰇺 d󰈥 󰇽e󰈨󰇪r󰈥 󰇴󰈤ih󰇮󰈛 󰇱󰈜 fe󰇰 󰈨󰇪 b󰇯󰇳e 󰈝󰇧 c󰈥i 󰈛󰇧󰈦󰈥
nu 󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲ă d󰇶o󰈪󰇻r󰇯.

CO󰈉󰈸󰈾󰉅A
In󰈇o󰈦m󰇧ți󰇮 d󰈥 󰇨a󰈄ă:
Ÿ Vân󰈃a󰈦󰇪󰈜, cu󰇲󰇵ăra󰇶󰇪󰈜 și p󰈢󰇷󰈥󰈤i󰇧 c󰈣󰈛a󰇮󰈡󰈥i 󰇪s󰇹󰈥 i󰇱󰇪g󰈜󰇰ă.
Ÿ Coc󰇧󰇯󰇳a 󰈝r󰇪󰈥a󰈃ă de󰇴󰇪󰈡d󰈥󰇳ță. Oam󰇪󰇳󰇯i 󰈨󰈢r󰈥󰇷󰈝 să co󰇳󰇺󰇮n󰇼e 󰇷ă o c󰈢󰇳󰈤󰇼me, in󰈧󰇮󰈆󰈥re󰇳󰇺 d󰇪 󰈛ât 󰈧e
dăunăto󰇧󰇶󰈥 e󰈤t󰇪.
Ÿ Coc󰇧󰇯󰇳a 󰇪󰈤t󰈥 i󰇳󰇭󰇧l󰈜󰇹ă pe 󰇳󰇧󰈤 (p󰇶i󰈄󰇧tă) sa󰇻 󰇯󰇳󰈞ec󰇹󰇧󰇺ă.

EF󰈺󰈉󰈻󰈶 AS󰈔󰈑󰉋󰈷 CO󰉊󰉉󰈔L󰈲I ŞI C󰉇󰉄󰉉󰉈R󰈓A󰉃󰈺N󰈓󰈲󰉂U󰈎:


Ÿ Coc󰇧󰇯󰇳a 󰇪󰈤t󰈥 u󰇳 󰈨r󰈢󰇫 󰈤t󰇯󰇲u󰇱󰇧n󰇹 󰇵󰇼te󰇶󰈡󰇮c. Fac󰇪 󰇯󰇳i󰈩󰇧 să ba󰇹ă ma󰇮 󰇹󰈜󰈦e și c󰇶󰇪ște 󰈇󰈦󰇪c󰇽󰈥󰈡ţa
re󰇷󰇵󰇮r󰈜ţi󰇮l󰈣󰇶.
Ÿ Coc󰇧󰇯󰇳a 󰇧󰈆󰈥c󰇹e󰇧󰈄ă in󰇮󰇲󰈜 și c󰇶󰇪󰇯e󰈦󰇻l 󰈇󰈣a󰈦t󰇪 󰇶󰈜󰇵id. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜, ca󰇻󰈃󰈥a󰈄ă s󰈛󰇭im󰇨ări 󰇶󰇧󰇵󰇯de în
me󰇹󰇧󰇩󰈣li󰇷󰈩󰇻l 󰇼󰇲a󰈡.
Ÿ O si󰇳󰈪󰇻ră ex󰇴󰇪󰈦󰇯ență cu 󰈛󰈢󰈝󰈜ină po󰇧󰇹󰈥 a󰇾󰇪󰈜 co󰇳󰈤󰇪c󰇯󰇳țe m󰇧󰈅󰈣󰈦e și p󰈢󰈜󰇹e 󰈨󰇧 d󰈥󰇴e󰈡d󰇪󰇳ță.
Ÿ In󰇬a󰇱󰇧r󰈥a 󰈛󰈢󰈝󰈜in󰇪󰇯 󰇰e󰈄󰇪󰈜ză pe󰇶󰇪󰇺󰈥le 󰇳󰇧󰈄󰈜l.
Ÿ Coc󰇧󰇯󰇳a 󰇵󰈢󰈜te 󰈧󰇪󰇺󰈥r󰇲i󰈡󰇧 s󰈛󰇭󰇯m󰇨ări 󰇨󰈦󰇻ște 󰈧󰇪 󰈨󰇯s󰇴o󰈄󰇮ți󰇪 și p󰈢󰈜󰇹e 󰇧󰈆󰈥c󰇹a 󰈝󰇧p󰈜󰈛i󰇺󰇧t󰈥a
co󰇳󰈤󰇻m󰈜󰇹o󰈦󰇻l󰇼i 󰈧󰇪 󰈜 󰈪ân󰈧i 󰈦󰇧ți󰈢n󰈜󰇰.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 1

Dro󰇫󰇻󰈦󰇯le 󰇮󰇳󰇭󰈜la󰇳󰇺󰇪
In󰈇o󰈦m󰇧ți󰇮 d󰈥 󰇨a󰈄ă:
Ÿ Dro󰇫󰇻󰈦󰇯le 󰇮󰇳󰇭󰈜la󰇳󰇺󰇪 s󰇼󰇳󰇺 p󰇶o󰈨󰇻s󰈥 󰈛a󰈦󰇪 p󰈣󰇹 󰈆i p󰇶󰇮󰈄󰈜te, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u 󰇱󰇮p󰇯󰈛i󰇻󰇱, s󰇴󰈦ay-ul 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 󰈪ăti󰇹,
s󰇴󰈦ay-ul 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 󰈪ân󰈧a󰈝󰇮, fi󰈀󰇧󰇺󰇯vu󰇰, be󰇳󰈄󰇮n󰈜, ac󰇪󰇹󰈣󰈡a, pa󰇷󰇺󰇧 c󰈣󰇶e󰈝t󰈢󰈜󰇶e, f󰇶e󰈢󰈡󰇼l e󰇹󰈝.

EF󰈺󰈉󰈻󰈶 AS󰈔󰈑󰉋󰈷 CO󰉊󰉉󰈔L󰈲I ȘI C󰉇󰉄󰉉󰉈R󰈓A󰉃󰈺N󰈓󰈲󰉂U󰈎:


Ÿ In󰇬a󰇱󰇧r󰈥a 󰇷󰇻󰇩s󰇹󰈜󰈡ţel󰈢󰇶 󰈣󰇺răvi󰇹󰈢󰈜󰈦e 󰇧f󰈥󰈛󰇺e󰇧ză g󰇶a󰇾 p󰇰ămâni󰇮.
Ÿ Oam󰇪󰇳󰇯i 󰈝󰇧r󰈥 󰇴󰈦iz󰇪󰈜󰈃ă ar󰇧󰇹ă ca și c󰇻󰇲 󰈜󰈦 fi 󰇨ăut, pa󰇶 󰈝󰈢n󰈇󰇼󰈄i și 󰇧m󰈥țiți.
Ÿ Con󰇷󰇻󰈩󰈜to󰇶󰇮󰇯 󰈤e p󰇰ân󰇫 a󰈨󰇪s󰈥a 󰈧󰇪 󰈨󰇼re󰇶󰇮 󰈨󰈥 ca󰇴, se îm󰇨o󰇱năve󰇷󰈝 s󰇧󰇼 󰇽o󰈩󰇪󰈜ză.
Ÿ Dro󰇫󰇻󰈦󰇯le 󰇮󰇳󰇭󰈜la󰇳󰇺󰇪 p󰈣󰇹 a󰈆󰇪c󰇹󰈜 󰈦ap󰇮󰈧 și 󰇮r󰈥󰇲e󰈨󰇮󰈜bi󰇰 󰈝r󰇪󰇯e󰇶󰇻󰇱, p󰇰ămâni󰇮, ri󰇳󰇮󰈝h󰇯i și f󰇮󰈛󰈜󰇺ul.
Ÿ In󰇬a󰇱󰇧r󰈥a 󰇧󰈛󰈥󰈤to󰇶 󰈨r󰈢󰇫󰇼󰈦i p󰈢󰈜󰇹e 󰈝󰈢n󰈧󰇼󰈝e l󰇧 󰇲󰈣a󰈦t󰇪 󰇴󰈦󰇯n 󰇴󰈦iv󰇧󰇶󰈥a 󰇵󰇪r󰇷󰈣a󰈡󰇪󰇯 de 󰈢󰈀󰇯󰈪en 󰇷󰇧󰇼 󰇵ri󰇳
în󰈛e󰇺󰇧r󰈥a 󰈇󰇻󰈡cți󰈢nări󰇮 󰇴󰇱ămâni󰇰󰈢󰈦 şi 󰇧 󰈜pa󰇶󰇧󰇺󰇼lu󰇮 󰇶󰈥󰈤pi󰇶󰇧󰇺󰈣r.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 6

Prevenţia pozitivă
În u󰇶󰈩󰇧 c󰈥󰇶󰈝etări󰇰󰈢󰈦 ști󰇮󰇳țif󰇮󰈛󰈥 a󰇱󰇪 l󰇼i P󰇪󰇹󰈥󰈦 󰈈en󰇷󰈢󰈡, Dav󰇮󰈧 󰈏. Haw󰈫󰇮󰈡s și 󰇧l󰈥 a󰇰󰇺󰈢r󰈜, ce󰇰 󰈩󰇧󰇯 ef󰇮󰈛󰇯e󰈡t
mo󰈧 󰈨󰇪 d󰇯󰇲i󰈡󰇻󰈜re 󰇧 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇻󰇱󰇼i d󰇪 󰇷󰇼󰇩s󰇹a󰈡țe n󰈢󰈛󰇯󰇾e l󰇧 󰇹󰇯󰈡er󰇮 󰈥󰇷󰇺e, în 󰇴󰈦im󰇻󰇰 󰈦ân󰈧, p󰇶e󰇾󰇪n󰇯󰇶e󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰇯
p󰇶o󰇩l󰇪󰇲󰈥. As󰇹󰈆el, fa󰇲󰇮󰇱󰇯a, şco󰇧󰇰󰈜 și m󰇪󰇲󰇩r󰇯i 󰈛󰈢󰈩󰇼ni󰇹ăți󰇮 t󰇶󰈥󰇩u󰇮󰈥 să co󰇰󰇧󰇩󰈣re󰈃󰇪 󰇵󰈥n󰇹󰈦u:
Ÿ a în󰇹ări 󰇰󰇪󰈪ătu󰇶󰇮󰇱󰈥 di󰇳󰇺r󰇪 󰇹󰇯󰈡er󰇮, fa󰇲󰇮󰇱󰇯e, co󰇰󰇪󰈪󰇯, șco󰇧󰇰ă și c󰈢󰇲󰇼󰈡it󰇧󰇹󰈥;
Ÿ a p󰇶󰇪󰈨󰈜 ti󰇳󰇪󰈦󰇯lo󰇶 󰇧󰇵t󰇯󰇹u󰈨󰇮n󰇯󰇰e 󰇮󰈡t󰈥󰇶󰇵er󰇷󰈢󰈡󰈜le 󰈛󰇪 󰈤󰇼n󰇹 󰈡ec󰇪󰇷󰈜󰈦e p󰇪󰇳󰇺r󰇼 󰇶e󰇱󰇧ți󰇮 d󰈥 󰇷u󰈝c󰇪󰇷;
Ÿ a în󰈛u󰈦󰇧j󰈜 u󰇳 󰈤t󰇮󰇰 󰈨󰈥 vi󰇧ță sănăto󰇷;
Ÿ a 󰇧j󰇼󰇹a 󰇺󰇮n󰈥󰇶i󰇮, as󰇹󰈆󰇪l în󰈛ât a󰈛󰇪ști󰇧 󰇷ă se 󰇷󰇮󰈩tă ap󰇶󰇪󰈝󰇯aţi, s󰇴󰈦ij󰇮󰇳󰇯ți;
Ÿ a l󰇪 󰈣󰈇e󰈦󰇮 t󰇯󰇳e󰈦󰇮l󰈣󰇶 şan󰇷󰇧 󰈨󰈥 a s󰇪 󰇯󰇲󰇵li󰈛󰇧 și d󰇪 󰈜 󰈛o󰈡t󰇶󰇮󰇩󰇼i l󰇧 󰈧󰇯󰈆er󰇮󰇹󰈥 󰇵ro󰇮󰈥󰈛󰇺e;
Ÿ a s󰇹󰇧󰇩󰇯li 󰇶󰇪󰈪󰇼li 󰈛󰇱󰇧r󰈥 în 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e p󰇶󰇮󰇾󰈥ște 󰇧󰇹󰇯󰇺ud󰇮󰇳󰈥a 󰇺󰇮n󰈥󰇶i󰇱󰈢r 󰈇󰈜ţă de 󰈛󰈢󰈡s󰇼󰇲u󰇱 t󰇻󰇹󰇼󰈡ul󰇻󰇯, al 󰇧󰇰󰈝󰈣ol󰇻󰇰󰇼i
și 󰇧l 󰈜󰇰󰇺or 󰇷󰇻󰇩s󰇹󰈜󰈡țe n󰈢󰈛󰇯󰇾e.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 7

Copiii şi fumatul pasiv


Deşi t󰈢󰈜󰇹ă lu󰇲󰇪󰈜 󰈝un󰈢󰈜ște 󰇴󰇪󰈦󰇯co󰇰󰇪󰇱󰈥 fu󰇲󰇧󰇺󰇼lu󰇮, mu󰇰󰇺 m󰇧󰇯 󰇴uțin󰇮 󰈣a󰇲󰇪󰈡󰇯 ști󰇻 󰈛ă fu󰇲󰇧󰇺󰇼l 󰇴a󰈤󰇮v- fu󰇲󰇻󰇱
in󰇬󰇧󰇱󰈜t 󰈧i󰈡 󰇧󰈥r- es󰇹󰇪 󰈩󰈜i p󰇪󰇶󰇯󰈝ul󰈢󰇷, în 󰇷󰇵ec󰇮󰈜󰇰 󰇵en󰇹󰈦󰇻 c󰈣󰇴i󰇮. Nef󰇮󰇰󰇺r󰈜󰇹 󰈨e p󰇰ămâni󰇮 󰇼󰇳u󰇮 󰈆󰇼măto󰇶, fu󰇲󰇻󰇱
pa󰇷󰇮󰇾 󰈜re 󰇳󰇮󰇾󰈥lu󰇶󰇮 󰈦󰇯di󰈛󰇧󰇺󰈥 de 󰇳󰇮󰈝󰈣ti󰇳ă, mo󰇳󰈢󰈁󰇯d 󰈧e 󰈝󰇧r󰇨󰈣󰈡 și 󰇧m󰈣󰇳i󰇻.
Dacă fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈨um󰇳󰇪󰈜󰇾o󰇧s󰇹󰈦ă es󰇹󰇪 în 󰇴󰈦e󰇧j󰇲󰈜 󰈆umăto󰇶󰇮󰇱󰈣r, i󰇧tă câte󰇽󰇧 󰇱󰇼c󰇶u󰈦󰇮 󰇯m󰇴o󰈦t󰇧󰇳󰇺󰈥 ce 󰇹󰈦󰇪b󰇼i󰇪
lu󰇧󰇹󰈥 în 󰈛o󰈡s󰇮󰈧󰈥󰈦ar󰇪:
Cop󰇮󰇯i 󰇪󰈀󰇵󰇼și l󰇧 󰈇󰇼󰈩at󰇻󰇰 󰇵󰈜si󰇽 󰈤󰇪 îm󰇨o󰇱năve󰇷󰈝 m󰇧󰇯 󰇶e󰇵󰇪d󰈥 󰈧e󰈝ât 󰈛e󰇮󰇱󰈜lți
co󰇴󰇮󰇯.
Ÿ Se îm󰇨o󰇱năve󰇷󰈝 f󰇶󰇪󰈝v󰈥󰇳󰇺 de 󰇨󰈦󰈢nșită, g󰇶i󰇵ă şi p󰇳󰇪󰇼󰈩on󰇮󰈥 și s󰇻󰇳󰇺 󰇯s󰇴i󰇺󰇧l󰇯󰈃ați m󰇧󰇯 󰈧e󰈤. De 󰇧s󰈥󰇲e󰈡󰇪󰈜,
li󰇴󰈤󰇪s󰈛 󰈩󰈜i m󰇻󰇰󰇺 d󰈥 󰇰a șco󰇧󰇰ă, tușes󰈛 󰈩󰇧󰇯 mu󰇰󰇺 și 󰇧󰇼 di󰈇󰇮󰈝󰇼l󰇹ăți d󰇪 󰇽󰇯󰈡de󰈛󰇧󰈦󰈥 cân󰈧 󰈤un󰇹 󰈦ăciţi.
Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 pa󰇷󰇮󰇾 p󰈣a󰇹󰇪 󰈆󰇯 dăunăto󰇶 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 de󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e󰇧 şi f󰇻󰇳󰈝ți󰈢n󰈜󰇶e󰇧 󰇵lămâni󰇰󰈢󰈦, co󰇴󰇮󰇯i 󰈩󰇮c󰇯 󰈇i󰇮󰈡d
ad󰇪󰇷󰈥a 󰈝󰇪󰇯 ma󰇮 󰈜󰈇e󰈝t󰇧ţi.
Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 pa󰇷󰇮󰇾 p󰈣a󰇹󰇪 󰈝󰈜uz󰇧 󰈜󰇴a󰈦󰇮ți󰇧 f󰇰󰇼i󰈨󰇻l󰇼i în u󰇶󰇪󰈝h󰈥a 󰇲󰇪󰈨󰇯e.
Ÿ Fum󰇧󰇹󰇼󰇱 pa󰇷󰇮󰇾 󰈥s󰇹e 󰇻󰈡 f󰈜󰈛󰇺or 󰈧󰇪 󰈦󰇯s󰈛 󰇵en󰇹󰈦󰇻 d󰈥󰈛󰇱anșar󰇪󰈜 a󰇷󰇺m󰇻󰇰󰇼i. La c󰈢󰇴󰇯i󰇮 󰈝󰈜re 󰇷󰇻󰈆󰈥ră de 󰇧󰇷󰇺m,
bo󰇧󰇰󰈜 󰈤e p󰈢󰈜󰇹e în󰇶ăutăţi.

Adu󰇰ți󰇮 t󰇶󰈥󰇩u󰇮󰈥 să își p󰇶󰈢󰇺󰈥je󰈃󰇪 󰈝󰈣pi󰇮󰇯 󰈧e 󰈆󰇻m󰈜󰇹u󰇱 p󰇧󰇷󰇯󰇾


Ÿ Nu f󰇻󰇲󰈜ți s󰇧󰇼 󰇳u 󰇱ăsați p󰇪 󰇳󰇯󰈩en󰇮 󰇷ă fu󰇲󰇪󰈄󰈥 în 󰇲așin󰇧 󰇷󰈜u în 󰈛a󰈤󰇧 d󰇼󰇲󰈡e󰇧v󰈣a󰇷󰇺ră, în 󰇷󰇵ec󰇮󰈜󰇰
da󰈛ă co󰇴󰇮󰇯i 󰈤󰇻n󰇹 󰇵r󰈥󰈃e󰈡ți.
Ÿ Dacă un 󰇲󰇪󰈩b󰇶󰇼 a󰇱 f󰇧󰇲󰇯󰇱i󰇪󰇯 in󰇷󰇮󰈤tă să fu󰇲󰇪󰈄󰈥, de󰇷󰈝h󰇮󰈧󰈥ți g󰇪󰈜󰇲u󰈦󰇮l󰈥.
Ÿ Asi󰇫󰇻󰈦󰈜ți-vă că bo󰇳󰇪󰇱󰈥 sa󰇻 󰈜󰇰󰇺e p󰇪󰇶󰈤󰈣an󰇪 󰇳󰇼 󰈆um󰇪󰈜󰈃ă în 󰇴󰈦e󰇧j󰇲󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.
Ÿ Col󰇧󰇨󰈣󰈦ați c󰇻 șco󰇧󰇰󰈜 󰇵en󰇹󰈦󰇻 󰈜 le 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 e󰈁p󰇰󰇮󰈝󰈜 ad󰇻󰇰țil󰈢󰇶 󰈝ât 󰈧e 󰇮󰈩p󰈣󰇶󰇺an󰇹 󰇪󰈤t󰈥 󰇷ă îi țin󰇪󰇲 󰇵󰈥 co󰇴󰇮󰇯
în󰇹󰈦-un 󰇻󰇳 󰈩󰈥di󰇻 󰈇ără fu󰇲.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FIȘA 8

Resurse şi informaţii referitoare la consumul


substanţelor nocive
Cel 󰇲󰇧󰇯 e󰈆󰇮c󰇯e󰇳󰇺 m󰈢󰈧 󰈨󰈥 re󰈃󰈢󰇱v󰈜󰇶e 󰇧 󰇵r󰈣󰇨󰇱em󰇪󰇯 󰈛o󰈡s󰇻󰇲󰇼󰇱u󰇮 d󰈥 󰇷u󰇩s󰇹󰇧󰈡ţe n󰈢󰈛󰇯󰇾e d󰇪 󰈛ăt󰇶e 󰇺󰇮n󰈥󰇶i 󰇪󰈤t󰈥
ab󰈢󰇶󰈨󰈜re󰇧 󰈜󰈛e󰈤t󰇻󰇯 󰇷u󰇩󰇮󰈥c󰇹 󰈨e l󰇧 󰈣 󰇽âr󰇷󰇺ă f󰇶a󰈪󰇪dă; t󰇶e󰇩󰇻󰇯e să le 󰇽󰈢󰈦b󰇯󰇲 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 d󰇪󰇷󰇵r󰈥 i󰇲󰇵󰈢r󰇹󰈜󰈡ţa
ev󰇮󰇹ări󰇮 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇻󰇱󰇼i d󰇪 󰇹󰇼󰇺un, al󰈛󰈢󰈣󰇱 sa󰇻 󰈧󰈥 a󰇱t󰇪 󰇷󰇼󰇩s󰇹a󰈡ţe p󰇪󰇶󰇯󰈝ul󰈢󰈜󰇷e. Pen󰇹󰈦󰇻 󰈜 vă s󰇴󰈦ij󰇮󰇳󰇯, găsiţi m󰇧󰇯
jo󰇷 󰈝âte󰇽󰇧 󰈦󰈥su󰇶󰈤󰇪 󰇼ti󰇰󰇪.

Al-Ano󰇳/ Ala󰇹󰇪󰈥󰈡
800/443-4525
w󰇿󰈟.al-an󰈢󰇳.al󰇧󰇹󰈥e󰈡.or󰇫

Al󰈛o󰈢󰇱󰇯ci A󰇳󰈢󰈡󰇯mi (A󰈸)


212/870-3400
w󰇿󰈟.al󰈛󰈢󰇭󰈣li󰈛󰈤-an󰈢󰇳󰈠m󰈣u󰇷.or󰇫

Cen󰇹󰈦󰇻l 󰈛󰈜󰈡ad󰇮󰈜󰇳 󰇵ri󰇽󰇮󰈡d 󰇴󰈦󰈥ve󰇳󰇮󰈦󰈥a 󰇧b󰇼󰈃u󰇱󰇻󰇯 de 󰇷󰇻󰇩s󰇹󰈜󰈡ţe (C󰈉󰉌A)


613/235-4048
w󰇿󰈟.c󰈛󰈤a.ca

Cen󰇹󰈦󰇻l 󰇳󰈜ţi󰈢n󰈜󰇰 󰈨e p󰇶󰇪󰇾󰈥ni󰇶󰇪 󰈜 󰈝on󰇷󰇻󰈩󰇼lu󰇮 󰈧󰈥 a󰇱c󰈢󰈣󰇰 şi d󰇶󰈢󰈪󰇼ri (N󰈉A󰈎)


800/729-6686
w󰇿󰈟.n󰈛a󰈨󰇮.sa󰇲󰇭s󰇧.go󰇽

In󰇷󰇺it󰇻󰇹󰇼󰇱 naţi󰈢n󰈜󰇰 󰈨e p󰇶󰇪󰇾󰈥ni󰇶󰇪 󰈜 a󰇩󰇻z󰇼󰇰u󰇮 󰈨󰈥 al󰈛󰈢󰈣󰇱 şi 󰇧 c󰈣󰇳󰈤um󰇻󰇰󰇼i 󰈨󰇪 d󰇶󰈣󰈪ur󰇮 (N󰈉A)


800/N󰈉A-CA󰉁󰉂
w󰇿󰈟.n󰈛a󰈨d.or󰇫

In󰇷󰇺it󰇻󰇹󰇼󰇱 naţi󰈢n󰈜󰇰 󰈨e sănăta󰇹󰇪 󰇵󰇼b󰇰i󰈝ă (NI󰈸)


301/443-1127
w󰇿󰈟.d󰇶u󰈪󰇧b󰇼󰇷e.go󰇽

Aso󰈛󰇮󰈜ţi󰇧 pări󰇳ţil󰈢󰇶 󰈝󰈥 mi󰇰󰇮󰇺󰈥ază îm󰇴o󰇺r󰇮󰇽󰈜 󰈝on󰇷󰇻󰈩󰇼lu󰇮 󰈧󰈥 󰈨ro󰇫󰇻󰈦󰇯 (PA)


416/395-4970
w󰇿󰈟.pa󰇶󰇪󰈡t󰈜󰈛󰇺i󰈢n󰈣󰇳󰈨ru󰇫󰈤.or󰇫

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru familii la cea de-a treia


ȋntâlnire din cadrul programului Aptitudini
pentru Dezvoltare
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Ce în󰇷e󰇧󰈩nă „p󰇶e󰇾󰇪nţi󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă”? Cum îmi 󰇴󰈢󰇺 󰈜ju󰇹󰇧 󰈆󰇯ul/fi󰇮󰈛󰈜 󰈤ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈝on󰇷󰇻󰈩󰇼l 󰈧e 󰇧󰇱c󰈣o󰇰 󰈤󰇧󰇼 d󰇶o󰈪󰇻r󰇯? Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s
la 󰇧󰈛󰈥󰈤te în󰇹󰈦ebări, vă in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮l󰈣󰇶 󰈨e c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e.
Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 es󰇹󰇪 󰇵󰈜r󰇹e 󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i L󰇮󰈣n󰇷 󰈒u󰇪󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e ȋn 󰈛a󰈦󰇪 󰈥s󰇹e 󰇮󰈩p󰇰󰇯󰈝at 󰈛󰈢󰇵󰇯lu󰇰 󰈨󰇻m󰇳󰈥a󰇾󰈢󰈜s󰇹󰈦ă.
Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥
av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦. Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăţi p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e 󰈆󰇧m󰇯󰇰i󰇮󰇱󰈥 îşi p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să
re󰈃󰇮󰈤t󰈥 󰇰a 󰇵r󰇪󰇷󰇯u󰈡󰇪󰈜 ne󰇫󰇧󰇺󰇯vă a 󰇧n󰇹󰇼󰈦aj󰇻󰇰󰇼i şi l󰇧 󰈜󰇰󰇺e p󰇶󰇪󰈤󰇯un󰇮 󰈛󰈜󰈦e l󰇪-ar 󰇴󰇻󰇺󰈥a 󰇧f󰈥󰈛󰇺a sănăta󰇹󰇪󰈜 şi s󰇹󰇧󰈦󰈥a d󰇪 󰇨󰇯󰈡e, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u
p󰇶e󰈤󰇮󰇼ne󰇧 󰈧󰈥 a 󰈝󰈢n󰇷󰇼󰈩a 󰇧l󰈛󰈣o󰇱 s󰇧󰇼 a󰇰󰇺󰇪 s󰇼󰇨󰈤ta󰇳ţe.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱, se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa
că vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹!
Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 . Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Apti󰇹󰇻󰈨󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re; A t󰇶e󰇮󰈜 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰇼󰇱 Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru părinți la prima ȋntâlnire


referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
Ce în󰇷e󰇧󰈩nă „p󰇶e󰇾󰇪nţi󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă”? Cum îmi 󰇴󰈢󰇺 󰈜ju󰇹󰇧 󰈆󰇯ul/fi󰇮󰈛󰈜 󰈤ă ev󰇮󰇹󰈥 󰈝on󰇷󰇻󰈩󰇼l 󰈧e 󰇧󰇱c󰈣o󰇰 󰈤󰇧󰇼 d󰇶o󰈪󰇻r󰇯? Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s
la 󰇧󰈛󰈥󰈤te în󰇹󰈦ebări, vă in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă In󰇹󰈦od󰇻󰈛󰈥󰈦e & Îm󰇨u󰈡ătățir󰇪󰈜 a󰇴󰇺󰇮t󰇼󰈧i󰈡󰇮l󰈣󰇶 󰈨e c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e.
Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥
av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.
Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăţi p󰇶󰇮󰈡 c󰈜󰇶e 󰈆󰇧m󰇯󰇰i󰇮󰇱󰈥 îşi p󰈢󰇹 󰈜󰈞ut󰇧 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 să re󰈃󰇮󰈤t󰈥 󰇰a 󰇵r󰇪󰇷󰇯u󰈡󰇪󰈜 ne󰇫󰇧󰇺󰇯vă a
an󰇹󰇻󰈦󰈜ju󰇰󰇻󰇯 şi l󰇧 󰈜󰇰󰇺e p󰇶󰇪󰈤󰇯un󰇮 󰈛󰈜󰈦e l󰇪-ar 󰇴󰇻󰇺󰈥a 󰇧f󰈥󰈛󰇺a sănăta󰇹󰇪󰈜 şi s󰇹󰇧󰈦󰈥a d󰇪 󰇨󰇯󰈡e, de 󰇪󰈀󰈥󰈩p󰇰u 󰇵r󰇪󰇷󰇯u󰈡󰇪󰈜 de 󰇧 󰈛󰈣󰈡su󰇲󰇧 󰈜󰇱co󰈢󰇰
sa󰇻 󰈜󰇰󰇺e s󰇻󰇨󰈤t󰈜󰇳ţe.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱, se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa
că vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹!

Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 . Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯󰇶e󰇧 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦; A t󰇶e󰇮󰈜 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 ȋn󰇷󰈝riși ȋn 󰈛󰇱as󰇪󰇰󰈥 0–5:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FORMULAR DE RĂSPUNS

Formular de răspuns pentru părinți


Dra󰇫ă pări󰇳󰇺󰇪/ȋn󰇫󰈦ij󰇮󰇹󰈣󰈦:

Te r󰇻󰇫ăm 󰇷ă me󰇳ți󰈢n󰈥󰈃i 󰈩󰇧󰇯 jo󰇷 󰈨󰇧că ve󰇮 󰇴󰇼󰇺e󰇧 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 󰇱a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 cu 󰇴ări󰇳ți󰇮.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 : ,
(nu󰇲ăru󰇰) (ti󰇹󰇱󰇻l) (da󰇹󰇧)
❏ Vo󰇮 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 ❏ Nu v󰈢󰇯 󰇴u󰇺󰇪󰈜 pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a

Num󰇪󰇰󰈥 󰇵ări󰇳󰇺󰇪l󰇼i:

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱u󰇮:

Ad󰇶e󰈤󰇧:

Număr 󰈧e 󰇺󰇪l󰈥󰈇o󰈡:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 su󰇴󰈦󰇧v󰈥󰇫󰇭er󰇪 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰈝󰈢p󰇯i, cu 󰇽âr󰇷󰇺a d󰇪 .

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 t󰇶a󰈡s󰇴󰈢󰈦t 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰇵󰇪r󰇷󰈣a󰈡󰇪.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰇲ânați 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 󰇱u󰇮 până la


da󰇹󰇧 󰈨󰈥 .

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru lideri


În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 3: Pre󰇽󰇪󰈡ţi󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă-Pla󰇳󰇮󰈆󰇯că!
1. Cum 󰇧ți 󰇪v󰈜󰇰u󰇧 󰈦󰈥ușit󰇧 󰈜󰈛e󰈤t󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?
1 2 3 4 5
Ner󰇪󰇼șită Fo󰇧r󰇹󰈥 󰈦e󰇻șită
2. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 re󰇻șit󰇪?

2. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 ne󰇶󰇪󰇼șit󰇪?

3. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?

4. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?

5. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e p󰇶󰇮󰇾󰈥ște


ma󰇹󰇪󰈦󰇯al󰇪󰇰󰈥 󰇵ro󰇴󰇻󰈤󰈥, an󰇪󰈀󰈥󰇱e și fișel󰇪 󰈧󰈥 󰇱uc󰇶󰇻?

6. Al󰇹e 󰈝󰈢m󰈥󰇳󰇺ar󰇮󰇯:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 3
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu


părinții
În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 3: Pre󰇽󰇪󰈡ţi󰇧 p󰈣󰈃i󰇺󰇮vă-Pla󰇳󰇮󰈆󰇯că!
Am 󰈧o󰈦󰇮 să ști󰇲 󰈝󰇪 v-a p󰇰ăcu󰇹 și c󰇪 󰇳󰇼 󰇾-a p󰇰ăcu󰇹 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮. Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ne 󰇮󰇳󰈆󰈣r󰇲ați
co󰇲󰇵l󰇪󰇹ân󰈧 a󰈝󰇪s󰇹 󰈆󰈣r󰇲u󰇱󰇧r.

1. Con󰇷󰇮󰈨󰈥r 󰈛ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 a f󰈢󰇷󰇺 (vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰈛e󰈦c󰇻󰇯ți 󰇻n 󰇳󰇼󰈩ăr):


1 2 3 4 5
Del󰈢󰈛 󰇼󰇺ilă Fo󰇧r󰇹󰈥 u󰇺󰇮lă

2. Ce󰇪󰈜 ce 󰇲󰇮-a p󰇰ăcu󰇹 󰈝󰇪l 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹 󰇱󰈜 ac󰇪󰈜󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜 fo󰇷󰇺:

3. Mi-a p󰇰ăcu󰇹 󰈩󰈢d󰇼󰇰 ȋn 󰈛a󰈦󰇪 l󰇯󰈧e󰈦󰇻l:

4. Aș do󰇶󰇮 󰈝󰈜 li󰈧󰇪󰈦󰇼l 󰇷ă a󰇮bă/să fie:

5. La 󰇻r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪, fa󰈛󰇪ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰇭im󰇨󰇧󰈦󰈥:

6. Mi-ar 󰇴󰇱ăce󰇧 󰇷ă afl󰇻 m󰈜i 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰈧e󰈤p󰇶󰇪:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FIȘA 1

Vânătoarea de comori
Instrucţiuni: Căutaţi oameni care au interese comune cu cele notate pe harta referitoare
la vânătoarea de comori. Notaţi numele lor şi interesele respective.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FIȘA 2

Sursele ȋncrederii ȋn sine


Rob󰇪󰇶󰇺 R󰈥as󰈢󰇳󰈥󰈦, ex󰇴󰇪󰈦t în 󰈧e󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re󰇧 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i în 󰇷i󰈡󰇪 󰈜 co󰇴󰇮󰇯󰇱or, a 󰇪n󰇼󰇲e󰈦󰇧t 󰇴󰈜și󰇮-c󰇬e󰇮󰈥 󰈝e t󰇶󰇪󰇩󰇼i󰇪
ur󰇲󰇧ți în 󰇴󰈦oc󰇪󰇷󰇼󰇱 de 󰈧󰇪󰈄v󰈣󰇰󰇺ar󰇪 󰈜 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i în 󰇷i󰈡󰇪, ba󰈃ân󰈧u-se 󰇴󰇪 󰈡󰈥vo󰇮󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦. Pări󰇳ți󰇮 p󰈣󰇹
co󰇳󰇺r󰇮󰇨󰇼i 󰇱󰇧 d󰈥󰈃󰇾ol󰇹󰇧󰈦󰈥a în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i ȋn 󰇷i󰈡󰇪 s󰇴󰈦󰇯ji󰇳󰇮󰈡d󰇼-și n󰇪󰈛󰈣󰈡diți󰈢n󰈜󰇹 󰈝op󰇮󰇯i.

Nev󰈢󰇯󰇰e 󰈝󰈢p󰇯i󰇰󰈢󰈦 Rol󰇻󰇰 󰈜󰈨ulțil󰈢󰇶


Nev󰈢󰇯a 󰇷󰇪󰈝󰇼ri󰇹ăți󰇮 Sta󰇨󰇮󰇱󰇯re󰇧 󰇼󰇳o󰈦 l󰇮󰇲󰇯󰇺e.
Ap󰇰i󰈝󰇧r󰈥a 󰇶󰇪󰈪󰇼li󰇰󰈢󰈦.
Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e󰇧 󰈦󰈥s󰇴e󰈝t󰇻󰇰󰇼i 󰈨󰇪 s󰇯󰇳e și 󰇧
re󰇷󰇵󰈢n󰇷󰈜󰇩il󰇮󰇹ăți󰇮.
Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e󰇧 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i.

Nev󰈢󰇯a 󰇷󰇺󰇮m󰈥i 󰈧󰇪 󰈤󰇯ne Fe󰇪d󰇨󰈜󰈝k a󰇷󰇻󰇵r󰈜 󰈛o󰈩p󰈢󰇶󰇺󰈜me󰇳󰇺󰇻l󰇼i. Ide󰇳󰇺󰇮f󰇯󰈛a󰈦󰇪󰈜


ca󰇰󰇮󰇺ăţil󰈢󰇶 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦.
Ap󰇶e󰈝󰇮󰈥re󰇧 󰇯u󰇨󰇮󰈦󰇯i şi 󰇧 t󰈣󰇰e󰈦󰇧nţe󰇮.

Simțul 󰇧󰇴󰈜󰈦te󰇳󰇪󰈡țe󰇮 Un 󰈛󰇱im󰇧󰇹 󰈆󰈜vo󰇶󰇧󰇩󰇯l.


Cop󰇮󰇯i 󰇧󰇼 ro󰇰󰇻󰈦󰇯 şi r󰇪󰇷󰇵󰈣n󰇷a󰇩󰇮l󰇯󰇹ăţi în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰
fa󰇲󰇮󰇱󰇯e󰇮.

Nev󰈢󰇯a 󰈧󰇪 󰈜 a󰇾󰇪󰈜 un 󰇷󰈝󰈢p Pre󰈃󰇪󰈡t󰈜󰇶e󰇧 󰈜ște󰇴󰇺ări󰇰󰈢󰈦.


Im󰇴o󰈦t󰇧󰇳ţa în󰈛u󰈦󰇧jări󰇮 şi 󰇧 c󰇶󰈥󰈨inţe󰇮.

Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e󰇧 󰈝󰈣m󰇴e󰇺󰇪nțel󰈢󰇶 󰇵󰈥r󰇷o󰈡󰇧l󰈥 Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯󰇶e󰇧 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦 pe󰇳󰇺r󰇻 󰈛󰈜 a󰈝󰇪şti󰇧 󰇷ă fa󰈛ă


al󰇪󰇫󰈥󰈦i p󰈢󰇹󰈦󰇯vi󰇹󰇪 şi să îşi d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹e 󰈡󰈢󰇯 ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮.
Im󰇴o󰈦t󰇧󰇳ţa l󰇧󰇼󰈧e󰇮 și 󰇧 r󰈥󰈛u󰈡󰈢󰈜ște󰇶󰇮󰇯 e󰈆󰈢r󰇹󰇼󰇱u󰇮.
Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯󰇶e󰇧 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦 pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜-şi 󰇪v󰈜󰇰u󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦es󰇻󰇰 în
d󰇶u󰈩󰇻l 󰇰󰈣󰈦 s󰇴󰈦e 󰇧t󰇯󰇳󰈪er󰇪󰈜 o󰇨󰇮󰈥󰈝ti󰇽󰇪󰇱󰈣r.
Cop󰇮󰇯i 󰇹󰈦󰇪b󰇼i󰇪 󰇷ă îşi d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹e 󰈩󰇧󰇯 mu󰇰󰇺󰇪 󰈜p󰇹i󰇺󰇻d󰇯󰇳i
pe󰇳󰇺r󰇻 󰈜 󰈇i 󰇪󰈆󰇯ci󰇪󰇳ţi 󰇧c󰈜󰇷ă.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FIȘA 3

Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor


Gân󰈧iţi-vă la 󰈛󰇪󰇱 p󰇼ţin 󰈧󰈢󰇼ă lu󰈛󰈦󰇻r󰇯 󰇴e 󰈝󰇧r󰈥 󰇰e 󰈆󰇧c󰈥ţi s󰇧󰇼 󰇰e-aţi p󰇻󰇹󰈥a 󰈆󰇧c󰈥 󰇴e󰈡t󰇶󰇻 󰈜 󰈨ez󰇽󰈢󰇱t󰈜 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥a
în 󰇷i󰈡󰇪 󰈜 co󰇴󰇮󰇱󰇼lu󰇮 󰈧󰇼󰈩ne󰇧󰇽󰈣󰈤t󰇶ă, luân󰈧 în 󰈛o󰈡s󰇮󰈧󰈥󰈦ar󰇪 󰈇󰇯e󰈝󰇧r󰈥 󰈛a󰇺󰇪g󰈣󰇶i󰇪 󰈨󰇯n󰇹󰈦e c󰇪󰇰󰈥 󰇺re󰇮 󰈧󰈥 󰈩a󰇮 j󰈣󰇷:
Mod󰇧󰇰󰇯󰇺ăţi d󰇪 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰i󰈄󰇧r󰈥 a 󰈇󰇮󰇼󰇱u󰇮 m󰈥u/fi󰇮󰈛󰈥i 󰈩󰇪l󰈥 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e:

Mod󰇧󰇰󰇯󰇺ăţi d󰇪 󰇷󰇵r󰇯󰈅i󰈡󰇮r󰈥 a 󰈛󰈢󰇵󰇯lu󰇰󰇻󰇯 󰈩e󰇻 p󰈥󰇳󰇺ru 󰈛󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇧 󰈤ă se 󰇷󰇮󰈩tă


ap󰇶󰇪󰈝󰇯at, im󰇴󰈢󰈦t󰈜󰇳󰇺 şi 󰇮󰇼bi󰇹 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯a 󰇳󰈢󰈜󰈤t󰇶ă:

Mod󰇧󰇰󰇯󰇺ăţi d󰇪 󰈧󰈥󰈄vo󰇰󰇺󰇧r󰈥 a 󰇷󰇮󰈩ţul󰇻󰇯 󰇶e󰈤p󰈢󰇳󰈤󰈜bi󰇰󰇮󰇺ăţi󰇮 l󰈜 󰈛o󰇵󰇮l󰇼󰇰 󰈩e󰇻:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FIȘA 4

Timp pentru călătorii, masă şi odihnă


În 󰇷o󰈝󰇮󰈥ta󰇹󰇪󰈜 󰈝on󰇹󰇪󰈩p󰈣󰇶a󰈡ă atât 󰈧e 󰈢󰈝󰇼pa󰇹ă, es󰇹󰇪 󰈜󰈨es󰇪󰈜 󰈧i󰈆󰇮c󰇯󰇰 󰇵en󰇹󰈦󰇻 pări󰇳ţi să îşi găse󰇧󰇷󰈝ă ti󰇲󰇵
pe󰇳󰇺r󰇻 󰈛󰈣󰇵i󰇮󰇯 lo󰇶. Tim󰇴󰇻󰇱 p󰈥󰇳󰇺ru 󰈛ălăto󰇶󰇮󰇯, ma󰇷ă şi 󰈢d󰇯󰇬󰈡ă po󰇧󰇹󰈥 󰈆i 󰈢 󰈣ca󰈃󰇮󰈥 e󰈁c󰇪󰇰󰈥󰈡tă pe󰇳󰇺r󰇻 󰈛󰈜 󰇵ări󰇳ţi󰇮
şi c󰈢󰇴󰇯i󰇮 󰈤ă in󰇹󰇪󰈦󰈜cţi󰈢n󰈥󰈃e, să di󰇷󰈝󰇻t󰈥 şi să se 󰈧󰇮󰈤t󰇶󰈥󰈄e îm󰇴󰈦e󰇻nă. Gân󰈧iţi-vă la 󰈛âte󰇽󰇧 󰇱󰇼c󰇶u󰈦󰇮 p󰈥 󰈛a󰈦󰇪
aţi d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă le 󰈇󰇧󰈝󰈥ţi c󰇻 󰈇󰇯u󰇱/fi󰇮󰈛󰈜 󰈨um󰇳󰇪󰈜󰇾o󰇧s󰇹󰈦ă, luân󰈧 în 󰈛o󰈡s󰇮󰈧󰈥󰈦ar󰇪 󰈇󰇯e󰈝󰇧r󰈥 󰈧i󰈡t󰇶󰇪 󰈝󰈥le 󰇹󰈦󰇪󰇯 ca󰇹󰇪󰈪󰈣ri󰇮
de 󰇲󰇧󰇯 󰈞os:

Tim󰇴 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 călăto󰇶󰇮󰇯

Tim󰇴 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 ma󰇷ă

Tim󰇴 󰇵󰇪n󰇹󰈦󰇼 od󰇮󰇬󰈡ă

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FIȘA 5

Celebrarea tradițiilor în familie


Fam󰇮󰇰󰇯i󰇱󰇪 󰈜u m󰇧󰇯 󰇲u󰇱t󰇪 󰇲󰈣󰈨al󰇮󰇹ăți d󰇪 󰇴󰈦󰈣mo󰇽󰇧󰈦󰈥 și t󰇶󰇧󰈡s󰇲󰇯󰇺er󰇪 󰈜 󰇹󰈦ad󰇮ți󰇮l󰈣󰇶 și c󰇧󰇰󰇯󰇺ățil󰈢󰇶 󰇱󰈣r u󰇳󰇮󰈝󰈥.
Ace󰇷󰇺󰇪󰈜 po󰇹 󰈆󰇮 p󰈣󰇽ești, jo󰈛󰇻󰈦󰇯, rețet󰇪, am󰇮󰇳󰇺󰇯ri 󰇧󰇰󰈥 󰈩em󰇨󰈦󰇮l󰈣󰇶 󰈆am󰇮󰇰󰇯e󰇮, fo󰇹󰈢󰈪r󰈜󰈇i󰇮, no󰇹󰇮țe, ju󰇶󰈡󰇧l󰈥 e󰇹󰈝.
Gân󰈧iţi-vă la 󰈛âte󰇽󰇧 󰇺r󰈜󰈧iți󰇮 şi 󰈢b󰇯󰈛e󰇮󰇼󰈦i s󰇴󰇪󰈝󰇯al󰇪 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯a 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă pe󰇳󰇺r󰇻 󰇼󰇶󰈩ăto󰇧󰇶󰈥󰇱e
ca󰇹󰇪󰈪󰈣ri󰇮. Adăug󰇧ți și 󰇧l󰇹󰈥󰇱e d󰇧󰈛ă es󰇹󰇪 󰈡󰈥ce󰇷󰇧󰈦.
Câte󰇽󰇧 󰇺r󰈜󰈧iți󰇮 și 󰈢b󰇯󰈛e󰇮󰇼󰈦i în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯a 󰇳󰈢󰈜󰈤t󰇶ă
Pov󰇪ști:
Cân󰇹e󰈝󰇪:
Cuv󰇮󰇳󰇺󰈥 s󰇴e󰈝󰇮󰈜le 󰇷󰇧󰇼 󰈄icăto󰇶󰇮:
Joc󰇻󰇶󰇯:
Ani󰇽󰇪󰈦sări:
Rețet󰇪 󰈧󰈥 󰈩ân󰈛a󰈦󰇪:
Ami󰇳󰇺󰇮r󰇯 󰈧i󰈡 t󰇶󰇪󰈝󰇼t:
Al󰇹e 󰇧󰈝t󰇯󰇽i󰇺ăți:

Mod󰇧󰇰󰇯󰇺ăți d󰇪 󰇴ăs󰇹󰈦ar󰇪 󰈜 o󰇨󰇮󰈝󰈥i󰇻r󰇯󰇰o󰈦 și t󰇶󰇧󰈨󰇯ți󰇮l󰈣󰇶 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e


În󰈛e󰈦c󰇧ți câte󰇽󰇧 󰈨󰇯n󰇹󰈦e 󰇻r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥󰇱e 󰇧c󰇹󰇯󰇾ități c󰇻 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈜 󰈧u󰈩n󰇪󰈜󰇽o󰇧󰈤t󰇶ă:
Ÿ Sc󰇶i󰇪ți câte󰇽󰇧 󰇵󰈣ve󰇷󰇺󰇮r󰇯 󰈧e󰈢󰈤󰈥bi󰇹󰇪 󰈜󰇱e m󰇪󰇲󰇩r󰇯󰇰o󰈦 f󰇧󰇲󰇯󰇱i󰇪󰇯 vo󰇧󰇷󰇺r󰈥 și păs󰇹󰈦ați-le în󰇹󰈦-o c󰇧󰇶󰇺󰈥.
Ÿ Fac󰇪ţi n󰈢󰇹󰇯ţe d󰇪 󰇰󰈜 o󰈝󰇧z󰇯i 󰇷󰇵󰇪c󰇯a󰇰󰇪 în󰇹󰈦-un 󰈅󰇻󰈦n󰈜󰇰; adăug󰇧ți m󰇪󰇳󰇯u󰈦󰇮, bi󰇰󰇪󰇺󰈥 de 󰇰󰇧 󰈝󰈣n󰈛e󰈦t󰇪 󰈥󰇹󰈝.
Ÿ Pre󰇫ătiţi 󰇻n 󰈜󰇰󰇩um 󰈧󰇪 󰈆󰈣to󰇫󰈦󰇧f󰇯i 󰇳󰈢󰇼 󰈤a󰇻 r󰈥󰇽i󰈄󰇻󰇯ți 󰇻n󰇼󰇰 󰇾ec󰇬󰇮.
Ÿ Pre󰇫ătiţi 󰈢 c󰈣󰇰e󰈝ți󰇪 d󰈥 în󰇶e󰈪󰇮s󰇹󰈦ări 󰇽󰇮󰈨󰈥o d󰇪 󰇰󰈜 󰈤ăr󰇨ăto󰇶󰇮 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e, an󰇮󰇽󰈥󰈦sări și 󰈢c󰈜󰈃i󰇮 󰈤p󰈥󰈛i󰇧󰇱󰈥.
Ÿ În󰇶e󰈪󰇮s󰇹󰈦󰈜ţi m󰇪󰇲󰇩r󰇯i 󰈇󰇧󰈩󰇯li󰇪󰇯 󰇷󰇵unân󰈧 󰈝e 󰇪s󰇹󰈥 󰈤pe󰈛󰇮󰈜󰇱 în 󰈇a󰈩󰇮l󰇯a 󰇰󰈢󰈦 și 󰇧m󰇯󰇳󰇺in󰈧, to󰇹󰈢󰈨󰈜tă, c󰇰i󰇵󰇪l󰈥 󰈧e
ne󰇻󰇯󰇹a󰇺 p󰇪󰇹󰈦󰈥cu󰇹󰇪 îm󰇴󰈦e󰇻nă.
Ÿ Păs󰇹󰈦ați 󰇻n 󰈧󰈣󰈤ar 󰈛󰇻 󰈦󰈥țet󰇪󰇰󰈥 󰇵re󰈇󰇪󰈦󰈜te.
Ÿ Adăug󰇧ți 󰇧l󰇹󰈥 a󰈝t󰇮󰇽󰇯󰇺ăţi s󰇧󰇼 i󰈧󰇪󰇯.

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru familii la cea de-a patra


ȋntâlnire din cadrul programului Aptitudini
pentru Dezvoltare
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
De 󰇻n󰈧󰈥 󰇵ro󰇽󰇮󰈡󰈥 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥a în 󰇷i󰈡󰇪? Cum 󰇳󰇪 󰇵󰇼te󰇲 󰇧󰈞󰇼ta 󰈇󰇮󰇯i şi f󰇮󰇯󰈛e󰇱󰇪 să do󰇶󰇪󰈜󰈤că să îşi d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹e 󰇧󰇵t󰇯󰇹u󰈨󰇮n󰇯󰇰e, să fi󰇪 󰇲󰈜i
in󰇹󰇪󰈦󰈥saţi să în󰇽eţe, să p󰇶i󰈩󰇪󰈜s󰈛ă no󰇮 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰i󰇺ăţi şi să fi󰇪 󰈥󰈇i󰈝󰇮󰈥nţi? Cât 󰈧e 󰇩󰇮n󰈥 󰈛o󰈩󰇻n󰇯󰈛ăm 󰈛u 󰈝󰈢p󰇯i󰇮 󰇳󰈣şt󰇶i? Ce
ap󰇹󰇮󰇺󰇼di󰇳󰇮 󰈡󰈥 pu󰇹󰇪󰈩 d󰈥󰈃󰇾ol󰇹󰇧 󰇵󰈥n󰇹󰈦u 󰇧 îm󰇨u󰈡ătăţi c󰈢󰇲󰇼󰈡ic󰇧󰇶󰈥a în 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈆󰈜mi󰇰󰇮󰈥i? Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări,
vă in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i. Ace󰇧󰇷󰇺󰈜 es󰇹󰇪 󰇵󰈜r󰇹e 󰇧 󰇵r󰈣󰇫󰈦am󰇻󰇰󰇼i L󰇮󰈣n󰇷 󰈒u󰇪󰈤t A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼
Dez󰇽󰈢󰇱t󰈜󰇶e ȋn 󰈛a󰈦󰇪 󰈥s󰇹e 󰇮󰈩p󰇰󰇯󰈝at 󰈛󰈢󰇵󰇯lu󰇰 󰈨󰇻m󰇳󰈥a󰇾󰈢󰈜s󰇹󰈦ă. Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:

LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A


Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și d󰇪 󰈜 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥
av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 󰈧󰈥󰈄vo󰇰󰇺󰇧r󰈥 a în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i în 󰇷i󰈡󰇪 󰈜 co󰇴󰇮󰇱󰇼lu󰇮
du󰇲󰈡󰇪󰈜vo󰇧󰇷󰇺ră, vo󰇲 󰇧󰈆l󰈜 󰈛u󰈩 p󰇻󰇹󰈥󰈩 pe󰇹󰈦󰇪c󰈥 󰇹i󰈩p 󰈧󰇪 󰈝󰈜li󰇹󰇧󰇺󰈥 cu 󰈛󰈢󰇵󰇯i󰇮 n󰈣şt󰇶i şi v󰈢󰇲 󰈝󰈥le󰇨󰈦󰇧 t󰇶󰈜󰈨iţi󰇮l󰈥 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e󰇮.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶 La 󰈆󰇮n󰈜󰇰, se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa că
vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹!
Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 . Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Apti󰇹󰇻󰈨󰇯ni 󰇴󰇪󰈡t󰇶󰇼 De󰈄v󰈢󰇰󰇺󰈜re; A pa󰇹󰈦󰇧 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în p󰇶o󰈪r󰇧󰇲󰇼󰇱 Ap󰇹i󰇺󰇻d󰇯󰇳i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
MODEL DE SCRISOARE

Invitație pentru părinți la cea de-a patra


ȋntâlnire referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
Dra󰇫ă fa󰇲󰇮󰇱󰇯e,
De 󰇻n󰈧󰈥 󰇵ro󰇽󰇮󰈡󰈥 în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰈥a în 󰇷i󰈡󰇪? Cum 󰇳󰇪 󰇵󰇼te󰇲 󰇧󰈞󰇼ta 󰈇󰇮󰇯i şi f󰇮󰇯󰈛e󰇱󰇪 să do󰇶󰇪󰈜󰈤că să îşi d󰇪󰈃󰇾󰈣l󰇹e 󰇧󰇵t󰇯󰇹u󰈨󰇮n󰇯󰇰e, să fi󰇪 󰇲󰈜i
in󰇹󰇪󰈦󰈥saţi să în󰇽eţe, să p󰇶i󰈩󰇪󰈜s󰈛ă no󰇮 󰇶󰈥󰈤po󰇳󰈤󰇧b󰇯󰇰i󰇺ăţi şi să fi󰇪 󰈥󰈇i󰈝󰇮󰈥nţi? Dacă do󰇶󰇮ți 󰇻n 󰇶ăs󰇴u󰈡s 󰇰󰇧 󰈜󰈝es󰇹󰇪 în󰇹󰈦ebări, vă
in󰇽󰇮󰇺ăm 󰇰a 󰈢 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰇯n󰇹i󰇺󰇻l󰈜󰇹ă Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i. Ace󰇧󰇷󰇺ă în󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 vă va 󰈢󰈇󰈥󰈦i p󰈢󰇷󰇯󰇩il󰇮󰇹󰈜󰇺e󰇧 d󰈥 a 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a 󰈝󰇻 󰈜lți pări󰇳ți și
de 󰇧 îm󰇴ăr󰇹ăși b󰇻󰈛󰇼󰈦i󰇮l󰈥 și în󰇫󰈦ij󰈢󰇶ări󰇰󰇪 󰇵󰈥 ca󰇶󰇪 󰇱󰈥 av󰇪ți c󰇻 󰇴󰈦󰇯vi󰇶󰇪 󰇱󰈜 c󰇶ește󰇶󰇪󰈜 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦.
Iată câte󰇽󰇧 󰈨󰈥ta󰇰󰇮󰇯:
LO󰈉󰈔󰉂 ÎN󰈓ÂL󰉆I󰉋󰈎󰈾 DA󰈓󰈸 󰉈󰉋A
Vom 󰈧󰇮󰈤c󰇼󰇹a, în 󰇲o󰈨 s󰇴󰇪󰈝󰇯al, câte󰇽󰇧 󰈩󰈣da󰇰󰇮󰇺ăți d󰇪 󰈧󰈥󰈄vo󰇰󰇺󰇧r󰈥 a în󰈛󰈦ed󰇪󰇶󰇯i în 󰇷i󰈡󰇪 󰈜 co󰇴󰇮󰇱󰇼lu󰇮 󰈧󰇼󰈩ne󰇧󰇽󰈣a󰈤t󰇶ă, vo󰇲 󰇧󰈆l󰈜 󰈛u󰈩
pu󰇹󰇪󰈩 p󰈥󰇹󰈦ec󰇪 󰇹󰇯󰈩p 󰈧e 󰈝󰇧l󰇯󰇹a󰇺󰇪 c󰇼 󰈛o󰇵󰇮󰇯i n󰈢şt󰇶i şi v󰈢󰇲 󰈝󰈥le󰇨󰈦󰇧 t󰇶󰈜󰈨iţi󰇮l󰈥 󰈇a󰈩󰇮l󰇯e󰇮.
Fi󰇻l 󰇷󰈜u 󰈆󰇮󰇯ca 󰈧󰇻󰈩n󰈥a󰇽󰈢󰈜󰈤t󰇶ă va 󰇴󰇻󰇺󰈥a b󰇪󰇳󰈥󰈆ic󰇮󰈜 󰈧e 󰈤󰇻p󰇶󰈜󰇾eg󰇬󰇪󰈦󰈥 pe 󰇴󰇧󰈦c󰇼󰇶󰈤ul în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮l󰈣󰇶. La f󰇮󰇳󰈜󰇱, se 󰇽󰈢󰈦 󰈣fe󰇶󰇮 󰈪󰇼s󰇹ări, așa
că vă ru󰇫ăm 󰇷ă rămâneți. Tot󰇻󰇰 󰈥󰈤te 󰇫󰈦󰇧t󰇼i󰇹!

Cu gân󰈧u󰈦󰇮 b󰇼󰇳e,

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă co󰇲󰇵l󰇪󰇹󰈜ți 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 și să ȋl îna󰇴󰈢󰇯ați până la 󰈧󰇧󰇺󰈜 Spe󰇶ăm 󰇷ă pu󰇹󰇪ți p󰇧󰇶󰇺󰇯ci󰇴󰇧!

În󰇷󰈝ri󰇪󰇶󰈥: Sp󰇶i󰈞󰇮n󰇯󰇶e󰇧 󰈝󰈣pi󰇮󰇰󰈣󰈦; A pa󰇹󰈦󰇧 șed󰇮󰇳ță cu 󰇴ări󰇳ți󰇮


Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇵󰇧r󰇹󰇯󰈝ip󰇧 󰇰󰈜 a󰈝󰇪󰈜s󰇹ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪. Eu (no󰇮) nu 󰇽󰈢󰈩 p󰇼󰇹e󰇧 󰇵󰈜r󰇹i󰈝󰇮p󰈜. Per󰇷󰈢󰈜󰈡el󰇪 󰈛󰈜󰈦e v󰈢󰇶
pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a 󰇱󰇧 󰈜ce󰇧󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪: (te󰇰󰇪󰈆󰈣n o󰇴ți󰈢n󰈜󰇰)
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪 T󰈥le󰈇󰈢󰈡
Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇯󰇰o󰈦 󰇮m󰇴󰇱󰇯cați în 󰇴󰈦og󰇶󰇧󰈩󰇼l A󰇴󰇺it󰇻󰈧󰇯󰈡i p󰇪󰇳󰇺r󰇼 De󰈃󰇾󰈢l󰇹󰈜󰈦e:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈝󰈜 fi󰇻󰇰/fi󰇮󰈛󰈜 󰈡o󰇧s󰇹󰈦ă să fi󰇪 󰇷󰇼󰇵ra󰇽󰇪󰈪h󰈥a󰇹/ă în 󰇹i󰈩p󰇻󰇰 în󰇹âl󰇳i󰈦󰇮󰇯:
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a
Num󰇪 Vâr󰇷󰇺a N󰇻m󰈥 Vâr󰇷󰇺a

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FORMULAR DE RĂSPUNS

Formular de răspuns pentru părinți


Dra󰇫ă pări󰇳󰇺󰇪/ȋn󰇫󰈦ij󰇮󰇹󰈣󰈦:

Te r󰇻󰇫ăm 󰇷ă me󰇳ți󰈢n󰈥󰈃i 󰈩󰇧󰇯 jo󰇷 󰈨󰇧că ve󰇮 󰇴󰇼󰇺e󰇧 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 󰇱a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 cu 󰇴ări󰇳ți󰇮.

În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 : ,
(nu󰇲ăru󰇰) (ti󰇹󰇱󰇻l) (da󰇹󰇧)
❏ Vo󰇮 p󰈜󰇶󰇺ic󰇮󰇴󰈜 ❏ Nu v󰈢󰇯 󰇴u󰇺󰇪󰈜 pa󰇶󰇺󰇮c󰇯󰇴a

Num󰇪󰇰󰈥 󰇵ări󰇳󰇺󰇪l󰇼i:

Num󰇪󰇰󰈥 󰈝op󰇮󰇰󰇼󰇱u󰇮:

Ad󰇶e󰈤󰇧:

Număr 󰈧e 󰇺󰇪l󰈥󰈇o󰈡:

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 su󰇴󰈦󰇧v󰈥󰇫󰇭er󰇪 󰇴󰈥󰈡t󰇶u


co󰇴󰇮󰇯, cu 󰇽âr󰇷󰇺a d󰇪 .

Eu (no󰇮) vo󰇲 󰇧󰇾󰈥a n󰇪󰇽󰈣i󰇪 󰈨󰈥 t󰇶a󰈡s󰇴󰈢󰈦t 󰇴󰈥󰈡t󰇶u 󰇵󰇪r󰇷󰈣a󰈡󰇪.

Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰇲ânați 󰇧c󰈥󰇷󰇺 fo󰇶󰈩󰇻l󰈜󰇶 󰇱u󰇮 până la


da󰇹󰇧 󰈨󰈥 .

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru lideri


În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 4: Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i
1. Cum 󰇧ți 󰇪v󰈜󰇰u󰇧 󰈦󰈥ușit󰇧 󰈜󰈛e󰈤t󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?
1 2 3 4 5
Ner󰇪󰇼șită Fo󰇧r󰇹󰈥 󰈦e󰇻șită

2. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 re󰇻șit󰇪?

3. Car󰇪 󰈜󰈛󰇺iv󰇮󰇹ăți d󰇮󰇳 󰈝󰈜d󰇶u󰇱 󰇧c󰈥󰇷󰇺e󰇮 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮 󰈜u f󰈢󰇷󰇺 c󰈥󰇰e 󰈩󰇧󰇯 ne󰇶󰇪󰇼șit󰇪?

4. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰈢󰈦 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮?

5. Ce s󰈛󰇭󰇮m󰇨ări 󰇧ți d󰈢󰇶󰇯 󰈤ă fie făcu󰇹󰇪 ȋn 󰈛e󰇪󰈜 󰈝e p󰇶󰇮󰇾󰈥ște 󰇲󰇧󰇺󰈥ri󰇧󰇰󰈥󰇱e p󰇶󰈢󰇵󰇼se, an󰇪󰈀󰈥󰇱e și fișel󰇪 󰈧󰈥
lu󰈛󰈦󰇻?

6. Al󰇹e 󰈝󰈢m󰈥󰇳󰇺ar󰇮󰇯:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.


ÎNTÂLNIREA 4
FORMULAR DE EVALUARE

Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu


părinții
În󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 4: Cel󰇪󰇨󰈦󰈜re󰇧 󰈇󰈜󰈩il󰇮󰈥i
Am 󰈧o󰈦󰇮 să ști󰇲 󰈝󰇪 v-a p󰇰ăcu󰇹 și c󰇪 󰇳󰇼 󰇾-a p󰇰ăcu󰇹 ȋn 󰈛a󰈨r󰇻󰇰 󰈜󰈝es󰇹󰇪󰇯 ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇮. Vă ru󰇫ăm 󰇷ă ne 󰇮󰇳󰈆󰈣r󰇲ați
co󰇲󰇵l󰇪󰇹ân󰈧 a󰈝󰇪s󰇹 󰈆󰈣r󰇲u󰇱󰇧r.

1. Con󰇷󰇮󰈨󰈥r 󰈛ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪󰈜 a f󰈢󰇷󰇺 (vă ru󰇫ăm 󰇷ă ȋn󰈛e󰈦c󰇻󰇯ți 󰇻n 󰇳󰇼󰈩ăr):


1 2 3 4 5
Del󰈢󰈛 󰇼󰇺ilă Fo󰇧r󰇹󰈥 u󰇺󰇮lă

2. Ce󰇪󰈜 ce 󰇲󰇮-a p󰇰ăcu󰇹 󰈝󰇪l 󰇲󰈜i 󰈩󰇻l󰇹 󰇱󰈜 ac󰇪󰈜󰇷󰇺ă ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪 󰈜 fo󰇷󰇺:

3. Mi-a p󰇰ăcu󰇹 󰈩󰈢d󰇼󰇰 ȋn 󰈛a󰈦󰇪 l󰇯󰈧e󰈦󰇻l:

4. Aș do󰇶󰇮 󰈝󰈜 li󰈧󰇪󰈦󰇼l 󰇷ă a󰇮bă/să fie:

5. La 󰇻r󰇲ăto󰇧󰇶󰈥a ȋn󰇹âl󰇳i󰈦󰇪, fa󰈛󰇪ți 󰇧c󰈥a󰇷󰇺ă s󰈛󰇭im󰇨󰇧󰈦󰈥:

6. Mi-ar 󰇴󰇱ăce󰇧 󰇷ă afl󰇻 m󰈜i 󰇲󰇻󰇱t󰈥 󰈧e󰈤p󰇶󰇪:

© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.