Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a V-a

Disciplina: Limba și literatura română

Propunător: Vieru Daniela

Competența generală:

Receptarea textului scris de diverse tipuri

Competențe specifice:

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de
diferite tipuri, pe teme familiar

2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

Tema lecției: Textul narativ literar în proză: „Povestea frindelului”, de Andrew Clements

Activități de învățare:

Elevii vor exprima impresiile după prima lectură, vor rezuma firul narativ

Competența cheie: Comunicare în limba materna

Textul mi s-a părut:

- Greu de înțeles

- Imposibil de înțeles

- Ușor de înțeles

, deoarece …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Competența cheie: Competențe matematice (A) și competențe de bază în științe și tehnologii ( B)

Copiii trebuie să întocmească o diagramă care să reprezinte profilul elevului apreciat de colegi.
Rezultatele vor fi înregistrate într-un tabel și analizate la nivelul întregii clase.
Competența cheie: Comunicarea în limbi străine:

Având în vedere tema textului, iubirea pentru cuvânt/ dictionar, elevii vor fi solicitați să traducă
în engleză cuvintele-cheie ale temei si motivelor literare: dictionar, pix, cercetare, prezentare, cuvânt,
iubire, carte, etc

Competența cheie: Competențe digitale

Elevii vor realiza un proiect ppt. în care să evidențieze originea și evoluția unui cuvânt la alegere.

Competența cheie: Învață să înveți

Elevii vor identifica personajele textului și tipologia acestora, vor formula întrebări pentru
clarificarea sarcinilor de lucru și vor prezenta succesiunea evenimentelor din operă.

Competența cheie: Competența socială și civică

Pornind de la comportamentul personajului principal, copiii vor discuta despre normele de


conduită ale elevilor în colectivitate, relația cu profesorii și cu părinții.

Competența cheie: Competența spirit de inițiativă și antreprenoriat

Să realizeze o diagramă a lui Venn în echipe pentru a evidenția ceea ce au în comun personajul
principal din Povestea frindelului și personajul principal din Magic Lilli dă școala peste cap, de Knister.
Vor lucra în echipă, își vor desemna un lider, vor îndeplini sarcinile de lucru, manifestând inițiativă,
creativitate și cooperare.

Competența cheie: Sensibilizare și exprimare culturală

Elevii vor pune în scenă fragmentul din manual și o vor reprezenta în fața elevilor claselor a 4-a.