Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: FINANTE SI BANCI

CAIET DE PRACTICĂ

Numele cadrului didactic


Supervizor: Prof. Aivaz Kamer

Nu
mele studentului:

2009
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

Pag:

1. Prezentarea de ansamblu a unităţii


economice
1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi
complexitatea activităţii (număr de salariaţi,
capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii, activităţi
desfăşurate, venituri realizate
1.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice
1.3. Studiul sistemului actual de management

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi


şi unităţi componente
2.1. Structura organizatorică de ansamblu a firmei. Organigrama
2.2. Principalele organe şi posturi de conducere
2.3.Rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere,
obiectivele şi
limitele sale
2.4. Principalii indicatori de performanţă ai firmei (cifra de afaceri,
număr de angajaţi,
productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, cȃştigul
mediu) ȋn ultimii
3 ani

2
3. Studierea principalelor domenii şi problemele
de specialitate

1.Prezentarea de ansamblu a unitatii economice


1.1. Profilul de activitate, statutul juridic,
dimensiunea si complexitatea activitatii
BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă
privată şi a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră
la Bursa de Valori Bucureşti (peste 3,5 miliarde € în aprilie 2005).
Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai
mari grupuri bancare din zona euro.
Prin intermediul filialelor sale specializate - BRD Sogelease, în
domeniul leasing-ului operaţional şi financiar, ALD Automotive,
specializată în managementul flotelor de autovehicule, BRD / SG
Corporate Finance, care acordă servicii de consiliere în domeniul
privatizărilor, fuziunilor şi achiziţiilor, BRD Securities, una dintre primele
societăţi de brokeraj de piaţă românească, BRD Finance Credite de
Consum, prin care se derulează mare parte din activitatea de creditare a
populaţiei, BRD- Groupe Société Générale este capabilă să ofere o gama
completă de produse şi servicii de înaltă calitate, care sa raspundă
exigenţelor clienţilor săi persoane individuale şi societăţi. La 31

3
decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi
corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri.
Conjugând dinamism comercial, proximitate şi calitatea
serviciului, reţeaua BRD – Groupe Société Générale constituie un atu
competitiv major. Sub auspiciile unei mărci recunoscute şi apreciate,
BRD îşi desfăşoară activitatea pe baza unei reţele care numară peste
930 de agenţii, răspandite în toate regiunile ţării.
În 2004 banca a lansat un program intensiv de deschidere de noi
unităţi, care continuă şi în prezent. Aceste unităţi se integreaza uşor în
viaţa comunităţii, fiind situate in zonele rezidenţiale ale clientelei
individuale, în universităţi, în galerii comerciale, în instituţii publice.
Pentru a retrage numerar, a obţine informaţii cu privire la soldul
conturilor de card sau pentru a plati facturile telefonice, reţeaua de ATM-
uri permite realizarea acestor operaţiuni în deplină siguranţă.
Directiile principale de dezvoltare ale Bancii sunt:

 Banca persoanelor fizice


 Banca intreprinderilor
 Banca de investitii
Pe termen mediu, BRD intenţionează să rămână o banca
universală, cu accent principal pe servicii bancare pentru agenţi
economici şi populaţie. În ciuda dificultăţilor economice cu care România
s-a confruntat în ultimii ani, BRD a reuşit să menţină şi să dezvolte un
portofoliu important de credite pentru agenţi economici, ceea ce a dus
la formarea unei baze solide de clienţi şi a permis BRD sa acumuleze
capital în vederea unei viitoare dezvoltări economice. În plus, BRD
intenţionează să valorifice bunul renume creat prin achiziţionarea
pachetului majoritar de către Société Générale, prin atragerea
corporaţiilor multinaţionale care operează în România sau a filialelor
române ale unor astfel de corporaţii. Alături de extinderea activitaţilor
sale de creditare pentru societăţi comerciale, BRD intenţionează să işi
extindă şi să diversifice produsele generatoare de venituri oferite

4
persoanelor juridice, care includ gestionarea numerarului şi activităţi de
leasing.
Pe termen scurt, BRD intenţionează să îşi extindă în mod prudent
creditele acordate persoanelor fizice, în special cele pe termen scurt
pentru bunuri de consum şi să găsească oportunităţi de creditare a
persoanelor fizice pe termen mai lung.

Obietivele de devoltare si modernizare a unitatii


economice
Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert
pe aceste piete, in cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu
clientii sai. Strategia sa de dezvoltare durabila este fondata pe cele 3
valori comune tuturor entitatilor Grupului Société Générale:
profesionalismul, inovatia si spiritul de echipa.
Principalele obiective ale dezvoltarii BRD sunt:
 Adaptarea organizarii si a metodelor la strategia clientilor
 Cresterea selectiva a activelor
 Inovatia
 Reducerea coeficientului de exploatare
 Rentabilitate durabila
Valorile culturii organizationale ale BRD– Groupe Société Générale:
“Cu fiecare zi, noi clienti ne acorda increderea lor si noi colaboratori ni
se alatura in Romania si in intreaga lume. Reusita acestei strategii de
dezvoltare se bazeaza in prinicipal pe valorile impartasite de intregul
Grup Société Générale :

 Profesionalismul : recunoscut de clientii care ne acorda increderea


lor, este in permanenta imbunatatit prin dezvoltarea modului de lucru
si schimbul de experienta.
 Spiritul de echipa : ascultam, dialogam, invatam din diferentele de
opinie pentru a fi si mai eficienti impreuna.

5
 Inovarea : zi dupa zi, observand schimbarile mediului, anticipam
nevoile clientilor nostri prin crearea de noi produse si servicii.”
Sloganul BRD– Groupe Société Générale “Puterea de a reusi” –
ilustreaza principalul obiectiv strategic pe care BRD-Groupe Societe
Generale si l-a stabilit, si anume plasarea clientilor in centrul
preocuparilor sale.
Emblema BRD-Groupe Societe Generale SA este formata dintr-un
patrat impartit in doua suprafete egale,partea de sus fiind de culoare
rosie,partea de jos de culoare neagra,iar cele doua zone sunt despatrtite
de o bareta de culoare alba.In partea dreapta a patratului se afla scris
pe doua randuri denumirea societatii:pe primul rand “BRD” cu litere
masive de tipar de culoare neagra,iar pe al doilea rand,cu litere mai
mici, si mai subtiri,tot de culoare neagra “Groupe Societe Generale”.

Studiul sistemului actual de management


 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Consiliul de Administraţie determină orientările activităţii Băncii şi
supraveghează punerea lor în practică.
Membrii Consiliului sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor,
mandatul lor are o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit.
Componenta Cosiliului de Administratie :
Patrick GELIN - Preşedinte Director General al BRD din data de 12
octombrie 2004
Petre BUNESCU - Director General Adjunct al BRD, Vicepreşedinte al
Asociaţiei Române a Băncilor
Sorin-Mihai POPA - Director General Adjunct al BRD
6
Didier ALIX - Director General Adjunct al Grupului Société Générale
Bogdan BALTAZAR - Preşedinte al BRD până în data de 12 octombrie
2004
Aurelian DOCHIA - Director General al BRD/SG Corporate Finance
Anne FOSSEMALLE - Director regional pentru Europa de Est, BERD
Jean-Louis MATTEI - Director Banca de Retail din afara Franţei - Groupe
Société Générale
Dumitru Popescu - Membru al Consiliului de Administraţie
Sorin Marian Coclitu - Membru al Consiliului de Administraţie
Ioan Cuzman - Preşedinte al SIF Banat - Crişana, Membru al Consiliului
de Administraţie

 COMITETUL DE DIRECTIE
Sub autoritatea Preşedintelui Director General, Comitetul de Direcţie
asigurã conducerea strategicã a Bãncii, cu asistenţa a patru Directori
Generali Adjuncti.
Membrii sãi au mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi cu
zi a bãncii, cu excepţia operaţiunilor care sunt, în mod expres, de
resortul Consiliului de Administraţie sau al Adunãrii Generale. Comitetul
de Direcţie se reuneşte săptămânal.
Componenta Comitetului de Directie:
Patrick GELIN - Preşedinte Director General
Petre BUNESCU - Director General Adjunct
Sorin-Mihai POPA - Director General Adjunct
Hervé BARBAZANGE - Director General Adjunct
Claudiu CERCEL - Director General Adjunct

7
2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi
unităţi componente
2.1. Structura organizatorică de ansamblu a firmei.
Organigrama

 Organigrama :

Administrarea si conducerea bancii:

• Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie,


Comitetul de Directie;
• Directorul General, Directorul General Delegat, Directori
Generali Adjuncti;
• Comitete specializate prevazute se legea bancara
• alte comitete si comisii.

Organizarea bancii are la baza principiul autoritatii ierarhice si/sau


functionale. Conducatotii structurilor bancii au o autoritate ierarhica
asupra personalului direct subordonat. Ei pot asemenea sa aiba , in
masura in care li se atribuie, si o autoritate functionala asupra activitatii
prestate de retea, in vederea asigurarii coerentei de actiune a bancii.

2.2. Principalele organe şi posturi de conducere

Conducerea BRD este asigurată de Consiliul de Administraţie şi


Comitetul de Direcţie.
Consiliul de Administraţie

Conform Actului Constitutiv, Banca este administrată de către


Consiliul de Administraţie, care este format din 11 membri, persoane
fizice, alese de către Adunarea Generală a Acţionarilor pentru un
mandat de patru ani, fiind reeligibile. Din rândurile acestora, Consiliul de
Administraţie alege Preşedintele.

8
Consiliul de Administraţie are obligaţia de a convoca Adunarea
Generală ori de câte ori este nevoie, dar şi la cererea acţionarilor,
reprezentând a zecea parte din capitalul social şi dacă cererea acestora
cuprinde probleme ce intră în competenţa acestuia.

Atribuţii ale Consiliului de Administraţie:

- examinarea şi însuşirea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a


proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, precum şi repartizarea
profitului, pe care le prezintă pentru aprobare Adunării Generale;
- aprobarea planului anual de investiţii, strategiei şi politicii de dezvoltare a Băncii,
creditelor care depăşesc 15% din fondurile proprii ale Băncii, participările cu capital la
investiţii financiare şi bancare şi a regulamentului propriu de funcţionare.
Comitetul de Direcţie

În conformitate cu Actul Constitutiv, conducerea operaţională curentă a BRD este


asigurată de Comitetul de Direcţie. Acesta se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână şi
duce la îndeplinire hotărârile luate de Consiliul de Administraţie. Comitetul de Direcţie
este condus de Directorul General, care ca şi ceilalţi membri ai Comitetului sunt numiţi de
către Consiliul de Administraţie dintre membrii acestuia. Comitetul de Direcţie ia deciziile
în limitele competenţelor stabilite şi raportează Consiliului de Administraţie la fiecare
întrunire a Consiliului.

2.3. Rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post


de conducere, obiectivele şi limitele sale
Fiecare departament / direcţie este condus(ă) de un director care raportează unui
membru al Comitetului de Direcţie, responsabil cu conducerea activităţii.

9
Direcţia Mari Clienţi Corporativi
Direcţia Mari Clienţi Corporativi a fost creată după achiziţionarea pachetului
majoritar de acţiuni de către Societe Generale. Scopul său este acela de a oferi servicii
specifice marilor societăţi româneşti, societăţilor multinaţionale precum şi clienţilor
instituţionali.

Direcţia asigură relaţiile globale cu clienţii menţionaţi, face recomandări cu privire


la expunerea maximă de credit faţă de client, stabileşte condiţii specifice în funcţie de
natura operaţiilor şi evaluează profitabilitatea faţă de aceşti clienţi. În plus, direcţia
promovează servicii specializate cum ar fi: finanţerea exporturilor, leasing cross border şi
finanţarea proiectelor.

Departamentul Credite şi Credite Neperformante


Departamentul Credite şi Credite Neperformante administrează şi coordonează
operaţiunile de credit din cadrul BRD. Departamentul Credite şi Credite Neperformante
asigură coordonarea activităţilor celor trei direcţii – Direcţia Credite, Direcţia Credite
Neperformante şi Direcţia Finanţarea Creanţelor şi Administrarea Creditelor Internaţionale.
În plus, departamentul include un Compartiment de Analize şi Sinteze, care răspunde de
analiza permanentă a calităţii portofoliului de credite şi a cerinţelor privind constituirea
provizioanelor. Anumite funcţii sunt îndeplinite la nivelul departamentului, dintre care cele
mai importante sunt: participarea la stabilirea politicii de credit a BRD şi strategia cu
privire la credite, analiza calităţii portofoliului de credite şi a expunerii BRD faţă de fiecare
sector economic, şi prognozarea cerinţelor de provizioane pentru riscul de credit.

Direcţia Credite

Direcţia Credite este direct implicată în activitatea de creditare a BRD. În acest


moment Direcţia suferă un proces de reorganizare în două servicii operaţionale – un
serviciu Front Office şi un serviciu Back Office. Front Office răspunde de relaţia cu agenţii
economici, primeşte cererile de acordare de credite şi documentaţia aferentă şi verifică
dacă acestea corespund cerinţelor BRD. Back Office procesează cererile de credit şi le
trimite spre aprobare comitetului de credit, monitorizează creditele deja acordate,
controlează şi supervizează activităţile de creditare din cadrul reţelei de sucursale, pune la
punct noi produse de creditare pentru clienţi agenţi economici şi participă la elaborarea
manualului de credite a BRD.
10
Direcţia Finanţare Creanţe şi Administrarea Creditelor Internaţionale

Această direcţie răspunde de activităţile referitoare la factoring şi forfetare, precum


şi de activităţi referitoare la negocierea şi administrarea creditelor internaţionale şi a altor
tipuri de finanţări pe termen lung contactate de BRD.

Structura internă a direcţiei cuprinde Serviciile Factoring, Forfetare şi Administrare


a Creditelor Internaţionale şi răspunde de facilităţile de finanţare pe termen mediu şi lung
ale băncii şi monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor băncii în cadrul acestor credite şi de
operaţiile de forfetare şi discounting. Serviciul Factoring elaborează politica băncii cu
privire la operaţiile de factoring şi răspunde de dezvoltarea relaţiilor dintre BRD şi
partenerii de factoring externi, precum şi de încheierea contractelor de factoring şi
monitorizarea executării acestora.

Direcţia Credite Neperformante

Direcţia Credite Neperformante coordonează întreaga activitate BRD cu privire la


recuperarea creditelor neperformante. Direcţia stabileşte şi elaborează normele şi politica
BRD cu privire la creditele neperformante şi monitorizează întregul portofoliu de credite
neperformante ale băncii.

Direcţia analizează şi supune spre aprobare modalităţile de aprobare a creditelor


neperformante din competenţa sa, controlează şi supervizează la nivelul întregii bănci
modul de gestionare a creditelor neperformante şi raportează periodic conducerii băncii
evoluţia portofoliului de credite neperformante şi evaluarea posibilităţilor de recuperare.

Departamentul Comercial
Departamentul Comercial coordonează activitatea Direcţiei Servicii Bancare pentru
Populaţie, Direcţia Carduri Bancare, Direcţia Marketing şi Direcţia Dezvoltare Monetică şi
Produse Noi.

Direcţia Servicii Bancare pentru populaţie

Această direcţie este împărţită în trei servicii: Serviciul Depozite, Serviciul Credite
şi Serviciul Dezvoltarea Produselor Noi. Direcţia organizează, coordonează şi
monitorizează operaţiile în lei şi valută pentru persoane fizice.

Direcţia Operaţiuni Carduri Bancare

11
Direcţia Carduri a fost recent înfiinţată ca o direcţie autonomă, care reflectă
accentul pus de Bancă pe dezvoltarea operaţiilor cu cărţi de credit şi cărţi de debit. Această
direcţie asigură emiterea cardurilor (procesarea cererilor de emitere a cardurilor, fabricarea
şi distribuirea cardurilor şi a PIN-urilor), gestionarea conturilor de carduri ale posesorilor
(mentenanţa, procesare operaţiuni, editarea extraselor de cont), procesarea contractelor
încheiate cu comercianţi acceptanţi şi monitorizarea operaţiunilor comercianţilor,
mentenanţa comercianţilor acceptanţi, instalarea şi operarea parcului de terminale
electronice POS instalate la comercianţi, precum şi agenţiilor băncii, supravegherea şi
contabilizarea operaţiunilor cu carduri şi monitorizarea fraudelor. Direcţia cuprinde cinci
compartimente: Emitere, Comercianţi, ATM, Contabilitate şi Activităţi Transversale
(Logistică, Reglementare, Controlul Gestiunii).

Direcţia Dezvoltare Monetică şi Produse Noi

Direcţia Dezvoltare Monetică şi Produse Noi a preluat atribuţii specifice referitoare


la elaborarea de noi produse card şi servicii asociate, realizarea de studii de cost,
volumetrie şi calitatea fondului de comerţ, elaborarea de propuneri privind întărirea
securităţii sistemului de carduri, supravegherea corelării noilor produse şi servicii de card
cu sistemul general al băncii.

Direcţia Marketing

Direcţia Marketing se ocupă de dezvoltarea, promovarea, adaptarea şi


monitorizarea politicii de produse a BRD atât pentru clienţi persoane fizice cât şi pentru
societăţi comerciale. Principalele sale activităţi sunt studiile de marketing, administrarea
produselor şi promovarea vânzărilor. Studiile de piaţă includ monitorizarea pieţei şi a
concurenţei, cu scopul de a prezenta propuneri privind adaptarea protofoliului de produse
ale Băncii la nevoile clienţilor şi condiţiile de piaţă. Administrarea produselor include
implementarea produselor noi, adaptarea produselor respective la nevoile clienţilor şi, pe
durata de viaţă a produselor, adaptarea în permanenţă a acestei oferte la condiţiile existente
pe piaţă. Direcţia include şi o echipă de promovare a vânzărilor, care contribuie la crearea
şi pregătirea unei forţe de vânzare a produselor BRD în întreaga reţea de sucursale.

Direcţia Trezorerie
Direcţia Trezorerie administrează şi coordonează activităţile de trezorerie ale
Băncii, atât în lei cât şi în valută. Politica BRD este de a creşte profitul prin plasarea
12
surplusului de lichidităţi şi în acelaşi timp de a minimiza riscurile prin evaluarea
permanentă a lichidităţilor, a riscului de curs valutar şi a riscului privind rata dobânzii.

Direcţia Trezorerie cuprinde trei servicii: Serviciul trezorerie în Lei, Serviciul


trezorerie în Valută şi Serviciul Arbritaj (Dealing Room).

Direcţia Trezorerie monitorizează lichidităţile BRD şi investeşte surplusul pe piaţa


interbancară, în titluri de stat româneşti şi alte instrumente financiare pe piaţa internaţională
de capital. Direcţia răspunde de stabilirea nivelului dobânzilor la depozite şi credite,
elaborează studii de piaţă privind activitatea de trezorerie.

Direcţia Pieţe de Capital


Direcţia Pieţe de Capital administrează investiţiile BRD pe termen lung, mediu şi
scurt în acţiuni cotate şi necotate pe piaţa de capital. De asemenea, Direcţia Pieţe de Capital
desfăşoară activităţi de decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare ale clienţilor BRD şi de
depozitare/custodie a activelor fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii.

De asemenea, administrează şi coordonează activităţile de distribuţie în reţea a


unităţilor de fond pentru fonduri deschise de investiţii, a poliţelor de asigurare pentru
societăţi de asigurare şi a dividendelor pentru societăţi cu acţionariat numeros. Activităţile
de administrare şi gestionare a portofoliului propriu sunt separate de cele efectuate în
contul clienţilor.

Direcţia Pieţe de Capital este organizată în compartimente: Decontare,


Depozitare/Custodie, Sinteză/Juridic, Procesare informatică şi un serviciu Participaţii cu
trei compartimente: Analiză, Gestiune, Plasamente pe termen scurt.

Direcţia Internaţională
Direcţia Internaţională coordonează, organizează şi realizează activitatea valutară a
întregii bănci, asigură desfăsurarea activităţii specifice de bănci corespondente şi de
SWIFT. Produsele şi serviciile bancare în valută derulate de aceasta sunt: acreditivele şi
incasso de import/export; analiza, emiterea şi avizarea scrisorilor de garanţie bancară, a
contragaranţiilor, a scrisorilor de cesiune; avizarea efectelor de comerţ; efectuarea de
transferuri valutare (ordine de plată, emise), operaţiuni cu cecuri bancare şi de călătorie.

Direcţia Internaţională are ca atribuţii şi manţinerea şi extinderea reţelei de bănci


corespondente, semnarea acordurilor de deschidere de conturi NOSTRO/LORO,
13
optimizarea numărului de conturi NOSTRO, administrarea liniilor de lucru pe bănci
corespondente.

Direcţia Internaţională administrează peste 915 chei de autentificare Swift, care


asigură derularea rapidă a tranzacţiilor valutare în deplină securitate.

Direcţii şi departamente suport

Direcţia Contabilităţii Generale


Direcţia Contabilităţii Generale administrează şi supervizează evidenţele contabile
din cadrul Centralei şi sucursalelor. Această direcţie elaorează normele şi standardele
interne de contabilitate, răspunde la eleborarea bilanţului contabil, se ocupă de operaţiunile
de decontare şi asigură respectarea în cadrul tranzacţiilor valutare a reglementărilor BRD.
Direcţia este împărţită în compartimente şi anume: Interbancare şi Decontări Interbancare;
Gestionarea Numerarului; Financiar – Contabilitate; Contabilitate Generală; Metodologie;
Consultanţă Contabilă şi Impozite; Decontare Valutară Interbancară Băncii Corespondente
şi Supravegherea Operaţiunilor Valutare.

Direcţia Resurse Umane


Direcţia Resurse Umane răspunde la recrutarea, şcolarizarea, evaluarea şşi
promovarea angajaţilor BRD. Ea răspunde de asemenea de politica de remunerare a BRD şi
de bugetul pentru salarii şi prime.

Această direcţie elaborează, în colaborare cu celelalte direcţii din BRD,


regulamentele interne şi contractul colectiv de muncă. În cadrul acestei direcţii
funcţionează două activităţi: resurse, care se ocupă de administrarea resurselor umane,
gestiune colectivă (politică salarială, previziuni de personal) şi gestiune individuală a
personalului (evaluări, promovări) şi respectiv Formare Profesională şi Recrutarea
personalului, care răspunde de recrutarea şi selecţia candidaţilor, dezvoltarea şi gestiunea
pregătirii profesionale.

Departamentul Sisteme Informatice


Acest departament nou înfiinţat include Direcţia Informatică şi Direcţia Proiecte
privind Tehnologia Informaţiei şi Monetică. Departamentul de subordonează direct
Directorului General. Departamentul Sisteme Informatice elaborează strategia de

14
achiziţionare şi utilizare a tehnologiei informaţiei în cadrul Centralei şi a sucursalelor BRD.
Stabileşte, de asemenea programele de pregătire a personalului în scopul utilizării noilor
sisteme informatice, răspunde de funcţionarea sistemului de operare central, funcţionarea
reţelei de comunicare a datelor sucursalelor, implementarea noilor sisteme, analiza şi
dezvoltarea noilor aplicaţii şi stabilirea planului de rezervă şi a programelor de redresare în
caz de dezastru.

Rolul principal al acestui departament nou înfiinţat este de a coordona


implementarea unui sistem informaţional integrat, care se concentrează în prima fază pe
rularea programului iBank în întreaga reţea de sucursale a BRD.

Direcţia de Sinteză
Această direcţie răspunde în primul rând de elaborarea şi urmărirea bugetului,
monitorizează situaţia financiară şi rezultatele Băncii. Direcţia elaborează programele de
activitate şi bugetele pe termen mediu şi lung, furnizează informaţii conducerii BRD asupra
rezultatelor activităţii Băncii şi elaborează situaţiile financiare ale Băncii conform IAS.

Direcţia de Investiţii şi Administrare a Patrimoniului


Este structurată în două servicii: Serviciul Investiţii – Reparaţii şi Dotări, Serviciul
Administrativ şi două compartimente: unul de Analiză Economică şi unul pentru Centrele
de Pregătire şi Formare Profesională.

Prin Serviciul Investiţii – Reparaţii şi Dotări se efectuează: achiziţiile de terenuri şi


clădiri, contrucţia, modernizarea, repararea imobilelor Băncii, achiziţia tuturor
echipamentelor şi programele necesare bunei funcţionari a Băncii.

Prin compartimentul de Analiză Economică se realizează: urmărirea elaborării


bugetului activităţii de investiţii precum şi a cheltuielilor generale efectuate de Direcţia de
Investiţii şi Administrarea Patrimoniului.

Prin Serviciul Administrativ se realizează gestionarea cheltuielilor generale ale


Băncii legate de administrarea patrimoniului imobiliar, aprovizionarea cu materiale, paza
imobilelor, activităţile de protocol şi alte activităţi specifice.

Compartimentul de Centre de Pregătire şi Formare Profesională realizează


administrarea Centrelor în vederea utilizării acestora pentru Formarea Profesională a
salariaţiilor Băncii şi pentru petrecerea vacanţelor acestora.
15
Direcţia Juridică şi Norme Interne
Direcţia Juridică şi Norme Interne este organizată în cinci compartimente: Drept
Bancar, Coordonare Juridică, Contracte – Fiscalitate, Norme Interne, Executori Bancari.
Direcţia are următoarele atribuţii principale: analiză juridică a documentelor pentru toate
tipurile de angajamente ale Băncii şi operaţiunile desfăşurate de celelate direcţii;
participarea la elaborarea normelor şi regulamentelor interne, a contractului colectiv de
muncă; monitorizează activitatea consilierilor juridici şi executări bancare din sucursale;
reprezintă Banca în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi cu activitate
jurisdicţională.

Direcţia Evaluare
Direcţia Evaluare are două servicii, dintre care primul asigură gama serviciilor de
consultanţă economică şi financiar-bancară şi, în special elaborarea planurilor de afaceri, a
studiilor de fezabilitate, analizelor financiare, precum şi evaluări ale societăţilor în vederea
privatizării, restructurării, fuziunii sau achiziţionării. De asemenea, acest serviciu
furnizează consultaţă Băncii şi terţilor cu privire la oportunitatea şi necesitatea investiţiilor
de portofoliu.

Cel de-al doilea serviciu elaborează norme de evaluare, asigurând aplicarea


uniformă şi consecventă a acestora, coordonează activitătile specifice desfăşurate în cadrul
reţelei BRD şi avizează rapoartele de evaluare ale garanţilor, considerate cu valori
semnificative pentru Bancă, elaborate la nivel teritorial. Totodată elaborează rapoarte de
evaluare pentru proprietăţile imobiliare ce urmează a fi achiziţionate de Bancă şi
actualizează anual valoarea activelor imobilizate de BRD.

Departamentul Proiecte şi Organizare


Departamentul Proiecte şi Oraganizare are rolul de a coordona eforturile BRD de
restructurare organizatorică, îmbunătăţirea comunicaţiei şi a sistemelor de gestiune a
informaţiilor, precum şi de identificare şi supervizare a implementării proiectelor necesare
pentru a îmbunătăţi eficienţa operaţiilor BRD, inclusiv de actualizare a sistemetor IT. Unul
din cele mai importante proiecte supervizate de această Direcţie este elaborarea noilor
proceduri de derulare a aplicaţiei de software bancar iBank în toată reţeaua de sucursale.

16
Direcţia Administrării Generale a Reţelei de Sucursale şi Agenţii
Această direcţie coordonează activităţile de zi cu zi a sucursalelor şi agenţiilor
BRD, cu scopul de a promova norme unitare de servicii şi practici de lucru. Direcţia pune
de asemenea la dispoziţia sucursalelor suport logistic, atunci când este necesar. Direcţia
evaluează performanţele fiecărei sucursale şi face recomandări de îmbunătăţire a activităţii
sucursalelor.

Direcţia Controlului Central de Risc


Direcţia Control Central de Risc este o direcţie nou formată care raportează direct
Directorului General al Băncii. Rolul Direcţiei este de a asigura o inventariere de ansamblu
a riscurilor direct legate de activitatea bancară, indiferent de natura acestora; de a contribui
la definirea strategiilor comerciale avute în vedere de Bancă şi care ar putea implica riscuri
semnificative; de a defini sau valida metodele şi procedurile de analiză, evaluare, aprobare
şi urmărire a riscurilor de credit şi de piaţă (monetară şi de capital) şi de a asigura, înaintea
angajării Băncii într-o nouă categorie de activitate, de existenţa unui sistem de raportare a
riscurilor specifice acelei activităţi. Totodată, Direcţia Control Central de Risc participă
activ la procesul de validare, analiză şi recomandare ce are loc la nivelul Comitetului de
Credit şi Comitetului de Administrare a Activelor şi Pasivelor. În acest sens, Direcţia
Control Central de Risc analizează toate dosarele de credit şi propunerile de acordare a
altor tipuri de facilităţi (scrisori de garanţie/contragaranţie, acreditive, etc.) aflate în
competenţa de aprobare a Comitetului de Credit al Centralei, Comitetul de
Direcţie/Consiliul de Administraţie şi emite recomandări privind aceste operaţiuni financiar
– bancare.

Inspecţia Generală

Inspecţia Generală este o direcţie nou formată prin unificarea Direcţiei de Control
cu Serviciul de Supraveghere Operaţiuni Bancare şi este subordonată Directorului General.
Inspecţia Generală controlează şi supraveghează operaţiile Băncii atât la sediul central cât
şi în întreaga reţea de sucursale, monitorizează proiecţia datelor din Sistemul IT, şi
răspunde de prevenirea sau investigarea activităţilor care cad sub incidenţa legislaţiilor
penale îndreptate împotriva Băncii. În plus, Direcţia include şi un compartiment autonom
care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor legale ale Băncii cu privire la prevenirea spălării
banilor.

17
Secretariatul General

Secretariatul General desfăşoară servicii de secretariat pentru adunările generale ale


acţionarilor şi pentru diverse organe de conducere (cum ar fi Consiliul de Administraţie,
Comitetul de Direcţie), precum şi pentru Comitetul de Administrare a Activelor şi
Pasivelor şi Comitetul de Risc. Secretariatul General răspunde de asemenea de registrele cu
semnături autorizate ale BRD şi de reglementarea şi monitorizarea circuitului de
documente din cadrul BRD. Secretariatul General este responsabil cu redactarea şi tipărirea
raportului anual al BRD. De asemenea, Secretariatul General răspunde de asigurările BRD,
în conformitate cu politica Grupului Societe Generale. Secretariatul General coordonează,
din partea BRD, toate activităţile legate de organizarea ofertei şi va reprezenta BRD în
relaţia cu CNVM şi BVB. În plus, Secretariatul General are în sarcină şi rezolvarea
diverselor dosare trimise de către Directorul General.

Serviciul Comunicare

Serviciul Comunicare răspunde de activităţile de reclamă şi sponsorizare ale


Băncii, activităţile destinate să facă cunoscută Banca pe plan local şi internaţional şi pentru
alte astfel de activităţi publice.

FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE PE


COMPARTIMENTE
Director grup:

• conduce şi dinamizează zilnic echipa de conducere a Grupului;

• dinamizează şi urmăreşte activitatea comercială;

• răspunde şi administreză riscurile Grupului;

• iniţiază şi urmăreşte execuţia bugetară;

• urmăreşte şi aplică sugestiile Direcţiilor de resort din Centrala Băncii privind


situaţia materială şi imobiliară;

• coordonează elaborarea strategiei locale, asigurând politicile pentru implementarea


acesteia la nivelul grupului;

• ia măsuri de creştere a poziţiei de piaţă a grupului şi a fondului său de comerţ.

18
Director Financiar Contabil Logistică:

• asigură subdirect îndrumarea Directorului de Grup şi în legătură cu conducerea


Departamentului Reţea organizarea şi gestiunea resurselor (umane, materiale,
financiare) direct de bună funcţionare a următoarelor servicii:

- organizare grup;

- gestiune resurse umane şi salarizare;

- control de gestiune şi contabilitate;

- administrativ, investiţii proprii (imobile, materiale) şi secretariat;

- informatică şi logistică.

• diminuează şi coordonează la nivelul tuturor unităţilor şi compartimentelor


Grupului următoarele activităţi:

- control de gestiune;

- organizare şi proceduri;

- securitate;

- relaţii interumane;

• asigură logistica în ceea ce priveşte implementarea unor noi tehnologii (sisteme


informatice, mesagerie, etc.) şi a unor noi produse / servicii.

Director Comercial Clienţi persoane juridice / persoane fizice:

• asigură subdirecta îndrumare a Directorului de Grup şi în legătură cu conducerea


Departamentului. Reţea, bună imagine a băncii pe piaţă cu preocupare specială în
ceea ce priveşte calitatea, rentabilitatea şi gestiunea riscurilor;

• poate înlocui directorul de grup pe perioada absenţei acestuia;

• elaborează şi urmăreşte aplicarea planului de acţiuni comerciale;

• la nivelul riscurilor / angajamentelor este membru al Comitetului de Credit al


Grupului şi totodată responsabil de angajamentele în cadrul compartimentului său;

• gestionează portofoliul marilor clienţi corporativi şi urmăreşte atragerea clienţilor


ţintă;
19
• urmăreşte punerea în practică a metodelor stabilite de către Direcţiile de resort din
Centrală (analiză, fixarea obiectivelor, formarea personalului, urmărirea
indicatorilor pe baza tablourilor de bord).

Controlor general:

• realizează controlul ulterior care se exercită asupra tuturor activităţilor derulate de


unităţi şi care este efectuat de echipele de control în conformitate cu planul de
acţiuni de control aprobat şi cu previziunile “Normelor vizând organizarea şi
derularea controlului ulterior”;

• poate participa la controlul efectuat de Centrala Băncii sau la alte acţiuni de contol
neincluse în planul anual, dar care sunt propuse de conducerea băncii;

• urmăreşte maniera de organizare şi exercitarea controlului bancar preventiv,


respectă normele băncii şi a legislaţiei;

• acţionează în scopul prevenirii şi eliminării pierderilor, prejudiciilor şi fraudelor, a


minimizării riscurilor activităţii bancare precum şi a creşterii veniturilor şi
diminuării cheltuielilor;

• urmăreşte, plecând de la măurile stabilite, ameliorarea activităţii de ansamblu a


activităţii verificate;

• propune, de la constatările făcute, ameliorările, completările şi modificările


normelor metodologice;

• organizează, programează şi coordonează controlul unităţilor grupului;

• elaborează planul anual cuprinzând acţiunile de Control cu nominalizarea


trimestrială a unităţilor şi transmite acest plan Inspecţiei Generale pentru a fi avizat
şi coordonat;

• ţine evidenţa într-un registru special a actelor de control efectuate de organele


externe de control;

• urmăreşte îndeplinirea la termenele prevăzute a măsurilor stabilite în actele de


control;

• analizează realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la unităţile verificate.

20
Compartiment juridic:

• coordonează activitatea juridică în ceea ce priveşte legalitatea garanţilor propuse


în conformitate cu normele de credit ale Băncii, prin verificarea actelor de
proprietate ale bunurilor propuse a fi aduse ca garanţii: verifică legalitatea actelor
contitutive ale clienţilor;

• avizează din punct de vedere juridic măsurile propuse pentru recuperarea creditelor
neperformante;

• coordonează reprezentarea în instanţă la toate nivelele şi susţine interesele Grupului


în procesele în care Banca este parte;

• avizează toate contractele prin care Banca se angajează patrimonial;

• avizează documentele prezentate de unităţile componente ale Grupului;

• verifică acţiunile efectuate de executorii bancari pe teren după agenda deplasărilor


şi după dosare

• coordonează modalitatea de efectuare a controlului de către executorul bancar al


Grupului;

• asigură legătura performantă cu Direcţia Juridică şi Norme Interne pentru


soluţionarea cererilor de transmitere a anumitor date şi situaţii privind activitatea
Grupului;

• execută toate celelalte activităţi de natură juridică.

Comitetul de Recuperare Credite Neperformante:

• este organizat, funcţionează şi îşi exercită atribuţiile în cadrul competenţei stabilite


de normele de recuperare a creditelor neperformante aprobate de Consiliul de
Administraţie;

• asigură examinarea şi aprobarea măsurilor de recuperare a creditelor neperformante


la nivelul Grupului.

Back-office - Recuperarea creditelor neperformante:

• supravegheză aplicarea normelor şi procedurilor de lucru pentru recuperarea


creditelor neperformante;
21
• analizează portofoliul de credite neperformante;

• efectuează analiza situaţiei economico-financiare a agenţilor economici având


credite neprformante şi supune spre aprobare Comitetului de Recuperare a
Creditelor Neperformante măsurilor de recuperare în conformitate cu normele
Băncii la nivelul competenţelor aprobate;

• compartmentul este subordonat controlorului de credite;

• compartimentul are relaţii funcţionale foarte strânse cu: compartimentul juridic al


Grupului şi cu compartimentul Analiză şi urmărire credite;

• măsurile de recuperare a creditelor neperformante sunt decise în funcţie de nivelul


de competenţă;

Trezorerie, Compensare:

• pregăteşte borderourile de centralizare pentru operaţiunile în lei;

• efectuează operaţiunile de back-office inter şi intra bancare;

• supraveghează şi coordonează organizarea activităţii de trezorerie la nivelul


Grupului pentru aplicare unitară a strategiei de trzorerie la nivelul Băncii şi a
normelor aprobate;

• efectuează analiza resurselor şi plasamentelor, propune măsuri pentru echilibrarea


acestora;

Ghişeu caserie lei şi devize clienţi persoane fizice:

• asigură serviciile de ghişeu (primire / predare documente, informaţii depre cont


etc.);

• asigură desfăşuarea activităţii de casierie;

• efectuează operaţiuni de schimb valutar.

Creditare şi consiliere clientelă persoane fizice

• întocmeşte dosarele de credit (pregătirea documentelor, a contractelor de creditare);

• supraveghează angajamentele comerciale;


22
• pregăteşte statistici şi rapoarte referitoare la activitatea de creditare;

• supraveghează executarea contractelor de creditare;

• efectuează operaţiuni contabile în legătură cu gestiunea conturilor de clienţi.

Consilieri clientelă:

• asigură dezvoltarea relaţiilor între clienţi şi Bancă;

• supraveghează angajamente comerciale;

• asigură legătura dintre clienţi şi Bancă, având şi rol operaţional pentru anumite
produse şi servicii.

Ghişeu casierie lei şi devize clienţi persoane juridice:

• asigură serviciile de ghişeu (primire / predare documente, informaţii despre cont


etc);

• asigură desfăşurarea activităţii de casierie;

• efectuează operaţiuni de schimb valutar.

Operaţiuni şi transferuri în lei – persoane juridice şi fizice:

• efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei;

• efectuează operaţiuni cu cecuri în lei.

Operaţiuni de transferuri în valută – persoane juridice şi fizice:

• efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în valută;

• pregăteşte raportările pentru operaţiunile în valută ale compartimentului.

Analiză şi urmărire credite şi scrisori de garanţie bancară:

• răspunde la toate intevenţiile privitoare la analiză (inclusiv pe teren, deci este


necesar şi intervenţiile administrative asupra unui dosar de credit);

• emite/modiifică/anulează scrisori de garanţie bancară.

23
2.4. Principalii indicatori de performanţă ai firmei

Cifre Cheie

Cifre consolidate conform IFRS

Venit Net Bancar (Milioane RON) Rezultat Brut de Exploatare (Milioane RON)

Rentabilitatea fondurilor proprii (ROE) (%) Rezultatul net (Milioane RON)

24
Evolutia rezultatului net /actiune (RON) Numar de angajati/ numar de agentii

Capitaluri proprii (Milioane RON)

La 31 decembrie 2008, structura capitalului era următoarea :

25
Date Bursiere
Pretul actiunii BRD
Data 17-09-2009 18-09-2009 Variaţie
Preţ închidere 12.80 RON 12.60 RON -1.56 %
Preţ deschidere 13.00 RON 12.70 RON
Preţ maxim 13.10 RON 13.00 RON
Preţ minim 12.80 RON 12.60 RON
Volum tranzacţionat 71060.00 RON 191460.00 RON
Valoare BET 4366.37 RON 4343.39 RON -0.53 %
Maximul pe ultimile 12 luni 14.10 RON 14.10 RON
Minimul pe ultimile 12 luni 3.73 RON 3.73 RON

DIVIDEND 2007 2006 2005 2004

26
Număr de acţiuni la data de 696.901.518 696.901.518 696.901.518 418.140.804
înregistrare

Valoarea nominală (RON) 1 1 1 0,3

Dividend brut pe acţiune 0,59205 0,36722 0,30890 0,12579


(Lei/acţiune)

Data de începere a plăţii iunie 2008 8 iunie 2007 25 mai 2006 1 iunie 2005
dividendelor

Data de înregistrare 9 mai 2006 4 mai 2007 9 mai 2006 16 mai 2005

3. Studierea principalelor domenii şi problemele de


specialitate

SPECIFICITATEA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL BANCAR


Sporirea profitabilităţii activităţii bancare, corespunzător exigenţelor ce decurg din
aplicarea în practică a cerinţelor mecanismului economiei de piaţă, face necesară
cunoaşterea amănunţită a proceselor şi acţiunilor economice, implicaţiile lor de ordin
financiar, atât în timpul desfăşurării acestora, cât şi ulterior, după ce fenomenele respective
s-au produs.

Realizarea acestui deziderat presupune organizarea unui sistem informaţional


bancar potrivit standardelor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan
internaţional, care să asigure un flux cât mai rapid şi continuu de informaţii.
intrări ieşiri
Activitatea bancară, în general, dar mai ales organizarea controlului bancar şi
conducerea băncilor se realizează în bune condiţii având ca suport activitatea
decizională. Deciziile sunt cele care stau la baza activităţii operaţionale.

Activitatea de SISTEMUL Activitatea


ieşiri INFORMAŢIONAL intrări
decizie operaţională 27
BANCAR
Fig. nr. 1 - Fluxul informaţional - bancar prezentat în relaţie “feedback”

Decizia, ca parte componentă a activităţii de conducere şi control, presupune


emiterea dispoziţiilor corespunzătoare obiectivelor urmărite a se realiza în cadrul
atribuţiilor băncilor, având un important rol de autoreglare a acestora.
Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi
metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor,
reprezentând o premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare
şi control, cât şi a celei operative.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea
sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese,
prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.
Organizarea sistemului informaţional bancar presupune, cu prioritate, o structurare
corespunzătoare necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea
automată a datelor.
Datele care stau la baza sitemului informaţional bancar au ca suport, atât evidenţa
contabilă, operativă şi statistică proprie băncilor, cât şi a agenţilor economici în calitate de
titluri de conturi.
Sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de îmbunătăţire, de
perfecţionare a principalelor sale laturi. În primul rând, perfecţionarea sistemului
informaţional bancar presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul
necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.
Complexitatea sistemului informaţional bancar impune ca la baza organizării,
funcţionării şi eficienţei sale să se situeze o serie de principii, cum ar fi:

28
- conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura
organizatorică a unităţilor bancare (filiale, sucursale, centrale). Se va avea în vedere
reducerea volumului şi frecvenţei transmiterii informaţiilor pe măsura trecerii lor de
la verigile inferioare la cele superioare. Reducerea pe trepte organizatorice a
volumului de informaţii la nivelul celor strict necesare şi utile, fără a afecta calitatea
deciziilor, duce la sporirea eficienţei sistemului informaţional;
- ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţă şi gradul de operativitate. În
cadrul acestui principiu, unele informaţii bancare se impun a fi transmise mai rapid
(fax, telex), altele mai puţin rapid (letric). Se va urmări optimizarea evidenţelor şi a
fluxurilor de informaţii având drept criteriu accelerarea operaţiunilor bancare. Cu cât
se vor realiza mai multe operaţiuni bancare pe unitatea de timp, vom asista la o
amplificare a activităţii bancare, se vor încasa mai multe venituri din dobânzi şi
comisioane, va spori starea de profitabilitate a băncii, iar pe ansamblu se va realiza o
mai bună circulaţie bănească;
- concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare, acţiuni ce contribuie la
înlăturarea paralelismelor, la asigurarea informării operative şi o ami bună
fundamentare a deciziilor;
- tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le
conţin. Se va avea în vedere unificarea codificării operaţiunilor, a documentelor în
care acestea se reflectă şi totodată adaptarea documentaţiei bancare la cerinţele
automatizării operaţiunilor bancare;
- aprecierea îmbunătăţirilor aduse sistemului informaţional bancar prin aplicarea în
practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi într-o perioadă de timp cât mai
mic;
- conceperea, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional
bancar astfel încât activitatea bancară să devină mai eficientă, să sporească gradul de
profitabilitate. Aceste aspecte pot fi apreciate în mod direct, prin utilitatea şi
operativitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, prin promptitudinea şi
calitatea deciziilor luate.

29
În concluzie, eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată de calitatea
activităţii unităţilor bancare, de starea de profitabilitate, de modul în care sunt receptate şi
apreciate produsele bancare de către titularii de conturi.
Urmare a reformei activităţii bancare şi adaptarea sistemului bancar la standardele
economiei de piaţă, unităţile bancare sunt preocupate în introducerea, extinderea şi
perfecţionarea tehnicii electronice de calcul.
Prelucrarea automată a datelor în domeniul operaţiunilor bancare presupune
culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii
(hard disk, floopy disk etc.), în vederea stocării, păstrării şi transmiterii informaţiilor
bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii bancare.
În prezent, majoritatea unităţilor bancare din ţara noastră realizează prelucrarea
electronică a informaţiilor utilizând programe informatice şi reţele proprii de calculatoare.
Mai mult, unităţile bancare operative din structura organizatorică a fiecărei bănci (agenţii,
filiale, sucursale) au posibilitatea să-şi transmită informaţiile reciproc, în legătură cu
operaţiunile privind decontările intrabancare sau preluarea soldurilor unor conturi,
folosindu-se de echipamentele electronice de teletransmisie şi teleprelucrare.
Documentele prezentate de către titularii de conturi la ghişeu sunt verificate de
către referenţi sau administratorii de cont din punct de vedere al modului de întocmire şi a
corectitudinii înscrierii datelor (de ex. simbolul conturilor, codul fiscal, suma în cifre şi
litere etc.). După această operaţiune, documentele primite de la clienţi sunt sortate în mai
multe mape, funcţie de natura operaţiunii pe care o implică. De pildă, sunt separate
documentele după cum evidenţiază operaţiuni de casă, de decontări, rambursări de credite,
plăţi către bugetul statului. La rândul lor, documentele de decontare se împart pe bănci,
funcţie locul unde au deschise conturi persoanele cărora li se adresează sumele înscrise în
instrumentul de plată.
Datele din documente sunt apoi introduse de către operatori în memoriile calculatoarelor în
vederea prelucrării lor şi obţinerii documentelor bancare specifice, cum ar fi: note
contabile, extrase de cont, jurnale operative.
În vederea verificării preluării corecte a datelor din documente în memoriile
computerelor, operează, prin program “numărul de control”, introducând separat
următoarele elemente:
- simbolul operaţiunii;

30
- numărul documentului (de regulă, ultimele trei cifre);
- simbolul contului debitor;
- codul băncii plătitorului;
- simbolul contului creditor;
- codul băncii beneficiarului;
- suma.
De regulă, documentele de bancă primite de la clienţi se împart în opt mape, astfel:
• primele două mape cuprind documentele de casă, separat pentru încasări şi separat
pentru plăţi;
• următoarele patru mape conţin documentele pe baza cărora au loc operaţiunile intra şi
interbancare, separat cele iniţiate către celelalte bănci faţă de cele primite de la băncile
corespondente. La rândul lor, cele două categorii de documente se împart iarăşi în două
grupe, după cum se operează o încasare sau o plată;
• ultimele două mape grupează documentele privind conturile proprii, de asemenea,
separat pentru încasări şi separat pentru plăţi. Prin aceste documente se efectuează
operaţiuni numai între conturi deschise la aceeaşi bancă.
Pe baza datelor preluate şi prelucrate cu ajutorul computerelor se realizează o serie
de lucrări bancare specifice, în mod curent (zilnic) sau la anumite intervale (periodic).
Zilnic, la nivelul unităţilor bancare operative se întocmesc următoarele documente de
bancă:
• balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi, cumulată de la începutul anului până
în ziua precedentă;
• situaţia soldurilor debitoare şi creditoare a conturilor sintetice purtătoare de
dobânzi;
• situaţia soldurilor pe conturi analitice purtătoare de dobânzi;
• conturile personale şi extrasele de cont care au avut operaţiuni în ziua respectivă.
Periodic, de regulă, lunar, trimestrial şi anual, pe baza datelor preluate din
documentele primare, prelucrate şi păstrate în memoriile calculatoarelor, se realizează o
serie de lucrări bancare, cum ar fi:
- lista dobânzilor şi notelor contabile de înregistrare a lor;
- situaţia centralizatoare a creditelor bancare;
- situaţia încasării veniturilor către bugetul statului;

31
- situaţia statistică a decontărilor;
- situaţia veniturilor şi cheltuielilor proprii ca suport pentru întocmirea
contului de rezultate şi a bilanţului contabil.
Calitatea acestor lucrări şi operativitatea cu care se realizează depinde direct de
eficacitatea programelor cu care se operează în reţeaua de calculatoare ale fiecărei bănci în
parte.
Sistemul informaţional cuprinde întreaga reţea de echipamente electronice şi
subansamble existentă într-o unitate bancară, menite a facilita:

 o calitate mai bună a serviciilor prestate ;


 eficienţă sporită la locul de muncă ;
 cuprinderea şi stocarea unei game variate de informaţii ;
 introducerea de noi servicii menite să vină în întâmpinarea cerinţelor clienţilor;

Sistemul informaţional bancar, în cazul Băncii Române pentru Dezvoltare – Groupe


Société Générale este un sistem de ultimă generaţie, implementat de către concernul
francez. Acesta din urmă a reuşit ca în numai câţiva ani de la preluarea Băncii Române
pentru Dezvoltare să pună la punct un sistem informatic care a înlocuit vechile programe ce
presupuneau un grad ridicat de risc şi o descentralizare excesivă.

Sistemul informatic dezvoltat la nivel naţional se bazează pe două programe de


ultimă generaţie a căror identitate nu este făcută publicităţii din motive de securitate şi
confidenţialitate.
Prin introducerea acestor programe s-a urmărit dirijarea informaţiilor către sursă
într-un context de maximă confidenţialitate.
De asemeni, s-a urmărit mărirea gradului de siguranţă a reţelei, utilizatorii din
teritoriu (cei care urmăresc serverele din reţeaua teritorială) fiind excluşi de la luarea
deciziilor pe cont propriu în ceea ce priveşte dirijarea sau modificarea informaţiilor.
Practic s-a avut în vedere o rearanjare ierarhică a posibilităţilor de acces la fluxurile
de informaţii ce tranzitează reţeaua. Astfel, s-a mers pe o redistribuire în ordine
descrescătoare a dreptului de acces la parole şi informaţii. Cu alte cuvinte, informaţiile
pleacă de la centrală în teritoriu având loc o aranjare ierarhică a posibilităţilor de acces la
acestea.

32
Simplificând algoritmul, putem remarca că administratorul de reţea din cadrul
sucursalei are acces limitat la serverele centrale (de menţionat că centrala Băncii Române
pentru Dezvoltare-Groupe Société Générale are montate în fiecare sucursală din teritoriu
câte două sau trei servere). Acestea sunt parolate, iar administratorii de reţea din cadrul
sucursalei trebuie să ceară dreptul de acces telefonic de la centrală şi sunt monitorizaţi pe
tot timpul accesului pe reţeaua principală.

Iată mai jos structura organizatorică (informaţională) la BRD-GSG:

CENTRALA

SUCURSALĂ SUCURSALĂ SUCURSALĂ


(JUDEŢEANĂ) (JUDEŢEANĂ) (JUDEŢEANĂ)

33
După cum se poate observa, informaţiile pornesc de la centrală către nivelul inferior
(sucursale, agenţii) care pe baza unor norme riguros stabilite, purced la folosirea acestora .
Programele implementate de către grupul francez au căutat să individualizeze
fiecare sucursală şi agenţie în parte, prin prisma faptului că administratorii de reţele din
fiecare sucursală nu au acces la serverele centralei.
Astfel, în cadrul unui departament de informatică din cadrul unei sucursale BRD-
GSG se găsesc pe lângă server-ul intern (care cumulează bazele de date din interiorul
sucursalei respective ) şi alte două sau trei servere care leagă sucursala de centrală, dar la
aceste servere administratorul respectivei sucursale nu are acces, fiind parolate. Acesta se
ocupă numai cu întreţinerea şi supravegherea lor.
O altă noutate care a fost semnalată în sistemul informaţional bancar BRD-GSG
este renunţarea de către sucursale la administrarea conturilor clienţilor cu ajutorul
sistemului de gestiune a bazelor de date Fox Pro, acesta fiind înlocuit cu sistemul UNIX şi
cu câteva derivate de sistem de tip Exchange.
Investiţiile informatice constituie una din priorităţile principale ale BRD-GSG.
Informatizarea va permite băncii să-şi dezvolte produsele, să-şi mărească marjele din
exploatare şi să facă faţă presiunilor concurenţei. O altă noutate în cadrul sistemului
informaţional este introducerea serviciilor Vocalis şi Infocard, destinate posesorilor de
carduri emise de BRD.
Dezvoltarea infrastructurii de comunicare şi de prelucrare a datelor, începută în
1999, a continuat în 2000, prin continuarea unor ample proiecte informatice precum iBank,
BanK Trade, prin dezvoltări în domeniul moneticii, îmbunătăţirea ecranelor bancomatelor,
plata facturilor şi extinderea reţelei de bancomate). Investiţiile informatice ale BRD-GSG,
în 2000, ating 9,42 milioane USD. Banca a deschis, de asemenea, un site Internet:
www.brd.ro.
Aşa cum am menţionat la început, unul dintre avantajele sistemului informaţional
este acela că permite introducerea de noi servicii menite să vină în întâmpinarea cerinţelor
clienţilor.
Pentru acest lucru grupul BRD-GSG a pus la dispoziţia clienţilor săi persoane
juridice un nou serviciu bancar din gama produselor Electronic Banking, serviciul
MULTIX, un serviciu ce permite derularea operaţiunilor bancare cu un grad ridicat de
operativitate şi comoditate. Acest serviciu se adresează tuturor persoanelor juridice clienţi

34
BRD-GSG şi în special clienţilor care au nevoie să efectueze un număr mare de operaţiuni
de plată şi clienţilor cu mai multe conturi deschise la unităţi diferite.
MULTIX este un instrument de gestiune a conturilor bancare, care permite în orice
moment consultarea soldului contului, efectuarea unei game diverse de operaţiuni fără a
mai fi nevoie deplasarea la sediile unităţilor BRD. Este o soluţie completă de administrare
a conturilor compusă dintr-o legătură telefonică cu banca, o aplicaţie informatică şi un
pachet de servicii de asistenţă tehnică.
Cu ajutorul acestui serviciu clienţii BRD-GSG pot realiza următoarele operaţiuni:
 Administrarea cotidiană a conturilor;
 Legătura permanentă cu banca 24 ore / 24, 7 zile / 7;
 Obţinerea de informaţii legate de conturile deschise la BRD-GSG;
 Efectuarea de plăţi în lei şi în valută de la propriul sediu în condiţii de
maximă securitate şi confidenţialitate.

Noi funcţionalităţi pentru serviciul Electronic Banking “Multix”


BRD Groupe Société Generalé oferă clienţilor săi, persoane juridice patru noi
funcţionalităţi ale serviciului de cash management Multix. Astfel, abonaţii Multix pot
beneficia de un nou modul pentru transmiterea de ordine de plată multiple (o debitare si
mai multe creditări), de facilitatea DPEPrint (listare şi gestiune de formulare de Dispoziţie
de Plată Externă), de modulul e-Vama (confirmarea electronică a plăţilor externe) precum
şi de aplicaţia FOREX (schimburi valutare).
Noile funcţionalităţi aduc o serie de avantaje legate de confortul relaţiei cu banca, o
mai bună gestiune fondurilor proprii, precum şi eliminarea deplasărilor la unităţile băncii
sau la sediiile diverşilor furnizori.
Prin modulul de plăţi multiple, clienţii Multix, pot introduce într-un singur ordin de
plată mai multe ordine de transfer simple, realizând atât plata salariilor angajaţilor
indiferent de natura contului de salarii (contul curent sau cont de card) sau de banca la care
acestea sunt domiciliate, cât şi stingerea obligaţiilor faţă de parteneri, intr-un mod simplu şi
la costuri reduse. De asemenea, noile funcţionalităţi permit gestiunea (arhivarea, selecţia,
etc.) şi tipărirea formularelor de Dispoziţie de Plată Externă, exportul / importul datelor in /
din format Multix, pentru ordine de plată simple şi multiple.

35
Modulul FOREX oferă clienţilor posibiliatea de a prelua cursuri de schimb
actualizate şi de a efectua operaţiuni de schimb RON – valută sau valută-valută, la cursul
de schimb standard sau negociate, la vedere sau la termen. Nu in ultimul rand, clienţii au de
acum la dispoziţie modulul “e-VAMA”, care permite efectuarea de plăţi în favoarea
birourilor vamale, reducând atât costurile legate de vămuire, cât şi timpul aferent acestor
operaţiuni.
Începând din 2006, BRD pune la dispoziţia clienţilor persoane fizice, pesoane
juridice sau juridice autorizate, un nou serviciu de Internet Banking, denumit BRD-NET.
BRD-NET este un canal de distribuţie care oferă utilizatorilor posibilitatea
accesării de la distanţă a conturilor deschise la BRD, prin intermediul internetului, 24 de
ore din 24, 7 zile din 7. Accesul se realizează prin conectarea la site-ul tranzacţional BRD-
NET la adresa www.brd-net.ro pe bază de Cod de utilizator şi parolă.

36

S-ar putea să vă placă și