Sunteți pe pagina 1din 15

ABSOLUTE SCHOOL - TESTE CONTABILITATE FINANCIARA

TEST SIMULARE EXAMEN NR 1 (MODEL)

1. Indicati formula contabila corecta privind cumpararea materialelor consumabile de la


furnizor în conditiile practicarii inventarului permanent:
a) % = 401
302
4426
b) 301 = 401
c) % = 401
601
4428
2. Se cunosc: valoarea contabila a unui mijloc fix 8.500 lei, amortizarea calculata 7.500 lei.
Operatia contabila de scoatere din evidenta a mijlocului fix este:
a) % = 213 8.500 lei
281 7.500 lei
658 1.000 lei
b) % = 213 8.500 lei
281 7.500 lei
6811 1.000 lei
c) % = 213 8.500 lei
281 7.500 lei
471 1.000 lei
3. Formula contabila de mai jos exprima:
% = 401 „ Furnizori ”
371 „ Marfuri ”
4426 „ TVA deductibila ”
a) înregistrarea de regularizare;
b) înregistrarea TVA a marfurilor vândute;
c) înregistrarea marfurilor achizitionate de la furnizori si a TVA aferent
4. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut
100.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000
lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt:

a) 461 = % 119.000 lei


701 100.000 lei
4427 19.000 lei
b) 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
711 = 345 85.000 lei
c) 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei

5. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost
estimata la 16.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este:
a) 2132 = 758 16.000 lei
b) 658 = 214 16.000 lei
c) 2132 = 475 16.000 lei

6. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:


V. 09.2020
TVA colectata: 25.000 lei, TVA neexigibila: 25.500 lei, TVA deductibila: 25.500 lei.
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea:

a) 4426 = % 25.500 lei


4427 25.000 lei
4423 500 lei
b) 4428 = 4426 25.000 lei
4427 = 4423 25.000 lei
c) % = 4426 25.500 lei
4427 25.000 lei
4424 500 lei
7. Înregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este:
a) 212 = 456
b) 1011 = 1012
c) 456 = 1011
8. Daca la o instalatie tehnologica se efectueaza o reparatie are loc inregistrarea contabila:
a) 2813 = 2131
b) 611=401
c) 2131 = 2813
9. Înregistrarea amortizarii unei constructii este:
a) 6811 = 2812
b) 6811 = 2813
c) 2111 = 6811
10. Care sunt termenele deplata ale impozitului pe dividende?
a) 25 a lunii urmatoare in care a fost facuta plata;
b) 15 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie;
c) 30 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie.
11. Cum se inregistreaza corect impozitul pe salarii:
a) 421=444; b) 641 = 444; c) 635 = 444
12. Deducerea personala este element de calcul al bazei impozabile pentru:
a) venituri din salarii la functia de baza;
b) venituri din salarii la functia de baza si la alte functii decat cea de baza;
c) venituri din pensii.
13. Care este momentul în care o datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt (datorie
curentă)?
a) atunci când se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al
entităţii sau este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului;
b) atunci când urmează a fi decontată în 2 ani de la data bilanţului;
c) atunci când, conform contractului încheiat între părţi, poate fi reeşalonată;
14. Cota de impunere pentru impozitul pe profit este de:
a) 1%
b) 3%;
c) 16%

15. Cu ocazia inventarierii se constata plus de inventar la gestiunea de marfa in valoare de


3.500 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este:

a) 371 = 7588
b) 607 = 371
c) 371 = 401

16. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru o livrare de bunuri cuprinde:
a) cheltuielile accesorii reprezentând cheltuielile de ambalare şi transport, solicitate de către

V. 09.2020
furnizor cumpărătorului, chiar daca fac obiectul unui contract separat şi sunt legate de
livrarea de bunuri efectuate pentru care se determină baza de impozitare;
b) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului la data exigibilităţii taxei;
c) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului după livrarea bunurilor
17. Cota de TVA aplicabilă pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri impozabilă în
România este:
a) cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în vigoare la
data la care intervine exigibilitatea taxei;
b) cota de TVA aplicată de statul membru din care sunt livrate bunurile;
c) cota standard de TVA în orice situaţie;
18. Care este regimul aplicabil sumelor negative, mai mici de 5000 lei, din deconturile de
TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA?
a) se reportează, în mod obligatoriu, în decontul perioadei fiscale următoare;
b) se compensează, din oficiu, de către organul fiscal, cu alte obligaţii fiscale restante;
c) se solicita rambursarea de către persoana impozabilă.

TEST SIMULARE EXAMEN NR 2 (MODEL)

1. Care este articolul contabil corect pentru scoaterea din evidenta a unui mijloc de transport
partial amortizat:
a) 2813 = 2133
b) % = 2133
2813
6583
c) 6811 = 2133
2. Ce regimuri de amortizare a imobilizărilor corporale pot fi utilizate?
a) amortizarea liniară, amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată;
b) amortizarea liniară şi metoda indicilor;
c) amortizarea degresivă şi metoda însumării cifrelor.
3. Care este contarea corecta pentru descarcarea gestiunii de marfuri pentru unitatile
comerciale cu amanuntul:
a) 607 = 371
b) % = 371
607
378
4428
c) 711 = 371
4.Care este inregistrarea corecta pentru un credit obtinut de la banca pe o perioada de 180
zile:
a) 5121 = 162
b) 5121 = 5191
c) 5121 = 4551
5. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru o livrare de bunuri cuprinde:
a) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului la data exigibilităţii taxei;
b) cheltuielile accesorii reprezentând cheltuielile de ambalare şi transport, solicitate de către
furnizor cumpărătorului care fac obiectul unui contract separat şi sunt legate de livrarea de
bunuri efectuate pentru care se determină baza de impozitare;
c) sumele achitate de furnizor, în numele şi în contul clientului şi care apoi se decontează
acestuia;

V. 09.2020
6. Care este procentul pentru CAS retinut de la salariati si cum se inregistreaza in
contabilitate:
a) 10 % 421 = 4314
b) 25% 421 = 4315
c) 16% 421 = 4312
7. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:
TVA colectata : 10.000 lei; TVA neexigibila : 2.000 lei; TVA deductibila : 12.000 lei.
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea:
a) 4426 = % 12.000 lei
4427 10.000 lei
4423 2.000 lei

b) 4428 = 4426 12.000 lei


4427 = 4423 2.000 lei

c) % = 4426 12.000 lei


4427 10.000 lei
4424 2.000 lei

8. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a


fost estimata la 16.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este:
a) 214 = 758 16.000 lei
b) 658 = 214 16.000 lei
c) 2132 = 475 16.000 lei
9. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul
constituirii unei societati se inregistreaza astfel:
a) 5121 = 1011
b) 5121 = 456
c) 456 = 5121
10.Darea in consum a unor materii prime in valoare de 75.000 lei se inregistreaza astfel:
a) 601 = 701 75.000 lei
b) 301 = 601 75.000 lei
c) 601 = 301 75.000 lei

11. Care este momentul în care o datorie este clasificată ca datorie pe termen scurt (datorie
curentă), potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările
şi completările ulterioare?
a) atunci când urmează a fi decontată în 18 luni de la data bilanţului;
b) atunci când este exigibilă în termen de 24 de luni de la data bilanţului;
c) atunci când se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al
entităţii sau este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
12 Care sunt sursele de acoperire a pierderii contabile reportate?
a) profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii
generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale;
b) profitul perioadei şi veniturile încasate;
c) câştigurile anului şi profitul perioadei
13. . Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate:
a) echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii precum si pentru
computere si echipamente periferice ale acestora;
b) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere;
c) cladiri
14. Din punct de vedere al TVA, pentru masurile de simplificare pe teritoriul national ,
inregistrarea contabila efectuata de cumparator este :

V. 09.2020
a) 4426 = 4427
b) 4424 = 4427 ;
c) 4427 = 4423.

15. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut
100.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000
lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt:
a. 461 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
711 = 345 85.000 lei
b. 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
c. 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
711 = 345 85.000 lei

16.O societate inregistreaza un extras de cont bancar care reprezinta plata comisioanelor
bancare in suma de 250 lei. Înregistrarea contabila va fi:
a) 622 = 5121 250 lei
b) 627 = 5121 250 lei
c) 512 = 708 250 lei
17.Care este inregistrarea contabila corecta pentru contabilizarea avansurilor din salarii (nu
plata), conform statului care reflecta drepturile salariale lunare:
a) 641 = 425
b) 421 = 425
c) 425 = 421
18. Care este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana juridica romana
către o alta persoana juridica romana:
a) 10 %
b) 16 %
c) 5 %

TEST SIMULARE EXAMEN NR 3 (MODEL)

1. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic. Care este
inregistrarea contabila ?
a) % = 404
205
4426
b) % = 404
203
4426
c) % = 404
267
4426

2. Înregistrarea imobilizarilor corporale in curs din productie proprie pe baza bonului de


predare-primire este:
V. 09.2020
a) 5121 = 231 b) 231 = 233 c) 231 = 722
3. Darea in consum a unor materii prime in valoare de 75.000 lei se inregistreaza astfel:
a) 601 = 301 75.000 lei b) 301 = 701 75.000 lei c) 301 = 601 75.000 lei
4. În conditiile utilizarii inventarului permanent, formula corecta privind achizitionarea unui
stoc de materii prime este:
a) % = 404
301
4426
b) % = 401
301
4426
c) % = 401
601
4426

5. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o


societate comerciala se prezinta astfel: 601 – 20.000lei, 604 – 5.000 lei, 607 –10.000lei, 666
– 2.000 lei, 701 - 27.000 lei, 704 – 80.000 lei, 766 – 10.000 lei, 7583 –2.000 lei. Suma
corecta a cifrei de afaceri este:
a) 107.000 lei b) 72.000 lei c) 109.200 lei
6. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite constatat la inventarierea
fizica in conditiile folosirii inventarului permanent:
a) 345 = 711 50.000 lei b) 345 = 701 50.000 lei c) 345 = 348 50.000 lei

7. Au obligaţia depunerii şi transmiterii declaraţiei privind impozitele aferente salariilor:

a) angajatorii şi salariaţii asiguraţi


b) Asiguraţii
c) Angajatorii

8.Care din urmatoarele inregistrari contabile reflecta facturarea unei lucrari de reparatie
catre un client al firmei:

a) 4111 = %
701
4427
b) 4111 = %
704
4427
c) % = 4111
704
4427

9. Cum se inregistreaza corect achizitia de marfuri in contabilitatea firmei ce desfasoara


activitati de vazare marfa cu ridicata:

a) % = 401
371
4426
b) 401 = %
371
4426
c) 401 = %
V. 09.2020
4111
4426

10. Cum se inregistreaza lipsa de gestiune a materiilor prime, ale carei cauze nu au fost
identificate:

a) 471 = 301; b) 473 = 301 ; c) 601 = 301

11. Constatarea productiei neterminate la finele lunii se inregistreaza in contabilitate astfel:

a) 711 „Variatia stocurilor” = 331 „Produse in curs de executie”;


b) 331 „Produse in curs de executie” = 711 „Variatia stocurilor”;
c) 345 „Produse finite” = 711 „Variatia stocurilor”

12. Care este cota de impozit pe venitul unei microintreprinderi cu un salariat ?

a)3% b)1% c)2%

13. O societate achizitioneaza 1000 de tichete de masa. Inregistrarea contabila corecta este:

a) 6422 = 5328
b) 6422 = 401
c) 5328 = 401
14. Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii pentru care nu se acordă deduceri
personale: a) 3000 lei; b) 2500 lei; c) 3600 lei.
15. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate:
a) echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii precum si pentru
computere si echipamente periferice ale acestora;
b) cheltuielile aferente achizitionarii de marci de comert;
c) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere;

16. Care este termenul (data) la care societatile procedează la evaluarea elementelor
monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii în
valută) la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României?
a) la fiecare dată a bilanţului;
b) lunar;
c) trimestrial.

17. Înregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la banca este:


a. 666 = 1682
b. 161 = 5121
c. 1682 = 5121
1 8. Plata impozitului pe profit la bugetul statului se evidentiaza in contabilitatea unitatii astfel:

a) 441 = 5121;
b) 5121 = 441;
c) 441 = 691.

V. 09.2020
TEST SIMULARE EXAMEN NR 4

1. Cum se inregistreaza dobanda aferenta contractului de leasingul financiar ?

a) 471=168
b) 666= 404
c) Extracontabil in creditul contului 8051

2. Inregistrarea amortizarii unui utilaj primit prin subventie


a) 6811=2813
b) 6811=2813 si 475=7584
c) 6811=2803

3. Impozitul pe venitul microintreprinderilor se calculeaza:


a) in functie de venituri mai putin cele prevazute de lege;
b) la valoarea de caselor de marcat achizitionate;
c) in functie de cheltuieli si venituri.
4. Cum se inregistreaza repartizarea profitului realizat in exercitiul precedent la
dividende:
a) 129 = 457
b) 117 = 457
c) 121 = 457
5. Care este procentul pentru contributia la fondul de pensii retinuta de la salariati si
cum se inregistreaza in contabilitate:

a) 5,5% 421= 4314

b) 25% 421= 4315

c) 10,5% 421= 4312

6. O societate achizitioneaza, in luna februarie, 10 bilete de avion pe care le va folosi pentru


deplasari in urmatoarele 9 luni. Inregistrarea contabila corecta este:

a) 5323 = 401

b) 5328 = 401

c) 625 = 401

7. Ce impozit, taxă sau contribuţie, declarate eronat, nu pot fi corectate de către


contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative?
a) TVA
b) impozit pe profit
c) impozit pe venit
8. Cota de TVA aplicabilă pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri impozabilă în
România este :
a) cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în
vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei :
b) cota de TVA aplicată de statul membru din care sunt livrate bunurile;

V. 09.2020
c) cota standard de TVA în orice situaţie.

9. Care este documentul prin care se solicită rambursarea soldului sumei negative de
TVA?
a) decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;
b) cererea de rambursare;
c) decontul cu sume negative de TVA.

10. Care este regimul aplicabil sumelor negative, mai mici de 5000 lei, din deconturile de
TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA?
a) se reportează, în mod obligatoriu, în decontul perioadei fiscale următoare;
b) se compensează, din oficiu, de către organul fiscal, cu alte obligaţii fiscale restante;
c) se solicita rambursarea de către persoana impozabilă.

11. Plata prin banca a unui furnizor intern se face conform articolului contabil:

a) 4111= 5121
b) 5121= 401
c) 401 = 5121

12. Cumpararea unui utilaj de la un furnizor intern se contabilizeaza:


a) 2131 = 404
4426 = 404
b) 2131 = 5121
4426 = 5121
c) 2131 = 5311

13. Procentul pentru contributia catre fondul de sanatate retinuta de la salariati este :
a) 5,5%
b) 10%
c) 16 %
14. Inregistrarea TVA-ului de plata se face conform articolului contabil :
a) 4423 = 4427
b) 4427 = 4423
c) 4424 = 4426

15.Consumul obiectelor de inventar se inregistreaza prin articolul contabil:


a) 303 = 603
b) 603 = 303
c) 301 = 601

16 Care este structura completă activelor circulante în formatul de bilanţ ?


a) stocuri, creanţe, investiţii pe termen scurt, casa şi conturi la bănci;
b) stocuri, creanţe imobilizate, conturi la bănci;
c) stocuri, cheltuieli în avans, creanţe

17. Nota contabilă: 691 = 441 se foloseşte pentru înregistrarea:

a) plăţii impozitului pe profit datorat


b) impozitului pe profit datorat
c) deducerii cheltuielilor cu impozitul pe profit din profitul impozabil

18. Cum se inregistreaza rambursarea la scadenta a unui credit pe termen scurt?


V. 09.2020
a. 1612 = 5121
b. 5191 = 5121
c. 5121 = 581

V. 09.2020
Model bilete examen (proba orala)

Biletul nr 1.

Scrieti articolele contabile pentru cazurile de mai jos:

1. Sa se inregistreze un contract de leasing financiar cunoscand urmatoarele:

Valoarea utilajului 20.000 lei, valoarea dobanzii 2.000 lei

2. Se cumpara materie prima de la furnizor 1.000 lei +TVA

3. Se inregistreaza fondul brut de salarii 5.000 lei

4. Se inregistreaza o factura emisa pentru servicii de 2.000 lei +TVA cota standard

5. Se inregistreaza impozitul pe profit 500 lei

Biletul nr 2.

Scrieti articolele contabile pentru cazurile de mai jos:

1. Sa se inregistreze descarcarea gestiunii de materiile prime consumate in procesul de


productie in valoare de 5.000 lei si inchiderea contului de cheltuiala la sfarsitul lunii.

2. Sa se inregistreze majorarea capitalului social in cadrul unui SRL cunoscand: Valoarea


nominala a partilor sociale 2000, valoarea de piata a partilor sociale 2.500 lei

3. Sa se inregistreze o factura primita de la furnizor pentru o reparatie in valoare de 1.000 lei,


TVA cota standard

4. Se inchid conturile de tva stiind ca tva colectat este 1.000 si tva deductibil este 700

5. inregistram productie (produce finite) obtinuta de 10.000 lei

V. 09.2020
Biletul nr.3

Scrieti articolele contabile pentru cazurile de mai jos:

1. Se constituie o societate cu un capital social de 200 de lei

2. Emiteti un bilet la ordin unui furnizor pentru suma de 3000 lei

3. Se ridica numerar de la banca 20.000 lei

4. Cumparati de la un furnizor intern un utilaj cu valoarea de 50.000 lei

5. Se cumpara materie prima de la furnizor 20.000 lei

Biletul nr. 4

Scrieti articolele contabile pentru cazurile de mai jos:

1 se achita salariile personalului in valoare de 3.000 din caseria societatii

2 Primiti un CEC de la un client pentru suma de 3.000 lei

3 Se cumpara marfuri de la furnizor de 15.000 lei +TVA cota standard

4 Cheltuielile de constituire sunt de 500 lei si se achita de catre asociati

5 Inchideti veniturile din vanzare produse finite 5.000 lei noi, vanzare marfuri
2.000 lei, alte activitati 4.000 lei, diferente de curs valutar 100 lei.

V. 09.2020
Raspunsuri teste grila

Intrebarea TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


1 A B A C
2 A A C B
3 C B A A
4 B B B B
5 C B A B
6 C B A A
7 C C C A
8 B C B A
9 A B A A
10 A C B A
11 A C B C
12 A A B A
13 A A C B
14 C A C B
15 B C A B
16 A B B A
17 A B C B
18 A C A B

Rezolvare bilete:
BILETUL NR 1

1 2131=167
D ct 8051

2 %= 401
301
4426

3 641 421
4 411 %=
704
4427

5 691 = 441

V. 09.2020
BILETUL NR 2
1 601 301
121 601

2 456 %=
1011
104

3 %= 401
611
4426

4 4427 %=
4426
4423

5 345 711

BILETUL NR. 3
1 456 1011

2 401 403

3 581 5121
5311 581

4 2131 404

5 301 401

V. 09.2020
BILETUL NR. 4
1 421 5311

2 5112 4111

3 %= 401
371
4426

4 201 462
5 %= 121
701
707
708
765

V. 09.2020

S-ar putea să vă placă și