Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor : Gudima Daniel

Data :
Clasa : a VI –a A
Efectiv : 20 (7fete / 13băieţi)
Disciplina : Educaţie fizică
Loc desfăşurare : teren handbal (40 / 20m)
Durata : 50’

TEMA 1 : Calităţi motrice de bază


ÎNDEMÂNARE – ambidextrie la nivelul braţelor şi picioarelor
SUBIECTUL : Educare , cu accent pe coordonarea între segmentele îndemânatice şi cele
neândemânatice
TEMA 2 : Deprinderi şi priceperi motrice specifice
ATLETISM – alergare de durată în tempo uniform
SUBIECTUL :Dezvoltarea rezistenţei prin eforturi uniforme şi moderate

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să adopte în toate împrejurările poziţia corectă a corpului
 Să cunoască formele de manifestare ale funcţiilor organismului în efort şi să le
determine
 Să desfăşoare activităţile practice fără a periclita integritatea corporală

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
ELEVII VOR FI CAPABILI SĂ:

01 : Să exerseze în ritmul impus , exerciţiile destinate segmetelor corporale


02 : a).Să execute jongleriile cu mingiile cu toate segmentele corporale
b).Să realizeze trecerile printre jaloane ţinând mingiile sub control
c) Să folosească în exersare atât segmentele îndemânatice cât şi pe cele neândemânatice
03 : Să termine alergarea în timpul impus, păstrând un ritm constant de alergare

I : RESURSE PROCEDURALE:

 METODE ŞI PROCEDEE : descrierea , explicaţia, demonstraţia directă, exerciţiul,


jocul motric.
 FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupe, pe perechi

II : RESURSE MATERIALE : mingi de volei, mingi de fotbal,mingi de tenis de câmp, jaloane


PROIECT DIDACTIC

VERIGILE ŞI FORMAŢII DE LUCRU


DURATA CONŢINUTUL LECŢIEI DOZARE INDICAŢII METODICE OBS.
LECŢIEI METODE
1. Adunarea , alinierea şi raportul 1’30” -în linie pe un rând
ORGANIZAREA Verificarea prezenţei, a echipamentului şi 1’ OOOOOOO
COLECTIVULUI a stării de sănătate. Δ
DE ELEVI Comunicarea temelor de lecţie. 30” -se verifică ţinuta elevilor
́
3́ ́ ́ ' -ascultă temele
2. Întoarceri pe loc, la stânga împrejur, la 20” -în linie pe un rând
PREGĂTIREA dreapta, prin săritură la stînga-împrejur
ORGANISMULUI - Mers normal, mers în cadenţă. 30” -în coloană câte unul.
PENTRU EFORT -Mers pe vârfuri, braţele întinse sus, 1l -din coloană câte unul trecere
6’ palmele spre exterior. în coloană câte doi.
-Mers pe partea exterioară a labei 1l -din coloană câte unul trecere
piciorului, braţele la spate de coate în coloană câte patru pe
apucat. mijlocul terenului
- Alergare uşoară.La un semnal sonor – 1 min. oooo
oprire în ghemuit, la 2 semnale oprire oooo
într-un picior, braţele lateral. oooo Δ
-Alergare cu joc de glezne 1L oooo
-Mers de voie cu mişcări de respiraţie 1l -rulare vârf –câlcâi
-Alergare cu pendularea gambelor înapoi. 1L -călcâiele ating uşor şezuta
-Mers de voie cu mişcări de respiraţie 1l
-Alergare cu pendularea gambelor înainte 1L -picioarele întinse, braţele
-Mers de voie cu mişcări de respiraţie 1l îndoite din articulaţia cotului
-Alergare cu genunchii sus. 1L -contactul cu solul pe pingea
-Mers de voie cu mişcări de respiraţie 1l
-Alergare cu pas săltat 1L -braţ picior opus, desprindere
-Mers de voie 1l. pe verticală
-Alergare cu pas sărit 1L
-Mers de voie 1l
-Din ghemuit ,deplasare cu spatele, la 1L
fluier alergare accelerată cu fata
3. COMPLEX DEZVOLTARE FIZICĂ. ARMONIOASĂ -colectivul dispus pe centrul
INFLUENŢAREA 1.P.I. Stând depărtat, braţele îndoite terenului în coloană câte 4.
SELECTIVĂ A palmele pe şolduri. Prof.însoţeşte execuţia elevilor.
APARATULUI T1-2:-rotarea capului spre stânga -mişcările sunt ample
LOCOMOTOR T3-4:-rotarea capului spre dreapta 2x8timpi -capul se apleacă mult astfel
7’ T5-6:-aplecarea capului înainte şi spre încît să atingă umerii.
înapoi.
T7-8:-aplecarea capului lateral, stânga şi
dreapta
2.P.I.Stând depărtat, braţele îndoite -braţele întinse, rotarea se
palmele pe umeri. execută amplu
T1-2:-rotarea umerilor spre înainte 2x8timpi
T3-4:-rotarea umerilor spre înapoi
T5-6:-rotarea braţelor spre înainte sus
T7-8:-rotarea braţelor spre inapoi sus
3.P.I.Stând depărtat cu braţele sus. --în momentul îndoirii
T1-2:-extensia trunchiului cu arcuire picioarele rămân întinse ,
T3-4:-îndoirea trunchiului înainte spre palmele ating laba piciorului
piciorul stâng cu arcuire.
T5-6:-extensia trunchiului cu arcuire 2x8timpi
T7-8:-îndoirea trunchiului înainte spre
piciorul drept cu arcuire
4.P.I.Stând depărtat cu braţele îndoite -în timpul rotării trunchiului
palmele la ceafă. braţele rămân întinse, la fel şi
T1-2:-răsucirea trunchiului spre stânga picioarele
T3-4:-răsucirea trunchiului spre dreapta 2x8timpi
T5-6:-rotarea trunchiului spre stânga cu
braţele sus
T7-8:-rotarea trunchiului spre dreapta
5.P.I.Stând depărtat, braţul drept sus -rotarea bazinului se face cu
celălalt îndoit la spate palmele pe şolduri
T1-2:-aplecarea trunchiului spre stânga,
braţul drept coroană sus
T3-4:-idem spre dreapta, cu braţul stâng 2x8timpi
coroană sus.
T5-6:-rotarea bazinului spre stânga
T7-8:-idem spre dreapta
6.P.I.Sprijin ghemuit -picioarele vor fi întinse spre
T1:-săritură dreaptă cu braţele sus înapoi
T2:-revenire în ghemuit
T3:-ducerea picioarelor întinse înapoi 2x8timpi
T4:-revenire
T5-6:-rotări de genunchi spre stânga
T7-8:-rotări de genunchi spre dreapta
7.P.I.Stând , braţele întinse înainte -piciorul opus fandării întins,
T1-2:-fandare laterală spre stânga sprijinit pe toată talpa
T3-4:-fandare laterală spre dreapta
T5-6:-fandare înainte, cu piciorul stâng, 2x8timpi
braţele îndoite palmele pe şolduri
T7-8:- idem cu celălalt picior
8.P.I. Stând
Sărituri cu depărtarea şi apropierea
picioarelor şi bătaia palmelor deasupra 2x8timpi
capului
4. Ambidextrie la nivelul braţelor şi
DEZVOLTAREA picioarelor
CALITĂŢILOR -pe loc fiecare elev cu mingea va -acelaşi lucru se poate efectua şi
MOTRICE executa loviri alternative cu piciorul şi 2X4rep prin loviri cu genunchiul sau cu
(ÎNDEMÂNARE) prinderea mingiilor cu mâinile. capul.
15’
-dribling cu mingea printre jaloane -colectivul împărţit în 4 grupe
10m,cu mâna îndemânatică, sărituri pe de câte 4 elevi sau 5
loc cu coarda(5 sărituri)..La întoarcere 2x2rep.
dribling cu cealaltă mână . oooo * * * ∩
oooo * * * ∩
-elevii având câte două mingii vor oooo * * * ∩
executa conducerea mingiilor printre oooo * * * ∩
jaloane 10m cu mâinile până ajung in
cercul desenat la 5m faţă de un 2x2rep.
perete.Aici vor executa 5 aruncări -elevii nu vor părăsi cercul
respectiv prinderi ale unor mingi de atunci când vor arunca la perete
tenis de câmp în cadrul unui pătrat şi vor încerca să nu scape
desenat pe perete.La întoarcere vor mingiile jos
conduce mingiile cu ajutorul picioarelor

5. Alergare de durată în tempo uniform


DEPRINDERI ŞI -Elevii sunt împărţiţi pe grupe valorice, -revenirea se face prin mers cu
PRICEPERI la semnal sonor, alergare tempo moderat 1-2x exerciţii de respiraţie, pană la
MOTRICE 100m, 50 m alergare acccelerată tempo Pauză revenire.
SPECIFICE 3/4 activă 2’
UNOR RAMURI
DE SPORT
(ATLETISM) -Alergare de durata cu schimbarea
10’ conducătorului care la comandă rămâne
la sfârşitul şirului 1-2x
F=3’ Pauză -pe grupe de elevi şi eleve, se
B=3’30” activă va lucra diferenţiat pentru fete şi
2-3 min băieţi.

6. -Alergare uşoară 60’’ -În coloană câte unul


REVENIREA -Pasul ştrengarului 30’’ O O O O O O O
ORGANISMULUI -Mers cu scuturarea braţelor şi 45’’ O
DUPĂ EFORT picioarelor O
3’ -Mers de voie cu inspiraţii şi expiraţii 45’’

7. -Aprecieri asupra lecţiei 30’’ -În linie pe un rând


CONCLUZII -Evidenţieri pozitive şi negative 30’’ OOOOOOOOO
APRECIERI -Aliniere 20’’ Δ
RECOMANDĂRI -Sarcină motrică 40’’ -Execută sarcina motrică
2’

S-ar putea să vă placă și