Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZAREA INTERVENTIEI DE STINGERE A INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCA

Legea nr. 307 din 2006 si Ordinul nr. 163 din 2007 reprezinta cele doua acte normative ce
reglementeaza notiunea de organizare a interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca.
Responsabil pentru modul de organizare a interventiei de stingere a incendiilor la locul de
munca este Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, este obligat sa stabileasca modul
in care se organizeaza interventia de stingere a incendiilor la locul de munca.
Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:
Stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare in caz de incendiu a:
1. personalului aflat la locul de munca
2. serviciilor profesioniste/ voluntare/ private pentru situatii de urgenta
3. conducatorului locului de munca,
4. proprietarului/ patronului/ administratorului
5. specialistilor si altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor.
Stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a
incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de
protectie a personalului.
Mare atentie la faptul ca trebuie sa se precizeze in mod clar numarul de mijloace tehnice care trebuie
sa existe la fiecare loc de munca. Se va stabili numarul optim de mijloace si aparate menite sa stinga
un potential incendiu.
Capacitatea acestora trebuie aleasa in functie de mediul de lucru, numarul de lucratori aflati in
unitate, echipamentele aflate la mediul de lucru si nu numai.
Stabilirea componentei echipelor care vor asigura salvarea si evacuarea persoanelor si
bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;
Organizarea efectiva a interventiei.
Vom nominaliza personalul responsabil sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din
dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii. De asemenea, vom nominaliza lucratorii care
vor efectua manevre si alte operatiuni al instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamentele si utilajele
tehnologice prezente in unitate.
Ce presupune in mod concret interventia de stingere a incendiilor la locul de munca:
1. Se alerteaza imediat personalul de la locul de munca sau utilizatorii prin mijloace
specifice.
Se alerteaza imediat si fortele de interventie, prin mijloace tehnice si la dispecerat, acolo
unde ele sunt constituite.
2. Se va salva rapid si in siguranta tot personalul, conform planurilor stabilite. 
Este esential ca toti lucratorii sa isi pastreze calmul si sa cunoasca numarul si identitatea
celor care se aflau in unitate alaturi de ei pentru ca nicio persoana sa nu fie lasata in urma.
3. Se va intrerupe imediat alimentarea cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a
consumatorilor si se vor efectua alte interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele
desemnate.
4. Se va actiona conform planului asupra focarului de incendiu cu ajutorul mijloacelor tehnice de
aparare impotriva incendiilor din dotare. Se va verifica in mod obligatoriu si intrarea in functiune
a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala.
5. Se va asigura protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului:
 fum, temperatura, gaze toxice si nu numai.
6. Se vor verifica toate locurile in care se poate propaga incendiul, unde pot aparea noi focare de
incendiu, actionandu-se corespunzator pentru stingerea lor.
7. Se vor evacua bunurile periclitate de incendiu si se vor proteja echipamentele care pot fi
deteriorate in timpul interventiei.
Evident, pe primul loc vom pune evacuarea si salvarea personalului aflat la locul de
munca. Nimeni nu trebuie sa intarzie procesul de evacuare pentru a-si salva bunurile personale si
nici bunurile colective (laptop-urile de serviciu, dulapuri cu documente samd.). Riscul este de
pierdere a vietilor omenesti, unul pe care nu il vom pune niciodata in balanta cu cel de pierdere a
bunurilor din companie.
Lucratorii sunt rugati sa isi pastreze calmul in eventualitatea declansarii unui incendiu la locul de
munca. Acestia vor alerta personalul cu privire la existenta unui incendiu sau a unor semne ca un
astfel de eveniment se poate produce. De asemenea, lucratorii trebuie sa verifice ca toti colegii sa fie
evacuati si salvati.
Demn de retinut este faptul ca toti lucratorii trebuie sa nu intarzie procesul de evacuare. Este
dezirabil ca evacuarea lor sa aiba loc intr-un spatiu deschis, aerisit. Fiecare lucrator este dator sa aiba
grija ca toti colegii sai sa se afle in acest loc de evacuare. In caz contrar, cand un lucrator lipseste dupa
ce un incendiu s-a declansat, personalul desemnat pentru interventie va fi alertat imediat.

SANCȚIUNI
Amenda este de 1.000 - 2.500 de lei pentru neindeplinirea de catre administratorul sau conducatorul
institutiei, dupa caz, a obligatiei de a asigura intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si
conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment.

Amenda este de 1.000 - 2.500 de lei pentru necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a


masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar sau importator,
dupa caz.

Amenda este de 1.000 - 2.500 de lei pentru nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special
amenajate pentru fumat.

Amenda de 500 - 1.000 de lei pentru fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin
regulamente interne.

Amenda de 1.000 - 2.500 de lei pentru neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul


institutiei a obligatiei de a elabora instructiunile de aparare impotriva incendiilor si de stabilire a
atributiilor ce revin salariatilor la locurile de munca.

Amenda de 2.500 - 5.000 de lei pentru neindeplinirea de catre administratorul sau conducatorul


institutiei, dupa caz, a obligatiei de a stabili prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de
organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, de a le actualiza ori de cate ori apar
modificari si de a le aduce la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate.

Amenda de 2.500 - 5.000 de lei pentru nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei
de a respecta normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfasoara.

Amenda de 2.500 - 5.000 de lei pentru neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a


obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii.