Sunteți pe pagina 1din 2

Numele……………………….. Data…………………..

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA


Evaluare finala
Clasa a II a

1. Completaţi cu semnele de punctuaţie potrivite:

Bunicul
Bunicul îl strigă pe nepot
Dănuţ te rog să îmi aduci ziarul
Ce ziar bunicule
Cel cu articolul despre întrecerile sportive

2. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :


calm = ……………………………. zapada =…………………………….
iarmaroc = ……………………….. păpuşoi = ……………………………..
parale = ………………………….. oaste = ………………………………..
larmă = ……………………………. crâng = ………………………………..
fericit = ……………………………. elev = ………………………………

3. Scrie cuvinte cu înţeles opus :


ascultător = ……………………………. bun = …………………………….
linişte = ……………………………. … subţire = …………………………
aproape = ……………………………. slab = …………………………….

4. Transformă după model :


pădure – împădurit – neîmpădurit – reîmpădurit
boboc – ………………………………………………………………………………………
podoabă – ……………………………………………………………………………………

5. Completează cu ”m” sau ”n” :


sâ__bure lâ __gă ro __b î___pletit
poru____b câ___d î___floreşte î____bobocit
6. Completează cu ”â” sau ”î” :
cobor____ lum___nare s____mbăta ne___nceput
m___ncare hotăr____ re____mpodobit m___nă

7. Despărţiţi în silabe cuvintele:


explorator – …………………………………….
ghiocel – ………………………………………..
excavator – …………………………………….
examen – ……………………………………..

8. Taie forma greşită :


baluane – baloane epure – iepure ziua – zioa noo – nouă
oo – ouă siara – seara ed – ied suare – soare

9. Completează cu „într-o/într-un”, „dintr-o/dintr-un” :


Monica a urcat……………………autocar.
………….. scorbură a ieşit o veveriţă.
Ana a pus trandafirii …………… vază.
Iepuraşul a sărit ……………tufiş.

10. Încercuieşte varianta corectă:


a) egzamen – examen Alecsandri – Alexandri rucsac – ruxac
fics – fix există – egzistă ticsit – tixit

b) genunchi – ghenunchi Cecilia – Checilia ciapă - ceapă


giacă – geacă pachet – pacet rocie – rochie

S-ar putea să vă placă și