Sunteți pe pagina 1din 3

Sesiune MPO 1 anul 2018-2019

Nume prenume ……………………………………………………………

Nr.1 MPO_ID_2019

1.Notiunea de organizare in managementul productiei.

Organizarea ca acţiune sau conceptul general de organizare constă în descompunerea unui fenomen,
proces, a unui sistem, obiect sau a unei structuri în elementele sale componente cele mai simple, analiza
acestora şi apoi reunirea lor pentru a obţine un efect rezultant îmbunătăţit.

Sarcina managementului producţiei este administrarea pe termen lung a procesului de transformare a


intrărilor într-un sistem de producţie în ieşiri.

Deosebim următoarele forme de organizare:

• organizarea procesuală sau organizarea – metodă


• organizarea structurală sau organizarea – structură
• organizarea mixtă sau procesual – structurală

2.Functiunile intreprinderii – definitie si clasificare

Definiţie

Specialiştii români definesc funcţiunea întreprinderii ca totalitatea activităţilor omogene şi/sau


complementare, realizate de personal de o anumitã specialitate, utilizând metode şi tehnici specifice în
vederea îndeplinirii unor obiective derivate.

Clasificare:

Funcțiuni ale întreprinderii:

• Comercialã
• Producţie
• Cercetare-dezvoltare
• financiar-contabilã şi de personal

3. Procesul de productie – definitie si continut

Definiţie

Procesul de producţie este o creaţie sistemică realizată şi condusă de oameni prin intermediul căreia are
loc transformarea unor bunuri şi servicii în alte bunuri şi servicii, destinate a fi vândute pe piaţă pentru a
satisface nevoile consumatorilor.

Producţia ca rezultat se concretizează în produse, servicii sau lucrări destinate a satisface anumite nevoi
ale consumatorilor sau utilizatorilor.

4.Clasificarea sistemelor de productie in functie de organizarea fluxurilor de productie.

a) După modul de participare la realizarea unor produse, lucrări sau servicii


• Procesele de bază (producţia de bază)
• Procesele auxiliare
• Procesele de servire

b) După modul cum se execută:

• Procesele manuale
• Procesele manual-mecanice
• Procesele mecanice
• Procesele automate
• Procesele de aparatură

c) După modul de obţinere a produsului finit din prelucrarea materiilor prime:

• Procesele directe de producţie


• Procesele sintetice de producţie
• Procesele analitice

d) După natura tehnologică a operaţilor ce se efectuează se disting:

• procese chimice
• procese de asamblare sau de montaj
• procese de control
• procese de manipulare şi transport
• procese de prelucrare mecanică (de schimbare a formei sau configuraţiei)
• procese de aşteptare

e) După continuitatea desfăşurării lor:

• Procesele continue
• Procesele discontinue sau discrete

5.Capacitatea de productie – definitie si clasificare.

Definitie:

Capacitatea de producţie a unei întreprinderi cu profil industrial reprezintă producţia maxim posibilă ce
poate fi obţinută, într-o perioadă dată, de un utilaj, o instalaţie, un loc de muncă, un atelier, o secţie, o
uzină sau o firmă, corespunzătoare structurii şi calităţii producţiei cerute de clienţi şi în condiţiile unei
folosiri depline - intensive şi extensive - a capitalurilor fixe productive, potrivit celui mai eficient regim de
lucru.

Capacitatea de producţie stă la baza fundamentării comenzilor de producţie primite de la clienţi şi a


volumului de investiţii în noi mijloace fixe.

Clasificare:

Capacitatea tehnică este definită ca limita maximă a potenţialului productiv.


Capacitatea de regim este acel indicator care exprimă posibilităţile maxime de producţie pentru o
perioadă dată.

Mărimea capacităţii de regim este în toate cazurile mai mică decât capacitatea tehnică (teoretică),
diferenţa dintre ele caracterizând nivelul rezervelor potenţiale de producţie.

6.Specializarea ca strategie de productie.

Specializarea înseamnă realizarea de operaţii de investiţii sau dezinvestiţii după o dinamică centripetă în
jurul unui număr redus de activităţi.

Firma nu trebuie să se specializeze într-un domeniu în care a atins maturitatea, ci mai degrabă în cel ce
prezintă perspective de dezvoltare.

7.Sa se calculeze marimea capacitatii de productie a unei sectii de prelucrari … dintr-o intreprindere
industriala,pe baza urmatoarelor date:

Tip utilaj Timpi unitari (min/buc) Nr.de masini


R1 R2 R3 R4
Strung automat 20 30 40 50 40
Prod.programata 80000 15000 25000 50000

Se lucreaza in 3 schimburi a 8 ore.Timpul planificat pentru reparatii si revizii este egal cu 200 ore/an,iar
in timpul afferent tehnologice 60 ore/an.

8.Sa se calculeze cifra de afaceri critica sis a se aprecieze situatia financiara a unei intreprinderi,stiind ca:

- productia realizata este de 10.000 buc;

- pretul produselor este de 6.000 lei/buc;

- costurile variabile sunt de 3.000 lei/buc;

- costurile fixe totale – 10.000.000 lei