Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare formativă Numele și prenumele

Clasa a VI-a ................................................

Se dă textul:
Broaștele, care stăteau de pază la punte, săriră în apă, una după alta. Lizuca se opri, cu
inima bătând; apoi, văzând că Patrocle rămâne nepăsător, înțelese că nu-i nicio primejdie.
- Eu, cu Patrocle, nu mă tem de nimica, murmură Lizuca și trecu puntea. Văzu o clipă în
apă o fetiță fantastică și un cățel ciudat. Și fără să se mire prea mult, intră în iarba
dumbrăvii.
Mesteceni, plopi și ulmi se ridicau la deal pe costișă, cu ramurile încurcate și neclintite în
vâlvoarea asfințitului.
De acolo de sus, curgea parcă pe sub ramurile arcurilor un păienjeniș de ape
trandafirii. Și în tăcerea poienițelor, pe un gheb de pădureț bătrân, o ciocănitoare vesti
sosirea drumeților. Ca și cum erau așteptați, păsărelele mărunte apărură legănându-se
pe vârfuri mlădioase de sânger. Priveau pe Lizuca cu ochișori ca vârfuri de ace și-o
întrebară toate deodată ce caută în împărăția lor.
Însă Patrocle era acolo. Ridicându-se pe picioarele de dinapoi, hămăi la ele de două ori și
le amenință cu laba.
Râzând mărunțel, păsărelele se făcură nevăzute. Dar în furca unui mesteacăn apăru alt stăpân al
locului: un mierloi mirat, care se uita la fetiță când cu ochiul drept, când cu cel stâng.
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
Se cere:
1. Scrie trei idei principale care se desprind din fragmentul de mai sus. 1,5 p
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Identifică trei termeni care aparțin câmpului lexical al arborilor și doi
termeni care aparțin câmpului lexical al păsărilor. 1p
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Alcătuiește câte un enunț în care cuvântul „picior” să fie folosit cu sensul de bază și
cu sensul secundar.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................ 0,5p3.......
......1....și4444444444
4. Demonstrează în trei enunțuri scurte că verbul „a sări” este polisemantic.
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................... 0,75p
5. Construiește un enunț cu sensul figurat al cuvântului „inima”.
........................................................................................................................ 0,25p
6. Alcătuiește enunțuri în care să folosești omonimele: broască/broască; dar/dar.
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 1p
7. Redactează o compunere de 100-120 de cuvinte în care să-ți imaginezi o posibilă
Continuare a textului. 4p
 Pentru conținut vei primi 2,5 p, pentru redactare 1,5 p.

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!