Sunteți pe pagina 1din 4

Fiziopatologia insuficienţei cardiace (III)

Mecanisme adaptative/compensatoare în disfuncții cardiace/IC

Disfuncția cardiacă induce mecanisme adaptative/compensatoare (cardiace și


periferice, imediate/precoce și lente/tardive) prin care cordul îşi reglează DC
(performanţa cardiacă), precum şi alte mecanisme adaptativecare implică sistemul
vascular, renal şi neuroumoral. Toate acesteapot asigura (o perioadă de timp) un
DC adecvat.

1.Mecanismea daptative/compensatoare imediate(precoce)

-dilatația ventriculară

-creşterea activităţii simpatoadrenergice

-creșterea extracției tisulare de oxigen

-activarea metabolismului anaerob tisular

2.Mecanisme adaptative/compensatoar elente(tardive)

-hipervolemia(retenția hidrosalină)

-hipertrofia ventriculară

Mecanisme adaptative/compensatoare
în disfuncții cardiace/IC
*Mecanisme neuroumorale declanșate în disfuncții cardiace
* activarea simpatoadrenergică
* activarea sistemului renină–angiotensină–aldosteron(SRAA)
*activarea sistemului arginin-vasopresină(AVP)/hormone
antidiuretic(Antidiuretichormone-ADH);
*activarea sistemului peptidelor natriuretice (PN)
*sisteme cu efecte tip autocrin și paracrin
-endotelinele
-neuropeptidul Y
-kininele
Sistemele neurohormonale acționează:
-sistemic, fiind eliberate în circulație →efect tip endocrin
-local →efecte tip paracrinși autocrin

Mecanisme adaptative/compensatoare
în disfuncții cardiace/IC Dilatația
ventriculară