Sunteți pe pagina 1din 1

La data de 23.10.

2021, A l-a chemat în judecată pe B solicitându-i acestuia să îi


returneze suma de 1000 euro reprezentând contravaloarea serviciilor juridice,
precum și dobânda legală aferentă acestei sume. În motivare, reclamantul A a arătat
că a încheiat cu pârâtul B contractul de asistență juridică nr.1/20.01.2021 având
ca obiect formularea unei acțiuni în justiție și reprezentarea sa în vederea
recuperării sumei de 5000 euro data cu împrumut numitului C, precum și formularea
unei acțiuni și reprezentarea sa în vederea evacuării numitului D din imobilul
situat în Bd. Basarabia, nr.33, sector 2. A mai arătat reclamantul faptul că
pârâtul B a introdus cerere de chemare în judecată împotriva numitului C, însă
instanța a respins acțiunea, în mod definitiv, iar împotriva pârâtului D nu a fost
introdusă nicio cerere de chemare în judecată.
Pârâtul B a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca
neîntemeiată având în vedere că obligația sa decurgând din contractul de asistență
juridică, era una de mijloace, iar nu de rezultat.
Ce soluție va pronunța instanța de judecată?

Notă: a se avea în vedere dispozițiile art 1535 C.civ.

S-ar putea să vă placă și