Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT

Ce este elearning-ul?

În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situatiilor educationale în care se
utilizeaza semnificativ mijloacele tehnologiei informatiei si comunicarii. Termenul, preluat din
literatura anglo-saxona, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învatare prin mijloace
electronice, acoperind acum aria de intersectie a actiunilor educative cu mijloacele informatice
moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantica a conceptului e-learning interfereaza
cu si se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experientelor
didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistata/ mediata de calculator, digital/
mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia etc. Sub denumirea de software didactic/
educational, o gama larga de materiale electronice (pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate
pentru a simplifica procesul de educatie: harti, dictionare, enciclopedii, filme didactice, prezentari în
diverse formate, carti (e-books), teste, tutoriale, simulari, software ce formeaza abilitati, software de
exersare, jocuri didactice etc. Computerul si materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca
suport în predare, învatare, evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini
individuale etc).
În sens restrâns, elearning-ul reprezinta un tip de educatie la distanta, ca experienta planificata de
predare-învatare organizata de o institutie ce furnizeaza mediat materiale într-o ordine secventiala si
logica pentru a fi asimilate de studenti în maniera proprie. Medierea se realizeaza prin noile tehnologii
ale informatiei si comunicarii - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distributie
al materialelor, cât si canalul de comunicare între actorii implicati. Functional deocamdata doar la
nivelul învatamântului superior si în educatia adultilor, sistemul de instruire prin Internet replica si
adapteaza componentele demersului didactic traditional/ fata-în-fata: planificare, continut specific si
metodologie, interactiune, suport si evaluare.
Extensiile aduse de mediul tehnologic, insuficient explorate si utilizate, se refera la:

(a) orientarea spre student, prin personalizarea parcursului de formare - compunerea diferita a
obiectelor educationale în functie de cerintele fiecarui beneficiar -, prin individualizarea formarii -
structurarea non-lineara a informatiilor, cu posibilitatea revenirii la continuturi mai dificile în urma
identificarii automate a lacunelor -, autonomie prin eludarea unui ritm impus, independenta spatiala si
seminarii asincrone

(b) resurse distribuite, prin utilizarea/ integrarea/ accesarea bibliotecilor electronice si materialelor
multimedia, prin antrenarea specialistilor în discutiile studentilor,

(c) fluiditatea rolurilor, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul de învatare
("symmetric knowledge advancement" - Scardamalia, 1995), prin re-structurarea continua a echipelor
de învatare în functie de interese sau pe criterii de eficienta în sarcina.
1. Platforma E-training:

Este una din aplicatiile de gestiune a formarii care...

• Contemplã si gestioneazã ciclul formativ complet al întreprinderilor si departamentelor de


formatie.

• E compatibilã cu orice modalitate formativã: e-learning, presencial sau blended.

• Este integratã cu sisteme telematice de FORCEM.

• Este integratã cu sisteme de gestiune întreprinzãtoare.

• Conteazã cu o completã gamã de mijloace si servicii suplimentare.

2. Platforma Moodle:

Este un sistem de gestiune a cursurilor desenate pentru ajutorul profesorilor în crearea unei forme
usoare si rapide de conturi in linie .Între competentele noastre se evidentiazã:

• Instalarea si personalizarea corporativã a platformei si bazei de date.

• Parametrizarea functiilor conform necesitãtilor.

• Gãzduirea servidorilor.

• Dezvoltarea continuturilor formative.

• Integrarea cu sistemele corporative.


3. Platforma SNSPA / UVA:

UVA este adresat studenţilor dinamici, cu o viaţă profesională în desfăşurare. Majoritatea ocupă
poziţii de middle management, sunt la curent cu noile tehnologii şi interesaţi să îşi îmbunătăţească
cunoştintele în domeniul în care activează.

Provocarea a constat în proiectarea unui site pentru un produs cu totul nou, într-un domeniu delicat
precum zona educaţională. Ne-am propus să dezvoltăm o soluţie care să susţina tehnic proiectul
SNSPA. A rezultat o platforma de eLearning care permite comunicarea în timp real între profesori şi
elevi, evaluarea proiectelor, uploadarea de documente, feedback pentru lucrări.

Platforma cuprinde forum de discuţii şi chat pe tematici, sistem online de rezolvare a proiectelor şi
aplicaţiilor, cursuri în variantă on-line, teste de autoinstruire şi evaluare.

Din punct de vedere al administrării au fost create 3 niveluri de monitorizare:

• monitorizarea activităţii studenţilor (ce poate fi consultată de către profesori)


• monitorizarea activităţii cadrelor didactice (ce poate fi consultată de administrator)
• monitorizarea realizată de administrator (care are acces la monitorizarea activităţii:
studenţilor, cadrelor didactice, tuturor celor angajaţi, existând astfel mai multe niveluri de
acces la informaţii. Administratorul poate permite utilizatorilor niveluri diferite de acces la
informaţii, cursuri, etc.

Platforma e-learning Dokeos Cursanti

Este folosita de catre avocatii care urmeaza cursurile online de formare continua desfasurate de
INPPA. Aceasta platforma a fost aleasa de catre INPPA ca solutie pentru desfasurarea cursurilor
de elearning atat pentru interfata prietenoasa si usor de utilizat cat si pentru facilitatile
remarcabile pe care le pune la dispozitia cursantilor si formatorilor.

Platforma AEL-advance e-learning

AeL a fost implementat în peste 13.000 de licee şi şcoli din România.

AeL Educaţional nu este doar software, ci un instrument de lucru util pentru elevi şi pentru profesori
deopotrivă.

• AeL facilitează înţelegerea materiilor predate şi creşte eficienţa învăţării.


• AeL Educaţional este prietenos ca interfaţă şi structură, flexibil şi uşor de transpus în orice
limbă.
• AeL Educaţional este o platformă modernă de eLearning pentru că nu necesită prezenţa fizică
a elevului în sala de curs. Acesta poate studia şi exersa atât la şcoală cât şi acasă.
4. Platforma Educaţională MEDIAEC (Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educaţiei şi
Cercetării Interdisciplinare în Formare, Comunicare şi Servicii)

Această tehnologie se bazează pe aplicaţia BlackBoard Academic Suite. Având ca scop realizarea
unui învăţământ la distanţă performant, această aplicaţie oferă suportul necesar managementului de
conţinut educaţional la nivelul universităţii şi are multiple funcţionalităţi printre care:

• accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;


• organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
• introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanţilor înscrişi, definirea unor reguli după
care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă numai
studenţilor care au îndeplinit o anumită obligaţie (ca de exemplu: au obţinut calificativul
necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor pentru rezolvarea unui
test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
• examinarea la distanţă a cursanţilor (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin întrebări de
tip grilă este evaluat automat).

5. Platforma e-learning Authoring

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului SELF este dezvoltarea unui sistem integrat pentru editarea conţinutului
educaţional (eLearning). Proiectul SELF îşi propune să faciliteze crearea şi utilizarea/reutilizarea de
obiecte eLearning de tip multimedia în platformele de învăţare (eLearning software platforms).
Inovarea în domeniul eLearning este un obiectiv strategic pentru agentul economic beneficiar
(SIVECO Romania SA), care are deja experienţă în dezvoltare şi cercetare în domeniul eLearning
(www.advancedelearning.com).

Obiectiv specific al proiectului

Realizarea unui prototip de aplicaţie pentru dezvoltare conţinutului eLearning (eLearning authoring
tool) destinată tuturor potenţialilor utilizatori, indiferent de nivelul anterior de cunoştinţe IT.

6. Platforma e-learning expertissa:

IBM LLMS, este o platforma scalabila si robusta care gestioneaza si administreaza activitatiile de
invatare de tip e-learning. Studentii pot selecta diferite cursuri existente intr-un catalog on-line
putandu-se inregistra si participa cu usurinta la cursurile care ii intereseaza sau la acele cursuri care
indeplinesc diverse conditii de certifcare. Utilizatorii administratori ai acestui sistem pot utiliza un
puternic tools pentru a creea singuri cursuri fara cunostiinte de programare. IBM LLMS este unul
dintre primele produse Lotus bazat pe standarde J2EE.
7. Platforma e-learning LATEX.

LaTeX a fost creat de Leslie Lamport în 1984 la SRI International şi în timp a devenit
principa metodă pentru programarea în TeX. Datorită capacităţilor de a programa în amănunt
orice aspect care ţine de publicarea unui material (articol, carte, tratat, broşură), LaTeX este
folosit în general în mediu academic de către matematicieni, ingineri, etc, dar şi în mediul
comercial, datorită costurilor reduse de utilizare (LaTex şi TeX sunt gratuite; TeX este eliberat
de către creatorul său, Donald Knuth, în domeniu public). LaTeX permite programarea
aspectelor necesare în desktop publishing, inclusiv tabele, figuri şi imagini, referinţe
încrucişate, bibliografie şi note bibliografice.

8. Platforma e-learning blackbord implementare a tehnologiei e-learning

Descoperiţi avantajele unei platforme interdisciplinare pentru educaţie şi cercetare!

Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning,


constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor la forma de învăţământ la distanţă (ID).
Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore şi
student este mult îmbunătăţită.

Departamentul ID al universităţii noastre dispune de o asemenea tehnologie prin Platforma


Educaţională MEDIAEC (Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educaţiei şi Cercetării
Interdisciplinare în Formare, Comunicare şi Servicii) şi această tehnologie se bazează pe aplicaţia
BlackBoard Academic Suite. Având ca scop realizarea unui învăţământ la distanţă performant,
această aplicaţie oferă suportul necesar managementului de conţinut educaţional la nivelul universităţii
şi are multiple funcţionalităţi printre care:

• accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;


• organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
• introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanţilor înscrişi, definirea unor reguli după
care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă numai
studenţilor care au îndeplinit o anumită obligaţie (ca de exemplu: au obţinut calificativul
necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor pentru rezolvarea unui
test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
• examinarea la distanţă a cursanţilor (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin întrebări de
tip grilă este evaluat automat).

Student: Chertes Alexandra Minodora