Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 18 noiembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00


raport 1 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre
distribuit
deputaților Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în
vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în
Republica Moldova” (faza II)
nr. 297 din 20.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 2
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.130/2012 privind regimul
deputaților armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 3, 4, 5, ș.a.)
nr. 286 din 18.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen din 11.11.21
raport 3 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 1 din Legea
distribuit
deputaților nr.133/2008 cu privire la ajutorul social
nr. 343 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 4 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2021
distribuit
deputaților nr.258/2020 (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 344 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport 5 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017
distribuit
deputaților la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare
nr. 336 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 6 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie
distribuit
deputaților 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a
infrastructurii feroviare
nr. 337 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova(responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

7 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova


și Republica Italiană în domeniul securității sociale
nr. 338 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Muncii și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității


sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă
nr. 339 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Muncii și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
distribuit
deputaților procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493,
558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în
materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport 10 Proiectul de hotărâre cu privire la participarea contingentului Armatei
distribuit
deputaților Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban
(UNIFIL)
nr. 328 din 04.11.2021
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

raport 11 Legea nr.52 din 09 aprilie 2021 pentru modificarea Legii cadastrului
distribuit
deputaților bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.14, 15, 151, ș.a.)
nr. 1135 din 19.05.2021 reexaminare
Lege organică
Inițiator - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Notă: referitor la proiectul de lege nr. 508 din 10.12.2020

raport 12 Proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul


distribuit
deputaților gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului
nr. 349 din 12.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 13
distribuit
Proiectul de lege privind statutul municipiului Bălți
deputaților nr. 257 din 30.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, L.Grosu
Raportor - Comisia administrație publică

raport 14 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de


distribuit
deputaților Conturi (Marina COVALI, Petru ROTARU)
nr. 354 din 16.11.2021
Inițiatori - deputații T.Cunețchi, A.Mija
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

15 Proiectul de hotărâre privind Raportul de evaluare a activității Centrului


Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021
nr. 358 din 17.11.2021
Inițiatori - deputații L.Carp, O.Stamate
Raportori - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică și Comisia juridică, numiri și imunități
16 Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Sănătății în domeniul
sănătății. Gestionarea ineficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de
COVID-19
nr. 348 din 11.11.2021
3
Inițiatori - deputații V.Odnostalco, S.Căpățină, S.Beleacova,
D.Caraman, I.Sibova, V.Nigai, V.Muduc, N.Rusol,
A.Dolință, C.Tatarlî, C.Starîș, Vasile Bolea, C.Furculiță,
Z.Greceanîi, O.Reidman, G.Novac, E.Bodnarenco,
E.Smirnov, T.Cunețchi, A.Pilipețcaia, I.Lozovan,
A.Lebedinschi, R.Mudreac, A.Răileanu, F.Gagauz,
P.Burduja, A.Darovannaia
Raportor - Ministerul Sănătății
Aviz - Comisia protecție socială, sănătate și familie
17 ÎNTREBĂRI