Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI
INFORMATICA DE GESTIUNE

Evaluarea unei societati bancare


EMPORIKI BANK ROMANIA

CONSTANTA 2010

1
CUPRINS
CAPITOLUL I Descrierea misiunii de evaluare.......................................................... 3
1.1 Prezentarea intreprinderii evaluate....................................................................... 3
1.2 Data efectiva a evaluarii........................................................................................ 4
1.3 Baza de evaluare................................................................................................... 5
1.4 Proprietarul participatiei evaluate.......................................................................... 5
1.5 Scopul si utilizarea raportului de evaluare............................................................ 5
1.6 Clientul si destinatarul raportului........................................................................... 5
1.7 Cadru de reglementare............................................................................................ 5
1.8 Ipoteze si conditii limitative................................................................................... 5
1.9 Conformitate cu standardele de evaluare................................................................. 6

CAPITOLUL II Diagnosticul intreprinderii evaluate................................................. 7


2.1.Scurt istoric............................................................................................................. 7
2.2. Tipul intreprinderii................................................................................................. 7
2.3. Situatia juridica a activelor si clasificarea lor........................................................ 8
2.4. Produse si servicii.................................................................................................. 9
2.5. Concurenta............................................................................................................. 15
2.6. Piata....................................................................................................................... 18
2.7. Analiza clientilor.................................................................................................. 20
2.8.Diagnosticul resurselor umane.............................................................................. 21
2.9. Managementul....................................................................................................... 23
2.10.Analiza financiara a bancii................................................................................... 23
2.11.Sursele de informatii utilizate.............................................................................. 25

CAPITOLUL III Aplicarea metodelor evaluate......................................................... 26


3.1. Activul net contabil............................................................................................. 26
3.2. Metoda cash-flow.................................................................................................. 29
3.3. Disponibiltatile banesti ............................................................................... 30
3.4. Determinarea modificarii necesarului de fond de rulment................................... 32

CAPITOLUL IV Concluzii......................................................................................... 35
4.1. Opinia si concluziile evaluatorului........................................................................ 35

2
A. DESCRIEREA MISIUNII DE EVALUARE

1. PREZENTAREA INTREPRINDERII EVALUATE


1.1.Scurt istoric
Emporiki Bank a fost fondata in 1879 de catre John F.Costopoulos, care a finantat o societate
comerciala de mici dimensiuni in orasul Kalamata. Dupa ce a avut mai multe denumiri cum ar fi
“Bank of Kalamata”, Banque de Credit Commercial Hellenique”, “Credit Bank”, in anul 1999 banca a
achizitionat 51% din actiunile Bancii Ioniene, iar denumirea bancii rezultate in urma fuziunii a fost de
Emporiki Bank.
Emporiki Bank Group impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si un
numar mic de investitori greci, au infiintat in 1993 Banca Bucuresti SA, ca banca comerciala. Banca
si-a inceput activitatea in anul 1994.
La inceputul anului 2000, Banca Bucuresti a fost redenumita Emporiki Bank Romania pentru a
sublinia apartenenta la Grup. Ca rezultat al politicii de obtinere a controlului total in filiale, Emporiki
Bank devine in anul 2005 actionar majoritar, detinand 99.43% din actiunile Emporiki Bank Romania.
Avand in prezent peste 1300 de angajati, Banca ofera o gama larga de servicii si produse atat pentru
segmentul de piata dedicat persoanelor fizice cat si pentru sectorul de corporate, printr-o larga retea de
sucursale situate in Bucuresti si alte orase mari din tara.
Emporiki Bank Romania a inregistrat o dezvoltare puternica si performante foarte bune.
Succesul se datoreaza in principal avantajelor competitive, dintre care enumeram doar cateva:
• actionari puternici si implicati
• capital puternic si un brand cu reputatie internationala
• inovatie si creativitate
• eficienta operationala
• echipa de calitate
• produse variate si flexibile ce se adreseaza atat persoanelor fizice cat si companiilor mici,
mijlocii sau corporatiilor
• un foarte bun Customer Service (raspuns rapid, flexibilitate, politete) .
Emporiki Bank Romania are sediul central in Bucuresti, sector 1, pe Calea Dorobantilor,
nr.237B, Cod Unic de Inregistrare 5062063, Atribut Fiscal RO, Registrul Comertului J40/28415/1993,
Registrul Bancar RB-PJR-40-022/1999, Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal sub nr. 601. Capital social subscris si varsat este in valoare de 593.618.274 RON.
Structura actionariatului:
• Emporiki Bank AE 99.43701%
• Emporiki Finance AE 0.46742%
• Emporiki Advisory SRL 0.00017%
• Emporiki Finance Romania SA 0.00017%
• Eirini Brintakis 0.09523%

3
Domeniul de activitate inscris in certificatul de inregistrare la Registrul Comertului nr
J40/28415/1993 este urmatorul:
• 6419 – Alte activitati de intermedieri monetare
Consiliul de administratie:
• DL.Christos Giampanas - Presedinte al Consiliului de Administratie
• DL. Sergiu Bogdan Oprescu - Presedinte Executiv si Membru
• DL. Evangelos Kalamakis - Prim Vice-Presedinte Executiv si Membru
• DL. Georgios Komtos– Membru
• DL. Georgios Georgiou – Membru
• DL.Spyridon Andronikakis – Membru
• DL.Lazaros A.Papagaryfallou - Membru
Brandurile acestei banci sunt: “Totul porneste de la fixarea unui scop. Il atingem si apoi ne
dorim mai mult. Pentru ca tu sa poti merge mai departe, cream drumuri care nu exista. Pentru ca tu sa
nu te opresti niciodata, distrugem limite ce pareau de nedepasit. Evoluam. Impreuna cu tine.”

1.2. Structura organizatorica

• Directia operatiuni:
-departamentul operatiuni documentare
-departamentul ordine de plata in valuta
-departamentul nostro, loro&plati in lei
-departamentul back office
-departamentul tezau central
• Directia trezorerie
• Directia Trade Finance
• Directia carduri
• Directia creditare retail
• Directia contabilitate
• Directia tehnologia informatiei
• Directia logistica si dezvoltare retea
• Directia juridica
• Directia Arierate
• Directia resurse umane
• Departamentul control intern.

2. DATA EFECTIVA A EVALUARII: 05.05.2009.


Data inspectarii imobilului: 05.05.2009.

4
3. BAZA DE EVALUARE CARE INCLUDE TIPUL SI DEFINITIA VALORII
ESTIMATE
Cunoaşterea obiectului evaluat (a societãţii evaluate) se face prin studierea atît a situaţiilor
financiare anuale, cît şi a unor informaţii cu privire la modificarea capitalului social, etc. Principalele
surse de informaţie studiate sunt:
• Situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil oferã informaţii cu privire la poziţia financiarã a
firmei, contul de profit şi pierdere indicã performanţele financiare ale firmei)
• Analiza fluxurilor de trezorerie.
• Analiza evoluţiei bursiere a cursului acţiunilor societãţii evaluate.

4. PROPRIETARUL PARTICIPATIEI EVALUATE


Proprietarul participatiei evaluate este Emporiki Bank Romania S.A. cu sediul central pe
strada Berzei, Nr.19, Sector 1, Bucuresti.

5.SCOPUL SI UTILIZAREA RAPORTULUI DE EVALUARE

Scopul evaluãrii unei societãţi comerciale cu obiect de activitate bancar este acela de a stabili
valoarea globalã a entitãţii ca întreg prin punerea în evidenţã a poziţiei finanicare a entitãţii date de
valoarea unor indicatori precum:
• Mijloacele fixe (uzura fizicã şi moralã, rentabilitatea econimicã a acestora)
• Gradul de îndatorare faţã de Banca Centralã, faţã de clienţi, faţã de alte instituţii bancare şi faţã
de alţi agenţi economici.
• Nivelul rezervei minime obligatorii, nivelul disponibilitãţilor bãneşti
• Capacitatea de a mijloci activitãţi economice si fluxuri de numerar
• Capitalul propriu, modalitãţi de finanţare, acţionariat.

6. CLIENTUL SI DESTINATARUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Evaluarea a fost solicitata de Emporiki Bank Romania S.A. cu sediul central pe strada Berzei,
Nr.19, Sector 1, Bucuresti.

7. CADRUL DE REGLEMENTARE

Raportul de evaluare a fost realizat in concordanţă cu reglementările Standardelor


Internaţionale de Evaluare, cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse in prezentul raport.

8. IPOTEZELE SI CONDITIILE LIMITATIVE

Ipoteze:

5
 aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre
Emporiki Bank Romania si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau
investigatii suplimentare;
 informatia furnizata de catre terti este considerata de incredere;
 evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile in perspectiva faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;
 valoarea de piata estimata este valabila la data evaluarii. Intrucat piata, conditiile de piata se
pot schimba, valoarea estimata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment;
 s-a presupus ca legislatia in vigoare se va mentine si nu au fost luate in calcul eventuale
modificari care pot sa apara in perioada urmatoare;
 alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tinand
seama de limitele fiecareia dintre ele;
 evaluatorul a utilizat in estimarea valorii toate informatiile pe care le-a avut la
dispozitie la data evaluarii referitoare la subiectul de evaluat neexcluzand posibilitatea
existentei si a altor informatii de care acesta nu avea cunostinta;
Conditii limitative:

 intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a


acestuia;
 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare
consultanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la proprietatile in chestiune,
in afara cazului in care s-au incheiat astfel de intelegeri in prealabil;
 nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil
al evaluatorului;
 orice valori estimate in raport se aplica intregii afaceri si orice divizare sau distribuire a
valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o
astfel de distribuire a fost prevazuta in raport;
 raportul de evaluare este valabil in conditiile economice, fiscale, juridice si politice de la
data intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot
pierde valabilitatea.

9. CONFORMITATEA CU STANDARDELE DE EVALUARE

Prezenta lucrare a fost intocmita de catre SC ”EVALUARI BANU” – SRL prin ing. Cornelia
Banu, expert evaluator si membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 3794.
Raportul de evaluare a fost realizat in concordanţă cu reglementările Standardelor
Internaţionale de Evaluare cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse in prezentul raport. Declar că
nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea
evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite
valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de

6
produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face in funcţie de satisfacerea unei asemenea
solicitări.

B. DIAGNOSTICUL INTREPRINDERII EVALUATE

1. SCURT ISTORIC
Emporiki Bank Romania este parte a Emporiki Bank Group, cu o experienta de peste 130 de
ani in domeniul financiar-bancar. Grupul international Emporiki Bank, cu sediul la Atena,Grecia, este
o prezenta activa si puternica in Romania, SUA, Marea Britanie, Cipru, Bulgaria, Albania si FYROM.
Emporiki Bank Group si-a consolidat in timp reputatia de cel mai mare grup bancar elen din sectorul
privat. Emporiki Bank Romania are ca actionar principal Emporiki Bank Grecia.
Avand in prezent peste 2000 de angajati, banca ofera o gama larga de servicii si produse, atat
pentru persone fizice cat si pentru sectorul corporate, printr-o larga retea de sucursale situate in
Bucuresti si in orasele mari din tara. Conform planului de dezvoltare agresiva adoptat pentru
urmatoarea perioada de timp, reteaua de unitati va numara 380 de puncte de prezenta pana la sfarsitul
anului 2010.
Pana in acest moment, Emporiki Bank Romania a inregistrat o crestere excelenta si
performante foarte bune. Succesul se datoreaza in principal avantajelor competitive, dintre care
enumeram doar cateva:
• Actionari puternici si implicati
• Capital important si un brand cu reputatie internationala
• Inovatie si creativitate
• Eficienta operationala
• Angajati profesionisti
• Produse variate si flexibile ce se adreseaza atat persoanelor fizice cat si companiilor mici,
mijlocii sau corporatiilor
• Un foarte bun Customer Service (raspuns rapid, flexibilitate, politete).
Emporiki Bank Group mai are pe langa Emporiki Bank Romania si alti membri ca:
1. Emporiki Finance Romania – infiintata in 1994 este in prezent una din cele mai active
societati din acest domeniu in Romania, oferind servicii complete de consultanta si brokeraj.
2. Emporiki Advisory Romania- infiintata in 1998, ofera o gama larga de servicii de
consultanta strategica si asistenta.
3. Emporiki Leasing Romania IFN- ofera atat clientilor Alpha Bank Group cat si celor proprii,
solutii alternative de finantare, flexibile si innovative.
4. Emporiki Insurance Brokers- cea mai noua membra a grupului, infiintata in februarie 2006
ofera clientilor sai, personae fizice si juridice, o gama foarte larga de asigurari generale si de viata.

2. TIPUL INTREPRINDERII

7
Emporiki Bank Romania este o institutie financiara, organizata sub forma unei societati
comerciale pe actiuni, care are ca activitati principale atragerea de depozite si acordarea de credite.

3. SITUATIA JURIDICA A ACTIVELOR SI CLASIFICAREA ACTIVELOR DIN


CADRUL AFACERII EVALUATE

Clasificarea activelor in cadrul Emporiki Bank Romania:


- casa si conturi la Banca Centrala
- titluri de investitii
- titluri tranzactionate in nume propriu la valoarea de piata
- plasamente la banci si alte institutii de credit
- credite si avansuri acordate clientilor
- alte investitii – filiale
- mijloace fixe dupa deducerea amortizarii
- alte active

Structura activelor 2006 Valoare


Casa şi conturi la banca centralǎ 1.195.093
Titluri de investiţii – portofoliu cu lichiditate stabilǎ 854.880
Titluri tranzacţionabile în nume propriu la valoarea de piaţǎ 192
Plasamente la bǎnci şi alte instituţii de credit 117.327
Credite şi avansuri acordate clienţilor 2.644.087
Alte investiţii - filiale etc 8.647
Mijloace fixe dupǎ deducerea amortizǎrii 70.258
Alte active 4.211
TOTAL 4.894.695

Structura activelor 2007 Valoare


Casa şi conturi la banca centralǎ 2.781.658
Titluri de investiţii – portofoliu cu lichiditate stabilǎ 254.438
Titluri tranzacţionabile în nume propriu la valoarea de piaţǎ -

Plasamente la bǎnci şi alte instituţii de credit 276.345


Credite şi avansuri acordate clienţilor 3.717.323
Alte investiţii - filiale etc
Mijloace fixe dupǎ deducerea amortizǎrii 110.760
Alte active 5.142
TOTAL 7.145.666

Structura activelor 2008 Valoare (ron 000)


Casa şi conturi la banca centralǎ 4.164.677
Titluri de investiţii – portofoliu cu lichiditate stabilǎ 125.976
Titluri tranzacţionabile în nume propriu la valoarea de piaţǎ 378

Plasamente la bǎnci şi alte instituţii de credit 289.906


Credite şi avansuri acordate clienţilor 8.076.137
Mijloace fixe dupǎ deducerea amortizǎrii 156.407
Alte active 16.232
TOTAL 12.829.713

8
Ponderea creditelor acordate in total active

2006 54%
2007 52%
2008 63%

Graficul 1: Ponderea creditelor in totalul activelor


Sursa: Prelucrare proprie dupa bilantul contabil

4. PRODUSE SI SERVICII
Emporiki Bank ofera o gama variata de produse si servicii destinate atat persoanelor fizice
cat si celor juridice. Acestea sunt clasificate pe urmatoarele categorii: conturi curente, economii,
carduri, credite, servicii, servicii de trezorerie, programe de fidelizare.

4.1. Persoane fizice


4.1.1. Conturi curente
Clientul are acces rapid la disponibilul din contul sau curent atat la ghiseele bancii cat si prin
intermediul serviciului de Interent Banking Emporiki Click.
Clientul poate efectua toate operatiunile bancare de care ai nevoie:
 incasari/depuneri de numerar in lei sau valuta;
 transferuri catre conturile deschise la Emporiki Bank Romania sau alte banci din tara
sau din strainatate prin intermediul ordinelor de plata in lei si valuta;
 constituire si lichidare de depozite;
 operatiuni de schimb valutar, fara comision;
 depuneri si retrageri de numerar în functie de necesitatile tale;
 emitere de cecuri in orice suma pana la disponibilul aflat in cont.
4.1.2.Produse de economisire :
1 Emporiki Premier
2. Depozite la termen
3. Emporiki Progressive
4. Emporiki Dreams
5. Certificatul de depozit cu cupoane
1. Emporiki Progressive este un depozit in lei si euro, ce ofera 2 variante la alegere:
depozit cu scadenta la 6 luni si depozit cu scadenta la 12 luni.

9
Pentru ambele optiuni specificate mai sus dobanda este fixa, creste lunar si se transfera in
contul curent astfel ca poti beneficia, atunci cand ai nevoie, de dobanda acumulata pana la momentul
lichidarii depozitului.

Dobanzile oferite pentru depozitele pe 12 Dobanzile oferite pentru depozitele pe 6


luni luni
Luna
RON EUR RON EUR
(p.a.) (p.a.) (p.a.) (p.a.)
1 5.50% 2.00% 5.50% 2.75%
2 5.75% 2.20% 6.00% 3.00%
3 6.00% 2.40% 8.00% 4.00%
4 6.25% 2.60% 10.00% 5.00%
5 7.50% 3.20% 14.00% 6.75%
6 8.75% 3.80% 18.00% 8.50%
7 10.00% 4.40%
8 11.25% 5.00%
9 13.25% 6.20%
10 15.25% 7.40%
11 17.25% 8.60%
12 19.25% 9.80%

2. Emporiki Premier este un cont curent care poate fi deschis in lei sau in euro.
Dobanda de care poti beneficia pentru contul tau curent este apropiata de cea a unui depozit la
termen - de la 11% p.a. pentru contul in lei si de la 4% p.a. pentru contul in euro; dobanda se
capitalizeaza lunar si se calculeaza zilnic la soldul contului.

Intervale Rata Intervale Rata dobanda (p.a.)


RON dobanda EUR
(p.a.)
0 - 500 10,50% 0 - 500 3,50%
500,01 - 10.000 11,00% 500,01 - 10.000 3,50%
10.000,01 - 1.000.000 11,50% 10.000,01 - 100.000 3,75%
> 1.000.000 12,00% 100.000,01 - 1.000.000 4,25%
1.000.000,1 - 3.000.000 5,25%
> 3.000.000,1 5,25%

3. Emporiki Dreams este un cont de economisire:

 este deschis pe numele copilului, de la momentul eliberarii certificatului de nastere si


pana la implinirea varstei de 14 ani, si se economisesc bani pana la varsta de 18 ani.
 este un instrument de economisire foarte flexibil:
 daca sunt mai multi copii, se deschide cate un cont pentru fiecare dintre ei;
 oricand ai nevoie de bani poti utiliza din sumele economiste fara a pierde toata
dobanda acumulata, ci doar pe cea din ultima luna;
 cu incuviintarea ta, oricine poate depune in contul copilului tau bani, sporind astfel
economiile.
 in fiecare an, in luna iunie, pana la implinirea varstei de 18 ani, vei primi dublul
dobanzii anuale

10
 poti depune oricand si oricati bani in contul copilului tau, acest lucru depinzand doar
de disponibilul pe care il ai, minimul fiind 50 RON, 15 EUR sau 25 USD in functie de moneda in
care a fost deschis contul;

4. Certificatul de depozit cu cupoane iti ofera mai multe avantaje:

 combini suma de bani pe care o ai disponibila, exact asa cum doresti, in cupoanele
valorice ale certificatului;
 dispui de lichiditati in situatii neprevazute, putand rascumpara inainte de termen
oricate si oricare dintre cupoane; pentru toate celelalte incasezi dobanda la termenul certificatului;
 rascumperi cupoanele rapid la oricare dintre sucursalele Emporiki BANK
ROMANIA
 primesti banii rascumparati in valuta pe care o doresti, chiar daca aceasta difera de
valuta certificatelor;
 0% comision de retragere oricand ai nevoie de bani.
Fiecare certificat este emis pentru o singura valuta si contine un numar de 16 cupoane valorice, cate
4 pentru fiecare din cele 4 niveluri valorice.
• Valorile si scadentele certificatelor de depozit nominative

VALUTA 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni


RON 15,50 14,50 14,50 14,50
USD 4.75 4,00 4,00 4,00
EUR 7,00 6,50 5,75 5,75

6. Depozitele la termen sunt instrumentul prin intermediul carora te ajutam sa iti


valorifici cat mai bine disponibilul de bani.

Vei beneficia de numeroasele avantaje ale acestui produs:


 varietate mare a termenelor depozitului (de la 1 saptamana pâna la 1 an);
 prelungirea automata a depozitului de catre banca, la scadenta lui, asa cum tu ai solicitat;
 capitalizarea dobanzii depozitului constituit, virarea ei în contul tau sau retragerea în
numerar;
 0% comision de retragere oricand ai nevoie de bani;
 costituirea depozitului direct prin serviciul Emporiki Click fara a mai fi necesar sa vii la
banca;
 posibilitatea de plata lunara a dobanzii pentru depozitele constituite pe un termen de 1 an.

RATA DOBANZII
Valuta saptamani Luni
1 2 1 2 3 6 9 12
RON 5,75 6,25 13,50 13,50 13,75 13,00 12,50 12,50
USD - 2,00 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00
EUR 3,00 5,75 6,00 6,00 5,25 4,75 4,75
GBP 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00

11
4.1.3. Carduri
1. Emporiki Card VISA Credit:
 card de credit international embosat, emis in RON;
 limita de credit standard este 5.000 EUR (echivalent RON) sau 6 venituri nete lunare dar
poate fi extinsa pana la 10000 EUR (in echivalent RON);
 utilizezi cardul in Romania si strainatate pentru cumparaturi pe Internet si la comercianti
oriunde este afisat semnul sau retragere de numerar de la ATM.
 0% comision pentru toate platile cu cardul la comerciantii din Romania si strainatate;
 0% dobanda pentru toate platile cu cardul la comercianti, oriunde in lume daca rambursezi
toata suma datorata pana la data scadenta;
 poti beneficia de o perioada de gratie de pana la 55 de zile;
 suma minima de rambursat lunar este de doar 3% din suma utilizata plus toate dobanzile si
comisioanele datorate;
 poti schimba PIN-ul direct de la ATM;
 poti solicita oricand Emporiki Card VISA Credit suplimentar;
Emporiki Card VISA Credit are valabilitate 2 ani, este prelungit automat daca nu vei solicita altfel.
2. Emporiki MasterCard Credit:
 card de credit international embosat, emis in RON;
 limita de credit standard este 5.000 EUR (echivalent RON) dar poate fi extinsa pana la
10.000 EUR (echivalent RON);
 utilizezi cardul in Romania si strainatate pentru cumparaturi pe Internet si la comercianti
oriunde este afisat semnul sau retragere de numerar de la ATM;
 0% comision pentru toate platile cu cardul la comerciantii din Romania si strainatate;
 0% dobanda pentru toate platile cu cardul la comercianti, oriunde in lume daca rambursezi
toata suma datorata pana la data scadenta;
 poti beneficia de o perioada de gratie de pana la 55 de zile;
 suma minima de rambursat lunar este de doar 5% din suma utilizata plus dobanzile si
comisioanele datorate;
 poti schimba PIN-ul direct de la ATM;
 poti oferi acelasi confort si unei persoane apropiate prin Emporiki MasterCard Credit
suplimentar, putand opta pentru emiterea pana la 2 carduri suplimentare.
Emporiki MasterCard Credit are valabilitate 2 ani, este prelungit automat, daca nu vei solicita altfel.

3. Emporiki Card Visa Gold:


 card de credit din categoria Premium, embosat, dotat cu chip si banda magnetica, emis in lei
si euro care iti ofera posibilitatea de a beneficia gratuit de servicii si facilitati speciale;
 limita de credit este de pana la 15.000 euro (sau echivalent lei);

12
 poti utiliza cardul in Romania si in strainatate, pentru cumparaturi pe Internet si la
comercianti, oriunde este afisata sigla sau pentru retragerea de numerar de la ATM;
 0% comision pentru toate platile cu cardul la comerciantii din Romania si strainatate;
 0% dobanda pentru toate platile cu cardul la comercianti, oriunde in lume daca rambursezi
toata suma datorata pana la data scadenta;
 poti beneficia de o perioada de gratie de pana la 50 de zile;
 suma minima de rambursat lunar este 2% din limita de credit utilizata, la care se adauga
dobanzile si comisioanele aferente;
4. Emporiki Card VISA Classic
 card de debit international embosat, emis in RON, EUR sau USD;
 utilizezi cardul in Romania si strainatate pentru cumparaturi pe Internet si la comercianti
oriunde este afisat semnul sau retragere de numerar de la ATM;
 comisionul este 0% pentru achitarea cumparaturilor cu cardul la comerciantii din Romania;
 poti schimba PIN-ul direct de la ATM;
 Emporiki Card VISA Classic are valabilitate 2 ani, este prelungit automat daca nu vei solicita
altfel;
 poti beneficia de o facilitate de descoperit de cont (overdraft) de pana la 3 venituri lunare
nete.

7. Emporiki Card VISA Electron:


 card de debit international emis in RON;

 poate fi utilizat oriunde este afisata sigla , in Romania si strainatate, la comercianti in mediul
electronic si pe Internet sau pentru retragere de numerar;
 cardul este gratuit, nu platesti taxa de emitere si taxa anuala de administrare;
 comisionul 0% pentru achitarea cumparaturilor cu cardul la comercianti;
 comision 0% pentru retragerea de numerar de la reteaua de ATM-uri a bancii, Emporiki Net;
 beneficiezi de o facilitate de descoperit de cont (overdraft) de pana la 6 salarii lunare nete ca
angajat al unei companii care a incheiat cu Emporiki BANK ROMANIA o conventie de plata a
salariului in cont (salariul va fi alimentat in contul tau prin transfer electronic automat);
 poti schimba PIN-ul direct de la ATM;
 poti solicita oricand un Emporiki Card VISA suplimentar; Emporiki Card VISA Electron are
valabilitate 2 ani, este prelungit automat daca nu vei solicita altfel.

4.1.4. Credite
1. Emporiki Open
Este creditul care iti ofera posibilitatea sa retragi suma aprobata oricand doresti pe parcursul
unui an, in maxim 4 transe, cu conditia ca prima transa sa reprezinte minim 50% din valoarea
creditului. Poti primi intre 10.001 si 350.000 euro (sau echivalent lei) pe o perioada maxima de
rambursare de 20 ani. Creditele pot fi acordate in lei sau euro, iar dobanda este variabila pe toata
perioada creditului.

13
2. Emporiki 4All
Este creditul prin care poti imprumuta pana la 10.000 euro (sau echivalent lei) pe o perioada
de pana la 8 ani. Garantia minima solicitata este cesiunea veniturilor.
Conditii de acordare a creditelor Emporiki Open si Emporiki 4All:
 gradul de indatorare poate ajunge pana la 50% in functie de nivelul venitului lunar net al
familiei tale;
 esti cetatean roman, rezident fiscal in Romania;
 ai minim 21 ani la data solicitarii creditului si maxim 70 ani la data ultimei scadente;
 poti fii salariat, practicant al unei profesii liberale sau pensionar;
 daca esti salariat, cu minimum 6 luni la actualul loc de munca sau cel putin 1 an vechime in
munca din care minimum 3 luni la actualul loc de munca, pensionar sau poti avea o profesie liberala,
dar cu o experienta de minim 1 an;
3. Emporiki Auto
 avans minim 10% din valoarea totala a autovehiculului;
 dobanda este variabila atat pentru creditele in lei cat si pentru cele in euro;
 perioada de rambursare este de maxim 7 ani;
 nu exista limita maxima de suma, poti imprumuta atat cat ai nevoie, in limita gradului maxim
de indatorare;
 se poate finanta atat valoarea autovehicolului, inclusiv valoarea comisionului de
administrare.

4. Emporiki Housing:
 avansul este de minim 25% din pretul apartamentului/casei ce urmeaza a fi
achizitionat/construita si de minim 50% in cazul achizitionarii de teren;
 exista un singur comision perceput de banca, la acordarea creditului si numai in conditiile
efectuarii tranzactiei;
 fara giranti, garantia necesara si suficienta este ipoteca pe imobilul achizitionat sau ce
urmeaza a fi construit;
 pentru a fi protejat este nevoie sa asiguri casa impotriva oricarui risc, iar polita va fi
cesionata in favoarea bancii;

4.2. Persoane juridice

4.2.1. Operatiuni de cont curent

Prin intermediul retelei de sucursale si agentii a Bancii, ce acopera cele mai importante
localitati ale tarii, ofera toate tipurile de operatiuni si servicii financiare: administrare cont curent,
cont escrow si garantii de buna executie, depuneri si retrageri de numerar la casieriile bancii,
serviciul cash pick-up (colectarea lichiditatilor), incasari si plati prin ordine de plata, incasari si plati
in baza instrumentelor de debit (cecuri si bilete la ordin). Pentru ordinele de plata provenite din
conturile altor clienti Emporiki Bank Romania, sumele sunt disponibile in ziua efectuarii
transferurilor.

14
4.2.2. Credite
Emporiki Bank ofera credite atat pentru companii medii si mari cat si pentru cele mici si
PFA.
Avantajele solutiilor de finantare:
1. optimizarea costurilor prin intermediul celor 3 optiuni de care puteti beneficia simultan:
- multicurrency - tragerile din facilitatea de credit aprobata pot fi facute in valute diferite
- multicustomer - tragerile din facilitatea de credit aprobata pot fi facute de catre oricare
dintre entitatile membre ale grupului;
- multioption - optiuni multiple de utilizare a facilitatii de credit aprobate (plati, scrisori de
garantie, efecte de comert)
2. in functie de specificul activitatii companiei Dumneavoastra sau de etapele derularii
proiectului puteti alege intre multiple variante de rambursare a creditului inclusiv planuri de
rambursare sezoniere;
3. structura de garantii este foarte flexibila;
4. puteti obtine credite pentru dezvoltarea proiectelor specifice si prin cofinantare Emporiki
Bank Romania si parteneri (ex. SAPARD);
5. consultanta si asistenta dedicata pe toata perioada derularii proiectului.

Creditul este flexibil si poate fi acordat:


 fara garantii fiind necesar doar:
1. bilet la ordin "in alb" emis de compania ta si avalizat de actionarii majoritari;
2. gaj pe conturile curente.
 cu garantii si cu posibilitatea prelungirii duratei creditului. In acest caz garantiile
acceptate au o structura cu adevarat flexibila, adaptata proiectului si indicatorilor financiari ai
companiei tale.
Beneficii: creditul are caracter revolving; perioada de creditare poate ajunge pana la 12 luni;
rambursarea creditului poate fi efectuata oricand.
Conditii de acordare: minim 12 luni de activitate; existenta cel putin a unui bilant anual
depus si inregistrat la Administratia Financiara.
Costuri: dobanda variabila; comision de acordare; nu se percepe comision de rambursare
anticipata.

5. CONCURENTA

Printre bancile concurente se afla: CEC, BCR, Piraeus, Garanti, Millenium, Credit eur, ABN
AMRO, BRD, Transilvania, Banc Post, ING, Volsbank, RZB.
Pentru a realiza un clasament al produsele oferite de bancile din Romania, revista Capital a
analizat oferta acestora si anume: credite ipotecare, de nevoi personale negarantate, împrumuturi auto,
carduri de debit cu overdraft, carduri de credit şi depozite.

15
În urma analizei au fost punctate cele mai importante condiţii ale fiecărui produs, de la dobândă şi
comisioane la cele legate de birocraţie şi viteza de aprobare. Ponderând criteriile după importanţă, a
fost acordată o notă pe produs, iar în final s-au ierarhizat cele mai bune bănci la fiecare categorie şi pe
întreaga piaţă de retail.
Nota oferita pentru creditul ipotecar. Dupa cum putem observa din figura de mai jos la creditul
ipotecar Emporiki Bank ocupa pozitia 2 in clasament.

Nota oferita pentru creditul de nevoi personale in eur. Dupa cum putem observa din figura de
mai jos la creditul de nevoi personale in eur Emporiki Bank ocupa pozitia 8 in clasament.

Nota oferita pentru creditul de nevoi personale in lei. Dupa cum putem observa din figura de mai jos
la creditul de nevoi personale in lei Emporiki Bank ocupa pozitia 9 in clasament.

16
Nota oferita pentru creditul auto Dupa cum putem observa din figura de mai jos la creditul auto
Emporiki Bank ocupa pozitia 7 in clasament.

Nota oferita pentru cardul de credit Dupa cum putem observa din figura de mai jos la cardul de
crdit Emporiki Bank ocupa pozitia 8 in clasament.

Nota oferita pentru overdraft. Dupa cum putem observa din figura de mai jos la overdraft
Emporiki Bank ocupa pozitia 14 in clasament.

Nota oferita pentru depozite. Dupa cum putem observa din figura de mai jos la depozite Emporiki Bank
ocupa pozitia 2 in clasament.

17
6. PIATA

6.1. Piata cardurilor de credit

Piata bancara a cardurilor aproape ca a explodat in ultimii 2 ani, iar 2008 a fost de asemenea,
un prilej pentru a continua diversificare in oferta de carduri propusa de banci. Potrivit cifrelor
BNR, in acest moment, in Romania sunt in circulatie aproape opt milioane de carduri bancare.
Aceasta arata ca, incet, incet, romanii au descoperit ca plata cu card este un avantaj pentru ca nu
trebuie sa aiba tot timpul asupra lor numerar si pot plati intr-un mod mai usor, mai sigur si mai
rapid din contul de card. De asemenea, cardurile sunt extrem de folositoare in timpul calatoriilor
in strainatate, detinatorii de carduri nefiind nevoiti sa-si schimbe banii in moneda locala sau sa
detina un cont in valuta pentru a plati pentru bunuri si servicii, oriunde in lume, independent de
orele de lucru ale bancilor. Pentru comercianti, cardurile de plati sunt mult mai usor si mai ieftin
de procesat decat numerarul si, nu in ultimul rand, sprijina cresterea vanzarilor.
O piata bine dezvoltata a cardurilor si o crestere a platilor fara numerar ofera in ultima
instanta mai multe fonduri disponibile pentru imprumuturi bancare, ce reprezinta un motor de
crestere a economiilor dezvoltate, avand in vedere ca mai multi bani intra in circuitul bancar.
Conform datelor prezentate de Visa, unul dintre cei trei mari competitori pe piata cardurilor din
Romania, alaturi de MasterCard si Euroline, tot mai multi romani au prins gustul de a efectua
platile cu carduri. Numarul si valoarea tranzactiilor la comercianti s-au dublat, comparativ cu
aceeasi perioada a anului trecut: la comercianti a inregistrat o crestere de 105 la suta, pana la
aproximativ opt milioane de tranzactii, in timp ce valoarea acestora a atins 455 milioane de
dolari, o crestere de 127 la suta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Segmentarea pietei cardurilor a devenit mai vizibila comparativ cu perioada anului fiscal
precedent, cardurile Visa Electron reprezentand 77,4 la suta din numarul total de carduri Visa,
cardurile Visa Classic - 20,1 la suta, Visa Business - 2,2 la suta si Visa Gold - 0,2 la suta: Cea mai
spectaculoasa crestere a fost inregistrata de produsele premium - numarul de carduri Visa Gold in
Romania ajungand la un total de 9.469 de carduri.

18
6.2. Piata depozitelor

Depozitele bancare reprezinta varianta cea mai sigura de economisire a banilor. In mod
normal, aceste instrumente ofera castiguri reduse in comparatie cu alte forme de investire a
banilor, insa, in acest an, bancile s-au intrecut in a oferi dobanzi foarte atractive. Nevoia de
lichiditate, resimtita la nivelul bancilor in primele luni ale anului, a dus la aparitia unor oferte
foarte atractive de plasare a banilor in depozite la termen; este adevarat, pe perioade scurte.
Ofertele promotionale au dus nivelul dobanzilor la peste 20% pe an la lei si la 8% pentru euro.
In aceste conditii, depozitele bancare au adus randamente foarte bune, stimuland
economisirea. Insa un nivel atat de ridicat al dobanzilor nu putea fi sustinut multa vreme, asa ca
bancile au inceput sa reduca, treptat, nivelul dobanzilor, spre valori mai apropiate de nivelul
normal al acestor instrumente de economisire. Chiar si asa, depozitele bancare raman o forma
atractiva de investire a banilor pe termen scurt. O analiza a ofertelor actuale arata ca se pot obtine
castiguri importante prin plasarea banilor in depozite la termen. Cele mai ridicate dobanzi se
regasesc in ofertele bancilor mici, care pastreaza nivelul dobanzilor la un nivel ridicat. Acestora li
se alatura cateva oferte promotionale ale unor banci mai importante.
Un calcul facut pe site-ul conso.ro arata ca, pentru un depozit de 2.000 de lei, pe o perioada
de trei luni, cea mai buna dobanda este oferita de Emporiki Bank. In perioada 15 aprilie-14
decembrie 2009, banca are in oferta depozitul Emporiki Aniversary, care marcheaza 15 ani de
prezenta a institutiei pe piata romaneasca. In cazul unui depozit pe 15 saptamani, banca ofera o
dobanda de 16% pe an pentru lei si una de 7,25% pe an pentru euro. Clientii pot alege si un
depozit pe 15 luni, insa, in acest caz, dobanzile sunt de 15% pe an pentru lei si de 6% pe an
pentru euro. Dupa trei luni, o persoana care a ales depozitul Emporiki Aniversary si a depus 2.000
de lei va avea un castig de 80 de lei. Aceeasi suma depusa la Millennium Bank ar aduce un castig
de 77,5 lei, ca urmare a dobanzii de 15,5% pe an, oferita pentru un depozit la termen. Pe locul trei
din punctul de vedere al randamentelor se afla depozitul 007 de la Intesa Sanpaolo Bank, ce are o
dobanda anuala de 14,29%.
Si depozitele in euro ofera randamente interesante, insa nu la nivelul celor in lei.
Atractivitatea acestor plasamente este diminuata si de stabilizarea cursului de schimb leu/euro,
care nu mai permite castiguri suplimentare, asa cum s-a intamplat in primele luni ale anului. Insa
pentru cei care au de facut plati in moneda europeana, un depozit in euro poate fi o alegere buna.

6.3. Piata creditelor

Criza financiara si normele BNR au pus cruce imprumuturilor istoria creditarii


postdecembriste. Este greu de spus cine a afectat mai mult sistemul de creditare din Romania.
Criza financiara internationala ori noile norme de creditare impuse de Banca Nationala a
Romaniei. Bancherii spun ca ar fi fost de preferat ca cele doua evenimente sa nu se deruleze in
acelasi timp.. Cele mai multe dintre banci au stopat de mai multa vreme acordarea de

19
imprumuturi in franci elvetieni sau chiar in euro ori dolari. In ceea ce priveste creditele in lei
acestea s-au scumpit considerabil in ultimele saptamani.
Noile reguli de creditare impuse de BNR sunt rezultatul comportamentului de consum al
romanilor, iar implementarea lor a fost grabita de contextul financiar international. Incetinirea
ritmului cu care se acorda credite in aceasta perioada se explica prin mai multe aspecte si nu
putem pretinde bancilor sa isi schimbe produsele de la o zi la alta, intr-o perioada in care trebuie
luata in calcul evolutia mediului financiar international.
Chiar daca bancile au reluat oarecum activitatea sunt mai prudente ca niciodata. Asadar, in
prezent bancile acorda credite, insa cu grad de indatorare mult diminuat, de la 70% spre 40%-
35%, avans minim obligatoriu in cazul creditelor ipotecare si diminuare a cotei de finantare la
50% din garantii. Unele banci au eliminat anumite categorii de venituri, precum cele provenite
din chirii, bonusuri, bonuri de masa, dividende sau obtinute in strainatate. In acest context, foarte
multi dintre solicitanti sunt in situatia de a nu se mai incadra la sumele promise de banci anterior
sau nu se mai califica deloc la credit. Pentru ridicarea sumei sau sporirea sanselor la credit,
acestia trebuie sa se reorienteze, sa aduca codebitori sau sa creasca perioada de creditare.

7. ANALIZA CLIENTILOR

Scopul principal al oricarei activitati economice este satisfacerea nevoilor clientilor . Daca
organizatiile nu au grija de proprii clienti , atunci o vor face concurentii lor . Banca trebuie sa
inteleaga necesitatile clientilor si procesul luarii deciziilor de catre acesta. Analiza
comportamentului clientului este o componenta cheie a cercetarii de marketing . Intelegand acest
comportament Emporiki Bank anticipeaza reactia probabila a unui client si poate influenta
structura si planificarea serviciilor oferite de banca.
In cazul Bancii Emporiki Bank Romania , dinamica foarte ridicata a clientelei sale confirma
increderea pe care aceasta o are in capacitatea de lucru a unitatilor proprii , in calitatea
personalului si a ofertei de produse si servicii pe masura . In prezent , printre clientii bancii
regasim un numar important de societati comerciale cu capital de stat , regii autonome diverse ,
institutii bugetare , societati comerciale cu capital privat , precum si persoane fizice . In ultimii
ani , ghiseele bancii au fost asaltate de un numar mare de persoane fizice , in principal pentru
fructificarea fondurilor disponibile , fie prin conturi de depuneri deschise , fie prin certificatele de
depozit , un instrument de valorificare foarte tentant pentru multi cetateni .
Clientii fideli pe termen lung sunt cei care vor asigura venit bancii. Fidelitatea clientului
imbunatateste imaginea unei banci si poate fi o sursa excelenta de reclama .Clientii bancii nu vor
dori sa lucreze cu concurentii bancii , pentru servicii similare , chiar daca uneori acestia vor oferii
servicii mai ieftine sau pot oferii rate ale dobanzilor mai atractive . Clientii persoane fizice si
persoane juridice au necesitati si asteptari diferite din partea bancii cu care lucreaza . Bancile
trebuie sa acorde clientului persoana fizica , consultatii pentru serviciile de care are nevoie si sa-l
ajute in organizarea finantelor proprii . Clientul persoana juridica va avea nevoie de consultanta
in pregatirea planurilor de afaceri , servicii potrivite pentru rezolvarea nevoilor de afaceri ,
servicii de transmitere a banilor s.a.

20
Factorii care influenteaza compartimentul clientului ( in calitate de cumparator ) in relatiile cu
banca sunt urmatorii:
 Increderea in sistemul bancar ;
 Accesibilitatea achizitionarii serviciilor ;
 Reputatia bancii ;
 Gama de produse si servicii ;
 Calitatea serviciilor ;
 Valoarea perceputa a serviciilor ;
 Usurinta repetarii bancii ;
 Posibilitatea de a satisface necesitatile in privinta serviciilor financiar bancare ;
 Existenta unui personal amabil si capabil

S
Segmentul de clientela care a cunoscut cea mai mare dezvoltare, atat ca numar cat si ca
resurse aduse bancii , este populatia . Prin produsele si serviciile create special pentru acest tip de
clienti , persoanele fizice au manifestat un mare interes pentru Emporiki Bank. , aceasta si
datorita fenomenului de reorientare a economiilor populatiei spre depozitele bancare si ca urmare
a schimbarii opticii depunatorilor si anume , aceea ca valoarea castigului este mai putin
importanta decat siguranta plasamentului . Clientii persoane juridice au fost tot timpul incurajati
si sustinuti de banca in eforturile lor pentru modernizare si retehnologizarea productiei prin
acordarea unei game variate de credite in lei si valuta care au venit in completarea resurselor
proprii utilizate in acest scop . Pe parcursul activitatii sale , Emporiki Bank a acordat o atentie
speciala intreprinderilor de stat care au parcurs procesul de privatizare , precum si investitorilor
straini care au manifestat interes pentru a investi in activitati economice.

8. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Analiza domeniului social ne ajută să înţelegem locul şi rolul resurselor umane în


activitatea bancii, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia pornind de la premisa că resursele
umane sunt similare cu celelalte resurse de care dispune banca, având un rol foarte important în
activitatea acesteia, fără ele neputând fi desfăşurată nici o activitate.
În cadrul Emporiki Bank Romania acest doemniu funcţionează pe baza legislaţiei
sociale, care are un caracter normativ şi impune limite legale tuturor acţiunilor desfăşurate în
domeniul personalului şi asigură reguli minime de gestiune a relaţii.lor sociale. Se urmăreşte
astfel, îmbunătăţirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional şi a
performanţelor în muncă.
Analiza acestui diagnostic se face interpretând următoarele date:
- numărul şi structura salariaţilor: sunt în conformitate cu necesarul bunei
desfăşurări a activităţii bancii, la finalul anului trecut banca avand 2.651 salariati,
astfel încât să se ofere clienţilor cele mai bune servicii;
- evoluţia cheltuielilor cu personalul: care au crescut continuu

21
- recrutarea şi selecţionarea angajaţilor: se face conform cerinţelor
posturilor vacante, condiţia fiind ca angajatul să corespundă din punct de vedere
al calificării şi specializării;
- climatul de muncă şi social: în cadrul bancii exista o atmosferă propice
unei bune desfăşurări a activităţii, între angajaţi neexistând conflicte;
- nivelul salariilor: este diferenţiat în funcţie de postul ocupat, de sarcinile,
responsabilităţile şi pregătirea fiecăruia, fiind în concordanţă cu munca prestată;
- programele de promovare a personalului: în cadrul Emporiki Bank
Romania făcându-se în funcţie de pregătirea şi performanţele fiecăruia.
Sinteza diagnosticului social se face prin evidenţierea punctelor forte şi slabe prezentate
în tabelul următor.

BILANŢUL PUNCTELOR FORTE ŞI SLABE ALE ANALIZEI SOCIALE


ÎN CADRUL EMPORIKI BANK ROMANIA

PUNCTE PUNCTE
CAUZE EFECTE
FORTE SLABE
0 1 2 3
fiecare departament are un
număr corepunzător şi
ajută la buna
Numărul necesar de personal, care
desfăşurare a activităţii
personalului şi corespunde nivelului de
bancii în toate
pregătirea acestuia pregătire şi cerinţelor
departamentele
posturilor pe care le ocupă
fiecare

pentru că aceste două


activităţi ale procesului de
formează o echipă de
Recrutarea şi organizare sunt foarte
angajaţi care influ-
selectarea importante, de calitatea şi
enţează eficient toate
personalului pregătirea celor angajaţi
activităţile bancii
depinzând multe din
activităţile bancii

pentru că resursele umane


o activitate şi o
Coordonarea asigură func-ţionarea
coordonare bună pot
personalului şi a corespun-zătoare a
duce la creşterea
activităţii hotelului activităţii şi a celorlalte
eficienţei hotelului
componente
datorită recrutării şi
ajută la motivarea
selectării corespunză-toare
angajaţilor şi-i deter-
Personalul are locuri este foarte eficient pentru
mină să îndepli-nească
de muncă sigure banca să aibă o stabilitate
obligaţiile cu
din punct de vedere al
responsabilitate
personalului

22
pentru că sunt motivaţi şi
determină creşterea
Implicarea încurajaţi corespunzător
calităţii serviciilor
angajaţilor primind o remuneraţie pe
oferite
măsura prestaţiei

9. MANAGEMENTUL

• Presedinte executiv – Gerasimos Tsiaparas


• Prim Vicepresedinte Executiv – Mihaela Turbureanu
• Vicepresedinte Executiv Retail – Spyridon Kritikopoulos
• Vicepresedinte Executiv Operatiuni – Antonios Leontiou
• Vicepresedinte Executiv Financiar – Gabriel Mateescu

3


4

10. ANALIZA FINANCIARA A BANCII

Ca in orice activitate economica obtinerea profitului este un obiectiv al managementului


financiar. In sistemul bancar profitabilitatea este un indicator cheie deoarece repartizarea profitului
constituie o sursa importanta de generare a capitalului. Indicatorii de profitabilitate sunt urmariti atat
de actionari si potentialii investitori, cat si de autoritatea monetara. De asemenea profitabilitatea este
un indicator relevant pentru stabilirea pozitiei institutiei financiare pe piata, cat si pentru evaluarea
profilului de risc si a rezultatelor managementului.
Analiza financiara in general, se face pe baza situatiilor financiare, iar in cazul profitabilitatii
informatiile relevante se gasesc in contul de profit si pierdere. Aceasta releva sursele de castig ale
institutiei de credit, cantitatea si tipologia acestora, precum si calitatea portofoliului de credite si
categoriile de cheltuieli.
Contul de profit si pierdere este un tablou al veniturilor si cheltuielilor bancii, catalogate
dupa activitati, care releva profilul de risc si profit al institutiei de credit.
Contul de profit si pierderi al Emporiki Bank Romania pe perioada 2005-2007 se prezinta
astfel:

23
24
Contul de profit si pierdere
31 Decembrie
2005 2006 2007
Mii RON Mii EUR Mii RON Mii EUR Mii RON Mii EUR

Venituri din dobanzi si asimilate 256,758 69,827 354,189 104,737 585,112 162,072
Cheltuieli cu dobanzile si asimilate (105,715) (28,750) (177,829) (52,586) (368,775) (102,148)
Rezultat net din dobanzi 151,043 41,077 176,360 52,151 216,337 59,924

Venituri din dividende nerepartizate 737 200 1,399 414 724 201
Venituri din speze si comisioane 43,657 11,873 54,767 16,195 62,562 17,329
Venituri din alte operatiuni financiare, net 34,650 9,423 36,716 10,858 67,969 18,827
Alte venituri operationale 924 251 1,584 468 1,410 391
TOTAL venituri 231,011 62,824 270,826 80,086 349,002 96,672
Cheltuieli cu investitii de portofoliu ce
urmeaza a fi instrainate (552) (150) (623) (184) - -
Pierderi din activitatea de creditare (4,678) (1,272) 306 91 (9,416) (2,608)
Cheltuieli cu personalul (53,086) (14,437) (73,679) (21,788) (106,864) (29,601)
Cheltuieli cu amortizarea (9,267) (2,520) (9,830) (2,907) (14,658) (4,060)
Alte cheltuieli operationale (53,957) (14,674) (84,988) (25,132) (95,294) (26,396)
TOTAL cheltuieli (121,540) (33,053) (168,814) (49,920) (226,232) (62,665)
Profit inainte de impozitare 109,471 29,771 102,012 30,166 122,770 34,007
Impozit pe profit (14,303) (3,890) (14,257) (4,216) (14,991) (4,153)
Rezultat NET 95,168 25,881 87,755 25,950 107,779 29,854

24
Dupa cum sunt prezentate datele in acest tabel se poate observa evolutia crescatoare a:
rezultatului net din dobanzi, a veniturilor, a cheltuielilor precum si a rezultatului net. In ceea ce
priveste rezultatul net din dobanzi acesta a crescut in 2007 fata de 2005 cu 43%; veniturile
inregistreaza o crestere de 51 puncte procentuale; cheltuielile de asemenea inregistreaza o
crestere de 86% care poate fi explicata prin marirea investitiilor in resursa umana sau extinderea
in infrastructura. Totusi aceasta majorare a fost urmata de o crestere a randamentului in
urmatoarea periada, astfel rezultatul net a crescut in 2007 cu 13% fata de 2005 cu toate ca in
2006 a inregistrat o scadere cu aproape 8% fata de perioada precedenta.

11. SURSELE DE INFORMATII UTILIZATE, ACTUALITATEA SI GRADUL LOR


DE CREDIBILITATE

Cunoaşterea obiectului evaluat (a societãţii evaluate) se face prin studierea atît a


situaţiilor financiare anuale, cît şi a unor informaţii cu privire la modificarea capitalului social,
etc. Principalele surse de informaţie studiate sunt:
• Situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil oferã informaţii cu privire la poziţia
financiarã a firmei, contul de profit şi pierdere indicã performanţele financiare ale
firmei)
• Analiza fluxurilor de trezorerie
• Analiza evoluţiei bursiere a cursului acţiunilor societãţii evaluate.

25
C. APLICAREA METODELOR EVALUATE

Evaluarea bancii se face prin analiza resurselor şi a rezultatelor obţinute pe o anumitã


perioadã de timp trecutã şi pînã la data evaluãrii. Analiza resurselor presupune prezentarea şi
analiza surselor de finanţare, a creanţelor şi a datoriilor.

1. Metode inscrise in abordarea patrimoniala:


- activul net contabil sau patrimoniu net contabil
- activul net corectat
- valoarea substantiala bruta
- valoarea matematica
- metoda capitalurilor permanente necesare expolatarii

ACTIVUL NET CONTABIL

ACTIVUL NET CONTABIL


= Valoarea activelor întreprinderii
-- Datorii totale
-- Active considerate nonvalori

Valoarea activului net contabil se stabileşte prin analiza indicatorilor ultimului bilanţ
încheiat. Indicatorii din bilanţ sunt supuşi unor corecţii, pentru a se putea scoate în evidenţã cu
uşurinţã valoarea societãţii comerciale evaluate.
Elementele de activ sunt corectate dupã cum urmeazã:
• Activele considerate non-valori nu sunt luate în considerare. Aici putem include:
cheltuieli de cercetare-dezvoltare cu şansã scãzutã de a avea inovaţia ca şi finali-tate,
cheltuieli de consituire, brevete, licenţe, mãrci
• Evaluarea celorlalte active necorporale, precum fondul comercial
• Plãţile anticipate nu se includ în evaluare.
• Avansurile primite şi nici cele acordate nu sunt luate în calcul.
• Disponibilitãţile bãneşti sunt evaluate la valoarea lor contabilã, iar cele exprimate în
valutã sunt convertite în lei la cursul BNR din ziua evaluãrii.

26
• CEC-urile, cambiile, biletele la ordin sunt evaluate la valoarea lor de piaţã din data
evaluãrii.
• Mãrcile poştale şi fiscale sunt evaluate la valoarea lor nominalã, cu excepţia celor cu
valoare filatelicã.
Ajustarea creanţelor
• Creanţele a cãror lichiditate depãşeşte 1 an nu sunt luate în considerare.
• Creanţele cu o lichiditate cuprinsã între 6 luni şi 1 an se diminueazã cu 25-30%
• Creanţele care constituie credit pentru societatea evaluatã şi se încadreazã în perioada
de creditare, se evalueazã la valoarea lor contabilã.
• Creanţele exprimate în valute se evalueazã la cursul BNR din ziua evaluãrii.
Imobilizãrile corporale sunt evaluate prin mai multe metode, în funcţie de natura lor:
• Terenurile se evalueazã la preţul pieţei, iar valoarea fiecãrui metru pãtrat de teren
construit se diminueazã cu 25-30%.
• Clãdirile, construcţiile speciale şi mijloacele fixe se evalueazã în mod specific, fãrã sã
se ţinã seamã de amplasarea lor, uzura lor fizicã şi moralã, cheltuielile necesare
întreţinerii lor într-un stadiu normal de funcţionare.
• Investiţiile în curs se evalueazã dupã aceleaşi metode ca şi investiţiile în mijloace fixe.
• Activele achiziţionate în leasing se evalueazã ca şi cum s-ar afla în posesia societãţii
evaluate.
Corectarea pasivelor
• Datoriile se evalueazã la valoarea probabilã de piaţã
• Creditele pe termen lung se evalueazã dupã aceleaşi principii ca şi imobilizãrile
financiare
• Includerea în datorii a provizioanelor.

ACTIVUL NET CONTABIL


PENTRU O SOCIETATE CU OBIECT DE ACTIVITATE BANCAR

ACTIVUL NET CONTABIL


= Valoarea activelor întreprinderii
-- Datorii totale
-- Active considerate nonvalori

27
Valoarea activului net contabil se stabileşte prin analiza indicatorilor ultimului bilanţ
încheiat. Indicatorii din bilanţ sunt supuşi unor corecţii, pentru a se putea scoate în evidenţã cu
uşurinţã valoarea societãţii comerciale evaluate.

Valoarea activelor întreprinderii =


= Casa şi disponibilitãţi la bãncile centrale 4.164.677 lei
+ Creanţe asupra instituţiilor de credit 289.906 lei
+ Creanţe asupra clientelei 8.076.137 lei
+ Imobilizãrile corporale 156.407 lei
+ Imobilizãrile necorporale 16.232 lei
TOTAL ACTIVE 12.703.359 lei

Datorii totale =
= Datorii privind instituţiile de credit 7.299.680 lei
+ Datorii privind clientela 4.264.333 lei
+ Datorii constituite prin titluri 6.950 lei
TOTAL DATORII 11.570.963 lei

Active considerate nonvalori=


=Cheltuieli de consituire 6.338 lei

În cele din urmã, vom putea afla valoarea activului net contabil:
Activul net contabil =
= Total active 12.703.359 lei
- Datorii totale 11.570.963 lei
- Active considerate non-valori 6.338 lei
ACTIVUL NET CONTABIL = 11.126.068 lei

28
2. M E T O D A
DISCOUNTED CASH-FLOW
(DCF)

Este o metodã modernã prin care se determinã valoarea fluxurilor viitoare a unei
societãţi comerciale. Baza metodologicã a aplicãrii acestei metode o reprezintã determinarea
eficienţei economice a unei investiţii.
Metoda DCF (discounted cash-flow) este asemãnãtoare metodei determinãrii eficienţei
economice, prin faptul cã:
• Ambele sunt metode prospective, ce au în vedere viitorul economic al întreprinderii,
bazat pe investiţii prin utilizarea resurselor provenite din credite bancare, împrumuturi
de pe piaţa de capital, majorãri de capital social, etc
• Se utilizeazã aceleaşi metode de calcul: cash-flow-ul net, valoare rezidualã, rata de
actualizare, valoarea actualizatã (sau prezentã)
• Exprimarea indicatorilor economico-financiari se face în preţuri curente, deci se ia în
considerare influenţa inflaţiei.
• Pentru o evoluţie a preţurilor erodatã de o modificare uşoarã a ratei inflaţiei, evaluarea
se face în preţuri constante; în situaţii cu o ratã a inflaţiei fluctuantã, evaluarea se face
într-o valutã puţin afectatã de inflaţie.

DEFINIREA CASH-FLOW-ULUI

Termenii asociaţi cash-flow-ului sunt: flux de numerar, fluxuri de disponibilitãţi nete


şi fluxuri de trezorerie.
Denumirea de flux de numerar nu este cea mai potrivitã, deoarece în teoria economicã,
numerarul desemneazã partea masei monetare reprezentate de bancnote şi de moneda
metalicã.
În evaluare, cea mai potrivitã definire a cash-flow-ului este cea de venituri viitoare. În
evaluare, veniturile viitoare sunt reprezentate de sumele ce remunereazã factorul capital,
respectiv profitul net şi amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale.

29
Indiferent de modul de definire a cash-flow-ului, el reprezintã practic diferenţa dintre
intrãrile (încasãrile) şi ieşirile (plãţile) efectuate de o societate comercialã într-o perioadã de
timp.
Disponibilitãţile bãneşti nete de la sfîrşitul anului rezultã din:
• Disponibilitãţile de la începutul anului (soldul iniţial)
• Încasãrile
• Plãţile
Intrãrile pot fi reprezentate de:
• Aport suplimentar de capital al acţionarilor sau asociaţilor
• Împrumuturi primite pe termen lung
• Încasãri din vînzarea unor imobilizãri corporale sau necorporale
• Încasãri din vînzãri
Ieşirile pot fi reprezentate de:
• Cumpãrãri pentru consum sau vînzare
• Rate plãtite pentru creditele pe termen lung
• Investiţii pe termen lung şi dezvoltare
• Alte plãţi incluse în cheltuieli
• Impozitul pe profit

3. DISPONIBILITÃŢILE BÃNEŞTI
ALE UNEI SOCIETÃŢI CU OBIECT DE ACTIVITATE BANCAR

Disponilitãţile bãneşti de la sfîrşitul anului constau în:


• Disponibilitãţile de la începutul anului
• Încasãrile efectuate de întreprindere (intrãrile)
• Plãţile efectuate de întreprindere (ieşirile)
Intrãrile pot fi reprezentate de:
• Aport suplimentar de capital al acţionarilor sau asociaţilor
• Împrumuturi primite pe termen lung
• Încasãri din vînzarea unor imobilizãri corporale sau necorporale
• Încasãri din vînzãri

30
Venituri din dobanzi 216.337 lei
Venituri din dividente nerepartizate 724 lei
Venituri din speze si comisioane 62.562 lei
Venituri din alte operatiuni financiare, net 67.969 lei
Alte venituri operationale 1.410 lei
Total venituri: 349.002 lei

Ieşirile pot fi reprezentate de:


• Cumpãrãri pentru consum sau vînzare
• Rate plãtite pentru creditele pe termen lung
• Investiţii pe termen lung şi dezvoltare
• Alte plãţi incluse în cheltuieli
• Impozitul pe profit

Valoarea totalã a cheltuielilor efectuate de Alpha Bank Romania SA în exerciţiul financiar


2008 a fost de cca 226.232 lei , cheltuieli consituite din:

Cheltuieli cu investitii de portofoliu -


Pierderi din activitatea de creditare 9.416 lei
Cheltuieli cu personalul 106.864 lei
Cheltuieli cu amortizarea 14.658 lei
Alte cheltuieli operationale 95.294 lei
Total cheltuieli: 226.232 lei

Disponibilitãţile bãneşti de la sfîrşitul anului sunt reprezentate de diferenţa dintre totalul


încasãrilor şi totalul plãţilor efectuate de întreprindere în timpul unui exerciţiu financiar.
TOTAL VENITURI: 349.002 lei
TOTAL CHELTUIELI: 226.232 lei
REZULTATUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE 122.770 lei

31
Impozitul pe profit: 14.991 lei
REZULTATUL DUPÃ IMPOZITARE (NET) 107.779 lei

DETERMINAREA MODIFICÃRII
NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

În analiza situaţiei financiare anuale a unei întreprinderi se utilizeazã noţiuni


asemãnãtoare, dar diferite ca sferã:
• Fondul de rulment net (FRN)
• Necesarul de fond de rulment (NFR)
• Trezoreria netã (TN)
Fondul de rulment este excedentul de resurse stabile (capitaluri ale acţionarilor şi
împrumuturi pe termen lung) peste activele imobilizate (corporale, acorporale şi financiare).
Se calculeazã ca şi:

FRN = Active circulante – Pasive curente

Active circulante
= Stocuri
+ Creanţe
+ Conturi curente
+ Investiţii financiare pe termen scurt.

Necesarul de fond de rulment exprimã partea din capitalul permanent pe care trebuie sã o
utilizeze o firmã peste cea alocatã finanţãrii:

NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii nebancare pe termen


scurt

Trezoreria netã se calculeazã ca diferenţã dintre fondul de rulment necesar şi necesarul de


fond de rulment:

TN = FRN – NFR

32
DETERMINAREA MODIFICÃRII NECESARULUI DE FOND DE RUMENT
ÎN SITUAŢIA UNEI SOCIETÃŢI CU OBIECT DE ACTIVITATE BANCAR

Fondul de rulment este excedentul de resurse stabile (capitaluri ale acţionarilor şi


împrumuturi pe termen lung) peste activele imobilizate (corporale, acorporale şi financiare).
Se calculeazã ca şi:

FRN = Active circulante – Pasive curente

Active circulante
= Stocuri
+ Creanţe
+ Conturi curente
+ Investiţii financiare pe termen scurt.

Emporiki Bank Romania S.A. prezintã în bilanţul contabil încheiat pe anul 2008 urmãtoarele
date cu privire la fondul de rulment net, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netã:

Casa, disponibilitãţi la bãnci centrale 4.164.677 lei


Crenţe asupra insituţiilor de credit 289.906 lei
Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 378 lei
Total active circulante 4.454.961 lei

Datorii privind instituţiile de credit 7.299.680 lei


Datorii constituite prin titluri 6.950 lei
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 337.604 lei
Pasive curente 906,254,871 lei

33
FRN = Active circulante - Pasive curente
FRN = 1,361,644,024 – 906,254,871
FRN = 455,389,153 lei

Necesarul de fond de rulment exprimã partea din capitalul permanent pe care trebuie
sã o utilizeze o firmã peste cea alocatã finanţãrii:

NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii nebancare pe termen


scurt

Stocuri: 0,00
Creanţe (total): 192,408,248 lei
Datorii nebancare pe termen scurt (constituite prin titluri) 101,035 lei
Necesarul de fond de rulment 192,307,213 lei

Trezoreria netã se calculeazã ca diferenţã dintre fondul de rulment necesar şi necesarul de


fond de rulment:

TN = FRN – NFR

Fodul de rulment necesar: 455,389,153 lei


Necesarul de fond de rulment: 192,307,213 lei
Trezoreria netã: 263,081,940 lei

34
CONCLUZII
CU PRIVIRE LA UTILIZAREA METODELOR DE EVALUARE
PENTRU O SOCIETATE CU OBIECT DE ACTIVITATE BANCAR

METODA DCF (Discounted Cash-Flow)


Societatea comercialã cu obiect de activitate bancar este o societate comercialã pe acţiuni al
cãrei obiect de activitate este acela de finanţare a activitãţilor economice, de a mijloci
circulaţia fluxurilor de bani în economie, de a sprijini financiar atît pe agenţii economici
producãtori, cît şi pe cei consumatori (populaţia), prin oferirea de credite şi consituirea de
depozite; alte activitãţi întreprinse de o societate bancarã ţin de domeniul pieţei de capital, mai
precis pe piaţa primarã, prin plasarea pe piaţã a titlurilor financiare (acţiuni şi obligaţiuni).
Într-un cuvînt, activitatea unei societãţi bancare presupune exclusiv circulaţia fluxurilor de
bani în economie. Metoda Discounted Cash-flow este cea mai complexã metodã de evaluare,
ce presupune actualizarea fluxurilor viitoare de venituri. Alegerea acestei metode de evaluare
pentru o societate bancarã presupune scoaterea în evidenţã a eficienţei unei investiţii
indiferent de natura ei. La nivel global, prin luarea în considerare a tuturor investiţiilor
efectuate de agenţii economici, se poate determina gradul de eficienţã a investiţiilor la nivelul
întregii economii.

METODA ACTIVULUI NET CONTABIL


Ca orice metodã de evaluare patrimonialã, aplicarea ei presupune efectuarea unor corecţii la
nivelul indicatorilor din ultimul bilanţ încheiat, atît în cazul activelor cît şi în cazul pasivelor
unei entitãţi. Ajustãrile efectuate la nivelul bilanţului au ca scop aducerea la zi a valorii unei
întreprinderi.
Alegerea acestei metode de evaluare patrimonialã are ca scop scoaterea în evidenţã a unei
valori cît mai actuale a întreprinderii, prin:
• Ajustarea valorii activelor prin eliminarea unor active aşa-zise nonvalori, cum ar fi
cheltuielile de consitutire, cheltuieli de cercetare-dezvoltare ce au şanse minime de a
se transforma în inovaţii. Toate aceste ajustãri au scopul de scoate în evidenţã
valoarea întreprinderii prin prisma capacitãţilor sale de eficientizare a investiţiilor
(faptul cã s-au efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare, dar şansele acestora de a se

35
concretiza în inovaţii sunt minime, nu garanteazã dezvoltarea entitãţii economice şi
deci, nu putem vorbi de o eficienţã a unor investiţii în produse noi)
• Luarea în considerare a clãdirilor, a terenurilor şi a altor construcţii la valoarea lor de
piaţã, fãrã a se ţine cont de amplasarea lor, implicã ignorarea caracterului speculativ
în funcţie de zonã, al valorii imobilizãrilor evaluate.

36