Sunteți pe pagina 1din 1

COORDONAT

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
16 noiembrie 2021

Ordinea de zi
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor
din 18.11.2021, ora 1400

1. Adresarea doamnei Inga Grigoriu cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale


Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr Stoianoglo.
Raportor – domnul Sergiu Litvinenco

2. Adresarea avocatului Igor Hlopețchi, vizând pretinse acțiuni ilegale comise de


domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar al Republicii Moldova.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

3. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror.


Raportor – domnul Ion Guceac

4. Desemnarea interimarului pentru funcția de procuror – șef al Procuraturii UTA


Găgăuzia, Oficiul Central.
Raportor – domnul Andrei Roșca

5. Aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanțelor


Procurorului General.
Raportor – domnul Sergiu Litvinenco
doamna Lilia Potîng

6. Desemnarea unui membru din partea Consiliului Superior al Procurorilor în


componența Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General.
Raportor – domnul Eduard Varzar

7. Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General.


Raportor – domnul Constantin Șușu

8. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind


detașarea unui procuror.
Raportor – domnul Andrei Roșca

9. Diverse.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor