Sunteți pe pagina 1din 24

Categoria VIII - Analiza diagnostic a întreprinderii

1. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă


următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 500
Creante 150
Disponibilități 50
Datorii mai mari de un an 1150
Datorii mai mici de un an 350

2. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă


următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 1500
Stocuri 400
Creante 250
Disponibilități 30
Datorii mai mari de un an 2500
Datorii mai mici de un an 350
Din care datorii bancare pe termen 5
foartescurt

3. Analizați poziția întreprinderii de la punctul 2 din perspectiva riscului de lipsă


de lichiditate.

4. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei


prelucrătoare care prezintă următoarele informații bilanțiere:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creante 40000
Disponibilități 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000
5. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu
amănuntul de produse alimentare:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 40000
Stocuri 2000
Creante 500
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 30000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 8500
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

6. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în


exarcițiul precedent.

7. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței


financiar‐contabile care prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

8. Calculați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată mai


sus.

9. Să se analizeze poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu


următoarea situație bilanțieră:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creante 5000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

10. Să se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii şi să se


furnizeze măsuri pentru echilibrarea situației ei financiare.
11. O întreprindere este caracterizată de situația bilanțieră descrisă în tabelul de
mai jos. Ştiind că imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente
chelnuielilor de constituire ale întreprinderii, datorii pe termen lung în valoare de
400 reprezintă rate scadente în anul curent, iar 10% din creanțe sunt garanții de
bună execuție ce vor fi încasate peste 20 de luni să se analizeze poziția
financiară a întreprinderii pe baza bilanțului contabil şi a bilanțului financiar şi să
se explice diferențele constatate.

Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 3000
Imobilizări necorporale 800
Stocuri 1000
Creante 2000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 2000
Datorii mai mari de un an 3000
Datorii de exploatare 2400
Datorii bancare pe termen foarte 400
scurt

12. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați


diferențele.

13. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi:

Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creante 8000
Disponibilități 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen foarte 1000
scurt
Stiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire
sunt de 1000, 10% din stocuri şi 5% din creanțe sunt aferente cantinei din
incinta societății, care determină de asemenea datorii salariale de 600 şi datorii
furnizori de 1000, să se analizeze poziția financiară a întreprinderii din punct de
vedere contabil şi funcțional.

14. Să se analizeze indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi să se


comenteze rezultatele.
15. Analizați poziția financiară a societății comperciale Amonil S.A. care prezintă
următoarele informații financiare (sursa: www.bvb.ro)

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 39.153.337,00 39.056.352,00 22.833.508,00
Active circulante - Total 54.987.181,00 68.937.272,00 38.962.603,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 24.671.948,00 28.355.332,00 16.388.188,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 30.302.733,00 40.581.940,00 22.574.415,00
Total active minus datorii curente 69.456.070,00 79.449.063,00 45.405.235,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 720.978,00 1.178.995,00 0,00
- Total 157.912,00 189.229,00 2.688,00
Venituri in avans 29.284.133,00 29.284.133,00 29.284.133,00
Capital subscris varsat 66.532.144,00 66.823.961,00 42.658.516,00
Total capitaluri proprii
36.955.757,00 7.582.347,00 12.097.538,00
Creante - Total
Datorii - Total 25.392.926,00 29.534.327,00 16.388.188,00
Cifra de afaceri neta 139.190.732,00 140.976.614,00 102.734.723,00
Venituri din exploatare - Total 140.495.662,00 143.786.393,00 105.464.254,00
Cheltuieli din exploatare - Total 130.473.814,00 126.759.422,00 98.313.131,00
Rezultat din exploatare 10.021.848,00 17.026.971,00 7.151.123,00
Venituri financiare 2.711.217,00 2.639.124,00 1.886.494,00
Cheltuieli financiare 1.814.506,00 2.269.375,00 1.132.541,00
Rezultat financiar 896.711,00 369.749,00 753.953,00
Rezultat curent 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Venituri extraordinare
0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare
0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar
Venituri totale
0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 143.206.879,00 146.425.517,00 107.350.748,00
Rezultat brut 132.288.320,00 129.028.797,00 99.445.672,00
Rezultat net 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Rezultat / actiune 10.146.868,00 13.450.668,00 6.800.130,00
Plati restante - Total - - -
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 0,00 0,00 0,00
1679 1646 1810

16. Sa se analizeze indicatorii de lichiditate pentru societatea SC AMONIL SA.

17. Să se analizeze poziția financiară a societății comerciale Flamingo


International SA pe cei trei ani (sursa: www.bvb.ro)

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 143.054.409,00 148.008.754,00 13.858.081,00
Active circulante - Total 397.304.858,00 101.887.738,00 153.925.014,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 351.363.656,00 61.873.806,00 76.770.893,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 45.405.095,00 43.681.968,00 77.154.280,00
Total active minus datorii curente 188.459.504,00 191.690.722,00 91.012.361,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0,00 10.307.567,00 1.654.695,00
- Total 566.606,00 5.270.725,00 0,00
Venituri in avans 77.905.001,00 77.905.001,00 52.235.375,00
Capital subscris varsat 187.382.433,00 178.603.980,00 88.286.322,00
Total capitaluri proprii
315.376.709,00 90.387.499,00 136.917.860,00
Creante - Total
351.363.656,00 72.181.373,00 78.425.588,00
Datorii - Total
Cifra de afaceri neta
565.047.673,00 193.688.714,00 206.782.194,00
Venituri din exploatare - Total 581.971.941,00 193.728.944,00 208.425.995,00
Cheltuieli din exploatare - Total 564.463.692,00 213.621.180,00 193.698.564,00
Rezultat din exploatare 17.508.249,00 -19.892.236,00 14.727.431,00
Venituri financiare 8.706.195,00 11.900.816,00 38.171.659,00
Cheltuieli financiare 16.654.773,00 14.758.583,00 43.226.185,00
Rezultat financiar -7.948.578,00 -2.857.767,00 -5.054.526,00
Rezultat curent 9.559.671,00 -22.750.003,00 9.672.905,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 590.678.136,00 205.629.760,00 246.597.654,00
Cheltuieli totale 581.118.465,00 228.379.763,00 236.924.749,00
Rezultat brut 9.559.671,00 -22.750.003,00 9.672.905,00
Rezultat net 9.559.671,00 -22.750.003,00 8.081.904,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 0,00 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat
0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
154 49 57

18. Sa se calculeze şi sa se interpreteze indicatorii de lichiditate pentru


societatea SC Flamingo International SA.

19. Să se analizeze poziția financiară a societății SC ACI SA Bistrița (sursa:


www.bvb.ro)

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 5.777.362,00 2.408.633,00 1.618.833,00
Active circulante - Total 2.333.284,00 1.675.888,00 1.810.908,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 1.807.326,00 1.243.767,00 1.252.642,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 541.369,00 440.664,00 558.266,00
Total active minus datorii curente 6.318.731,00 2.849.297,00 2.177.099,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 737.765,00 142.598,00 0,00
- Total 0,00 0,00 0,00
Venituri in avans 3.662.947,00 376.668,00 376.668,00
Capital subscris varsat 5.512.873,00 2.706.699,00 2.177.099,00
Total capitaluri proprii
1.280.565,00 616.190,00 627.282,00
Creante - Total
2.545.091,00 1.386.365,00 1.252.642,00
Datorii - Total
Cifra de afaceri neta
8.521.897,00 5.582.739,00 4.120.373,00
Venituri din exploatare - Total 10.685.376,00 7.278.781,00 6.504.556,00
Cheltuieli din exploatare - Total 10.713.760,00 6.948.625,00 5.941.807,00
Rezultat din exploatare -28.384,00 330.156,00 562.749,00
Venituri financiare 74.115,00 21.335,00 2.113,00
Cheltuieli financiare 25.577,00 49.713,00 19.863,00
Rezultat financiar 48.538,00 -28.378,00 -17.750,00
Rezultat curent 20.154,00 301.778,00 544.999,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 10.759.491,00 7.300.116,00 6.506.669,00
Cheltuieli totale 10.739.337,00 6.998.338,00 5.961.670,00
Rezultat brut 20.154,00 301.778,00 544.999,00
Rezultat net 16.100,00 256.587,00 462.009,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 262.797,00 223.921,00
Furnizori restanti - Total 0,00 251.087,00 -
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 -
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 -
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
142 100 102

20. Să se calculeze pentru societatea comercială ACI S.A. indicatorii de lichiditate


şi să se interpreteze.

21. Să se calculeze marja comercială şi valoarea adăugată generate de


societatea X despre care se cunosc informațiile financiare din tabelul de mai jos
şi să se analizeze repartiția valorii adăugate pe destinații.

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producția vândută 30000
Producția stocată 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 7000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1000

22. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune


pentru întreprinderea ale cărei informații financiare sunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400
23. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societății ale cărei
informații financiare sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluția acestora:

Indicator 31.12.n 31.12.n+1


(u.m.) (u.m.)
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 1000
Producția vândută 20000 22000
Producția imobilizată 0 1000
Cheltuieli cu materii prime 3000 4000
Costul mărfurilor vândute 0 800
Cheltuieli salariale 7000 7800
Cheltuieli cu amortizarea 300 400
Cheltuieli cu chirii 1500 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400 1500
Impozit pe profit 1000 1000

24. Să se calculeze rezultatele intermediare în manieră anglo‐saxonă pentru


întreprinderea care e caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea 4000
mărfurilor
Producția vândută 33000
Producția stocată 3000
Cheltuieli cu materii prime 11000
Costul mărfurilor vândute 2200
Cheltuieli salariale 12000
Cheltuieli cu amortizarea 2000
Cheltuieli cu chirii 500
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1500
25. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră
anglo‐saxonă pornind de la informațiile de mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producția vândută 40000
Producția stocată 1500
Subvenții de exploatare 10000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de curs 200
valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300
26. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală
pentru întreprinderea ale cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să
se compare cu cele calculate în manieră anglo‐saxonă:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 34000
Producția stocată 2500
Subvenții de exploatare 2000
Venituri din provizioane de exploatare 200
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 3200
Cheltuieli salariale 10000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Valoarea netă contabilă a elementelor 400
de activ cedate
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de 200
curs valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

27. Să se calculeze capacitatea de autofinanțare pentru întreprinderea din


aplicația precedentă.

28. să se calculeze capacitatea de autofinanțare şi autofinanțarea pornind de la


informațiile prezentate mai jos:
Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 1000
Producția vândută 14000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2000
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 600
Cheltuieli cu materii prime 2000
Costul mărfurilor vândute 700
Cheltuieli salariale 8000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 1000
Valoarea netă contabilă a elementelor de 400
activ cedate
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de curs 200
valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 300
Rata de distribuire a profitului 25%

29. O întreprindere produce anual un număr de 100000 de produse la un preț


unitar de 5 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi
materiale în valoare de 200000 u.m., cheltuieli de personal de 100000 u.m. din
care 85% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi
chirii în cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 40000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul
de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice.

30. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preț


unitar de 40 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi
materiale în valoare de 60000 u.m., cheltuieli de personal de 80000 u.m. din
care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi
chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de
rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice şi nivelul
rezultatului de exploatare şi curent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de
produse vândute.

31. Să se analizeze soldurile intermediare de gestiune şi evoluția acestora în


cazul S.C. ACI S.A. Bistrița (aplicația 19).

32. Să se analizeze performanțele S.C. Flamingo internațional S.A. în manieră


continentală şi anglo‐saxonă şi evoluția acestora (aplicația 17).

33. Să se analizeze pragul de rentabilitate operațional şi financiar pentru S.C.


AMONIL S.A. şi evoluția acestor indicatori (aplicația 15).

34. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea A în exercițiul


n+1 şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale,
financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele informații din situațiile
financiare:

Indicator N N+1
Imobilizări 2000 2100
Stocuri 300 350
Creanțe 400 430
Disponibilități 100 80
TOTAL ACTIV 2800 2960
Capitaluri proprii 1000 1100
Datorii financiare 600 650
Furnizori 700 800
Datorii salariale şi fiscale 450 400
Credite de trezorerie 50 10

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi sociale 50
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

35. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea C în exercițiul n


şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale,
financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele informații din situațiile
financiare:

Indicator N ‐1 N
Imobilizări 8000 10000
Stocuri 500 400
Creanțe 2000 2200
Disponibilități 200 250
TOTAL ACTIV 10700 12850
Capitaluri proprii 5000 6000
Datorii financiare 3000 3500
Furnizori 1500 2000
Datorii salariale şi fiscale 1100 1300
Credite de trezorerie 100 50

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 20000
Cheltuieli materiale 2000
Cheltuieli salariale 14000
Cheltuieli fiscale şi sociale 1500
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu dobânda 200
Impozit pe profit 200

36. Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi cel disponibil în cazul unei


întreprinderi pentru care se cunosc următoarele elemente: cifra de afaceri 4000
u.m., cheltuieli materiale 1500 u.m., cheltuieli salariale 1000, cheltuieli cu
amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 300 u.m., impozit pe profit 200 u.m.,
cumpărări de mijloace fixe pe parcursul anului 200 u.m., venituri din vânzarea
mijloacelor fixe 50 U.m., creşterea activului circulant net 100 u.m.
37. pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare:

Indicator N ‐1 N
Imobilizări 500 550
Stocuri 500 470
Creanțe 100 200
Disponibilită 50 60
ți

TOTAL ACTIV 1150 1280


Capitaluri proprii 400 420
Datorii financiare 300 330
Furnizori 200 250
Datorii salariale şi 240 250
fiscale
Credite de trezorerie 10 30

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 2000
Cheltuieli materiale 600
Cheltuieli salariale 1000
Cheltuieli fiscale şi 150
sociale
Cheltuieli cu 100
amortizarea
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi disponibil şi să se explice


destinațile acestuia din urmă.

38. Să se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acționari în cazul unei


intreprinderi despre care se cunosc următoarele: cifra de afaceri 10000 u.m.,
cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea
500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 300 u.m., impozit pe profit 200 u.m., cumpărări
de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vânzarea mijloacelor
fixe 500 u.m., creşterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la
începutul anului 1000, datorii financiare la sfârşitul anului 1200 u.m..

39. Să se calculeze şi să se interpreteze fluxul de numerar disponibil în anii 2006


şi 2007 pentru societatea SC AMONIL SA şi repartizarea acestuia pe destinații.

40. Să se calculeze şi să se interpreteze fluxul de numerar disponibil în anii 2006


şi 2007 pentru societatea SC Flamingo Internațional SA şi repartizarea acestuia
pe destinații.

41. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate


comercială ce activează în domeniul comerțului cu amănuntul de bunuri de larg
consum:

Indicator u.m.
Imobilizări 1500
Stocuri 500
Creanțe 100
Disponibilități 100
Capitaluri proprii 700
Datorii financiare 500
Furnizori 500
Datorii salariale 300
Datorii fiscale si 150
sociale
Credite de 50
trezorerie
Cifra de afaceri 5000
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ
şi pasiv circulant şi viteza de rotație a activului circulant net .

42. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc
următoarele informații:

Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare 2800
platibile
Amortizare 300
Cheltuieli cu dobânzi 100
Impozit pe profit 200
Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate
pentru întreprindere.

43. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen


lung în valoare de 200 la rata de dobândă de 20%, daca acesta va creşte
valoarea profitului net cu 100.

44. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate


comercială ce activează în domeniul industriei alimentare:

Indicator u.m.
Imobilizări 3000
Stocuri 800
Creanțe 900
Disponibilități 200
Capitaluri proprii 2700
Datorii financiare 800
Furnizori 700
Datorii salariale 500
Datorii fiscale si 150
sociale
Credite de 50
trezorerie
Cifra de afaceri 2000
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ
şi pasiv circulant şi viteza de rotație a activului circulant net .

45. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc
următoarele informații:

Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare 1200
platibile
Amortizare 200
Cheltuieli cu dobânzi 160
Impozit pe profit 140
Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate
pentru întreprindere.

46. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen


lung în valoare de 250 la rata de dobândă de 30%, daca acesta va creşte
valoarea profitului de exploatare cu 100.

47. Analizați durata de rotație a activului circulant net pentru societățile Amonil
SA (vezi exercițiul 15), Flamingo internațional S.A. (vezi exercițiul 17) şi ACI S.A.
Bistrița (vezi exercițiul 19) în ultimul an şi comentați rezultatele.

48. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului


financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC Amonil S.A.

49. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului


financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC Flamingo internațional S.A.

50. 48. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului
financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC ACI S.A.

51. Calculați şi interpretați modificarea situației nete a unei întreprinderi care


prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n‐ 31.12.


1 n
Imobilizări 1900 2000
Stocuri 300 500
Creante 200 150
Disponibilități 40 50
Datorii mai mari de 1000 1150
un an
Datorii mai mici de 400 350
un an

52. Calculați şi interpretați modificarea situației nete a unei întreprinderi care


prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n‐ 31.12.n


1
Imobilizări 1000 1500
Stocuri 500 400
Creante 200 250
Disponibilități 20 30
Datorii mai mari de 2000 2500
un an
Datorii mai mici de 400 350
un an

53. Analizați poziția întreprinderii de la punctul 2 din perspectiva riscului de lipsă


de lichiditate.

54. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei


prelucrătoare care prezintă următoarele informații bilanțiere:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 10000
Stocuri 20000
Creante 4000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 10000
Datorii mai mari de un an 8000
Datorii de exploatare 17000
Datorii bancare pe termen 0
foarte scurt

55. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu


amănuntul de produse alimentare:

Indicator 31.12.
n
Imobilizări 80000
Stocuri 20000
Creante 5000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 50000
Datorii mai mari de un an 40000
Datorii de exploatare 14000
Datorii bancare pe termen 2000
foarte scurt

56. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată la


exercițiul 5.

57. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței


financiar‐contabile care prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1000
Datorii bancare pe termen 300
foarte scurt

58. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată la


exercițiul 7.

59. Să se analizeze poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul industriei


prelucrătoare cu următoarea situație bilanțieră:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creante 5000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen 2000
foarte scurt

60. Să se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii şi să se


furnizeze măsuri pentru echilibrarea situației ei financiare.

61. O întreprindere este caracterizată de situația bilanțieră descrisă în tabelul de


mai jos. Ştiind că imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente
chelnuielilor de constituire ale întreprinderii, datorii pe termen lung în valoare de
400 reprezintă rate scadente în anul curent, 10% din creanțe sunt garanții de
bună execuție ce vor fi încasate peste 20 de luni şi 10% din datoriile către
furnizări au termene de plată negociate prin cotract de peste un an să se
analizeze poziția financiară a întreprinderii pe baza bilanțului contabil şi a
bilanțului financiar şi să se explice diferențele constatate.

Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 3000
Imobilizări necorporale 800
Stocuri 1000
Creante 2000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 2000
Datorii mai mari de un an 3000
Furnizori 1600
Alte datorii de exploatare 800
Datorii bancare pe termen 400
foarte scurt

62. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați


diferențele.

63. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi:

Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creante 8000
Disponibilități 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen 1000
foarte scurt
Stiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire
sunt de 1000, 10% din stocuri şi 5% din creanțe sunt aferente cantinei din
incinta societății, care determină de asemenea datorii salariale de 600 şi datorii
furnizori de 1000, 3000 din datoriile pe termen lung sunt reprezentate de rate
scadente în exercițiul financiar curent, iar 10% din datoriile furnizori au termene
de plată negociate de peste 1 an, să se analizeze poziția financiară a
întreprinderii din punct de vedere contabil şi funcțional.

64. Să se analizeze indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi să se


comenteze rezultatele.

65. Să se analizeze poziția financiară pe cei trei ani pentru societatea comercială
Santierul Naval Orsova SA (sursa: www.bvb.ro)

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 44.307.097,00 44.243.714,00 40.604.639,00
Active circulante - Total 62.138.631,00 51.377.866,00 46.331.404,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 37.409.401,00 30.413.032,00 36.425.720,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 24.825.581,00 21.095.751,00 10.065.777,00
Total active minus datorii curente 69.132.678,00 65.339.465,00 50.670.416,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0,00 0,00 0,00
- Total 0,00 0,00 0,00
Venituri in avans 21.643.150,00 21.643.150,00 21.643.150,00
Capital subscris varsat 66.952.391,00 63.342.441,00 50.244.953,00
Total capitaluri proprii
11.442.217,00 7.636.520,00 12.494.066,00
Creante - Total
37.409.401,00 30.413.032,00 36.425.720,00
Datorii - Total
Cifra de afaceri neta
87.376.230,00 78.308.365,00 65.496.160,00
Venituri din exploatare - Total 91.596.416,00 78.337.121,00 70.020.455,00
Cheltuieli din exploatare - Total 83.861.469,00 71.841.485,00 69.041.843,00
Rezultat din exploatare 7.734.947,00 6.495.636,00 978.612,00
Venituri financiare 5.869.840,00 3.643.305,00 4.171.862,00
Cheltuieli financiare 5.357.633,00 1.922.297,00 3.783.793,00
Rezultat financiar 512.207,00 1.721.008,00 388.069,00
Rezultat curent 8.247.154,00 8.216.644,00 1.366.681,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 97.466.256,00 81.980.426,00 74.192.317,00
Cheltuieli totale 89.219.102,00 73.763.782,00 72.825.636,00
Rezultat brut 8.247.154,00 8.216.644,00 1.366.681,00
Rezultat net 7.032.098,00 6.729.263,00 1.137.088,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 0,00 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 0,00 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 0,00 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
723 695 707

66. Să se analizeze indicatorii de lichiditate pentru societatea de mai sus.


67. Analizati pozitia financiarăv pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate
informații financiare în tabelul de mai jos pentru societatea comercială Turism,
hoteluri, restaurante Marea Neagră S.A (sursa: www.bvb.ro)

2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)


Active imobilizate - Total 301.303.329,00 211.861.938,00 202.029.293,00
Active circulante - Total 40.966.192,00 16.721.980,00 16.734.652,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 2.807.528,00 2.687.857,00 918.246,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 38.067.192,00 13.405.832,00 15.829.018,00
Total active minus datorii curente 339.370.521,00 225.267.770,00 217.858.311,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 2.126.869,00 2.564.703,00 187.872,00
- Total 154.510,00 650.392,00 924,00
Venituri in avans 19.311.469,00 19.311.469,00 19.265.351,00
Capital subscris varsat 335.724.644,00 222.171.128,00 216.804.162,00
Total capitaluri proprii
Creante - Total 20.206.523,00 6.399.043,00 2.421.047,00
Datorii - Total 4.934.397,00 5.252.560,00 1.106.118,00
Cifra de afaceri neta 42.690.123,00 39.539.514,00 37.251.511,00
Venituri din exploatare - Total 69.933.003,00 43.671.680,00 39.744.898,00
Cheltuieli din exploatare - Total 51.188.575,00 36.642.317,00 36.467.667,00
Rezultat din exploatare 18.744.428,00 7.029.363,00 3.277.231,00
Venituri financiare 1.724.449,00 518.633,00 1.174.968,00
Cheltuieli financiare 378.691,00 432.009,00 408.116,00
Rezultat financiar 1.345.758,00 86.624,00 766.852,00
Rezultat curent
20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Venituri extraordinare
0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare
Rezultat extraordinar
0,00 0,00 0,00
Venituri totale 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 71.657.452,00 44.190.313,00 40.919.866,00
Rezultat brut 51.567.266,00 37.074.326,00 36.875.783,00
Rezultat net 20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Rezultat / actiune 16.816.624,00 5.863.818,00 3.326.886,00
Plati restante - Total - - -
Furnizori restanti - Total 0,00 - 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0,00 - 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 - 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 0,00 - 0,00
777 - 840

68. Analizați indicatorii de lichiditate pentru societatea SC Turism, hoteluri,


restaurante Marea Neagră S.A.

69. Analizați din punctul de vedere al poziției financiare societate comercială SC


TITAN SA (www.bvb.ro)
2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)
Active imobilizate - Total 148.517.202,00 160.187.854,00 136.579.186,00
Active circulante - Total 93.690.408,00 49.561.995,00 40.893.288,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 142.435.856,00 117.340.416,00 141.151.515,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete -47.926.947,00 -67.029.973,00 -99.970.958,00
Total active minus datorii curente 100.590.255,00 93.157.881,00 36.608.228,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 458.941,00 3.812.654,00 4.537.384,00
- Total 6.420,00 6.420,00 -
Venituri in avans 40.848.301,00 40.848.301,00 27.617.142,00
Capital subscris varsat 99.780.216,00 88.994.129,00 31.976.508,00
Total capitaluri proprii
40.070.049,00 25.313.754,00 14.516.764,00
Creante - Total
142.894.797,00 121.153.070,00 145.688.899,00
Datorii - Total
Cifra de afaceri neta
238.925.170,00 159.718.721,00 139.920.376,00
Venituri din exploatare - Total 248.141.455,00 166.015.234,00 140.052.900,00
Cheltuieli din exploatare - Total 228.267.643,00 164.773.841,00 141.922.369,00
Rezultat din exploatare 19.873.812,00 1.241.393,00 -1.869.469,00
Venituri financiare 7.571.310,00 11.071.240,00 7.874.896,00
Cheltuieli financiare 14.579.584,00 9.602.399,00 13.679.952,00
Rezultat financiar -7.008.274,00 1.468.841,00 -5.805.056,00
Rezultat curent 12.865.538,00 2.710.234,00 -8.501.381,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 255.712.765,00 177.086.474,00 147.927.796,00
Cheltuieli totale 242.847.227,00 174.376.240,00 155.602.321,00
Rezultat brut 12.865.538,00 2.710.234,00 -7.674.525,00
Rezultat net 10.957.872,00 2.710.234,00 -7.674.525,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 64.325,00 -
Furnizori restanti - Total
0,00 0,00 -
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale
0,00 0,00 -
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
0,00 0,00 -
920 810 -

70.Să se analizeze indicatorii de lichiditate ai societății SC TITAN SA pentru cei


trei ani.

71. Să se calculeze marja comercială şi valoarea adăugată generate de


societatea X despre care se cunosc informațiile financiare din tabelul de mai jos
şi să se analizeze repartiția valorii adăugate pe destinații.

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 20000
Producția vândută 30000
Producția stocată 1000
Producția imobilizată 200
Cheltuieli cu mărfurile 15000
Cheltuieli cu materii prime 15000
Cheltuieli salariale 12000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1000

72. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune


pentru întreprinderea ale cărei informații financiare sunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Venituri din diferențe favorabile de 200
curs valutar
Cheltuieli cu dobânzi 500
Cheltuieli cu provizioane financiare 50
Impozit pe profit 1200

73. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societății ale cărei


informații financiare sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluția acestora:

Indicator 31.12.n (u.m.) 31.12.n+1 (u.m.)


Venituri din vânzarea mărfurilor 0 1000
Subventii de exploatare 2000 1500
Producția vândută 20000 22000
Producția imobilizată 0 1000
Cheltuieli cu materii prime 3000 4000
Costul mărfurilor vândute 0 800
Cheltuieli salariale 7000 7800
Cheltuieli cu amortizarea 300 400
Cheltuieli cu chirii 1500 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400 1500
Impozit pe profit 1000 1000

74. Să se calculeze rezultatele intermediare în manieră anglo‐saxonă pentru


întreprinderea care e caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 3000
Subvenții de exploatare 1000
Producția vândută 25000
Producția stocată 2000
Cheltuieli cu materii prime 13000
Costul mărfurilor vândute 2200
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 2000
Cheltuieli cu chirii 500
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1500

75. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră


anglo‐saxonă pornind de la informațiile de mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 3000
Producția vândută 50000
Producția stocată 1500
Producția imobilizată 500
Subvenții de exploatare 10000
Cheltuieli cu materii prime 30000
Costul mărfurilor vândute 2900
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de 200
curs valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

76. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală


pentru întreprinderea ale cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să
se compare cu cele calculate în manieră anglo‐saxonă:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 44000
Producția stocată 2500
Subvenții de exploatare 12000
Venituri din provizioane de exploatare 200
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 20000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Valoarea netă contabilă a elementelor 600
de activ cedate
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de 100
curs valutar
Cheltuieli cu dobânzi 700
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

77. Să se calculeze capacitatea de autofinanțare pentru întreprinderea din


aplicația precedentă.

78. să se calculeze capacitatea de autofinanțare şi autofinanțarea pornind de la


informațiile prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 1000
Producția vândută 18000
Producția stocată 2500
Subvenții de exploatare 2000
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 600
Cheltuieli cu materii prime 2500
Costul mărfurilor vândute 700
Cheltuieli salariale 10000
Cheltuieli cu amortizarea 600
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 1200
Valoarea netă contabilă a elementelor 400
de activ cedate
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de 200
curs valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 300
Rata de distribuire a profitului 40%

79. O întreprindere produce anual un număr de 150000 de produse la un preț


unitar de 5 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi
materiale în valoare de 250000 u.m., cheltuieli de personal de 200000 u.m. din
care 75% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi
chirii în cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 50000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul
de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice.

80. O întreprindere produce anual un număr de 8000 de produse la un preț


unitar de 20 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi
materiale în valoare de 30000 u.m., cheltuieli de personal de 70000 u.m. din
care 80% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi
chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de
rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice şi nivelul
rezultatului de exploatare şi curent aşteptat la o creştere cu 500 a numărului de
produse vândute.

81. Să se analizeze soldurile intermediare de gestiune şi evoluția acestora în


cazul S.C. TITAN S.A. (aplicația 19)

82.Să se analizeze performanțele SC Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră


S.A. în manieră continentală şi anglo‐saxonă şi evoluția acestora (aplicația 17).

83. Să se analizeze pragul de rentabilitate operațional şi financiar pentru S.C.


Santierul naval Orşova S.A. şi evoluția acestor indicatori (aplicația 15).
84. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul
n+1 şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale,
financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele informații din situațiile
financiare:

Indicator N N+1
Imobilizări 1000 1100
Stocuri 300 350
Creanțe 400 430
Disponibilități 100 70
TOTAL ACTIV 1800 1960
Capitaluri proprii 500 600
Datorii financiare 600 650
Furnizori 200 300
Datorii salariale şi 450 390
fiscale
Credite de trezorerie 50 10

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi 50
sociale
Cheltuieli cu 100
amortizarea
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

85. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea D în exercițiul n


şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale,
financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele informații din situațiile
financiare:

Indicator N ‐1 N
Imobilizări 18000 18000
Stocuri 5000 4000
Creanțe 2000 2200
Disponibilități 200 250
TOTAL ACTIV 25200 24350
Capitaluri proprii 10000 10000
Datorii financiare 8000 7000
Furnizori 3000 3500
Datorii salariale şi 4000 3700
fiscale
Credite de trezorerie 200 150

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 10000
Cheltuieli materiale 2000
Cheltuieli salariale 4000
Cheltuieli fiscale şi 1500
sociale
Cheltuieli cu 1000
amortizarea
Cheltuieli cu dobânda 200
Impozit pe profit 200

86. Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi cel disponibil în cazul unei


întreprinderi pentru care se cunosc următoarele elemente: cifra de afaceri 40000
u.m., cheltuieli materiale 20000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu
amortizarea 1500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 800 u.m., impozit pe profit 1000
u.m., imobilizărila începutul anului 2000 u.m., imobilizări la sfârşitul anului 2100
u.m., creşterea activului circulant net 100 u.m.

87. pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare:

Indicator N ‐1 N
Imobilizări 600 550
Stocuri 400 470
Creanțe 200 200
Disponibilități 50 60
TOTAL ACTIV 1250 1280
Capitaluri proprii 400 420
Datorii financiare 400 330
Furnizori 200 250
Datorii salariale şi 240 250
fiscale
Credite de trezorerie 10 30

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 3000
Cheltuieli materiale 1000
Cheltuieli salariale 1400
Cheltuieli fiscale şi 150
sociale
Cheltuieli cu 100
amortizarea
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25
Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi disponibil şi să se explice
destinațile acestuia din urmă.

88. Să se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acționari în cazul unei


intreprinderi despre care se cunosc următoarele: cifra de afaceri 40000 u.m.,
cheltuieli materiale 25000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu
amortizarea 2000 u.m., cheltuieli cu dobânzi 1000 u.m., impozit pe profit 200
u.m., cumpărări de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din
vânzarea mijloacelor fixe 500 u.m., creşterea activului circulant net 100 u.m.,
datorii financiare la începutul anului 10000, datorii financiare la sfârşitul anului
11000.

89. Să se calculeze şi să se interpreteze fluxul de numerar disponibil în anii 2006


şi 2007 pentru societatea SC Santierul naval Orsova SA şi repartizarea acestuia
pe destinații.

90. Să se calculeze şi să se interpreteze fluxul de numerar disponibil în anii 2006


şi 2007 pentru societatea SC Titan SA şi repartizarea acestuia pe destinații.

91. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate


comercială ce activează în domeniul consultanței financiare pentru investiții
directe:

Indicator u.m.
Imobilizări 1000
Stocuri 300
Creanțe 800
Disponibilități 100
Capitaluri proprii 700
Datorii financiare 500
Furnizori 500
Datorii salariale 300
Datorii fiscale si 150
sociale
Credite de 50
trezorerie
Cifra de afaceri 5000
Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ
şi pasiv circulant şi viteza de rotație a activului circulant net .

92. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc
următoarele informații:

Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare 2700
platibile
Amortizare 300
Cheltuieli cu dobânzi 150
Impozit pe profit 200

Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate


pentru întreprindere.
93. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen
lung în valoare de 500 la rata de dobândă de 20%, daca acesta va creşte
valoarea profitului net cu 200.

94. Se cunosc următoarele informații financiare referitoare la o societate


comercială ce activează în domeniul industriei constructoare de maşini:

Indicator u.m.
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creanțe 900
Disponibilități 100
Capitaluri proprii 1700
Datorii financiare 1000
Furnizori 700
Datorii salariale 400
Datorii fiscale si 100
sociale
Credite de 100
trezorerie
Cifra de afaceri 2000

Să se calculeze şi să se interpreteze duratele de rotație ale elementelor dee activ


şi pasiv circulant şi viteza de rotație a activului circulant net .

95. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc
următoarele informații:

Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare 1500
platibile
Amortizare 100
Cheltuieli cu dobânzi 200
Impozit pe profit 60

Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate


pentru întreprindere.

96. Apreciați oportunitatea unui împrumut suplimentar de capitaluri pe termen


lung în valoare de 250 la rata de dobândă de 30%, daca acesta va creşte
valoarea profitului de exploatare cu 100.

97. Analizați durata de rotație a activului circulant net pentru societățile


Santierul naval Orsova S.A. (vezi exercițiul 15), Turism Hoteluri Restaurante
Marea Neagră S.A. (vezi exercițiul 17) şi TITAN S.A. (vezi exercițiul 19) în ultimul
an şi comentați rezultatele.

98. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului


financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC Santierul naval Orsova S.A.

99. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului


financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC Turism Hoteluri Restaurante
Marea Neagră S.A.

100. Analizați evoluția ratei de rotație a activului circulant net, a levierului


financiar şi a ratelor de rentabilitate în cazul SC TITAN S.A.